• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та звязку України

Міністерство інфраструктури України | Наказ від 24.11.2014 № 598
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.11.2014
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.11.2014
 • Номер: 598
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2014 N 598
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за N 1588/26365
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України
Відповідно до статті 22 Закону України "Про автомобільний транспорт", статті 33 Закону України "Про дорожній рух", статей 6 та 7 Закону України "Про хімічні джерела струму", з метою вдосконалення деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України з питань технічної експлуатації акумуляторних свинцевих стартерних батарей та нормування середнього ресурсу таких батарей і пневматичних шин колісних транспортних засобів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 року N 488, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за N 712/12586, що додаються.
2. Абзац четвертий розділу 1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 року N 489, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 695/12569, викласти в такій редакції:
"Ці Норми не поширюються на акумуляторні свинцеві стартерні батареї КТЗ спеціального призначення, які експлуатують підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, на акумуляторні батареї гоночних і спортивних КТЗ, а також на КТЗ, які виготовлено понад 30 років тому і мають колекційну цінність.".
3. Внести до Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2008 року N 795, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 689/15380, такі зміни:
абзац третій пункту 1.4 розділу I викласти в такій редакції:
"акумуляторні свинцеві стартерні батареї КТЗ спеціального призначення, зокрема ті, які експлуатують підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту;";
абзац другий пункту 8.2 розділу VIII доповнити новим реченням такого змісту: "У картці обліку наробітку АБ відображають дані обліку під час виконання сезонного обслуговування КТЗ, поставлення АБ на збереження та у разі списання.".
4. Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Голова Державної
прикордонної служби України
Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі України
Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
Перший заступник Голови
Служби безпеки України -
начальник Головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
Центрального управління
Служби безпеки України
Міністр внутрішніх справ України
В.о. Голови
Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів
Міністр оборони України
генерал-полковник
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату
М.Бурбак
О.Ю.Потімков

