Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. Форма типового документа від 08.04.2015 №185

Кабінет Міністрів України Постанова, Форма типового документа, Порядок від 08.04.2015 №185
Остання редакція від 24.05.2017. Внесення змін (постанова від 18.05.2017 N 335 /335-2017-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Форма типового документа, Порядок

Дата 08.04.2015

Номер 185

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 185
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 459 від 22.07.2016 № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року )
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 185
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
1) Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);
2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення).
4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби (далі - матеріальна допомога), в розмірі:
середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року )
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року )
5. Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.
6. Військові комісаріати протягом 10 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього Порядку звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги за формою згідно з додатком, до якого додаються подані заявником:
довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;
копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.
Обчислення розміру середньої заробітної плати здійснюється підприємствами, установами та організаціями відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 111).
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016 )
7. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 8 та 19 числа зведені подання про виплату матеріальної допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для узагальнення та подання до 12 та 23 числа Мінсоцполітики узагальненого подання в розрізі районів.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016 )
8. Мінсоцполітики здійснює розподіл бюджетних коштів протягом п’яти днів з дати надходження узагальнених подань від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 459 від 22.07.2016 )
9. Органи соціального захисту населення після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в органах Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та протягом п’яти днів здійснюють перерахування нарахованих ними сум матеріальної допомоги на рахунок, зазначений у пункті 6 цього Порядку.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016 )
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату матеріальної допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
12. Генеральному штабу Збройних Сил, Головному управлінню Національної гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінінфраструктури подавати Мінсоцполітики інформацію про чисельність військовослужбовців строкової служби, які підлягають звільненню у відповідному році, в розрізі регіонів та з розподілом на працюючих і непрацюючих до дати призову.
( Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ № 459 від 22.07.2016 )
Додаток
до Порядку
ПОДАННЯ
про виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби
____________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)
____________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)
Порядковий номерПрізвище, ім’я та по батьковіВідомості про проходження строкової військової службиДата взяття на військовий облікМісце роботи на день призовуНа день призову розмір середньої заробітної плати/прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного рокуПримітка
день призовудень звільнення
МП Військовий комісар __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Керівник фінансового органу __________ ______________________
_____ ___________ 20_____ р.
( Додаток в редакції Постанови КМ № 459 від 22.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 квітня 2015 р. № 185
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 185
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
1) Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи соціального захисту населення);
2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - органи соціального захисту населення).