Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Міністерство юстиції України Наказ від 29.10.2018 №3374/5
Остання редакція від 29.10.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ

Дата 29.10.2018

Номер 3374/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2018 № 3374/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2018 р.
за № 1223/32675
Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
1. Унести до розділу VI Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969, такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац перший після слів "через портал електронних сервісів" доповнити словами ", у тому числі шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-теле­комунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру (далі - доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу),";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів.
Доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечується технічним адміністратором Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" .
Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.";
2) пункт 2 після слів "розміщення на порталі електронних сервісів" доповнити словами "(крім випадку доступу до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу)".
2. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нор­мативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник МіністраО. Сукманова
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"С.С. Лур’є
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2018 № 3374/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2018 р.
за № 1223/32675
Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
1. Унести до розділу VI Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969, такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац перший після слів "через портал електронних сервісів" доповнити словами ", у тому числі шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-теле­комунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру (далі - доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу),";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів.
Доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечується технічним адміністратором Реєстру у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" .
Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!