• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 20.02.2013 № 120 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 20.02.2013
 • Номер: 120
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 20.02.2013
 • Номер: 120
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 лютого 2013 р. № 120
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 234 від 03.03.2021 )( Дію Постанови було відновлено на період до 31 грудня 2021 р. згідно з Постановою КМ № 614 від 02.06.2021 )
Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019 № 614 від 02.06.2021 )
Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, іншим державним органам, що визначені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402) державними замовниками з оборонного замовлення, привести власні нормативно-правові акти щодо розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2013 р. № 120
ПОРЯДОК
розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, освоєння та випуску нових видів (зразків) продукції оборонного призначення (далі - зразок) на виконання державного оборонного замовлення (далі - оборонне замовлення), а також припинення випуску зразків, характеристики яких не відповідають сучасним вимогам або потреба в постачанні яких задоволена в повному обсязі і не планується подальше їх виготовлення.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
аванпроект - комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять обґрунтування необхідності розроблення складного зразка або зразка, що розробляється в інтересах двох і більше державних замовників, його техніко-економічні та інші показники, вихідні вимоги і пропозиції щодо його розроблення, виробництва та експлуатації, складовими частинами якого є пояснювальна записка, креслення, схеми, розрахунки та проект тактико-технічного (технічного) завдання на розроблення зразка;
дослідний зразок - зразок, виготовлений за спеціально розробленою робочою конструкторською документацією і технологією дослідного виробництва для перевірки шляхом випробувань його відповідності тактико-технічному (технічному) завданню і правильності прийнятих технічних рішень з метою прийняття рішення про використання зразка за призначенням і впровадження у виробництво;
ескізний проект зразка - комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять принципові конструктивні рішення, достатні для створення загального уявлення про конструкцію та принцип дії зразка, а також його основні параметри і габаритні розміри;
єдиний наскрізний план створення зразка - комплект документів з планування, організації та контролю виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення зразка (далі - дослідно-конструкторська робота) відповідно до вимог тактико-технічного (технічного) завдання, що призначені для узгодження та координації проведення робіт за строками, обсягами витрат і технічними результатами;
зняття зразка з озброєння (постачання) - процедура прийняття шляхом видання відповідного правового акта органом, який прийняв рішення про прийняття зразка на озброєння (постачання), рішення про припинення забезпечення ним державного замовника;
конструкторська документація - частина технічної документації, до складу якої входять графічні і текстові документи, які в сукупності або окремо визначають склад і будову зразка та містять дані, необхідні для його розроблення, виготовлення, випробування, експлуатації і ремонту;
модернізація зразка - комплекс заходів з технічного вдосконалення зразка з метою поліпшення його тактико-технічних характеристик, підвищення рівня надійності функціонування та ефективності використання за цільовим призначенням шляхом зміни конструкції та/або складових частин обладнання чи його елементів;
поставлення на виробництво зразка - комплекс заходів з підготовки підприємства до випуску розробленого зразка, які забезпечують його відповідність вимогам технічної документації і нормативних документів стосовно якості та заявленої кількості, що здійснюються у два етапи, на першому з яких проводиться підготовка виробництва, на другому - освоєння серійного виробництва;
прийняття на озброєння (постачання) зразка - процедура прийняття шляхом видання відповідного правового акта органом, який раніше прийняв рішення про розроблення (модернізацію) зразка, рішення про забезпечення розробленим (модернізованим) зразком державного замовника;
робоча конструкторська документація - частина конструкторської документації, розроблена на основі технічного проекту зразка після його затвердження, що включає робочі креслення деталей зразка із зазначенням параметрів, згідно з якими здійснюється виготовлення, проводяться випробування, експлуатація та ремонт зразка;
серійна модернізація - масові однотипні зміни у зразках, що здійснюються відповідно до розробленої технічної документації;
складний зразок - зразок озброєння, військової або спеціальної техніки (комплекс, система, корабель, літак, танк, бойова машина тощо), розроблення якого потребує розв’язання складних науково-технічних проблем, залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів та який не є складовою частиною та/або комплектувальним виробом загальнотехнічного призначення інших зразків;
технічна документація - сукупність документів, необхідних і достатніх для виготовлення зразка та його безпосереднього використання за призначенням на кожній стадії життєвого циклу (від створення до зняття з виробництва);
технічний проект зразка - комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про конструкцію зразка, який розробляється, та початкові дані для розроблення робочої конструкторської документації;
технічний проект корабля - комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про конструкцію і характеристики корабля, та є вихідними даними для розроблення робочої конструкторської документації на будівництво корабля;
технологічна документація - частина технічної документації, до складу якої входять документи, що визначають процес виготовлення зразка, основними з яких є маршрутні, операційні і комплексні технологічні карти, карта типового (групового) технологічного процесу, карта типової (групової) операції;
установча серія зразків - перша партія зразків, виготовлена в період освоєння виробництва за робочою конструкторською документацією серійного виробництва.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державне оборонне замовлення" та нормативних документах.