В.Назаренко

В.Пятницький

В.М.Черненко


Ю.Артюхов
А.Б.Аваков


О.П.Соколова

В.В.Гелетей

С.Бочковський


О.Г.Настасенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
24.11.2014 N 598
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2014 р.
за N 1588/26365
ЗМІНИ
до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі
1. Абзац третій розділу 1 викласти в такій редакції:
"Ці Норми не поширюються на пневматичні шини тролейбусів, спеціальних колісних транспортних засобів, які експлуатують за прямим призначенням підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту, на пневматичні шини перегонових, спортивних колісних транспортних засобів, а також які виготовлено понад 30 років тому і мають колекційну цінність.".
2. У таблиці 3 підпункту 6.2.8 пункту 6.2 розділу 6 слово "мікроавтобуси" виключити.
3. Розділ 7 після пункту 7.8 доповнити новими пунктами 7.9 - 7.11 такого змісту:
"7.9. Пневматичні шини причепів/напівпричепів, на які не установлено норми середнього ресурсу, списують за нормами, установленими на шини причепів/напівпричепів, які мають однакові: умови експлуатування, тип підвіски, кількість осей, кількість коліс на кожній осі, познаку розміру, торгову марку та модель шин, а повна маса, відстань між осями та колія відрізняються не більше ніж на 15%.
7.10. Значення залишкової висоти рисунка протектора пневматичної шини в картці обліку пробігу (наробітку) наводять у разі установки-зняття пневматичної шини з КТЗ, виконання сезонного обслуговування КТЗ, а також за потреби щомісяця.
7.11. Одночасне списання комплекту пневматичних шин з одного КТЗ допускається оформлювати складанням одного акта списання комплекту пневматичних шин (далі - Акт), до якого додають картки обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, які списують цим актом. Акт підписується комісією з питань обліку пробігу (наробітку), обігу і списання пневматичних шин (далі - комісія).
В Акті повинна бути наведена така інформація: назва і номер Акта; дата його складання та затвердження; склад комісії; торгова марка, модель та державний реєстраційний номер КТЗ, шини якого списують; познаки розміру шин, їх виробника, моделі та порядкові чи інвентарні номери шин; їх фактичні пробіги на дату списання; норма середнього ресурсу пневматичних шин; причини їх списання та висновки комісії.
Підписання комісією карток обліку пробігу (наробітку) пневматичних шин, які додають до Акта, не обов'язкове.".
У зв'язку з цим пункт 7.9 вважати пунктом 7.12.
4. У додатку 1:
1) у таблиці пункту 1.1 розділу 1:
у позиціях 1.1.142 та 1.1.143 слово "Cormoran" замінити словом "Kormoran";
доповнити таблицю новими позиціями такого змісту:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
|1.1.193| King | 12R22,5 |152/148 | M | RR100 | Double | 90,0 |
| | Long XMQ | | | | | Coin | |
| | 6127Y | | | | | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.194| А-091, |215/75R17,5|124/123 | L | К-166А | КШЗ | 60,0 |
|-------| А-092 | |---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.195| "Богдан" | |126/124 | M | U | Kormoran | 70,0 |
|-------| | |---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.196| | |143/141 | J | HN-235 | Aeolus | 80,0 |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.197|БАЗ А079.20,|215/75R17,5|124/123 | L | K-166A | KШЗ | 60,0 |
|-------| А079.04, | |---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.198| А079.23 | |126/124 | М | DHO 5 | Hankook | 65,0 |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.199| | | | | XDE 2 | Michelin | 75,0 |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.200| | | | | Avant A3 | Sava | 65,0 |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.201| ЛАЗ-5252 | 10,00R20 |146/143 | K | И-А265-1, | ДШЗ | 75,0 |
| | | | (16) | | Д-2М | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.202| ЛАЗ-52528А | 10,00R20 |146/143 | J | БЦИ-185 | Rosava | 65,0 |
|-------| | | (16) |---------+-------------+------------+----------|
|1.1.203| | | | K | И-А265-1, | ДШЗ | 70,0 |
| | | | | | Д-2М | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.204| МАЗ-103003 |275/70R22,5|149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 75,0 |
| | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.205| МАЗ-104 С |275/70R22,5|148/145 | L | FR2 | Matador | 75,0 |
|-------| | | |---------+-------------+------------+----------|
|1.1.206| | | | M | HN-355 | Aeolus | 70,0 |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.207| | | | | ALO2 | Hankook | 65,0 |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.208| МАЗ-105060 |275/70R22,5|149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 60,0 |
| | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.209| МАЗ-203067 |275/70R22,5|148/145 | J | C | Kormoran | 85,0 |
|-------| | |---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.210| | |149/145 | J | Бел-108 | Belshina | 60,0 |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.211| ПАЗ-3203 | 8,25R20 |130/128 | K | БИ-367 | Belshina | 110,0 |
| | | | (12) | | | | |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.212| ПАЗ-32053,| 8,25-20 |125/122 | J | ИК-6AMO | ОШЗ | 70,0 |
| | -32054 | | (10) | | | | |
|-------| |-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.213| | 8,25R20 |130/128 | J | К-84, У-2 | КШЗ | 110,0 |
