Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Опис від 01.06.2011 №174

Національний банк України Постанова, Опис, Довідка, Правила, Заява, Вимоги, Акт, Форма типового документа, Інструкція від 01.06.2011 №174
Остання редакція від 01.11.2018 втрата чинності (постанова від 25.09.2018 N 103 /v0103500-18/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Опис, Довідка, Правила, Заява, Вимоги, Акт, Форма типового документа, Інструкція

Дата 01.06.2011

Номер 174

Статус Не діє

Редакції
01.11.2018 втрата чинності (постанова від 25.09.2018 N 103 /v0103500-18/) 01.03.2018 внесення змін (постанова від 25.01.2018 N 6 /v0006500-18/) 01.11.2017 внесення змін (постанова від 26.10.2017 N 107 /v0107500-17/) 17.10.2017 внесення змін (постанова від 13.10.2017 N 103 /v0103500-17/) 14.07.2017 внесення змін (постанова від 11.07.2017 N 62 /v0062500-17/) 17.01.2017 внесення змін (постанова від 11.01.2017 N 3 /v0003500-17/) 01.01.2017 внесення змін (постанова від 17.10.2016 N 393 /v0393500-16/) 01.12.2016 внесення змін (постанова від 17.10.2016 N 393 /v0393500-16/) 15.06.2016 внесення змін (постанова від 07.06.2016 N 341 /v0341500-16/) 30.12.2015 внесення змін (постанова від 17.12.2015 N 892 /v0892500-15/) 28.02.2015 внесення змін (постанова від 19.02.2015 N 113 /v0113500-15/) 07.06.2014 внесення змін (постанова від 30.04.2014 N 249 /z0481-14/) 01.01.2014 внесення змін (постанова від 18.02.2013 N 45 /z0398-13/) 29.03.2013 внесення змін (постанова від 18.02.2013 N 45 /z0398-13/) 08.10.2012 внесення змін (постанова від 13.09.2012 N 375 /z1646-12/) 27.01.2012 внесення змін (постанова від 22.12.2011 N 465 /z0020-12/) 22.08.2011 внесення змін (постанова від 26.07.2011 N 252 /z0960-11/) 01.06.2011 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.06.2011 № 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 790/19528
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 103 від 25.09.2018 )
Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні (далі - Інструкція), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за № 768/8089;
постанову Правління Національного банку України від 18.02.2004 № 62 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.03.2004 за № 303/8902;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 173 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за № 609/9208;
постанову Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 440 "Про поліпшення якості банкнот гривень, що перебувають в обігу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28.09.2004 за № 1228/9827;
постанову Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 553 "Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.11.2004 за № 1497/10096;
постанову Правління Національного банку України від 04.12.2004 № 593 "Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.12.2004 за № 1570/10169;
підпункт 1.1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 14.06.2005 № 211 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.07.2005 за № 704/10984;
постанову Правління Національного банку України від 11.01.2007 № 2 "Про затвердження Змін до Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.01.2007 за № 65/13332;
постанову Правління Національного банку України від 02.04.2007 № 111 "Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.04.2007 за № 334/13601.
3. Департаменту готівково-грошового обігу (Кисельов Р.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пунктів 4.2 і 4.11 глави 4 розділу II Інструкції, що набирають чинності через 12 місяців після набрання чинності цією постановою.
ГоловаС.Г. Арбузов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.06.2011 № 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 790/19528
ІНСТРУКЦІЯ
про ведення касових операцій банками в Україні
( У тексті Інструкції слова "територіальне управління" у всіх відмінах та числах замінено словами "відділ (управління) грошового обігу в регіоні" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 892 від 17.12.2015 )
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" , Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - нормативно-правові акти).
2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з відділами (управлінням) грошового обігу в регіоні Департаменту грошового обігу [далі - відділи (управління) грошового обігу в регіоні], Центральним сховищем Національного банку України (далі - Центральне сховище), іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань.
( Абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 19.02.2015; в редакції Постанови Національного банку № 892 від 17.12.2015 )
Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:
приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);
видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;
приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу;
отримання банком (філією, відділенням) у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, Центральному сховищі підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах;
( Абзац шостий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 892 від 17.12.2015 )
вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
оброблення готівки;
прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 249 від 30.04.2014 )
3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готівки національної валюти у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах поширюються на Операційний департамент, відділи (управління) грошового обігу в регіоні та Центральне сховище.
( Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 19.02.2015; в редакції Постанови Національного банку № 892 від 17.12.2015 )
Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), та оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи.
( Абзац другий пункту 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 45 від 18.02.2013, № 113 від 19.02.2015 )
4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
автоматична касова машина (далі - АТМ) - машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать ПТКС та банкомати, депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей;
( Абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013 )
бандероль - паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору);
банкноти - паперові грошові знаки;
банкноти (монети) з дефектами виробника - банкноти (монети) національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку;
відповідальні особи сховища - посадові особи, на яких покладено обов'язки щодо зберігання готівки та інших цінностей у сховищі;
( Абзац шостий пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 6 від 25.01.2018 )
готівка - грошові знаки у вигляді банкнот і монет;
депозитна система - система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам ДСТУ EN 1143-1;
( Абзац восьмий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти - аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам;
зразок банкноти - контрольний примірник банкноти національної та іноземної валюти, виготовлений на замовлення банку-емітента, з повною системою ознак платіжності та захисних елементів, який має нульову нумерацію і на який за допомогою перфорації або друку нанесено слово "ЗРАЗОК" будь-якою мовою. Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК";
ідентифікаційний номер індикаторної пломби - унікальна чисельна, та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація, яка використовується для обліку та ідентифікації індикаторних пломб;
індикаторна пломба - пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам ДСТУ 4551;
каса банку - сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів дистанційного обслуговування, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС та банкоматів;
( Абзац тринадцятий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013; в редакції Постанови Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
касове обслуговування - надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки;
касовий документ - паперовий або електронний документ, який оформляється для здійснення касової операції. Касовий документ може бути: паперовий для банку та клієнта, електронний для банку та паперовий для клієнта, електронний для банку та клієнта;
( Абзац п'ятнадцятий пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
касові операції - операції з видачі готівки, її приймання, обміну не придатних до обігу банкнот (монет) та виведених з обігу на придатні до обігу банкноти (монети), банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одного номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет), валютно-обмінні операції та операції з банківськими металами, а також операції з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, інших цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках;
( Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Постановою Національного банку № 113 від 19.02.2015 )
корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;
критерії оцінки якості сортування банкнот - стандарти з питань придатності банкнот до обігу, що застосовуються під час налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот;
монети - металеві грошові знаки різного номіналу;
надлишки банкнот (монет) - кількість (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;
невідсортовані банкноти - банкноти гривні одного номіналу, які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та зношені, за винятком значно зношених банкнот;
( Абзац двадцять перший пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
недостача банкнот (монет) - кількість (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;
неповний корінець банкнот - менше 100 (ста) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;
номінал банкнот (монет) - вартість, що зазначена на банкнотах (монетах);
обігові монети - монети національної валюти номіналом від 1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу;
обладнання для автоматизованого оброблення банкнот - обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти;
оброблення готівки - комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів;
операційна каса - касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції;
пачка банкнот - 1 000 банкнот одного номіналу і зразка, що складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше 10 корінців - неповна пачка);
післяопераційний час - частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня;
пред'явник банкнот (монет) - фізична або юридична особа, яка пред'явила на дослідження сумнівні банкноти (монети);
розмінні монети - монети національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного платіжного засобу;
сумнівні банкноти (монети) - банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до проведення їх дослідження та складання експертом (фахівцем) Національного банку України відповідного акта;
( Абзац тридцять третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 113 від 19.02.2015 )
сховище - спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам;
( Абзац тридцять четвертий пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 6 від 25.01.2018 )
технічні засоби для роботи з готівкою - машини, пристрої, прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот (монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання корінців банкнот, упаковування банкнот (монет);
цінності - готівка національної та іноземної валюти, сумнівні (уключаючи підроблені) банкноти, зразки банкнот, пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші цінності, які мають вартість.
Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами.
5. Банк (філія, відділення) може здійснювати касове обслуговування клієнтів з використанням електронного підпису (далі - ЕП), у тому числі електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП).
