• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Положення про єдину централізовану базу даних щодо обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  | Розпорядження, Інформація, Форма типового документа, Перелік, Положення від 09.07.2010 № 566
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження, Інформація, Форма типового документа, Перелік, Положення
 • Дата: 09.07.2010
 • Номер: 566
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
 • Тип: Розпорядження, Інформація, Форма типового документа, Перелік, Положення
 • Дата: 09.07.2010
 • Номер: 566
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
09.07.2010 № 566
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2010 р.
за № 691/17986
ПОЛОЖЕННЯ
про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.20 12 № 4600 від 21.12.2017 )
I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 11 та 55 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (далі - Закон).
1.2. Метою створення єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - МТСБУ) щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є накопичення відомостей про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності), страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників для організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
база даних МТСБУ - єдина централізована база даних МТСБУ щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
ідентифікаційний набір даних - мінімальний набір реквізитів, відомості у яких є достатніми для їх ідентифікації в базі даних МТСБУ;
ідентифікація відомостей - перевірка відомостей на наявність в них реквізитів, що містять унікальні, коректні та повні коди, які забезпечують неповторність таких відомостей у межах бази даних МТСБУ;
користувачі відкритої інформації бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, органи державної влади, підприємства, установи, організації, громадяни;
користувачі інформації з обмеженим доступом до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ та страхувальники (в частині інформації щодо укладених такими страховиками та страхувальниками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності) МТСБУ, органи державної влади;
обов’язковий набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для формування обов’язкових та стандартних звітів із бази даних МТСБУ;
оператор єдиної централізованої бази даних (далі - Оператор) - МТСБУ, яке забезпечує створення, ведення, матеріально-технічне та технологічне забезпечення єдиної централізованої бази даних, збереження і захист інформації, що міститься в ній;
повний набір даних - набір реквізитів і відомостей, які є достатніми для виконання всіх доступних в базі даних МТСБУ функцій пошуку, аналізу, формування форм та звітів;
постачальники інформації до бази даних МТСБУ - страховики - члени МТСБУ, МТСБУ, державні органи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
програмне забезпечення страховика - сукупність програмних засобів та систем обробки інформації страховика, призначених для виконання страховиком - членом МТСБУ завдань з формування та передавання відомостей до бази даних МТСБУ, в тому числі необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування;
централізовані довідники - класифіковані та кодифіковані відомості, значення та коди яких є єдиними для всіх користувачів бази даних МТСБУ та для всіх записів бази даних МТСБУ.
( Пункт 1.3 розділу I в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
1.4. Основними функціями єдиної централізованої бази даних є:
накопичення інформації про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників;
накопичення інформації щодо показників діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
надання відкритої інформації для вільного і загальнодоступного користування;
надання інформації обмеженого доступу страховикам - членам МТСБУ, а також органам державної влади відповідно до їх компетенції, встановленої законом.
II. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів бази даних МТСБУ
2.1. Страховики - члени МТСБУ в обов'язковому порядку здійснюють збір та постачання до бази даних МТСБУ такої інформації за формою, встановленою додатком до цього Положення:
2.1.1. Відомості про втрачені, зіпсовані та знищені бланки полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
( Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.1.2. Відомості про укладені та достроково припинені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.1.3. Відомості про страхові випадки за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та виплати страхового відшкодування.
2.1.4. Відомості про укладені та достроково припинені договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
2.1.5. Відомості про вимоги до страховиків - повних членів МТСБУ, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, хід їх врегулювання та розмір виплат страхового відшкодування за цими договорами.
2.2. Оператор здійснює постачання до бази даних МТСБУ такої інформації:
2.2.1. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
( Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.2.2. Відомості про видані страховикам - членам МТСБУ бланки полісів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка".
( Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.3. Оператор забезпечує формування програмними засобами бази даних МТСБУ відомостей, необхідних для укладення внутрішніх електронних договорів страхування. До компетенції МТСБУ належить визначення критеріїв перевірки коректності інформації, що надається страховиками.
