Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Закон від 07.12.2017 №2245-VІІІ

Верховна Рада України Закон від 07.12.2017 №2245-VIII
Остання редакція від 01.01.2019. Внесення змін (закон від 23.11.2018 N 2628-VIII /2628-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.12.2017

Номер 2245-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.
Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;
2) пункт 172.4 після слів "нерухомого майна" доповнити словами та цифрами "(зареєстрованої відповідно до пункту 172.3 цієї статті)".
25. У статті 191:
( Підпункт 1 пункту 25 розділу I виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
2) у пункті 191.2:
підпункт 191.2.1 виключити;
підпункт 191.2.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті".
26. Абзац другий підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 викласти в такій редакції:
"постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні".
27. Підпункт 196.1.18 пункту 196.1 статті 196 викласти в такій редакції:
( Абзац перший пункту 27 розділу I із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
( Абзац другий пункту 27 розділу I виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
( Абзац третій пункту 27 розділу I виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
( Абзац четвертий пункту 27 розділу I виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
196.1.18. ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин;
ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин".
28. Підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 викласти в такій редакції:
"197.1.25. постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України".
29. У пункті 198.5 статті 198 слова і цифри "(для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту)" замінити словами і цифрами "придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту)".
30. У підпунктах "а" та "б" пункту 200-1.4 статті 200-1 слово "власного" виключити, а слово "платника" замінити словами "такого платника".
31. У статті 201:
1) пункт 201.10 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;
2) пункт 201.16 викласти в такій редакції:
"201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України".
32. У підпункті 213.3.5 пункту 213.3 статті 213:
перше речення доповнити словами і цифрами "та бензолу (за кодом 2902 20 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)";
друге речення доповнити словами і цифрами "(крім товарів (продукції) за кодами 2707 10 90 00, 2707 50 90 00, 2710 12 90 00 та 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)".
33. У статті 215:
1) абзац другий пункту 215.1 доповнити словами "(крім квасу "живого" бродіння)";
2) у пункті 215.3:
у таблиці підпункту 215.3.1 після слів і цифр "тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)" доповнити словами і цифрами "суміші таких зброджених напоїв та суміші таких зброджених напоїв з безалкогольними напоями з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)";
підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Одиниця виміруСтавки податку
2401Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)*
2601,91
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за
1 кілограм (нетто)*
2601,91
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за
1000 штук
2071,01
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за
1000 штук
2071,01
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенціїгривень за
1 кілограм (нетто)*
2601,91
____________
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)";
доповнити підпунктом 215.3.2-1 такого змісту:
"215.3.2-1. сигарети та цигарки:
Код товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Одиниця виміруСтавки податку
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркивідсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтромвідсотків12";
підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно
з УКТ ЗЕД
Одиниця виміруСтавки податку
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук 2770,50
2402 20 90 20Сигарети з фільтромгривень за 1000 штук 2770,50".
34. Статтю 221 доповнити пунктом 221.6 такого змісту:
"221.6. Частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети повинна становити не менше 60 відсотків середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет.
У разі якщо частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети за попередній рік менша за 60 відсотків середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет за той самий рік, під час визначення податкового зобов’язання на сигарети за кодами УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 з 1 квітня до 31 грудня поточного року сума акцизного податку не повинна бути меншою за встановлене мінімальне акцизне податкове зобов’язання, помножене на коефіцієнт 1,1".
35. В абзаці другому підпункту 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 слово "п’яти" замінити словом "п’ятнадцяти".
36. Пункт 226.4 статті 226 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для вироблених в Україні інших тютюнових виробів дизайном і кольором. Марки акцизного податку для ввезених в Україну тютюнових виробів за кодом УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 та 2402 20 90 10 відрізняються від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів дизайном і кольором".
37. У пункті 227.5 статті 227 слова і цифри "пунктом 219.1 статті 219 цього Кодексу" замінити словами "митним законодавством".
38. У статті 229:
1) підпункт 229.3.7 пункту 229.3 викласти в такій редакції:
"229.3.7. Підставою для митного оформлення легких дистилятів (код 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 згідно з УКТ ЗЕД) та важких дистилятів (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скрапленого газу (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутану, ізобутану (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД), що ввозяться на митну територію України з метою використання у виробництві етилену, є подання виробником етилену контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв’язку копії податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом";
2) в абзаці третьому підпункту 229.6.1 пункту 229.6 слова "у рамках єдиного технологічного циклу" виключити;
3) підпункт 229.7.6 пункту 229.7 викласти в такій редакції:
"229.7.6. Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання в хімічній промисловості, є подання виробником контролюючому органу, який здійснює митне оформлення, в порядку, передбаченому Митним кодексом України, засобами електронного зв’язку копії податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом".
39. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди2451,84
Аміак459,85
Ангідрид сірчистий2451,84
Ацетон919,69
Бенз(о)пірен3121217,74
Бутилацетат552,23
Ванадію п’ятиокис9196,93
Водень хлористий92,37
Вуглецю окис92,37
Вуглеводні138,57
Газоподібні фтористі сполуки6070,39
Тверді речовини92,37
Кадмію сполуки19405,92
Марганець та його сполуки19405,92
Нікель та його сполуки98872,97
Озон2451,84
Ртуть та її сполуки103931,28
Свинець та його сполуки103931,28
Сірководень7879,65
Сірковуглець5120,56
Спирт н-бутиловий2451,84
Стирол17903,89
Фенол11128,67
Формальдегід6070,39
Хром та його сполуки65822,27.
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку, гривень за 1 тонну
I17536,42
II4016,11
III598,4
IV138,57.
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно безпечний рівень
впливу речовин (сполук), міліграмів
на 1 куб. метр
Ставка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001738187,86
0,0001 - 0,001 (включно)63247,95
Понад 0,001 - 0,01 (включно)8737,07
Понад 0,01 - 0,1 (включно)2451,84
Понад 0,192,37.
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,41 гривні за 1 тонну".
40. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний1610,48
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)644,6
Завислі речовини46,19
Нафтопродукти9474,05
Нітрати138,57
Нітрити7909,77
Сульфати46,19
Фосфати1287,18
Хлориди46,19.
245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно)168743,5
Понад 0,001-0,1 (включно)122347,23
Понад 0,1-1 (включно)21092,69
Понад 1-10 (включно)2146,63
Понад 10429,72".
41. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 865,47 гривні за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп - 15,06 гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Iнадзвичайно небезпечні1405,65
IIвисоконебезпечні51,2
IIIпомірно небезпечні12,84
IVмалонебезпечні5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості0,49".
42. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0114" замінити цифрами "0,0127".
43. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метр
Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання,
гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні602418,7220080,63
Середньоактивні та низькоактивні11245,144016,11".
44. У статті 252:
1) пункт 252.4 доповнити підпунктом 252.4.8 такого змісту:
"252.4.8. обсяг газу (метану) дегазації вугільних родовищ, який не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового або комунально-побутового споживання";
2) у пункті 252.20:
( Слова і цифри підпункту 2 пункту 44 розділу I виключено на підставі Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 )
доповнити позиціями такого змісту:
"природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)12,00
природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)6,00";
доповнити приміткою 3 такого змісту:
"-3) В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутого у межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка вартості товарної продукції гірничого підприємства".
45. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів-колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,49
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктівкуб. метрів0,49
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів1,39
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин-"-0,79
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів-"-0,6
провадження іншої господарської діяльності-"-1,95".
46. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:
"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка рентної плати, гривень
за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ58,17
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)55,33
Інгульця84,39
Сіверського Дінця113,45
Південного Бугу (без Інгулу)63,97
Інгулу78,49
Дністра34,85
Вісли та Західного Бугу34,85
Пруту та Сірету26,17
Тиси26,17
Дунаю23,32
Річок Криму116,32
Річок Приазов’я139,66
Інших водних об’єктів63,97;
255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіонуСтавка рентної плати,
гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)107,58
м. Севастополь107,58
Область:
Вінницька92,98
Волинська96,04
Дніпропетровська81,48
Донецька110,56
Житомирська92,98
Закарпатська61,09
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони92,98
інші адміністративно-територіальні одиниці області84,39
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони145,42
інші адміністративно-територіальні одиниці області81,48
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони67,59
інші адміністративно-територіальні одиниці області79,75
Кіровоградська107,58
Львівська84,39
Луганська122,13
Миколаївська122,13
Одеська101,8
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони62,9
інші адміністративно-територіальні одиниці області70,1
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони75,03
інші адміністративно-територіальні одиниці області87,16
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони70,1
інші адміністративно-територіальні одиниці області79,83
Тернопільська113,45
Харківська87,21
Херсонська87,21
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони72,74
інші адміністративно-територіальні одиниці області110,56
Черкаська62,9
Чернівецька101,8
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони87,21
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,19
м. Київ86,9;
255.5.3. для потреб гідроенергетики - 11,31 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1938 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0215 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
59,36 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
71,36 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
55,21 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
64,39 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду - 12,79 гривні за 100 куб. метрів води".
47. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:
"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1309,2197,7576,047,84
2219,74141,2554,925,99
3177,35114,2344,054,8
4133,3784,7732,63,61
587,8856,4621,742,43
Модрина
1138,9117,745,8610,21
2100,0584,7732,67,84
378,9368,2325,955,99
458,8650,6619,324,23
54034,1513,283,03
Ялина, ялиця
1274,14233,7589,6410,37
2203,48173,2567,256,86
3163,19139,6253,446,04
4122,8104,2939,674,33
582,4368,9626,773,46
Дуб (крім дуба коркового)
1811,25389,83129,813,28
2581,91279,7792,949,67
3466,02222,6974,857,84
4350,07168,4356,155,45
5229,37111,3537,414,23
Ясен, клен (крім явора)
1304,23259,86129,813,28
2218,18186,5292,949,67
3174,74148,574,857,84
4131,25112,2956,155,45
586,0374,2737,414,23
Бук
1584,86376,21125,5711,45
2416,51267,6189,367,84
3334,98214,6171,846,65
4251,69160,2353,724,8
5168,43107,335,643,03
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
145,2738,9528,9710,21
231,6627,1820,867,84
325,3522,6517,195,99
418,9916,3312,674,23
512,6710,878,133,03
Осика, вільха сіра, тополя
126,2122,6517,197,26
218,9916,3311,774,8
315,4212,6710,014,23
411,7710,017,263,03
57,266,324,561,19
Другий пояс лісів
Сосна
1263,64168,3664,596,65
2186,74120,0946,474,8
3149,0796,537,414,23
4112,9771,8427,763,03
575,3648,2718,731,81
Модрина
1118,93102,4339,219,67
285,9673,0127,766,65
368,2357,6922,315,45
450,6643,5916,874,23
534,1529,4711,452,43
Ялина, ялиця
1242,11206,8979,338,56
2173,25147,9356,896,04
3137,87117,745,75,16
4104,2989,1834,464,33
568,8558,922,392,58
Дуб (крім дуба коркового)
1690,51332,75111,0210,87
2494,96237,7179,077,84
3393,58190,1762,745,99
4294,55141,2547,744,80
5197,9695,0331,993,03
Ясен, клен (крім явора)
1258,96221,83111,0210,87
2185,62158,4379,077,84
3147,57126,7662,745,99
4110,4894,1547,744,8
574,2763,431,993,03
Бук
1497,97319,17106,239,67
2354,91226,8576,046,65
3284,33182,0160,985,45
4213,64135,7945,864,23
5143,0691,0230,233,03
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
137,0831,6624,459,06
227,1823,5117,196,65
321,7418,1314,484,8
416,3314,4810,014,23
510,879,067,262,43
Осика, вільха сіра, тополя
122,6519,8914,485,99
216,3314,4810,014,23
312,6711,779,063,61
410,018,136,323,03
56,326,324,561,81;
256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Самшит
11426,961219,56609,6413,28
21019,47871435,799,67
3815,75697,16348,277,84
4612,06522,4261,365,45
5407,45348,6174,434,23
Бархат, горіх
1889,09760,55380,2713,28
2635,64543,24271,629,67
3507,96434,6217,327,84
4381,17325,95163,565,45
5254,40217,32108,644,23
Груша, кизил, явір
1713,47610,26304,8413,28
2509,73435,47217,949,67
3407,45348,6174,437,84
4306,03261,69130,985,45
5203,73174,7487,524,23
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1533,27455,43227,5613,28
2381,17325,09162,339,67
3304,23259,86129,87,84
4229,09194,6597,25,45
5152,11130,3865,214,23
Каштан, дуб корковий
1444,56380,27190,1713,28
2317,8271,62135,799,67
3254,4217,32108,647,84
4191,07162,9781,515,45
5126,76108,6454,924,23
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1356,72304,23152,7313,28
2254,4217,32108,649,67
3202,81173,8586,917,84
4152,11130,3865,215,45
5102,2887,8344,054,23
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1267,14228,15114,0613,28
2191,07162,9781,519,67
3152,11130,3865,217,84
4115,0497,7749,55,45
576,9865,2132,64,23
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
188,7276,0438,057,26
263,454,3427,184,8
350,6943,4721,744,23
438,0532,616,333,03
525,3521,7410,872,43
Другий пояс лісів
Самшит
11208,71033,05516,710,87
2862,84737,92368,827,84
3690,84590,32295,785,99
4517,86442,75221,514,80
5345,84295,17147,893,03
Бархат, горіх
1756,91647,36323,5410,87
2540,49462,64231,187,84
3432,76369,44184,725,99
4324,12278,87138,214,8
5216,37185,6292,353,03
Груша, кизил, явір
1603,9516,08258,3410,87
2431,89368,49184,727,84
3345,84295,17147,895,99
4258,96221,83111,024,8
5172,98147,5773,623,03
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1454,53387,51194,3910,87
2324,12277,03138,217,84
3258,96221,83111,025,99
4194,65166,5583,34,8
5129,47110,4855,533,03
Каштан, дуб корковий
1378,49324,12162,3310,87
2270,71231,8115,97,84
3216,37185,6292,355,99
4162,11138,5469,44,8
5107,7492,3546,473,03
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1302,42258,05129,1610,87
2215,51184,7291,757,84
3172,98147,5773,625,99
4129,47110,4855,534,8
586,0374,2736,863,03
Акація, бруслина, бирючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1227,25193,7597,210,87
2162,11138,5469,47,84
3129,47110,4855,535,99
496,9183,341,634,8
565,2155,227,763,03
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
175,1464,2631,995,99
254,3446,1722,964,23
343,4737,0818,733,61
432,628,0613,93,03
521,7418,139,671,81".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!