3. Діяльність з розроблення, поставлення на виробництво та виробництва зразків у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.
Прийняття рішення про розроблення зразка
4. Рішення про розроблення складного зразка або зразка, який розробляється в інтересах двох і більше державних замовників з оборонного замовлення (далі - державні замовники), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням державного замовника, погодженим з іншими заінтересованими державними замовниками, на підставі аванпроекту за умови обґрунтування доцільності, фінансової і технічної спроможності виготовити на вітчизняних підприємствах відповідну продукцію оборонного призначення.
5. Рішення про розроблення інших зразків, крім зазначених у пункті 4 цього Порядку, приймається державними замовниками в разі, коли відповідні завдання передбачені державними цільовими програмами, іншими документами з оборонного планування щодо розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, Держтрансслужби, правоохоронних органів спеціального призначення, сил цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і оборонно-промислового комплексу.
6. У разі прийняття рішення про розроблення зразка державний замовник подає Мінстратегпрому (далі - уповноважений орган) пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період щодо розроблення такого зразка.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 614 від 02.06.2021 )
Розроблення зразка
7. Розроблення зразка здійснюється виконавцем оборонного замовлення (далі - виконавець) шляхом виконання дослідно-конструкторської роботи відповідно до умов укладеного з державним замовником державного контракту на виконання дослідно-конструкторської роботи (далі - державний контракт).
8. Умови державного контракту визначаються відповідно до Типового державного контракту на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за оборонним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402).
Умовами державного контракту може передбачатися розроблення за тактико-технічним (технічним) завданням державного замовника зразка, його складових частин та/або комплектувальних виробів загальнотехнічного призначення, які входять до складу зразка.
9. Державний замовник і виконавець забезпечують починаючи з переговорів щодо визначення умов проекту державного контракту захист відомостей, які можуть становити державну чи комерційну таємницю або належать до службової інформації, про предмет такого контракту, хід виконання контракту та досягнення відповідних результатів.
10. Технічні, економічні та інші вимоги до зразка викладаються в тактико-технічному (технічному) завданні на виконання дослідно-конструкторської роботи. Тактико-технічне (технічне) завдання, крім інших, повинне містити вимоги щодо передбачення технічних можливостей для утилізації (знищення) зразка.
11. У разі виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення нових зразків озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначених зразків державні замовники погоджують тактико-технічні (технічні) завдання на виконання таких робіт з Міноборони.
12. Дослідно-конструкторська робота виконується поетапно. Кожний етап є самостійною частиною зазначеної роботи та об’єктом планування і фінансування. Залежно від характеру та складності етапи дослідно-конструкторської роботи визначаються у тактико-технічному (технічному) завданні. Дослідно-конструкторська робота, як правило, поділяється на такі етапи:
розроблення ескізного проекту зразка;
розроблення технічного проекту зразка;
розроблення робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного (модернізованого) зразка;
виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) та проведення попередніх випробувань;
проведення державних випробувань дослідного зразка (дослідної партії);
корегування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка (дослідної партії) за результатами державних випробувань.
13. У разі коли строк виконання етапу дослідно-конструкторської роботи перевищує бюджетний період або запланований на цей період обсяг фінансування дослідно-конструкторської роботи менший, ніж необхідно для виконання такого етапу, цей етап за погодженням з уповноваженим органом може поділятися на самостійні звітні складові частини. Державний контракт може укладатися на виконання дослідно-конструкторської роботи в повному обсязі або її окремого етапу (етапів).
