Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Порядок від 13.07.2011 №753
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Порядок

Дата 13.07.2011

Номер 753

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 липня 2011 р. № 753
Київ
Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 475 від 23.09.2014 № 1169 від 30.12.2015 № 312 від 10.04.2019 )
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Кабінет Міністрів України
постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1169 від 30.12.2015 )
1. Затвердити Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що додається.
2. Міністерству соціальної політики, Міністерству оборони, Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів в разі потреби надавати роз'яснення у межах компетенції щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.
Прем'єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 753
ПОРЯДОК
залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану
1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що виконуються під час запровадження трудової повинності (далі - суспільно-корисні роботи), а також регулює питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 475 від 23.09.2014 )
2. Дія Порядку поширюється на військове командування, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації незалежно від форми власності (далі - підприємства).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014 )
суспільно корисні роботи - види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов'язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки;
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014 )
трудова повинність - короткостроковий трудовий обов'язок на період мобілізації і воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, що не потребує обов'язкової згоди особи, стосовно якої запроваджується такий трудовий обов'язок.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 475 від 23.09.2014 )
Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" , Женевській Конвенції від 12 серпня 1949 р. "Про захист цивільного населення під час війни", Законі України "Про прожитковий мінімум" і Кодексі законів про працю України.
4. Військове командування разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, самостійно приймає рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт, яке доводиться до відома населення через засоби масової інформації.
У рішенні зазначаються обставини, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливі фактори техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, шляхи протидії таким факторам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
У рішенні також зазначаються:
обґрунтування необхідності залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт;
критерії відбору таких осіб, зокрема, за віком, професією, спеціальністю;
перелік груп (бригад, загонів) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, їх орієнтовна чисельність та порядок взаємодії;
перелік видів суспільно корисних робіт, до виконання яких залучаються працездатні особи;
межі території, транспортні маршрути та найменування об'єктів, де планується виконання зазначених робіт;
місце та час збору працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, строк їх виконання;
посадові особи, які відповідають за інформування, оповіщення та збір зазначених осіб;
підприємства - замовники суспільно корисних робіт, де працюватимуть такі особи;
інші питання, вирішення яких сприятиме виконанню таких робіт.
5. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер), а саме:
безробітні та інші незайняті особи;
працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, - у порядку переведення;
особи, зайняті в особистому селянському господарстві;
студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;
особи, які забезпечують себе роботою самостійно.
( Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 475 від 23.09.2014 )
З кожною із зазначених осіб укладається строковий трудовий договір.
6. Забороняється залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей та дітей віком від чотирнадцяти до п'ятнадцяти років, жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я.
7. Оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, безпосередньо забезпечується військовим командуванням за сприяння сільських та селищних голів, керівників підприємств (включаючи житлово-експлуатаційні підприємства, навчальні заклади тощо). Військове командування для організації залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт здійснює заходи щодо:
забезпечення реєстрації (ведення обліку) працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно корисних робіт, проведення їх інструктажу, в тому числі з питань техніки безпеки;
забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим інструментом;
планування та ведення обліку обсягів випуску продукції, виконання робіт і надання послуг.
На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1169 від 30.12.2015 )
8. Суспільно-корисні роботи визначаються військовим командуванням разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а в разі відсутності такої можливості самостійно з урахуванням обставин, що склалися в регіоні (місцевості, населеному пункті), і несприятливих факторів техногенного, природного та воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1169 від 30.12.2015 )
9. Забороняється виконання суспільно корисних робіт на радіаційно або хімічно забруднених територіях, у районах ведення бойових дій, виникнення небезпечних і особливо небезпечних інфекційних хвороб, місцях розташування вибухонебезпечних предметів, а також на необоронюваній місцевості.
10. Працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 312 від 10.04.2019 )
( Додаток виключено на підставі Постанови КМ № 1169 від 30.12.2015 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 липня 2011 р. № 753
Київ
Про затвердження Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!