| | | | (12) | | | | |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.214| | | | | КИ-111 | КШЗ | 110,0 |
|-------| | | |---------+-------------+------------+----------|
|1.1.215| | | | K | БИ-367 | Belshina | 110,0 |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.216| | | | | O-79 | OШЗ | 90,0 |
|-------+------------+-----------+---------+---------+-------------+------------+----------|
|1.1.217|ПАЗ-4230-01,| 8,25R20 |130/128 | J | К-84, У-2 | КШЗ | 100,0 |
| | -4234 | | (12) | | | | |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.218| | | | | КИ-111 | КШЗ | 100,0 |
|-------| | | |---------+-------------+------------+----------|
|1.1.219| | | | K | БИ-367 | Belshina | 100,0 |
|-------| | | | |-------------+------------+----------|
|1.1.220| | | | | O-79 | OШЗ | 85,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
";
2) у розділі 2:
у таблиці пункту 2.1:
позиції 2.1.123 - 2.1.127 викласти в такій редакції:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.123| УАЗ-2206, |215/90-15C | 99 | К | Я-192 | ВШЗ, | 60,0 |
| | -22069 | | | | | ОШЗ, | |
| | | | | | | УШЗ, | |
| | | | | | | ЯШЗ | |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.124| | | | | Я-245 | АШК, | 55,0 |
| | | | | | | ВШЗ, | |
| | | | | | | ДШЗ, | |
| | | | | | | ОШЗ, | |
| | | | | | | УШЗ | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.125| УАЗ-2206, |215/90-15C | 99 | К | Я-245-1 | НШЗ, | 55,0 |
| | -22069 | | | | | ЯШЗ, | |
| | | | | | | Rosava, | |
| | | | | | | Voltyre | |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.126| |225/85R15C | 106 | P | И-502 | НШЗ | 65,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.127| | 225R16C | 110/108 | М | БЦ-34 | Rosava | 65,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
";
доповнити таблицю новими позиціями такого змісту:
"
--------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.139| Asia 725 | 195R14C | 106/104 | Q | Trenta | Sava | 60,0 |
|-------| Topic | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.140| | | | | OR-56 | Barum | 65,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.141| Ford | 195R14C | 106/104 | R |MPS 310, M+S| Matador | 60,0 |
| | Transit | | | | | | |
| | VE6, VE64, | | | | | | |
| | VE83 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.142| Ford |215/75R16C | 113/111 | R | Cargo | Goodyear | 85,0 |
|-------| Transit | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.143| V347, V348 | | | | Vanco-8 |Continental| 60,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.144| | | | Q |Conveo Trac,| Fulda | 60,0 |
| | | | | | M+S | | |
|-------| | |---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.145| | | 116/114 | S | NRC 2 | Nokian | 85,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.146| | | | R | H08 | Toyo | 80,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.147| Hyundai H1 |205/65R15C | 100/102 | Q | Hakkape- | Nokian | 70,0 |
| | | | | | liitta CQ | | |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.148| |205/70R15С | 106/104 | R | RW 06 | Hankook | 65,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.149| Kia Pregio | 195R14C | 106/104 | Q | K-197 | КШЗ | 65,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.150| Mazda | 185R14C | 102/100 | Q | Trenta | Sava | 75,0 |
|-------| E2000, | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.151| E2200 | | | | Cargo OR59S| Barum | 65,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.152| | 195R14C | 102/100 | Q | Бел-78 | Belshina | 65,0 |
|-------| | |---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.153| | | 106/104 | Р | Я-537 | ЯШЗ | 60,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.154| Mercedes- | 205R14C | 109/107 | P | Quartet | Debica | 65,0 |
| | Benz 310D | | | | Frigo | | |
| | W602 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.155| Mercedes- |225/70R15C | 112/110 | R | H09 | Toyo | 60,0 |
|-------| Benz | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.156| 312CDI, | | | | MPS 320 | Matador | 65,0 |
| | 313СDI | | | | Maxilla | | |
| | W901-905 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.157| Mercedes- |225/70R15C | 112/110 | S | NRC 2 | Nokian | 65,0 |
| | Benz 316CDI | | | | | | |
| | W901-905 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.158| Mitsubishi | 7,00R16 | 115/110 | K | LL11 | Ling Long | 55,0 |
| | Rosa | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.159| Peugeot J5 | 195R14C | 106/104 | N | MP 300 | Matador | 65,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.160| | | | | Combi | Sava | 60,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.161| Renault |195/75R16C | 107/105 | S | WR C Cargo,| Nokian | 65,0 |
| | Master | | | | M+S | | |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.162| |205/75R16 | 113 | S | Hakka C | Nokian | 70,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.163| Toyota |185/80R14C | 102/100 | P | БЦ-30 | Rosava | 60,0 |
