Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

Міністерство фінансів України Наказ, Рішення, Довідка, Заява, Журнал, Форма, Структура, Порядок від 30.10.2014 №1089
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Рішення, Довідка, Заява, Журнал, Форма, Структура, Порядок

Дата 30.10.2014

Номер 1089

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2014 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2014 р.
за № 1471/26248
Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
( Заголовок Наказу в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Відповідно до Закону України від 02 вересня 2014 року № 1668-VIІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" та пункту 2-1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), що додається.
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту реєстрації платників та електронних сервісів Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.
МіністрО. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України



Я.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.10.2014 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2014 р.
за № 1471/26248
ПОРЯДОК
формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
( Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )( У тексті Порядку та додатків до Порядку:слова "Реєстр волонтерів антитерористичної операції" у всіх відмінках замінено словами "Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)" у відповідних відмінках;слова "Реєстр волонтерів АТО" у всіх відмінках замінено словами "Реєстр волонтерів АТО та/або ООС" у відповідних відмінках;слова "волонтер АТО" у всіх відмінках замінено словами "волонтер АТО та/або ООС" у відповідних відмінках;слово "ДФС" замінено словом "ДПС";слова "серія та номер" у всіх відмінках замінено словами "серія (за наявності) та номер" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон) та Закону України "Про волонтерську діяльність".
Цим Порядком встановлюється механізм включення волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (далі - волонтер АТО та/або ООС) до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) та структура цього реєстру.
( Абзац другий пункту 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
волонтер АТО та/або ООС - фізична особа - благодійник (громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка перебуває в Україні на законних підставах), яка досягла вісімнадцятирічного віку, провадить волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі, внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) та Законом, надає благодійну допомогу на користь осіб, визначених у підпункті "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу;
Реєстр волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) (далі - Реєстр) - база даних, яка містить інформацію про волонтерів АТО та/або ООС, що ведеться Державною податковою службою України за структурою, наведеною у додатку 1.
( Абзац третій пункту 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значеннях, наведених у Кодексі, Законі та Законі України "Про волонтерську діяльність".
1.3. ДПС створює та адмініструє Реєстр в електронній формі та щодекади оприлюднює на офіційному вебпорталі ДПС (www.tax.gov.ua) такі відомості з Реєстру:
( Абзац перший пункту 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
прізвище, ім’я, по батькові волонтера АТО та/або ООС;
категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО та/або ООС;
реквізити незакритих банківських рахунків волонтера АТО та/або ООС (найменування банку, номер рахунка, валюта рахунка, дата відкриття);
( Абзац четвертий пункту 1.3 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
найменування органу ДПС за основним місцем обліку волонтера АТО та/або ООС;
дата початку здійснення фізичною особою діяльності як волонтера АТО та/або ООС;
дати включення до Реєстру, внесення змін до Реєстру стосовно волонтера АТО та/або ООС;
дата припинення діяльності як волонтера АТО та/або ООС;
дата виключення з Реєстру.
1.4. Відомості про волонтерів АТО та/або ООС, які містяться в Реєстрі і не оприлюднюються згідно з пунктом 1.3 цього розділу, є інформацією з обмеженим доступом.
Обробка персональних даних волонтерів АТО та/або ООС, які містяться в Реєстрі, здійснюється відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних". Дозвіл на обробку персональних даних волонтерів АТО та/або ООС передбачений законом виключно для здійснення органами ДПС їх обов’язків та повноважень, визначених Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, та Кодексом.
( Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Облік волонтерів АТО та/або ООС в органах ДПС та обробка їх персональних даних здійснюється з метою забезпечення контролю за оподаткуванням благодійної допомоги, отриманої благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у підпункті "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу. Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Однією з вимог до застосування таких правил є внесення фізичної особи - благодійника до вказаного Реєстру.
( Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
1.5. Облік волонтерів АТО та/або ООС як платників податків здійснюється за місцем проживання, яке внесено до Реєстру (далі - основне місце обліку).