( Розділ II доповнено новим пунктом 2.3 згідно зРозпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.4. Контроль якості відомостей, що надаються страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ, виконується шляхом порівняння наданих страховиками даних щодо забезпечених транспортних засобів та про події, що мають ознаки страхових випадків, з відповідними даними державних органів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Повнота даних перевіряється МТСБУ шляхом проведення звірки програмними засобами бази даних МТСБУ звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності, що складаються та подаються відповідно до порядку та за формами, визначеними Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з аналогічною інформацією, отриманою з бази даних МТСБУ, не рідше одного разу на квартал.
( Пункт 2.4 розділу II в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
2.5. МТСБУ забезпечує можливість інформаційної інтеграції з базами даних державних органів згідно із законодавством.
( Пункт 2.5 розділу II в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
III. Порядок надання постачальниками інформації до бази даних МТСБУ
3.1. Постачання інформації до бази даних МТСБУ здійснюється щодня шляхом авторизованого доступу постачальників до бази даних МТСБУ.
( Пункт 3.1 розділу III в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
3.2. Інформація, яка надається постачальниками інформації до бази даних МТСБУ, повинна бути достовірною, без помилок та перекручень і забезпечувати однозначне тлумачення її користувачами, а також можливість однозначної ідентифікації необхідних відомостей.
3.3. Надання інформації Оператором до бази даних МТСБУ здійснюється в такому порядку:
3.3.1. Оператор надає інформацію про видачу страховикам - членам МТСБУ бланків полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту видачі бланків.
3.3.2. Оператор надає інформацію про страховиків - членів МТСБУ, включаючи страховиків, які мають право укладати договори міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", а також які позбавлені такого права, - у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту прийняття відповідного рішення.
( Пункт 3.3 розділу III в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
3.4. Надання інформації страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ здійснюється, в тому числі засобами програмного забезпечення страховика, в такому порядку:
3.4.1. Відомості про втрачені та зіпсовані бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту втрати чи псування бланка.
3.4.2. Відомості про знищені бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що визнані МТСБУ непридатними для подальшого використання, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з дати підписання акта знищення бланків.
3.4.3. Відомості про укладені договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, оформлені на бланках полісів, надають страховики - члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.
3.4.4. Відомості про укладені внутрішні електронні договори страхування надаються страховиком у день реєстрації такого договору в базі даних МТСБУ.
3.4.5. Відомості про укладені договори міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - повні члени МТСБУ у строк не більше ніж 2 робочі дні з моменту укладання цих договорів.
3.4.6. Відомості про зміни в укладених договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту підписання страхувальником поліса з внесеними змінами, якщо договір оформлений на бланку поліса, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.
3.4.7. Інформацію про дострокове припинення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати анулювання, дострокового припинення, переоформлення договору, якщо поліс оформлений на бланку, та в день реєстрації страховиком відповідних змін в базі даних МТСБУ - для внутрішніх електронних договорів страхування.
3.4.8. Інформацію про настання події, яка має ознаки страхового випадку за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з дати реєстрації заяви про настання страхового випадку у страховика - члена МТСБУ.
3.4.9. Інформацію про виплату страхового відшкодування за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з дати здійснення відповідної платіжної операції.
3.4.10. Інформацію про зміну відомостей та додаткові відомості про страховий випадок за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 2 робочих днів з моменту реєстрації цих змін в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.
3.4.11. Інформацію про хід або закінчення врегулювання страхового випадку (закриття справи) за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів надають страховики - члени МТСБУ протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації цієї інформації в інформаційній системі страховика - члена МТСБУ.
3.4.12. Інформацію про вимоги, що надійшли за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", надають страховики - члени МТСБУ протягом 3 робочих днів з дати реєстрації вимог у страховика - повного члена МТСБУ.
( Пункт 3.4 розділу III в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
3.5. Інформацію, яка є частиною централізованих довідників, страховики - члени МТСБУ надають відповідно до кодів та значень централізованих довідників. Така інформація повинна складатись з повних найменувань та кодів відповідних централізованих довідників.
