Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Наказ від 10.06.2016 №1657/5

Міністерство юстиції України Наказ, Форма, Запит, Порядок від 10.06.2016 №1657/5
Увага! Не остання редакція від 10.06.2016. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ, Форма, Запит, Порядок

Дата 10.06.2016

Номер 1657/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" ;
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
відомості про заборону діяльності громадського формування: дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії, заборону діяльності громадського об’єднання;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:
дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку;
дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;
відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;
дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символікою, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;
дані про хронологію реєстраційних дій:
відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії, підстави для зупинення розгляду документів, прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії, прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації, місце проведення реєстраційної дії;
відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії, дата та номер реєстраційної дії, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення), прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію, місце проведення реєстраційної дії, тип змін, унесених реєстраційною дією.
3. У витязі про державні органи і органи місцевого самоврядування як юридичні особи з Єдиного державного реєстру відображаються:
1) номер, дата та час формування витягу;
2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу в паперовій формі);
3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).
У разі якщо витяг отримано через портал електронних сервісів посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);
5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
6) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
7) ідентифікаційний код;
8) організаційно-правова форма;
9) місцезнаходження юридичної особи.
На вибір заявника:
види діяльності;
дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);
відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення або набуття повноважень, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі якщо державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;
дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження, види діяльності, відомості про керівника: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти;
дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:
дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа перебуває на обліку;
дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа перебуває на обліку;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;
строк, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;
дані про хронологію реєстраційних дій:
відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
відомості про відмову в державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;
відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.
4. У витязі про відокремлений підрозділ юридичної особи з Єдиного державного реєстру відображаються:
1) номер, дата та час формування витягу;
2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);
3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).
У разі якщо витяг отримано через портал електронних сервісів, посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);
5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
6) найменування відокремленого підрозділу;
7) ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;
8) місцезнаходження відокремленого підрозділу.
На вибір заявника:
види діяльності відокремленого підрозділу;
відомості щодо юридичної особи: повне найменування юридичної особи та її ідентифікаційний код;
відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку (для відокремленого підрозділу громадського формування);
дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, організацію профспілки);
дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;
дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;
відомості про структурні утворення політичної партії:
вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);
територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, наявність статусу юридичної особи;
дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;
відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи;
додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, найменування (повне, скорочене (за наявності), дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій, відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім’я, по батькові, відомості про склад керівних органів, місцезнаходження, номер телефону, відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;
дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи;
відомості про закриття відокремленого підрозділу;
інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;
місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких відокремлений підрозділ перебуває на обліку;
дані про хронологію реєстраційних дій:
відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
відомості про відмову в державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;
відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.
5. У витязі про фізичну особу - підприємця з Єдиного державного реєстру відображаються:
1) номер, дата та час формування витягу;
2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);
3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).
У разі коли витяг отримано через портал електронних сервісів посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);
5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).
На вибір заявника:
країна громадянства;
місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем);
види діяльності;
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ;
інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти;
відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:
дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому фізична особа - підприємець перебуває на обліку;
дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому фізична особа - підприємець перебуває на обліку;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, - у разі зміни його місцезнаходження;
відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
дані про хронологію реєстраційних дій:
відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;
відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.
6. У витязі про громадське формування, що не має статусу юридичної особи, з Єдиного державного реєстру відображаються:
1) номер, дата та час формування витягу;
2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);
3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).
У разі коли витяг отримано через портал електронних сервісів, посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);
5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;
6) про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:
найменування, у тому числі скорочене (за наявності);
дата утворення громадського об’єднання;
місцезнаходження громадського об’єднання.
На вибір заявника:
дата та номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі;
перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;
відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення - для керівника, інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об’єднання;
мета діяльності;
інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
вид установчого документа (за наявності);
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
7) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій:
повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
ідентифікаційний код;
місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.
На вибір заявника:
вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо);
мета діяльності;
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;
відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;
дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;
дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 01 січня 2013 року);
дата та номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі;
вид установчого документа (за наявності);
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:
дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку;
дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку;
клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення (рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;
8) про постійно діючі третейські суди:
повне найменування;
місцезнаходження постійно діючого третейського суду.
На вибір заявника:
повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;
список третейських суддів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), освіта, спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;
дата затвердження положення, регламенту про постійно діючий третейський суд;
дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;
дата та номер запису про проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду в Єдиному державному реєстрі;
місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;
дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
9) дані про хронологію реєстраційних дій:
відомості про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;
відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;
відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.
7. У разі відсутності відомостей у Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі витягу вноситься запис "відомості відсутні".
8. Заявник може отримати відомості про хронологію реєстраційних дій шляхом отримання витягу з відомостями про хронологію таких дій з подальшим отриманням витягів з Єдиного державного реєстру на дату, яка передує даті певної реєстраційної дії, та на дату цієї реєстраційної дії.
9. Під час формування виписки та витягу з Єдиного державного реєстру програмними засобами ведення цього реєстру автоматично фіксується номер, дата та час такого формування, а також відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг, про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів.
10. За бажанням заявника до отриманого витягу з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів додаються установчі документи юридичної особи, актуальні на дату отримання такого витягу.
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
Додаток 1
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(пункт 1 розділу II)
ЗАПИТ
про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
Додаток 2
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(пункт 2 розділу II)
ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
Додаток 3
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(пункт 1 розділу IIІ)
ЗАПИТ
про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця
Директор Департаменту
приватного права

О.М. Ференс
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2016 № 1657/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2016 р.
за № 839/28969
Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року № 1556/5 "Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1324/23856 (зі змінами);
наказ Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794 (зі змінами).
3. Установити, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що забезпечуватиме формування та друк запитів на отримання відомостей з цього реєстру, такі запити подаються заявником шляхом заповнення бланка встановленої форми українською мовою друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.
4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.