У разі зміни волонтером АТО та/або ООС місця проживання змінюється основне місце обліку.
Орган ДПС, який прийняв заяву, проводить визначені заявою дії, а саме: включення фізичної особи - благодійника до Реєстру, внесення змін щодо волонтера АТО та/або ООС до Реєстру або виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру.
1.6. Журнал реєстрації документів про включення / внесення змін / виключення до/з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) за формою № 2-РВ (додаток 2) (далі - журнал) містить інформацію про заяви фізичних осіб - благодійників та результати їх розгляду органами ДПС, а також про рішення органів ДПС про виключення волонтерів АТО та/або ООС з Реєстру.
Журнал ведеться у паперовому або електронному вигляді.
Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу ДПС. Сторінки в журналі повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.
Електронний журнал ведеться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДПС.
ІІ. Порядок включення та внесення змін до Реєстру волонтерів АТО та/або ООС
2.1. Для включення до Реєстру фізична особа - благодійник подає до органу ДПС Заяву про включення / внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) за формою № 1-РВ (додаток 3) (далі - заява) з позначкою "Включення до реєстру" та документи, визначені пунктом 2.2 цього розділу, пред’являє паспортний документ, що посвідчує особу, а у разі подання документів поштою - надає його копію. Іноземці та особи без громадянства додатково пред’являють документ, що підтверджує законність перебування на території України.
Зазначені документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу (далі - представник) за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається) та її копії.
Фізична особа - благодійник особисто подає документи до будь-якого органу ДПС, поштою або через представника документи подаються до органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи - благодійника.
У разі подання документів поштою підпис фізичної особи - благодійника на заяві та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.
Дані заяви мають відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, паспортного документа та доданим до заяви документам.
У заяві зазначається категорія (категорії) фізичних осіб, визначених у підпункті "а" підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, на користь яких надається благодійна допомога.
У заяві зазначається дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО та/або ООС, яка не може бути раніше 21 листопада 2013 року. Якщо рахунки, що призначені для здійснення благодійної діяльності, були відкриті на ім’я фізичної особи - благодійника після 21 листопада 2013 року, то дата початку здійснення діяльності як волонтера АТО та/або ООС не може бути раніше дати відкриття рахунка із найменшою датою.
2.2. Фізична особа - благодійник разом із заявою подає:
оригінал та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або сторінки паспорта у формі книжечки/зворотного боку паспорта у формі картки, до якої внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або сторінки паспорта у формі книжечки, до якої внесена відмітка про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або паспорта у формі картки, в якому проставлене слово "відмова", відповідно до яких фізична особа - благодійник обліковується в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків/серією та номером паспорта у формі книжечки або номером паспорта у формі картки (далі - реєстраційний номер облікової картки/серія (за наявності) та номер паспорта);
( Абзац другий пункту 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
довідки (довідку) про відкриття/закриття рахунка фізичною особою за формою № 4-РВ (додаток 4), що призначений для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).
2.3. Орган ДПС повертає документи на доопрацювання без включення до Реєстру у разі, якщо заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2.1 цього розділу, до заяви не додано або додано не в повному обсязі документи згідно з пунктом 2.2 цього розділу.
Повернення документів на доопрацювання не обмежує можливості повторного звернення фізичної особи - благодійника до органу ДПС з метою включення його до Реєстру.
2.4. У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви включити таку фізичну особу - благодійника до Реєстру.
Датою включення фізичної особи - благодійника до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.
2.5. Протягом одного робочого дня, що настає за днем отримання заяви, орган ДПС повідомляє фізичну особу - благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу. У разі включення фізичної особи - благодійника до Реєстру у листі зазначаються відповідні дані, наведені у пункті 1.3 розділу І цього Порядку, а у разі повернення документів на доопрацювання вказується причина повернення.
2.6. Заяви підлягають обов’язковій реєстрації в журналі у день їх прийняття. Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про включення до Реєстру або повернення документів на доопрацювання, а також реквізити листа фізичній особі - благодійнику про результати розгляду заяви.
