• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 18.05.2017 № 335
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.05.2017
 • Номер: 335
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.05.2017
 • Номер: 335
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 травня 2017 р. № 335
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2017 р. № 335
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 31, ст. 2063; 2005 р., № 52, ст. 3318; 2006 р., № 12, ст. 803; 2013 р., № 11, ст. 410) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 39, ст. 2623) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
3. У підпункті 6 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 73, ст. 2728; 2012 р., № 59, ст. 2374) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
4. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 "Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 3, ст. 57; 2016 р., № 26, ст. 1035, № 33, ст. 1297, № 68, ст. 2302):
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"Установити, що з 1 січня 2017 р.:";
2) в абзаці другому слова і цифру "мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
5. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764; 2010 р., № 35, ст. 1210) викласти в такій редакції:
"Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.".
6. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 290 "Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 25, ст. 837) викласти в такій редакції:
"розміри посадових окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3, для працівників, у яких посадові оклади (тарифні ставки) менші, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.".
7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1253) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
8. У Порядку залучення тимчасового персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення його результатів та оплати праці такого персоналу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1225 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 89, ст. 3017; 2012 р., № 45, ст. 1767):
1) у пункті 18 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року";
2) у примітці до додатка 1 до Порядку слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
9. В абзаці другому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 38, ст. 1558) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
10. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 "Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1837) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
11. У другому реченні абзацу сьомого пункту 5 Порядку оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 848 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 69, ст. 2809, № 76, ст. 3083; 2014 р., № 102, ст. 3011), слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
12. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 903 "Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3030) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
13. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 19, ст. 640; 2014 р., № 51, ст. 1340; 2016 р., № 54, ст. 1890), слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
1) підпункт 3 пункту 4 після слів "військовому резерві" доповнити словами "військовослужбовцем строкової служби,";
2) в абзаці першому пункту 5 слова "на дату загибелі (смерті)" замінити словами і цифрою "на 1 січня календарного року";
3) у пункті 6:
у підпункті 1:
абзац перший після слова "військовослужбовцю" доповнити словами "(крім військовослужбовця строкової служби)";
в абзацах другому - четвертому слова "на дату встановлення інвалідності" замінити словами і цифрою "на 1 січня календарного року";
у підпункті 2:
абзац перший після слова "військовослужбовцю" доповнити словами "(крім військовослужбовця строкової служби)";
в абзацах другому - четвертому слова "на дату встановлення інвалідності" замінити словами і цифрою "на 1 січня календарного року";
у підпункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:";
в абзацах другому - четвертому слова "на дату встановлення інвалідності" замінити словами і цифрою "на 1 січня календарного року";
4) в абзацах другому - четвертому пункту 7 слова "на дату встановлення ступеня втрати працездатності" замінити словами і цифрою "на 1 січня календарного року";
5) пункт 8доповнити абзацом такого змісту:
"У разі повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її виникнення або ступеня втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється.".
15. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 185 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 875; 2016 р., № 60, ст. 2053):
1) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року";
2) у додатку до Порядку назву графи "На день призову розмір середньої заробітної плати/мінімальної заробітної плати" викласти в такій редакції: "На день призову розмір середньої заробітної плати/прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
16. У Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2191):
1) у пункті 2 слова "в розмірі двох мінімальних заробітних плат" замінити словами і цифрою "у двох розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року";
2) у пункті 3 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року".
17. У пункті 20 Порядку оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 687 "Питання оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2436), слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами і цифрою "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,".
18. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 460 "Про умови оплати праці працівників Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2054) доповнити абзацом такого змісту:
"У разі коли розміри посадових окладів працівників, зазначених у додатках до цієї постанови, є нижчими, ніж визначений законом розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, посадові оклади встановлюються на рівні відповідного розміру прожиткового мінімуму.".
19. Пункт 3 Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2502), викласти в такій редакції:
"3. Державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий документ немайнового характеру та який забезпечив його фактичне виконання в повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа.".