• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 616

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 09.12.2020 № 1221
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 09.12.2020
 • Номер: 1221
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 09.12.2020
 • Номер: 1221
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2020 р. № 1221
Київ
Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 616
Відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити перелік сировинних товарів, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 616 "Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2464).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1221
ПЕРЕЛІК
сировинних товарів
Група товарівКод згідно з УКТЗЕД
Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 03040302
Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 03040303
Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене0304
Морожені креветки і пильчасті креветки, глибоководні0306 16
Морожені інші креветки0306 17
Молюски, в черепашці або без черепашки, живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, солоні або в розсолі; копчені молюски, в черепашці або без черепашки, гарячого або холодного копчення; борошно, порошок та гранули з молюсків0307
Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції0901
Чай, ароматизований чи неароматизований0902
Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)1001
Ячмінь1003
Овес1004
Кукурудза, інша1005 90 00 00
Рис 1006
Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)1101 00
Соєві боби, подрібнені або неподрібнені1201
Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або не подрібнене1205
Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене1206
Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені1207
Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу1507
Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу1509
Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу1511
Олії соняшникова або сафлорова та їх фракції, сирі1512 11
Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу1513
Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу1514
Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані1701
Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені1801 00 00 00
Сік апельсиновий заморожений2009 11
Сік яблучний з числом Брікса не більш як 202009 71
Сік яблучний інший2009 79
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації 2207
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані2304 00 00 00
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані2306
Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної2503 00
Глина вогнетривка2508 30 00 00
Руди та концентрати залізні, включаючи випалений пірит2601
Руди та концентрати марганцеві, включаючи залізисті марганцеві руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас. % або більше в перерахунку на сухий продукт2602
Руди та концентрати нікелеві2604 00 00 00
Руди та концентрати алюмінієві2606 00 00 00
Руди та концентрати хромові2610 00 00 00
Руди та концентрати молібденові2613
Руди та концентрати титанові2614 00 00
Руди та концентрати ніобієві, танталові, ванадієві або цирконієві2615
Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля2701
Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату2702
Торф (включаючи торф’яний дрібняк), агломерований або неагломерований2703 00 00 00
Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне2704 00
Бензол2707 10 00 00
Пек або кокс пековий, одержаний із кам’яновугільної смоли або з інших мінеральних смол2708
Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів)2709 00
Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти2710
Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані2711
Бітум нафтовий2713 20 00 00
Аміак, безводний або у водному розчині2814
Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію2818
Пропен (пропілен)2901 22 00 00
Етилен2901 21 00 00
Бензол2902 20 00 00
Етилацетат2915 31 00 00
Метанол (метиловий спирт)2905 11 00 00
Гліцерин2905 45 00 00
Добрива мінеральні або хімічні, азотні3102
Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні3103
Добрива мінеральні або хімічні, калійні3104
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг3105
Полімери етилену в первинних формах3901
Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах3902
Полімери стиролу у первинних формах3903
Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах3904
Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у первинних формах3905
Акрилові полімери у первинних формах3906
Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах3907
Поліаміди у первинних формах3908
Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та поліуретани у первинних формах3909
Силікони у первинних формах3910 00 00
Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів товарних позицій 3901-3913, у первинних формах3914 00 00 00
Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок4001
Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним з продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок4002
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку7106
Золото немонетарне в іншому напівобробленому вигляді7108 13
Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку7110
Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах7201
Феросплави7202
Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)7204
Напівфабрикати з вуглецевої сталі7207
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття7208
Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття7209
Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття7211
Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі7213
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування7214
Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування7402 00 00 00
Мідь рафінована та мідні сплави необроблені7403
Відходи і брухт мідні7404 00
Нікель необроблений7502
Алюміній необроблений7601
Свинець необроблений7801
Цинк необроблений7901
Олово необроблене8001
Вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням8101 94 00 00
Молібден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовлені простим спіканням8102 94 00 00
Молібден і вироби з молібдену, включаючи відходи та брухт, інші8102 99 00 00
Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з кобальту8105
(крім 8105 30 00 00)
Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт8108
Марганець та вироби з марганцю, включаючи відходи та брухт8111 00