2.7. У разі зміни у даних волонтера АТО та/або ООС, що зазначаються у заяві, відкриття та/або закриття банківських рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, волонтер АТО та/або ООС зобов’язаний особисто, поштою або через представника протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу ДПС заяву з позначкою "Зміни" у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.
2.8. Орган ДПС розглядає заяву у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру. Заяви підлягають обов’язковій реєстрації у журналі у день їх прийняття.
Після розгляду заяви до журналу вноситься відмітка про внесення змін до Реєстру або повернення документів на доопрацювання, а також реквізити листа волонтеру АТО та/або ООС про результати розгляду заяви.
2.9. Орган ДПС повертає документи на доопрацювання без внесення змін до Реєстру за наявності підстав, передбачених пунктом 2.3 цього розділу.
2.10. У разі відсутності підстав для повернення документів на доопрацювання орган ДПС зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання заяви внести стосовно такого волонтера АТО та/або ООС зміни до Реєстру.
Датою внесення змін до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру, дата включення волонтера АТО та/або ООС до Реєстру не змінюється.
ІІІ. Порядок виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або ООС
3.1. Виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру здійснюється на підставі заяви про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або ООС за формою № 3-РВ (додаток 5) (далі - заява про виключення з Реєстру). Заява про виключення з Реєстру подається волонтером АТО та/або ООС до органу ДПС особисто, поштою або через представника у такому самому порядку, як і при включенні до Реєстру.
У заяві фізичною особою - благодійником зазначається дата припинення діяльності як волонтера АТО та/або ООС, яка не може бути пізніше дати подання такої заяви.
3.2. У разі отримання заяви про виключення з Реєстру орган ДПС протягом одного робочого дня виключає волонтера АТО та/або ООС з Реєстру.
3.3. Виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру може бути здійснене за рішенням органу ДПС за основним місцем обліку волонтера АТО та/або ООС, у разі:
( Абзац перший пункту 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
закінчення календарного року, що настає за роком завершення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС);
( Абзац другий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
притягнення волонтера АТО та/або ООС до адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом;
набрання законної сили судовим рішенням щодо припинення або заборони провадити благодійну діяльність або діяльність волонтера АТО та/або ООС;
включення волонтера АТО та/або ООС до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
( Абзац п'ятий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
наявності документально підтверджених даних про смерть волонтера АТО та/або ООС або визнання його безвісно відсутнім.
3.4. У рішенні органу ДПС про виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру зазначаються дані про волонтера АТО та/або ООС, причина виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру та дата припинення фізичною особою діяльності як волонтера АТО та/або ООС. Рішення підписується керівником органу ДПС (заступником керівника або уповноваженою особою) за основним місцем обліку волонтера АТО та/або ООС. Рішення про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) оформляється за формою № 5-РВ (додаток 6).
( Абзац перший пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Протягом одного робочого дня, що настає за днем виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру, орган ДПС у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу ІІ Кодексу, направляє один примірник рішення про виключення з Реєстру за місцем проживання фізичної особи, зазначеним у Реєстрі.
Рішення про виключення з Реєстру, яке прийняте органом ДПС, може бути оскаржено фізичною особою в адміністративному або судовому порядку відповідно до статті 56 глави 4 розділу ІІ Кодексу.
3.5. У разі виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру за заявою до Реєстру вноситься зазначена в заяві дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО та/або ООС або, якщо така дата в заяві не зазначена, то дата припинення діяльності фізичної особи як волонтера АТО та/або ООС, що відповідає даті подання заяви.
При виключенні волонтера АТО та/або ООС з Реєстру на підставі рішення органу ДПС про виключення з Реєстру до Реєстру вноситься дата припинення діяльності фізичної особи - благодійника як волонтера АТО та/або ООС, зазначена в такому рішенні.
3.6. Датою виключення з Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.