|-------| HiAce | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.164| | | | | БЦ-15 | Rosava | 60,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.165| | 185R14C | 102/100 | P | Van Y356 | Yokohama | 60,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.166| |195/65R15 | 91 | T | BC-41 | Rosava | 65,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.167| | | | | Hakka i3 | Nokian | 70,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.168| | | | Q | Nord Master| Amtel | 60,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.169| |195/70R15 | 102 | P | Cargo G26 | Goodyear | 65,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.170| Toyota | 185R14C | 102/100 | Q | Aqilis 81 | Michelin | 70,0 |
| | Hilux | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.171| Volkswagen |205/65R16 | 94 | T | Kristal | Fulda | 65,0 |
| | Caravelle | | | | Montero | | |
| | T5 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.172| Volkswagen |195/70R15C | 104/102 | S | H08 | Toyo | 65,0 |
| | LT46 | | | | | | |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.173| Volkswagen |195/70R15C | 104/102 | R | MPS 520 | Matador | 70,0 |
|-------|Transporter T4| | | |------------+-----------+----------|
|2.1.174| | | | | Van | Sportiva | 65,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.175| | | | | Van Snow | Sportiva | 60,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.176| Volkswagen |205/65R16C | 107/105 | R |Euro-Win 650| Nexen | 60,0 |
|-------|Transporter T5| | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.177| | | | Q | KC11, M+S | Kumho | 55,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.178| | | | T | Vanco |Continental| 65,0 |
| | | | | | Contact | | |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.179| |215/65R16C | 106/104 | T | Cargo | Goodyear | 70,0 |
| | | | | | Marathon | | |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.180| | | | |Duravis R410|Bridgestone| 75,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.181| ГАЗ-22171 |215/65R16C | 104/102 | Q | К-196 | КШЗ | 70,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.182| ГАЗ-32213 | 175R16C | 98/96 | M | ВИ-14 | ВШЗ | 60,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.183| | | | | Кама-218 | НШЗ | 75,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.184| | | | N | Я-462 | ЯШЗ | 70,0 |
|-------| | |---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.185| | | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 65,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.186| |185/75R16C | 104/102 | L | ДП-28 | ДШЗ | 65,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.187| | | | N | VS-21 | Voltyre | 70,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.188| | | | | VS-22 | Voltyre | 75,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.189| ГАЗ-32213 |185/75R16C | 104/102 | N | БС-1 | АШК | 65,0 |
| | | | | | | | |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.190| | | | | БЦ-24 | Rosava | 75,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.191| | | | | М-219 | МШЗ | 70,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.192| | | | Q | 31B | ВШЗ | 70,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.193| | | | | Бел-109 | Belshina | 75,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.194| | | | | К-170 | КШЗ | 65,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.195| ГАЗ-32213-420| 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 60,0 |
|-------| |-----------+---------| |------------+-----------+----------|
|2.1.196| |185/75R16C | 104/102 | | 31B | BШЗ | 65,0 |
|-------| | | | |------------+-----------+----------|
|2.1.197| | | | | K-156 | КШЗ | 70,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.198| ГАЗ-32214 | 175R16C | 101/99 | N | БИ-522 | Belshina | 65,0 |
|-------| |-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.199| |185/75R16C | 104/102 | Q | К-156 | КШЗ | 60,0 |
|-------| | | |---------+------------+-----------+----------|
|2.1.200| | | | N | ДП-28 | ДШЗ | 60,0 |
|-------+--------------+-----------+---------+---------+------------+-----------+----------|
|2.1.201| РАФ-2203 |185/75R15 | 91 | Т | М-225 | МШЗ | 65,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
";
позиції 2.2.56 - 2.2.58 таблиці пункту 2.2 викласти в такій редакції:
"
-------------------------------------------------------------------------------------------
|2.2.56| УАЗ-2206, | 215/90-15C| 99 | К | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, | 60,0 |
| | -22069, | | | | | УШЗ, ЯШЗ | |
|------| -452В | | | |-------------+-----------+----------|
|2.2.57| | | | | Я-245 | АШК, ВШЗ, | 60,0 |
| | | | | | | ДШЗ, ОШЗ, | |
| | | | | | | УШЗ | |
|------| | | | |-------------+-----------+----------|
|2.2.58| | | | | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, | 60,0 |
| | | | | | | Rosava, | |
| | | | | | | Voltyre | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
";
3) у таблиці розділу 3:
позиції 3.563 - 3.572, 3.791 та 3.792 викласти в такій редакції:
"
-------------------------------------------------------------------------------------------
|3.563| УАЗ-469 | 215/90-15С| 99 | К | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, | 55,0 |
| | | | | | | УШЗ, ЯШЗ | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.564| | | | | Я-245 | АШК, ВШЗ, | 55,0 |
| | | | | | | ДШЗ, | |
| | | | | | | ОШЗ, УШЗ | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.565| | | | | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, | 55,0 |
| | | | | | | Rosava, | |