IV. Порядок користування базою даних МТСБУ
4.1. Порядок розпорядження інформацією з бази даних МТСБУ регулюється цим Положенням.
4.2. МТСБУ не має права розголошувати надану постачальниками інформацію, яка згідно з законодавством України визначена конфіденційною, за виключенням випадків, передбачених законом.
4.3. Оператор бази даних МТСБУ забезпечує використання інформації, що зберігається в базі даних МТСБУ, виключно із службовою метою та відповідно до законодавства.
4.4. Порядок користування інформацією, що зберігається в базі даних МТСБУ, здійснюється відповідно до законодавства.
( Пункт 4.4 розділу IV в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
4.5. Централізовані довідники формуються, поповнюються та змінюються Дирекцією МТСБУ.
V. Порядок надання користувачам інформації з бази даних МТСБУ
5.1. Інформація з єдиної централізованої бази даних є власністю МТСБУ.
5.2. Порядок і умови надання відомостей з бази даних МТСБУ за запитами користувачів здійснюються відповідно до законодавства.
5.3. Інформація, отримана з бази даних МТСБУ, використовується з метою отримання відомостей про наявність чи відсутність договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов'язкового страхування.
5.4. Оператор надає інформацію про виплати за вимогами, що надійшли за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка", протягом 2-х робочих днів з дати здійснення Дирекцією МТСБУ відповідної платіжної операції.
5.5. Інформація з єдиної централізованої бази даних МТСБУ поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом і надається користувачам безоплатно.
5.6. До інформації з обмеженим доступом відносяться відомості про особу страхувальника та інформація, отримана страховиком в процесі врегулювання страхового випадку.
5.7. Інформація з обмеженим доступом надається користувачам, які визначені цим Положенням та/або законодавством.
( Пункт 4.4 розділу V в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
5.8. Для страховиків - членів МТСБУ база даних МТСБУ є джерелом такої інформації:
інформація, необхідна для прийняття рішення про застосування коефіцієнтів бонус-малус;
доступ до формування інструментами бази даних МТСБУ статистичних та фінансових звітів в межах прав доступу страховика - члена МТСБУ;
результати завантажень та перевірки відомостей, що постачаються до бази даних МТСБУ.
5.9. До відкритої інформації відносяться відомості про наявність чи відсутність в базі даних договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та відомості про страховика, який уклав відповідний договір страхування. Відкрита інформація надається користувачам шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу, та/або в порядку, передбаченому чинним законодавством про звернення громадян, та/або відповідно до укладених договорів з МТСБУ.
5.10. Інформація з бази даних МТСБУ надається на письмову вимогу органів судової влади, органів прокуратури, органів дізнання і досудового слідства та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законом.
( Пункт 5.10 розділу V в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
5.11. МТСБУ в обов'язковому порядку забезпечує можливість отримання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, інформації з бази даних МТСБУ.
( Пункт 5.11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )
5.12. Інформація з бази даних МТСБУ про особу не може бути надана третій особі або поширена будь-яким іншим чином без письмової згоди особи, відомості про яку занесено до бази даних МТСБУ, крім випадків, передбачених законом.
В.о. Члена Комісії -
директора департаменту
пруденційного нагляду


О.М. Калінін
Додаток
до Положення про єдину
централізовану базу даних
щодо обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних
транспортних засобів
(пункт 2.1 розділу II)
ПЕРЕЛІК
інформації, що має надаватися страховиками - членами МТСБУ до бази даних МТСБУ
Перелік облікових даних із зазначенням набору даних (ідентифікаційного, обов’язкового або повного) наведено у таблицях цього додатка.
Графа 3 "Набір даних" в таблицях цього додатка має такі значення:
І - поточний реквізит належить до ідентифікаційного набору даних;
О - поточний реквізит належить до обов’язкового набору даних;
П - поточний реквізит належить до повного набору даних.
Таблиця 1.