Клієнт - фізична особа має право використовувати ЕЦП, який за своїм статусом прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис" (далі - ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису), ЕЦП, що застосовується сторонами на договірних засадах, будь-який інший ЕП.
Інші клієнти мають право використовувати ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису, та ЕЦП, що застосовується сторонами на договірних засадах.
Працівник банку (філії, відділення), якому надано право підпису касових документів, повинен використовувати ЕЦП, прирівняний до власноручного підпису [далі - ЕЦП працівника банку (філії, відділення)].
Організаційно-методологічні умови застосування ЕП у банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов'язаних із вчиненням правочинів, регулюються Положенням про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.
( Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 107 від 26.10.2017 )( Розділ I доповнено новим пунктом 5 згідно с Постановою Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
6. Банк (філія, відділення) зобов'язаний:
здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договірних відносин через касу банку. Якщо касове обслуговування клієнтів здійснюється з використанням ЕП, то договір повинен містити умови та порядок (процедуру) визнання учасниками електронної взаємодії електронних документів із використанням ЕП та містити умови щодо розподілу ризиків збитків, що можуть бути заподіяні банку (філії, відділенню), клієнту і третім особам;
( Абзац другий пункту розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013; в редакції Постанови Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
забезпечувати оброблення готівки в операційній касі;
забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів);
визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог нормативно-правових актів та з використанням довідкової інформації, що надається Національним банком України (далі - Національний банк), банками-емітентами або іншими уповноваженими установами;
здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.
Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції (у тому числі ті, що здійснюються під час купівлі/продажу готівкової іноземної валюти між банками) з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.
( Пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 103 від 13.10.2017 )
7. Банк (філія, відділення) організовує роботу операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час відповідно до внутрішніх положень (інструкцій) банку.
За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується АТМ.
Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за розкриттям пачок/мішечків та перерахуванням готівки.
( Абзац третій пункту розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013 )
Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) протягом операційного часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні. Також підлягають безкоштовному обміну на придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти без будь-яких обмежень банкноти і монети, що вилучаються Національним банком з обігу, а також банкноти, прийняті від правоохоронних органів, що оброблені спеціальними хімічними реактивами під час проведення слідчо-оперативних заходів. Банк (філія, відділення) зобов'язаний також здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення) здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку.
( Абзац четвертий пункту розділу I в редакції Постанови Національного банку № 3 від 11.01.2017 )
8. Банк здійснює видачу готівки під звіт відповідно до вимог нормативно-правових актів.
Звітування за одержання під звіт готівки здійснюється відповідно до законодавства України.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 113 від 19.02.2015 )
9. Банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати:
визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти;
обов'язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком, крім операцій, зупинення яких вимагається законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки;
своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення сплати платежів;
документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку, у тому числі готівки, що видана працівникам банку для роботи в післяопераційний час та її повернення;
своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку, належний внутрішній контроль за касовими операціями;
здавання готівки національної валюти до відділів (управління) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища) згідно з договорами про касове обслуговування з дотриманням вимог цієї Інструкції;
задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - отримання підкріплення готівкою в відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні відповідно до договорів про касове обслуговування з дотриманням вимог цієї Інструкції, придбання її в інших банках;
систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті;
ідентифікацію і верифікацію клієнтів (представників клієнтів) відповідно до вимог законодавства України.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 3 від 11.01.2017 )
10. Банк згідно із цією Інструкцією, вимогами законодавства України та з урахуванням переліку касових операцій зобов'язаний розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:
1) роботи операційної каси в операційний та післяопераційний час;
2) використання електронного документообігу;