3.7. Заяви та рішення про виключення з Реєстру підлягають обов’язковій реєстрації у журналі у день їх отримання/прийняття.
3.8. Виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру не обмежує можливості його повторного включення до Реєстру. Повторне включення до Реєстру здійснюється у порядку, визначеному у розділі ІІ цього Порядку.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку



М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 1.2 розділу І)
СТРУКТУРА
Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
1. Прізвище, ім’я та по батькові волонтера АТО та/або ООС.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті у формі книжечки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі картки проставлене слово "відмова") волонтера АТО та/або ООС.
3. Паспортні дані волонтера АТО та/або ООС.
4. Код та найменування органу ДПС, до якого подана заява про включення до Реєстру волонтерів АТО та/або ООС.
5. Код та найменування ДПС за основним місцем обліку волонтера АТО та/або ООС.
6. Місце проживання волонтера АТО та/або ООС.
7. Дата початку провадження фізичною особою діяльності як волонтера АТО та/або ООС.
8. Відомості про рахунки волонтера АТО та/або ООС, що призначені для здійснення благодійної діяльності.
9. Ознака категорій фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО та/або ООС.
10. Дата та номер заяви про включення до Реєстру.
11. Дата включення до Реєстру.
12. Дата та номер заяви про внесення змін до Реєстру.
13. Дата внесення змін до Реєстру.
14. Код та найменування органу ДПС, до якого подана заява про виключення з Реєстру волонтерів АТО та/або ООС.
15. Дата та номер заяви / рішення органу ДПС про виключення з Реєстру.
16. Підстава виключення з Реєстру: заява або рішення органу ДПС про виключення з Реєстру.
17. Причина виключення волонтера АТО та/або ООС з Реєстру, визначена у рішенні органу ДПС про виключення з Реєстру.
18. Дата припинення фізичною особою діяльності як волонтера АТО та/або ООС.
19. Дата виключення фізичної особи з Реєстру.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Додаток 2
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 1.6 розділу І)
Форма № 2-РВ
ЖУРНАЛ
реєстрації документів про включення / внесення змін / виключення до/з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
№ з/пДата подання заяви або дата прийняття органом ДПС рішення про виключення з РеєструНомер заяви або номер рішення органу ДПС про виключення з РеєструТип документа: заява про включення до Реєстру, заява про внесення змін до Реєстру, заява про виключення з Реєстру, рішення органу ДПС про виключення з РеєструСпосіб подання заяви: особисто, поштою, через представникаРеєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта*Прізвище, ім’я, по батьковіДата початку здійснення діяльності волонтера АТО та/або ООСДата включення до РеєструДата внесення змін до РеєструПричина повернення документів на доопрацювання при включенні/внесенні змін до РеєструДата повідомлення про результат розгляду заяви про включення/ внесення змін до Реєстру; про прийняття органом ДПС рішення про виключення з РеєструПідстава для виключення з Реєстру: за заявою або за рішенням (із зазначенням причини)Дата виключення з Реєстру
1234567891011121314
__________
*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті у формі книжечки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, номер паспорта - для фізичної особи, у якої в паспорті у формі картки проставлене слово "відмова".
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Додаток 3
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 2.1 розділу ІІ)
ЗАЯВА
про включення / внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Додаток 4
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 2.2 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про відкриття/закриття рахунка фізичною особою
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Додаток 5
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 3.1 розділу ІІІ)
ЗАЯВА
про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
( Див. текст )( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
Додаток 6
до Порядку формування та ведення
Реєстру волонтерів антитерористичної
операції та/або здійснення заходів
із забезпечення національної безпеки
і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації
у Донецькій та Луганській областях,
що здійснюються шляхом проведення
операції Об’єднаних сил (ООС)
(пункт 3.4 розділу ІІІ)
РІШЕННЯ
про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
(Форма № 5-РВ)
( Див. текст )( Порядок доповнено новим Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 802 від 23.12.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2014 № 1089
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2014 р.
за № 1471/26248
Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!