Перелік інформації про укладені внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Серія полісаІЗаповнюється для бланків полісів
2Номер полісаІЗаповнюється для бланків полісів
3Номер внутрішнього електронного договору страхуванняІЗаповнюється при укладанні внутрішніх електронних договорів, формується програмними засобами ЦБД МТСБУ
4СтраховикІ
5Статус договору (укладений договір, достроково припинений договір)І
6Строк дії договоруІ
7Дата початку строку дії договоруІ
8Дата закінчення строку дії договоруІ
9Ознака використання транспортного засобу (далі - ТЗ) протягом першого календарного місяця (січня)О
10Ознака використання ТЗ протягом другого календарного місяця (лютого)О
11Ознака використання ТЗ протягом третього календарного місяця (березня)О
12Ознака використання ТЗ протягом четвертого календарного місяця (квітня)О
13Ознака використання ТЗ протягом п’ятого календарного місяця (травня)О
14Ознака використання ТЗ протягом шостого календарного місяця (червня)О
15Ознака використання ТЗ протягом сьомого календарного місяця (липня)О
16Ознака використання ТЗ протягом восьмого календарного місяця (серпня)О
17Ознака використання ТЗ протягом дев’ятого календарного місяця (вересня)О
18Ознака використання ТЗ протягом десятого календарного місяця (жовтня)О
19Ознака використання ТЗ протягом одинадцятого календарного місяця (листопада)О
20Ознака використання ТЗ протягом дванадцятого календарного місяця (грудня)О
21Дата укладання договоруІ
22Застосовані пільгиО
23Застосовані знижкиО
24Клас бонус-малусО
25Коефіцієнт, що залежить від типу ТЗО
26Коефіцієнт, що залежить від місця реєстрації ТЗО
27Коефіцієнт, що залежить від сфери використання ТЗ О
28Коефіцієнт, що залежить від водійського стажу О
29Коефіцієнт, що залежить від періоду використання ТЗО
30Коефіцієнт, що залежить від наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства або випадків, що були підставою для пред’явлення регресного позову відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"
О
31Коефіцієнт, що залежить від строку дії договоруО
32Коефіцієнт, що залежить від кількості одночасно укладених договорівО
33Страхова сума за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілихО
34Страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілихО
35Розмір франшизи за договоромО
36Розмір страхового платежу за договоромО
37Дата дострокового припинення дії договоруІЗаповнюється для договорів, що достроково припинили дію
38Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договоруО
39Серія поліса, замість якого виданий цей полісОЗаповнюється у разі переоформлення паперового поліса або оформлення дубліката паперового поліса
40Номер поліса, замість якого виданий цей полісО
41Номер внутрішнього електронного договору, замість якого оформлений цей електронний договірОЗаповнюється у разі переоформлення внутрішнього електронного договору
42Страхувальник - фізична особа або юридична особаО
43Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)О
44Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальникаО
45Ім’я страхувальника (для фізичної особи)О
46По батькові страхувальника (для фізичної особи)О
47Дата народження страхувальникаП
48Назва документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)П
49Серія документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)П
50Номер документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)П
51Дата видачі документа, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)П
52Ким виданий документ, що посвідчує особу страхувальника (для фізичних осіб)П
53Поштовий індекс страхувальникаП
54Адреса місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або адреса місця проживання страхувальника (для фізичних осіб)П
55Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхуванняП
56Державний номерний знак ТЗІ
57Номер шасі (кузова, рами) ТЗІ
58Тип ТЗО
59Марка ТЗО
60Модель ТЗО
61ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)О
62Населений пункт - місце реєстрації ТЗОЗаповнюється для ТЗ, зареєстрованих в Україні
63Сфера використання ТЗО
64Ознака необхідності проведення обов’язкового технічного контролюО
65Гранична дата проведення наступного обов’язкового технічного контролюО
66ПриміткаП
Таблиця 2.