3) опису технології та механізму електронного документообігу, використання ЕП, а також збереження банком інформації, процедуру надання за бажанням клієнта оригінала електронного касового документа/оригінала паперового документа/копії на папері з електронного документа (на вимогу клієнта) з усіма реквізитами тощо;
4) приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей в операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ-систем;
5) внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками банку (філії, відділення);
6) роботи каси перерахування та формування готівки для касового обслуговування власних клієнтів;
7) зведення залишків готівки та інших цінностей в операційній касі;
8) контролю за касовими операціями;
9) підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання від них готівки;
10) визначення відповідальних осіб сховища (їх кількість та посади), організація їх роботи;
11) забезпечення схоронності готівки та інших цінностей банку;
12) обліку та зберігання печаток і штампів, індикаторних пломб; роботи з іншими цінностями, що зберігаються у сховищі (пам'ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція тощо);
13) проведення ревізії готівки та інших цінностей, що зберігаються в операційній касі та платіжних пристроях (строки проведення та види ревізій, оформлення результатів ревізії);
14) роботи із застосуванням електронних платіжних засобів через операційну касу;
15) роботи з банкоматами, платіжними терміналами, ПТКС та іншими платіжними пристроями (далі - платіжні пристрої);
16) надання в оренду індивідуальних сейфів та зберігання в них цінностей клієнтів банку (філій, відділень);
17) приймання від клієнтів/видачі клієнтам на відповідальне зберігання цінностей;
18) відкривання і закривання сховищ та сейфів, що використовуються як сховища, і сховищ для індивідуальних сейфів та здавання їх під охорону та прийняття з-під охорони, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) від них та індивідуальних сейфів, металевих шаф, візків, які призначені для зберігання готівки та інших цінностей;
19) обміну клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів та вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) і надсилання їх на дослідження;
20) приймання інкасаторських сумок із готівковою виручкою;
21) управління якістю касових операцій з урахуванням стрес-сценаріїв;
22) опису форм звітів про касові операції і періодичність подання їх органам управління банку;
23) урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і клієнтом з питань касового обслуговування.
Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана/зобов'язане) за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, у тому числі здійсненими через платіжні пристрої, а також пов'язані із застосуванням електронного документообігу та використанням ЕП.
( Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013; в редакції Постанов Національного банку № 3 від 11.01.2017, № 62 від 11.07.2017 )
11. Банк зобов'язаний забезпечити зберігання готівки та інших цінностей лише у сховищах свого банку (філії, відділення), сейфах, що використовуються як сховище, депозитних системах та АТМ-сейфах, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з організації захисту приміщень банків в Україні.
( Абзац перший пункту 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
Протягом робочого часу готівка та інші цінності операційної каси банку (філії, відділення) зберігаються в сховищі, АТМ-системах та у сейфах, візках, металевих шафах, ящиках столів, що розташовані на робочих місцях працівників банку.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 3 від 11.01.2017 )
12. Банк (філія, відділення) встановлює платіжні пристрої як у приміщенні банку (філії, відділення), так і за його межами на території адміністративно-територіальних одиниць України.
( Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013 )
13. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог цієї Інструкції, нормативно-правового акта щодо визначення ознак справжності і платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та внутрішніх положень про організацію роботи щодо здійснення касових операцій (змін до них) у межах тих питань, що належать до їх функціональних обов'язків.
Банку (філії, відділенню) забороняється допускати до касової роботи неповнолітніх осіб.
Про складання працівником заліку банк (філія) оформлює відповідний протокол, який зберігається в особовій справі працівника.
14. Банк наказом призначає відповідальних осіб сховища (у складі не менше двох осіб), на яких покладаються обов'язки щодо зберігання цінностей у сховищі та/або сейфах, що використовуються як сховища, та виконання операцій з ними. У разі зберігання у сховищі/сейфі, депозитних системах та АТМ-сейфах банку (філії, відділення) залишків цінностей, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат протягом шести місяців, банк має право призначати відповідальними особами сховища одного працівника. Стаж роботи в банківській системі працівників, які входять до складу відповідальних осіб банку або філії, становить не менше ніж один рік, а відділень банку - не менше ніж шість місяців.
( Пункт 14 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 113 від 19.02.2015, № 3 від 11.01.2017 )
15. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні особи в разі незабезпечення схоронності цінностей в касі банку несуть відповідальність згідно із законами України.
16. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) розмістити в доступному для огляду клієнтами місці таку інформацію:
режим роботи операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час;
перелік операцій, які здійснює операційна каса в операційний та післяопераційний час;
зразки заповнення реквізитів касових документів;
витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів за касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб у національній та іноземній валюті;
матеріали (плакати, буклети тощо) з описами банкнот (монет) національної валюти, що перебувають в обігу, уводяться в обіг та/або вилучаються з обігу;
повідомлення про те, якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування банком недостачі не приймаються (повідомлення розміщується на видному місці в операційній касі банку (філії, відділення);
перелік номіналів банкнот гривні, на приймання та видачу яких налаштовані платіжні пристрої;
з проблемних питань, які виникають від повідомлення про права інвалідів I та II груп на позачергове обслуговування, а також інших осіб, яким відповідно до законодавства України надано таке право;
контактна інформація банку (філії, відділення), за якою клієнт мав би можливість ознайомитися про час касового обслуговування тощо.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 3 від 11.01.2017 )
17. Банку (філії, відділенню) заборонено зберігати, передавати і відтворювати електронні дані, що використовуються підписувачем для накладання ЕП, зокрема, особисті ключі підписувача. Банк (філія, відділення) несе відповідальність за виконання цієї вимоги.
( Розділ I доповнено новим пунктом згідно с Постановою Національного банку № 62 від 11.07.2017 )
II. Порядок забезпечення банків готівкою
1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище
1. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище здійснюють касове обслуговування банку (філії, відділення) незалежно від його (її, його) місцезнаходження на підставі договору про касове обслуговування, який укладається банком (філією, яка має окремий код банку) шляхом приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - договір про касове обслуговування). Національний банк укладає договір про касове обслуговування з банком (філією банку, яка має окремий код банку), який (яка) на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги та відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України.
Договір про касове обслуговування набирає чинності для банку (філії, яка має окремий код банку) із дня підписання ним (нею) Заяви про приєднання до умов в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Заява про приєднання), якщо інше не передбачено умовами договору про касове обслуговування або Заявою про приєднання, та діє до прийняття сторонами чи однією зі сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення Національним банком заяви про відкликання цієї публічної пропозиції в цілому чи в частині на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Відділи (управління) грошового обігу в регіонах/Центральне сховище здійснюють касове обслуговування банків (філій, відділень), у яких/якої є необхідність отримання послуг у Національному банку, на підставі договору про касове обслуговування, до якого приєднався банк (філії, яка має окремий код банку). Національний банк уносить зміни до договору про касове обслуговування шляхом їх розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
2. Банк, філія (яка має окремий код банку), який/яка приєднався/приєдналася до договору про касове обслуговування, зобов'язаний/зобов'язана інформувати відділи (управління) грошового обігу в регіонах/Центральне сховище про перелік філій (відділень), які отримуватимуть/припиняють отримувати послуги в Національному банку.
Відділи (управління) грошового обігу в регіонах/Центральне сховище здійснюють приймання готівки національної валюти - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) від ліквідаторів банків - відповідно до законодавства України, договорів про касове обслуговування і нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку.
3. Банк, філія (яка має окремий код банку) у разі приєднання до договору про касове обслуговування подає відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищу картку зі зразками підписів та відбитка печатки банку/філії/відділення (кількість примірників обумовлюється сторонами), затверджену керівником і головним бухгалтером, за формою, установленою додатком 3 до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320 , зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (із змінами). У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох) банку (філії, відділення), який (яка, який) відповідає за схоронність цінностей, а також відбиток печатки банку (філії, відділення), який/яка мають намір отримувати послуги з касового обслуговування у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищі. Банк у тижневий строк у разі зміни зазначених осіб або печатки банку (філії, відділення) подає нові відповідно оформлені картки зі зразками підписів та відбитка печатки.
4. Банк (філія, яка має окремий код банку), який/яка приєднався/приєдналася до договору про касове обслуговування, для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної, невідсортованої та не придатної до обігу) банку (філії, відділення) у регіонах завчасно надсилає засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до відділів (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища, заявки на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет за підписом уповноваженої особи банку, філії (яка має окремий код банку) з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами). Банк (філія, яка має окремий код банку) надсилає заявки на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет до відділів (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища, в якому безпосередньо проводитиметься касове обслуговування банку (філії, відділення).
5. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище розглядають заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснюють аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки відділів (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища, визначають остаточні обсяги підкріплень готівкою.
6. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище здійснюють видачу банкам (філіям, відділенням) підкріплень готівкою з оборотних кас за умови надходження до відділів (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища відповідних сум із кореспондентських рахунків банків (філій).
7. Банк (філія, відділення) отримує у відділах (управлінні) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищі підкріплення готівкою лише в упаковці відділів (управлінь) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору.
8. Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси відділів (управління) грошового обігу в регіоні за видатковим касовим ордером на підставі довіреності на отримання готівки та інших цінностей (додаток 27), підписаної керівником, головним бухгалтером банку (філії), їх заступниками або уповноваженими керівником особами. Строк дії довіреності не повинен перевищувати 10 календарних днів. Банк визначає внутрішнім положенням порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на отримання готівки та інших цінностей з використанням журналу реєстрації довіреностей (додаток 26).
Інкасатори отримують у відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищі підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей.
9. Банк (філія, яка має окремий код банку) здійснює перерахування коштів відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищу за готівку, яку отримує відділення. Банк (філія, яка має окремий код банку) надає підтвердження відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищу про отримання готівки, на балансі якого (якої) обліковується це відділення, у день отримання готівки в разі доставки готівки підрозділом перевезення цінностей та організації інкасації відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища.
10. Банк (філія, відділення) складає в разі виявлення під час перерахування готівки касового прорахунку або сумнівних чи неплатіжних банкнот (монет) акт про розбіжності (додаток 1).
Національний банк приймає до розгляду акти про розбіжності, затверджені керівником банку (філії), у разі встановлення недостачі банкнот (монет) в упаковці відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору від тих банків (філій, відділень), яким було видано безпосередньо підкріплення готівкою через інкасаторів.
Банк (філія, відділення) до примірника акта про розбіжності, який надсилається до Національного банку, додає:
1) для банкнот - бандеролі від усіх корінців та упаковку пачки, розрізані зі збереженням їх первинних розмірів;
2) для монет - обв'язку з пломбою, поліетиленову упаковку та ярлик (етикетку) від упаковки з монетами.
Національний банк не приймає від банків (філій, відділень) претензій щодо недостачі банкнот (монет), якщо уповноважена особа банку (філії, відділення) не перерахувала готівку, не відходячи від видаткової каси відділу (управління) грошового обігу в регіоні або у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника.
Банк (філія) перераховує суму надлишку, виявлену в упаковці відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, на підставі акта про розбіжності до відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищу, в якому була отримана готівка.
11. Відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище надсилають акти про розбіжності, складені ними, у зв'язку з виявленими під час оброблення готівки в упаковці банків (філій, відділень) недостачами (у тому числі неплатіжні, підроблені, навмисно пошкоджені з метою вчинення кримінального правопорушення, забруднені спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, пошкоджені під час надзвичайного режиму) та надлишками банкнот (монет) національної валюти банку (філії, яка має окремий код банку), з яким/якою укладено договір про касове обслуговування. В акті про розбіжності зазначається банк (філія, відділення), у пачках (мішечках) яких виявлено недостачі/надлишки. Один примірник акта про розбіжності разом із пакувальним матеріалом надсилається банку, філії (яка має окремий код банку) з яким/якою укладено договір про касове обслуговування.
До одного примірника акта про розбіжності для пачки, сформованої банком (філією, відділенням) ручним способом, додаються накладка, бандероль з одного корінця, упаковка пачки.
Для пачки, сформованої банком (філією, відділенням) за допомогою автоматизованої системи, додаються накладка, бандеролі всіх корінців, упаковка пачки.
Банк (філія, яка має окремий код банку) самостійно визначає джерела відшкодування сум недостач і відшкодовує їх протягом трьох робочих днів із дня отримання акта про розбіжності.
Сума надлишку, установленого відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні/Центральним сховищем під час перерахування готівки в упаковці банку (філії, відділення), перераховується відповідному банку (філії, яка має окремий код банку), з яким/якою укладено договір про касове обслуговування, протягом трьох робочих днів із дня виявлення розбіжності.
12. Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) здійснювати вивезення готівки, у тому числі не придатної до обігу, до відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища лише в упаковці свого банку (філії, відділення).
13. Банк (філія, відділення) здає готівку (у тому числі не придатну до обігу) через уповноважених осіб до прибуткової каси відділу (управління) грошового обігу в регіоні, а через інкасаторів - до приміщення для приймання-передавання готівки. Банк (філія, відділення) здає банкноти повними пачками, а банкноти номіналами 100, 200 та 500 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) без поаркушного перерахування. Банк (філія, відділення) здає значно зношені банкноти, банкноти, що вилучаються з обігу, та банкноти з дефектом виробника як повними, так і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) та через прибуткову касу неповними корінцями з поаркушним перерахуванням.