| | | | | | | Voltyre | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.566| | | | | Я-192 | ВШЗ, ОШЗ, | 60,0 |
| | | | | | | УШЗ, ЯШЗ | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.567| | | | | Я-245 | АШК, ВШЗ, | 60,0 |
| | | | | | | ДШЗ, | |
| | | | | | | ОШЗ, УШЗ | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.568| | | | | Я-245-1 | НШЗ, ЯШЗ, | 60,0 |
| | | | | | | Rosava, | |
| | | | | | | Voltyre | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.569| | | | | К-153, M+S | НШЗ | 65,0 |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.570| | | | | ЯИ-357A | ЯШЗ | 60,0 |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.571| | | | | Discoverer, | Cooper | 65,0 |
| | | | | | M+S | | |
|-----| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.572| | | | | VS-14 | Voltyre | 65,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
";
"
-------------------------------------------------------------------------------------------
|3.791| Acura MDX | 255/55R18 | 105 | H | Latitude | Michelin | 80,0 |
| | | | | | Tour HP | | |
|-----| | |-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.792| | | 109 | Y | Turanza | Bridgestone | 70,0 |
| | | | | | ER30 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
";
доповнити таблицю новими позиціями такого змісту:
"
-------------------------------------------------------------------------------------------
|3.793 | Audi A4 B5 | 195/65R15 | 91 | V | SP Sport 200A | Dunlop | 60,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.794 | Audi A6 C5 | 205/55R16 | 91 | H | P6000 | Pirelli | 75,0 |
|------| |-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.795 | | 225/55R16 | 95 | V | g-Force | BF Goodrich | 70,0 |
| | | | | | Profiler | | |
|------| |-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.796 | |225/55R16XL| 99 | V | Hakka V | Nokian | 65,0 |
|------| | | |-------+---------------+--------------+----------|
|3.797 | | | | H | WR G2, M+S | Nokian | 65,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.798 | Audi A6 | 225/55R17 | 97 | W | Conti Cross | Continental | 65,0 |
| | Allroad C5 | | | | Contact UHP | | |
|------| | |-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.799 | | | 101 | T | Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
| | | | | | 500, M+S | | |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.800 | Audi Q-7 | 255/55R18 | 109 | Y | Blizzak LM-25 | Bridgestone | 70,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.801 | BMW 318 E46| 205/55R16 | 91 | V | Pilot Exalto | Michelin | 65,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.802 | BMW 525 E34| 205/65R15 | 96 | Т | Winter | Continental | 60,0 |
| | | | | | Contact | | |
|------| | |-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.803 | | | 94 | Т | Energy E3A | Michelin | 65,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.804 | BMW 750 E32| 225/60R15 | 96 | H | Pilot Alpin | Michelin | 65,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.805 | BMW Alpina |245/35ZR21 | 96 | Y | Pilot Sport | Michelin | 65,0 |
| | B7 | | | | PS2 | | |
|------| |-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.806 | |285/30ZR21 | 96 | Y | Pilot Sport | Michelin | 65,0 |
| | | | | | PS2 | | |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.807 | BMW X3 E83 | 235/55R17 | 103 | V | Ultra Grip | Goodyear | 60,0 |
|------| | |-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.808 | | | 99 | H | Scorpion STR | Pirelli | 70,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.809 | BMW X5 E53,|255/50R19XL| 107 | R | Hakkapeliitta | Nokian | 70,0 |
| | E70 | | | | R SUV | | |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.810 | Zhonghua | 195/65R15 | 91 | V | Eagle NCT 5 | Goodyear | 60,0 |
|------| Brilliance | |-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.811 | M1 | | 95 | T | Hakka i3 | Nokian | 65,0 |
|------| | | |-------+---------------+--------------+----------|
|3.812 | | | | Q | Garit G4, M+S | Toyo | 60,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.813 | Cadillac | 265/60R18 | 110 | H | Geolandar | Yokohama | 65,0 |
| | Escalade | | | | I/T+ G071 | | |
|------| |-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.814 | | 285/45R22 | 114 | H | Dueler H/L | Bridgestone | 65,0 |
| | | | | | Alenza | | |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.815 | Chana Benni| 165/60R14 | 75 | T | Solus KH17 | Kumho | 50,0 |
| | SC7133 | | | | | | |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.816 | Chery | 185/60R14 | 82 | H | Wingro | GT Radial | 60,0 |
|------| Amulet A15 | | | |---------------+--------------+----------|
|3.817 | | | | | Solus Vier | Kumho | 65,0 |
| | | | | | KH21 | | |
|------| | | |-------+---------------+--------------+----------|
|3.818 | | | | T | MP 61 Adhessa | Matador | 60,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.819 | Chevrolet | 185/60R14 | 82 | V | Optimo K-406 | Hankook | 60,0 |
|------| Aveo T255 | | |-------+---------------+--------------+----------|
|3.820 | | | | H | БИ-555 | Belshina | 70,0 |
|------| | | | |---------------+--------------+----------|
|3.821 | | | | | UA-603 | Maxxis | 55,0 |
|------+------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+----------|
|3.822 | Chevrolet | 185/60R14 | 82 | T | W, M+S | Nokian | 65,0 |