Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави. Постанова від 06.05.2014 №1238-VII

Верховна Рада України Постанова від 06.05.2014 №1238-VII
Остання редакція від 06.12.2016. Внесення змін (постанова від 06.12.2016 N 1768-VIII /1768-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Постанова

Дата 06.05.2014

Номер 1238-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 24, ст.887)( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР № 1768-VIII від 06.12.2016 , ВВР, 2017, № 1, ст.10 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Рекомендувати виконуючому обов’язки Президента України:
1) призначити відповідальну авторитетну особу з наданням їй необхідних повноважень для керівництва антитерористичною операцією, зокрема у частині координації діяльності органів сектору безпеки і оборони держави, які задіяні в антитерористичній операції, залучення необхідних людських ресурсів і засобів для її проведення;
2) заборонити посадовим особам публічно надавати інформацію про антитерористичну операцію та коментувати хід її виконання. Визначити та уповноважити на це, за поданням керівника антитерористичною операцією, спеціальну офіційну особу.
Оновити персональний склад та відновити діяльність Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;
3) скасувати Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Організувати підготовку і прийняття нових документів з урахуванням реальних та потенційних загроз і викликів національній безпеці України;
4) провести огляд сил безпеки сектору безпеки і оборони України з метою уточнення місця, ролі та переліку визначених завдань, оцінки стану і готовності до їх виконання;
5) вжити заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати військову службу в особливий період;
6) скасувати рішення про спрямування та координацію діяльності Державної прикордонної служби України через Міністра внутрішніх справ України;
7) вирішити питання забезпечення прикриття Збройними Силами України Придністровської ділянки державного кордону України;
8) посилити охорону і захист Північно-Кримського каналу та вузлів електричних мереж;
9) створити в Херсонській обласній державній адміністрації та інших державних органах області, у тому числі при територіальних органах центральних органів виконавчої влади, включаючи органи сектору безпеки і оборони, підрозділи для забезпечення роботи з громадянами, які проживають в Автономній Республіці Крим;
10) доручити Генеральному прокурору України перевірити факти звільнення з роботи та відмови у виплаті заробітної плати громадянам, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією;
11) звільнити без зволікань з військової служби осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, у разі виявлення проблем зі станом їх здоров’я, через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених законодавством.
2. Рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України:
1) протягом двох місяців 2014 року забезпечити підготовку нової редакції Концепції реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та відповідної державної програми з урахуванням сучасних реальних та потенційних загроз національній безпеці України. Опрацювати питання щодо необхідної чисельності Збройних Сил України, інших органів сектору безпеки і оборони держави;
2) вжити невідкладних заходів з виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 липня 2010 року № 2431-VI щодо підготовки міжнародно-правового документа, спрямованого на розвиток положень Будапештського меморандуму і створення реальних міжнародно-правових гарантій національної безпеки без’ядерної України;
3) проаналізувати діяльність розташованих на території України суб’єктів господарської діяльності з іноземними інвестиціями, власниками (співвласниками) яких є іноземні компанії чи особи, на предмет наслідків, що можуть виникнути в разі зупинення або блокування їх роботи. Передбачити відповідні заходи, зокрема в частині недопущення скорочення робочих місць та заподіяння Україні економічних втрат.
3. Кабінету Міністрів України:
1) прискорити, відповідно до статті 18 Закону України "Про оборону України" , виконання заходів щодо організації територіальної оборони України;
2) невідкладно вирішити питання щодо забезпечення в першу чергу військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, засобами індивідуального захисту (бронежилетами, захисними шоломами), необхідною кількістю приладів нічного бачення та максимально спростити процедуру їх закупівлі за державні кошти;
3) проаналізувати хід виконання рішень щодо забезпечення передислокації підрозділів сектору безпеки і оборони з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, їх розміщення на континентальній частині України, а також використання особового складу зазначених підрозділів. Першочергову увагу приділити питанням розв’язання соціальних проблем членів сімей особового складу зазначених підрозділів, забезпечення роботою та місцями у дитячих садках і школах. Про результати поінформувати Верховну Раду України до 5 червня 2014 року;