14. Єдиний наскрізний план створення зразка розробляється виконавцем у порядку та строки, визначені нормативними документами або умовами державного контракту. Один примірник зазначеного плану подається державному замовникові.
15. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі ціни, визначеної умовами державного контракту, та відповідно до передбачених цими умовами строків і сум платежів з урахуванням виконання сторонами договірних зобов’язань, включаючи повноту розрахунків і якість робіт.
У разі визначення вартості дослідно-конструкторської роботи на підставі орієнтовної (граничної) ціни остаточні розрахунки проводяться сторонами з урахуванням обсягу виконаних дослідно-конструкторських робіт згідно з умовами державного контракту за договірною ціною, яка складається із собівартості визначених відповідно до даних бухгалтерського обліку фактичних витрат на виконання прийнятих державним замовником робіт або їх етапу та прибутку, що розраховується відповідно до рівня рентабельності виробництва, який визначається уповноваженим органом за погодженням з Міноборони.
Орієнтовна (гранична) ціна розраховується виконавцем або державним замовником відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань планування, обліку і розрахунку собівартості робіт та уточнюється за результатами аналізу виконання єдиного наскрізного плану створення зразка і є базовою для визначення вартості дослідно-конструкторської роботи на момент укладення державного контракту та досягнення домовленості про договірну ціну.
16. Порядок здавання виконавцем та приймання державним замовником науково-технічної продукції, отриманої в результаті виконання дослідно-конструкторської роботи або окремих її етапів (звітних складових частин), визначається умовами державного контракту. Результати здавання виконавцем та приймання державним замовником науково-технічної продукції оформляються актом приймання-передачі.
17. Інформація про робочу конструкторську документацію на виробництво розроблених зразків вноситься до реєстру конструкторської документації, який ведеться державним замовником.
18. Дослідно-конструкторська робота з розроблення (переобладнання чи модернізації) корабля, як правило, закінчується на етапі розроблення технічного проекту. Робоча конструкторська документація на будівництво, переобладнання та модернізацію корабля у такому разі розробляється згідно з державним контрактом на будівництво головного корабля або переобладнання чи модернізацію наявного корабля.
19. Попередні випробування дослідного (модернізованого) зразка проводить комісія, порядок роботи та склад якої визначаються виконавцем.
20. Державні випробування дослідного (модернізованого) зразка проводить державна комісія, порядок роботи та склад якої визначаються державним замовником відповідно до вимог нормативних документів. У разі проведення державних випробувань дослідного складного зразка склад державної комісії визначається Кабінетом Міністрів України за поданням державного замовника.
21. Державна комісія перевіряє відповідність характеристик (показників) дослідного (модернізованого) зразка вимогам тактико-технічного (технічного) завдання, у тому числі в частині захисту інформації, яка становить державну чи комерційну таємницю або належить до службової інформації, і робить висновок стосовно доцільності затвердження конструкторської документації на серійне виробництво (модернізацію) такого зразка та прийняття його на озброєння (постачання).
22. Під час приймання головного корабля державна комісія перевіряє його відповідність характеристикам (показникам) та вимогам щодо комплектності, передбаченим технічним проектом будівництва корабля.
23. Орган, який прийняв рішення про розроблення (модернізацію) зразка, приймає рішення про прийняття його на озброєння (постачання) на підставі позитивного висновку державної комісії за результатами державних випробувань та затвердженої робочої конструкторської документації на серійне виробництво (модернізацію) такого зразка.
24. У разі отримання негативних результатів державних випробувань державний замовник приймає рішення про дороблення (виготовлення нового) дослідного зразка.
25. Дослідно-конструкторська робота може бути припинена в разі:
зміни або скасування оборонного замовлення, на виконання якого укладено державний контракт;
істотної зміни обставин, що унеможливлює подальше виконання роботи, або у разі, коли існує ймовірність отримання негативного результату;
її невідповідності потребам оборони та безпеки держави;
припинення діяльності виконавцем унаслідок його ліквідації та через відсутність правонаступника з відповідним науково-технічним потенціалом.
