• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання реалізації заходів, передбачених пунктами 31-33 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Договір, Форма типового документа, Порядок від 03.12.2020 № 1195
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.12.2020
 • Номер: 1195
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Договір, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 03.12.2020
 • Номер: 1195
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2020 р. № 1195
Київ
Деякі питання реалізації заходів, передбачених пунктами 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1199 від 08.12.2020 № 1203 від 09.12.2020 )
Відповідно до статті 14-1 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", пункту 74 підрозділу 2 та пункту 62 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", що додається.
2. Внести до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482; 2016 р., № 4, ст. 244), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2020 р. № 1195
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів, визначених пунктами 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Компенсація акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку" (далі - бюджетна програма), та забезпечення надходжень для фінансового забезпечення видатків спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерго.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію НАК "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, здійснених з метою виконання покладених на Компанію відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів під час функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані в процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.
5. Компенсації згідно з цим Порядком підлягають витрати НАК "Нафтогаз України", здійснені протягом періоду з 1 жовтня 2015 р. до 31 грудня 2019 р. у порядку виконання спеціальних обов’язків із формування ресурсу та продажу (постачання) імпортованого природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, покладених на НАК "Нафтогаз України", зменшені на доходи, отримані у процесі виконання таких спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки.
6. Розрахунки в цілях забезпечення надходжень для фінансового забезпечення видатків спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" здійснюються за рахунок передбачених зазначеним Законом надходжень спеціального фонду державного бюджету на підставі договору про організацію розрахунків, який укладається між учасниками розрахунків відповідно до Примірного договору, наведеного у додатку, та на підставі документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості та/або зобов’язань, та/або податкового боргу та/або грошових зобов’язань, що не були погашені на дату підписання такого договору.
7. Учасниками розрахунків є:
( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1203 від 09.12.2020 )
Міненерго;
НАК "Нафтогаз України";
ПАТ "Укрнафта" та його відокремлені структурні підрозділи (філії) з урахуванням договорів спільної діяльності, щодо яких ПАТ "Укрнафта" є особою, відповідальною за нарахування та сплату податків (далі - ПАТ "Укрнафта").
8. Для проведення розрахунків НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" відкривають небюджетні рахунки в Казначействі в установленому законодавством порядку, а також подають до Міненерго:
1) договір про організацію розрахунків;
2) акт (акти) звіряння заборгованості та/або грошових зобов’язань НАК "Нафтогаз України" перед ПАТ "Укрнафта" договорами купівлі-продажу (поставки) природного газу між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" від 31 січня 2020 р. № 1 та № 2, складений (складені) у довільній формі із зазначенням суми заборгованості та/або грошових зобов’язань станом на дату підписання договору про організацію розрахунків;
3) видані територіальними органами ДПС довідки про розмір податкового боргу ПАТ "Укрнафта", в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, що набули статусу податкового боргу), з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату станом 1 серпня 2020 р. та на дату проведення розрахунків;
4) видану (видані) органом ДПС довідку (довідки) про обсяг штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих ПАТ "Укрнафта" у зв’язку з несвоєчасною сплатою грошових зобов’язань з податків, що перебувають в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження та вважаються узгодженими в момент проведення розрахунків;
5) видану (видані) територіальними органами ДПС довідку (довідки) про обсяг штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих ПАТ "Укрнафта" у зв’язку з погашенням податкового боргу в процесі проведення розрахунків на виконання пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
6) розрахунок компенсації НАК "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на Компанію спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, в частині формування ресурсу імпортованого природного газу у розмірі, що не може перевищувати суму видатків на компенсацію, передбачену Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", здійснений відповідно до Порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу";
7) довідки НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта", що підтверджують обсяг грошових зобов’язань, що перераховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету на виконання пунктів 14-16 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
9. Міненерго для здійснення видатків за бюджетною програмою подає до Казначейства:
1) договір про організацію розрахунків;
2) розрахунок компенсації НАК "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на Компанію спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, в частині формування ресурсу імпортованого природного газу у розмірі, що не може перевищувати суму видатків на компенсацію, передбачену Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3) платіжне доручення на перерахування коштів за бюджетною програмою на відкритий в Казначействі небюджетний рахунок НАК "Нафтогаз України".