4) забезпечити ефективне управління роботою Північно-Кримського каналу та використання його водних ресурсів для забезпечення потреб Херсонської області. Організувати інформування громадськості про справжні причини недостатнього забезпечення водою через канал Автономної Республіки Крим;
5) невідкладно передбачити виділення коштів для облаштування другого рубежу прикордонного контролю з Автономною Республікою Крим, а також пунктів контролю його перетинання, обладнання нових та реконструкції діючих постів технічного контролю за надводною обстановкою;
6) вжити негайних заходів щодо підвищення мотивації до проходження військової служби шляхом:
вирівнювання розміру грошового забезпечення військовослужбовців усіх складових сектору безпеки і оборони шляхом його підвищення;
скасування положень постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 в частині визначення для обрахунку пенсійного забезпечення розміру щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за будь-які 60 календарних місяців служби підряд перед звільненням військовослужбовця у запас або відставку;
подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо встановлення особам, які звільняються з військової служби, максимального розміру пенсійного забезпечення на рівні 80 відсотків від їх грошового забезпечення;
( Абзац п'ятий підпункту 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови ВР № 1768-VIII від 06.12.2016 )
вжиття реальних заходів щодо забезпечення житлом військовослужбовців. Зокрема, в першу чергу спрямувати кошти на завершення будівництва житлових об’єктів, що мають високий ступінь готовності, та викуп житлових об’єктів незавершеного будівництва, запровадити спрощений механізм залучення інвестицій для будівництва житла, а також передбачити надання військовослужбовцям, які мають вислугу не менше 5 років, довгострокових безвідсоткових кредитів на придбання житла;
прийняття рішення щодо скасування оплати за навчання на особливий період для дітей військовослужбовців, які навчаються на платній основі у вітчизняних навчальних закладах;
підтримки проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військової служби, соціального захисту військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей (реєстр. № 0907 від 12 грудня 2012 року);
7) прийняти необхідні рішення для підвищення соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби, зокрема, передбачивши для їх дітей вступ до державних навчальних закладів поза конкурсом та навчання за державним замовленням.
4. Кабінету Міністрів України і Національному банку України опрацювати питання та прийняти рішення про звільнення на весь особливий період військовослужбовців, які призвані на військову службу у зв’язку з мобілізацією, від сплати пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредитів.
5. Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони розробити та подати на розгляд Верховної Ради України критерії добору осіб для призначення на посади керівників органів сектору безпеки і оборони держави та їх заступників, а також процедуру погодження кандидатур на ці посади.
6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову Верховної Ради України Турчинова О.В.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
6 травня 2014 року
№ 1238-VII
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави
Верховна Рада України
постановляє:
1. Рекомендувати виконуючому обов’язки Президента України:
1) призначити відповідальну авторитетну особу з наданням їй необхідних повноважень для керівництва антитерористичною операцією, зокрема у частині координації діяльності органів сектору безпеки і оборони держави, які задіяні в антитерористичній операції, залучення необхідних людських ресурсів і засобів для її проведення;
2) заборонити посадовим особам публічно надавати інформацію про антитерористичну операцію та коментувати хід її виконання. Визначити та уповноважити на це, за поданням керівника антитерористичною операцією, спеціальну офіційну особу.
Оновити персональний склад та відновити діяльність Міжвідомчої комісії з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України;
3) скасувати Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року та Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Організувати підготовку і прийняття нових документів з урахуванням реальних та потенційних загроз і викликів національній безпеці України;
4) провести огляд сил безпеки сектору безпеки і оборони України з метою уточнення місця, ролі та переліку визначених завдань, оцінки стану і готовності до їх виконання;
5) вжити заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати військову службу в особливий період;
6) скасувати рішення про спрямування та координацію діяльності Державної прикордонної служби України через Міністра внутрішніх справ України;
7) вирішити питання забезпечення прикриття Збройними Силами України Придністровської ділянки державного кордону України;
8) посилити охорону і захист Північно-Кримського каналу та вузлів електричних мереж;