26. З метою визначення обґрунтованості рішення про припинення дослідно-конструкторської роботи може бути призначена в установленому порядку його науково-технічна експертиза.
27. Рішення про припинення дослідно-конструкторської роботи приймається тим органом, що прийняв рішення про розроблення зразка.
Виробництво зразка
28. Поставлення на виробництво зразка здійснюється виконавцем у два етапи відповідно до умов укладеного з державним замовником державного контракту.
29. Державний контракт на виконання робіт з поставлення на виробництво зразка укладається державним замовником з виконавцем після прийняття рішення про прийняття такого зразка на озброєння (постачання) у разі, коли зазначені роботи передбачені основними показниками оборонного замовлення на відповідний бюджетний період.
30. Умовами державного контракту з поставлення на виробництво зразка може передбачатися здійснення таких заходів:
1) на етапі підготовки виробництва:
забезпечення виконавця повним комплектом конструкторської і технологічної документації та засобами технологічного оснащення;
відпрацювання конструкції розробленого зразка на технологічність з урахуванням заданої державним замовником граничної та проектної трудомісткості;
розроблення проекту програми випробувань установчої партії зразків;
розроблення типових технологічних процесів;
проведення інших робіт, передбачених нормативними документами;
2) на етапі освоєння виробництва:
виготовлення установчої серії зразків;
проведення кваліфікаційних випробувань установчої серії зразків;
подальше відпрацювання конструкції зразка на технологічність;
корегування конструкторської та технологічної документації;
закладення технічної та нормативної документації до страхового фонду документації;
проведення інших робіт, передбачених нормативними документами.
31. Державний контракт на виконання робіт з поставлення на виробництво зразка може укладатися до завершення дослідно-конструкторської роботи в разі, коли вона перебуває на етапі технічного проектування, за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі вмотивованого клопотання державного замовника, погодженого уповноваженим органом та уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.
32. Готовність підприємства до випуску розробленого зразка оцінюється за результатами кваліфікаційних випробувань (приймання установчої серії), які проводяться відповідно до вимог нормативних документів, у разі наявності повного комплекту конструкторської і технологічної документації та засобів технологічного оснащення.
33. Будівництво головного корабля розпочинається після затвердження технічного проекту корабля.
Модернізація зразка
34. Модернізація зразка проводиться в порядку, передбаченому для його розроблення.
35. Умовами державного контракту на виконання робіт з модернізації зразка можуть передбачатися такі етапи:
розроблення технічної документації з модернізації зразка;
виконання робіт з модернізації зразка відповідно до розробленої технічної документації;
проведення попередніх та державних випробувань модернізованого зразка.
36. Серійна модернізація зразка проводиться в порядку, передбаченому для виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням.
37. Умовами державного контракту на виконання робіт із серійної модернізації зразка може передбачатися проведення одночасно з його модернізацією ремонту (у разі потреби). Порядок проведення ремонту зразка визначається технічною документацією та відповідними нормативними документами.
Припинення випуску зразка
38. Припинення випуску зразка здійснюється шляхом прийняття рішення про зняття його з виробництва.
39. Рішення про зняття зразка з виробництва за державним оборонним замовленням приймається органом, який прийняв рішення про його розроблення, та доводиться до виконавця (виробника), розробника зразка та заінтересованих державних замовників.
40. Питання щодо зняття зразка з виробництва за державним оборонним замовленням вирішується в разі:
зняття зразка з озброєння (постачання);
поставлення на виробництво зразка, що має кращі тактико-технічні характеристики та/або техніко-економічні показники;
скорочення номенклатури та типорозмірів зразків, що використовуються для виконання завдань оборони і мають однакові тактико-технічні (технічні) характеристики.
41. У рішенні про зняття зразка з виробництва зазначаються:
індекс, повне та скорочене (умовне) найменування зразка, що підлягає зняттю з виробництва;
причини зняття з виробництва;
потреба в подальшому виробництві запасних частин та комплектувальних виробів, що входять до його складу;
порядок подальшого зберігання технічної та іншої документації, технологічного обладнання та оснащення, що використовувалися під час його виготовлення і належать державному замовникові;
посадові особи (органи), на яких покладаються завдання із здійснення заходів щодо зняття зразка з виробництва;
інші відомості.