10. Розрахунки в цілях реалізації бюджетної програми здійснюються у такому порядку:
1) НАК "Нафтогаз України" в рамках виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу (поставки) природного газу між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" від 31 січня 2020 р. № 1 та № 2 перераховує грошові кошти з небюджетного рахунка НАК "Нафтогаз України", відкритого в Казначействі, на відкритий в Казначействі небюджетний рахунок ПАТ "Укрнафта";
2) Казначейство відповідно до платіжних доручень ПАТ "Укрнафта" та договору про організацію розрахунків перераховує кошти, що надійшли від НАК "Нафтогаз України" відповідно до підпункту 1 цього пункту, на погашення податкового боргу та грошових зобов’язань в цілях забезпечення надходжень спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 11-15 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Розрахунки згідно з цим підпунктом здійснюються в цілях погашення податкового боргу ПАТ "Укрнафта", в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), у сумі, що склалася станом на дату проведення розрахунків, але не більше ніж відповідна сума станом на 1 серпня 2020 р., а також штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих ПАТ "Укрнафта" у зв’язку з погашенням податкового боргу в процесі проведення розрахунків на виконання пунктів 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
3) зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом здійснення видатків спеціального фонду державного бюджету відповідно до пунктів 31-33 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", відкриття асигнувань та проведення платежів здійснюється Казначейством в установленому законодавством порядку.
В межах надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік і за розподілом Міненерго Казначейство відкриває асигнування за бюджетною програмою і спрямовує асигнування на здійснення видатків відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407;
4) на підставі платіжних доручень НАК "Нафтогаз України" Казначейство перераховує у межах залишку коштів, що надійшли на відкритий в Казначействі небюджетний рахунок НАК "Нафтогаз України" в цілях виконання бюджетної програми, кошти на сплату зобов’язань за договорами купівлі-продажу (поставки) природного газу між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укрнафта" від 31 січня 2020 р. № 1 та № 2 в рахунок оплати відповідних обсягів природного газу та авансову сплату до спеціального фонду державного бюджету грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що виникнуть внаслідок реалізації пункту 31 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", відповідно до пункту 16 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
5) розрахунки, передбачені підпунктами 2-4 цього пункту, здійснюються у встановленій черговості до повного виконання сторонами своїх зобов’язань відповідно до договору про організацію розрахунків та згідно з пунктами 11-16 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
11. Забезпечення надходжень спеціального фонду державного бюджету від сплати грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств згідно з пунктами 14 та 16 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" здійснюється шляхом перерахування з відкритих в Казначействі небюджетних рахунків учасників розрахунків до спеціального фонду державного бюджету авансових платежів в обсягах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік":
ПАТ "Укрнафта" - після погашення податкового боргу, визначеного пунктами 11-13 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
НАК "Нафтогаз України" - в день повного погашення компенсації НАК "Нафтогаз України" економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на Компанію спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, в частині формування ресурсу імпортованого природного газу (в обсязі згідно з розрахунком, що надається відповідно до підпункту 2 пункту 9 цього Порядку).
12. Інформація про проведення розрахунків подається Казначейством до ДПС не пізніше наступного робочого дня з дати проведення таких розрахунків відповідно до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів ДПС в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Мінфіну від 18 липня 2016 р. № 621.
13. ДПС відображає та надає її територіальним органам податкову інформацію про проведення розрахунків та погашення податкового боргу та грошових зобов’язань, визначених у пунктах 11-15 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", з наступним відображенням такої інформації в електронних кабінетах, інтегрованих картках та в інших інформаційних системах контролюючих органів, відкритих для ПАТ "Укрнафта".
14. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. Міненерго подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за бюджетною програмою на підставі звіту, поданого НАК "Нафтогаз України", після їх використання.
