• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу

Верховна Рада України  | Закон від 21.04.2015 № 344-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.04.2015
 • Номер: 344-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.04.2015
 • Номер: 344-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до статті 69 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 69.1 доповнити словами "чи інформації з цього реєстру, отриманої банком відповідно до закону, із зазначенням даних про взяття на облік в контролюючих органах як платника податків".
2. В абзаці першому пункту 69.2 слова "не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття)" замінити словами "у день відкриття/закриття рахунка".
3. Пункт 69.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Якщо контролюючий орган протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, не направив повідомлення про відмову у взятті рахунка на облік, такий рахунок вважається взятим на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою - у час та дату отримання фінансовою установою повідомлення (квитанції) контролюючого органу про підтвердження факту прийняття повідомлення до оброблення згідно з порядком подання повідомлень, встановленим відповідно до пункту 69.5 цієї статті".
4. Пункт 69.4 доповнити словами та цифрами "або дата, визначена як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно з абзацом другим пункту 69.3 цієї статті".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
21 квітня 2015 року
№ 344-VIII