Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального

Міністерство фінансів України Наказ від 24.04.2017 №452
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 24.04.2017

Номер 452

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2017 № 452
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2017 р.
за № 627/30495
Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального
Відповідно до статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України , пунктів 106, 107 розділу I Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535, що додаються.
2. Внести зміни до форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535, виклавши її у новій редакції, що додається.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.
В.о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної
фіскальної служби України
Голова Державного
агентства резерву України
Міністр енергетики
та вугільної промисловості України


М.В. Продан

В.А. Мосійчук

І. Насалик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.04.2017 № 452
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2017 р.
за № 627/30495
ЗМІНИ
до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального
1. Доповнити примітку 1 форми акцизної накладної цифрою та словами "6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".
2. Доповнити примітку 1 форми розрахунку коригування акцизної накладної цифрою та словами "6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".
1) у пункті 8 розділу I:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
"для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу ІІ Кодексу .".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
доповнити абзац шостий після слів "у Реєстрі платників акцизного податку" словами та цифрами ", крім відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу ";
абзац сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"відвантаження виробником пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).";
2) у розділі II:
доповнити пункт 4 після абзацу восьмого новими абзацами дев’ятим, десятим такого змісту:
"6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).
Акцизні накладні, які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу , можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального.".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом одинадцятим;
у пункті 6:
в абзаці другому:
цифру "5" замінити цифрою "4";
доповнити абзац після слова "Порядку" словами та цифрою "(крім акцизних накладних з типом причини "2")";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"В акцизній накладній з типом причини "2" особа - отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до статті 229 розділу VI Кодексу .";
3) у розділі ІІІ:
доповнити пункт 8 після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:
"6 - виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).".
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
пункт 12:
після слів "цього розділу" доповнити словами та цифрою "(крім розрахунків коригування з типом причини "2")";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"У розрахунку коригування акцизної накладної з типом причини "2" особа - отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до статті 229 розділу VI Кодексу .";
4) у розділі IV:
доповнити пункт 5 після абзацу четвертого новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:
"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу , у верхній лівій частині відповідного виду заявки (основна або коригуюча) замість відмітки "Х" проставляється тип причини "1".
При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального в межах інвентаризаційних залишків пального станом на 01 березня 2016 року особою, яка відповідно до покладених на неї завдань організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань щодо формування, обслуговування, розміщення, відпуску, використання, поповнення та освіження (поповнення) запасів державного матеріального резерву, дотримання нормативних умов їх кількісного та якісного стану та несе відповідальність за їх виконання, проставляється тип причини "2".".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;
доповнити абзац другий пункту 6 після слів "відмітка "Х" цифрами та словом ", "1" або "2";
доповнити пункт 7 після слів "поставлено відмітку "Х" цифрами та словом ", "1" або "2";
у пункті 10:
підпункт 7:
доповнити підпункт після слів "з відповідним знаком ("+", "–")" словами та цифрами "(крім заявок на поповнення обсягу залишку пального з типом причини "1" або "2")";
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини "1" або "2" гр. 8 = 0;";
доповнити підпункт 8 новим абзацом такого змісту:
"При складанні заявки на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини "1" або "2" до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0".".
В.о. директора
Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.02.2016 № 218
(у редакції наказу
Міністерства
фінансів України
24.04.2017 № 452)
ЗАЯВКА
на поповнення (коригування) залишку пального
В.о. директора
Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2017 № 452
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 травня 2017 р.
за № 627/30495
Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!