Додаток
до Порядку
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію розрахунків
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1199 від 08.12.2020, № 1203 від 09.12.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2020 р. № 1195
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість
Доповнити Порядок пунктом 28 такого змісту:
"28. Тимчасово, до 31 грудня 2020 р., відповідно до пункту 74 підрозділу 2 розділу XX Кодексу електронне адміністрування податку в частині порядку надходжень податку до спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 13 та 15 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (далі - Закон), з метою фінансування видатків за програмами, визначеними пунктами 31-33 статті 14 Закону, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
1) для перерахування коштів з рахунка ПАТ "Укрнафта" в системі електронного адміністрування податку, що надійшли відповідно до пункту 13 статті 11 Закону, до спеціального фонду державного бюджету:
інформація про відкриття рахунків для зарахування коштів до спеціального фонду державного бюджету від сплати податку ПАТ "Укрнафта" з метою проведення взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону, подається в електронному вигляді Казначейством до ДПС;
на підставі отриманої інформації від Казначейства про відкриття рахунків ПАТ "Укрнафта" та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання такої інформації ДПС формує та надсилає Казначейству коригуючі реєстри на суму наявного залишку узгоджених податкових зобов’язань, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, із зазначенням рахунків для зарахування надходжень ПАТ "Укрнафта" відповідно до пункту 13 статті 11 Закону до спеціального фонду державного бюджету;
на підставі отриманих від ДПС реєстрів Казначейство здійснює перерахування до спеціального фонду державного бюджету сум податкових зобов’язань, визначених пунктом 13 статті 11 Закону;
2) для перерахування коштів з рахунка ПАТ "Укрнафта" у системі електронного адміністрування податку, що надійшли відповідно до пункту 15 статті 11 Закону, до спеціального фонду державного бюджету:
ДПС відповідно до поданої ПАТ "Укрнафта" у складі податкової декларації з податку за звітний (податковий) період листопад 2020 року заяви про повернення суми коштів на електронному рахунку, в якій зазначено суму, що відповідно до пункту 15 статті 11 Закону підлягає перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету, та номер бюджетного рахунка спеціального фонду державного бюджету, на який підлягають перерахуванню такі кошти, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такої заяви формує та надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначає найменування платника, індивідуальний податковий номер платника податку, звітний (податковий) період та суму податку, що підлягає перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету;
на підставі такого реєстру Казначейство протягом робочого дня здійснює відповідне перерахування до спеціального фонду державного бюджету сум податкових зобов’язань, визначених пунктом 15 статті 11 Закону;
ДПС не пізніше наступного робочого дня після перерахування Казначейством до спеціального фонду державного бюджету сум податкових зобов’язань, визначених пунктом 15 статті 11 Закону, сторнує суму, на яку зменшено загальну суму поповнення електронного рахунка (SПопРах) ПАТ "Укрнафта" відповідно до поданої заяви (додаток 4 до податкової декларації з податку за звітний (податковий) період листопад 2020 року);
3) ДПС не пізніше наступного робочого дня з дня надсилання Казначейству реєстрів, визначених пунктом 20 цього Порядку, які сформовані на підставі по даткової декларації з податку за звітний (податковий) період, в якому проведено органами Казначейства розрахунки платника податку згідно з пунктом 15 статті 11 Закону, надсилає Казначейству коригуючий реєстр, в якому зазначаються ідентифікаційні дані ПАТ "Укрнафта", звітний (податковий) період, в якому проведено органами Казначейства розрахунки платника податку згідно з пунктом 15 статті 11 Закону, та сума податку, що була зазначена у реєстрі, сформованому відповідно до абзацу першого пункту 20 цього Порядку на підставі податкової декларації з податку за звітний (податковий) період, в якому проведено органами Казначейства розрахунки платника податку згідно з пунктом 15 статті 11 Закону, зменшена на суму податку, що була зарахована до спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктом 15 статті 11 Закону. Сума податку, зазначена у коригуючому реєстрі, сформованому відповідно до цього пункту не може бути від’ємною.".