Банк (філія, відділення) здає до відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища пачки банкнот з корінців, сформованих тільки одним касиром за однією датою.
Банк (філія, відділення) здає монети повними мішечками, а зношені та з дефектами виробника - неповними.
14. Відділ (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище відповідно до умов договору про касове обслуговування має право приймати від банків (філій, відділень) пачки невідсортованих банкнот гривень для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот.
15. Банк (філії, відділення), відділи (управління) грошового обігу в регіоні/Центральне сховище виконує операції з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.
( Глава 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 6 від 25.01.2018 )
2. Забезпечення банків (філій, відділень) зразками банкнот національної валюти та їх зберігання
2.1. Банк (філія) отримує за самостійно визначеною потребою від відділу (управління) грошового обігу в регіоні/Центрального сховища зразки банкнот національної валюти, а відповідні плакати та буклети банк (філія) отримує під час уведення в обіг банкнот нового дизайну.
( Абзац перший пункту 2.1 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 45 від 18.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 11.07.2017; в редакції Постанови Національного банку № 6 від 25.01.2018 )
Для інформування клієнтів щодо зразків банкнот банк (філія) використовує плакати та буклети, що розміщуються в операційній касі на видному місці. Банк (філія) для виготовлення плакатів і буклетів використовує електронну версію плакатів та буклетів з описами банкнот національної валюти, яка розміщена на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку.
( Абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 18.02.2013 )
2.2. Зразки банкнот банк (філія) обліковує на відповідному позабалансовому рахунку за номінальною вартістю і має забезпечувати їх зберігання у сховищі цінностей.
2.3. Банк (філія) надає відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні під час отримання зразків банкнот національної валюти зобов'язання (додаток 2) щодо забезпечення ним схоронності, непошкодженості (виключаючи їх наклеювання) та використання зразків банкнот за призначенням і повернення їх на першу вимогу відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні. Зобов'язання оформляється у двох примірниках, які засвідчуються підписами керівника банку (філії). У разі повернення банком (філією) зразків банкнот до відділу (управління) грошового обігу в регіоні це зобов'язання відділ (управління) грошового обігу в регіоні повертає банку (філії), а в разі повернення частини зразків банкнот оформляється нове зобов'язання на кількість і суму зразків банкнот, що залишаються в банку (філії).
2.4. Банк (філія, яка має окремий код банку), з яким/якою укладено договір про касове обслуговування, у разі виявлення недостачі зразків банкнот сплачує відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні/Центральному сховищу відшкодування в сумі, що дорівнює номіналу зразка банкноти.
( Пункт 2.4 глави 2 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 3 від 11.01.2017, № 6 від 25.01.2018 )
2.5. Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковуються відділення, самостійно забезпечує за потреби свої відділення зразками банкнот.
Банк (філія), який (яка) безпосередньо видав (видала) відділенню зразки банкнот, контролює забезпечення відділенням схоронності зразків банкнот, їх непошкодженість та використання за призначенням.
( Пункт 2.5 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 6 від 25.01.2018 )
2.6. У разі реорганізації філії (відділення) з правонаступництвом зразки банкнот залишаються у відділенні (філії) з обов'язковим переоформленням зобов'язання у відповідному відділі (управлінні) грошового обігу в регіоні.
2.7. У разі ліквідації відділення банку зразки банкнот національної валюти повертаються банку (філії) або відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні, який їх надав. У разі ліквідації банку (філії) зразки банкнот національної валюти повертаються відділу (управлінню) грошового обігу в регіоні, яке їх надало.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.06.2011 № 174
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2011 р.
за № 790/19528
Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні (далі - Інструкція), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 337 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за № 768/8089;
постанову Правління Національного банку України від 18.02.2004 № 62 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.03.2004 за № 303/8902;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 173 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.05.2004 за № 609/9208;
постанову Правління Національного банку України від 15.09.2004 № 440 "Про поліпшення якості банкнот гривень, що перебувають в обігу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28.09.2004 за № 1228/9827;
постанову Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 553 "Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.11.2004 за № 1497/10096;