Перелік інформації про укладені міжнародні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Номер страхового сертифіката "Зелена картка"І
2Статус договору (укладений, достроково припинений)І
3Територія страхового покриттяО
4СтраховикО
5Строк дії договоруО
6Дата початку строку дії договоруІ
7Дата закінчення строку дії договоруІ
8Страхувальник - фізична особа або юридична особаП
9Код за ЄДРПОУ страхувальника (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер страхувальника (за наявності) (для фізичних осіб)П
10Прізвище (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) страхувальникаО
11Ім'я страхувальника (для фізичної особи)О
12По батькові страхувальника (для фізичної особи)О
13Місцезнаходження страхувальника (для юридичних осіб) або місце проживання страхувальника (для фізичних осіб)О
14Розмір страхового платежу за договоромО
15Дата укладання договоруО
16Марка, модель ТЗ, зазначеного в договорі страхуванняП
17Державний номерний знак ТЗО
18Номер кузова (шасі) ТЗП
19Тип ТЗО
20Марка ТЗО
21Модель ТЗО
22ТЗ зареєстровано в Україні (так/ні)О
23Номер поліса, замість якого виданий даний полісОЗаповнюється для полісів зі статусом "переоформлений" або "дублікат"
24Дата дострокового припинення дії договоруОЗаповнюється для договорів, що достроково припинили дію
25Частка страхового платежу, яка підлягає поверненню страхувальнику у зв’язку з достроковим припиненням дії договоруО
26Місце укладання договоруП
27ПриміткаП
Перелік інформації про врегулювання за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Відомості про врегулювання складаються з двох рівнів:
перший рівень - інформація про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 1);
другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - рівень 2).
Таблиця 3.
Перелік інформації про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування (рівень 1)
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Номер поліса, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадку ІВказується, якщо поліс оформлений на бланку
2Серія поліса, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадкуІВказується, якщо поліс оформлений на бланку
3Номер внутрішнього електронного договору страхування, за яким отримано інформацію про подію, яка має ознаку страхового випадкуІВказується для внутрішніх електронних договорів
4Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаку страхового випадкуІ
5Дата дорожньо-транспортної пригодиІ
6Населений пункт, в якому сталася дорожньо-транспортна пригодаП
7Адреса місця дорожньо-транспортної пригодиП
8Дата отримання повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку О
9Статус особи, що заподіяла шкоду (фізична/юридична) О
10Код за ЄДРПОУ особи, яка заподіяла шкоду (для юридичних осіб)ОЗаповнюється тільки для юридичних осіб
11Ідентифікаційний номер (за наявності) фізичної особи - водія, що був за кермом забезпеченого ТЗ під час дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП)О
12Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТПО
13Повна кількість років особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТПП
14Місцезнаходження особи, яка заподіяла шкоду (для юридичних осіб) або місце проживання особи, яка була за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТПП
15Серія посвідчення водія, який був за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТПП
16Номер посвідчення водія, який був за кермом забезпеченого ТЗ під час ДТПП
17Дата реєстрації письмової заяви про страхове відшкодуванняО
18Тип шкоди ("Шкода життю та здоров’ю" або "Шкода майну")О
19Заявлений розмір збиткуО
20Дата прийняття рішення про проведення або про відмову у виплаті залежно від результатів врегулювання (дата страхового акта)ОЗаповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про виплату або про відмову у виплаті відшкодування
21Ознака того, що за заявою про страхове відшкодування відмовленоОЗаповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про відмову у виплаті
22Нарахована сума страхового відшкодування за страховим актомОЗаповнюється для вимог, за якими страховиком прийнято рішення про виплату
23Наявність підстав для пред’явлення позову в порядку регресуО
24Наявність доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства О
25Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - потерпілого (за наявності)О
26Статус особи потерпілого (фізична/юридична)О

27
Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого (для фізичної особи) або найменування потерпілого (для юридичної особи)О
28Ознака того, що потерпілий є резидентом (так/ні)П
29Місцезнаходження потерпілого (для юридичних осіб) або місце проживання потерпілого (для фізичних осіб)П
30Вік потерпілого (для фізичних осіб)П
31Код за ЄДРПОУ особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичних осіб), або ідентифікаційний номер особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (за наявності) (для фізичних осіб)ОЗаповнюється у випадку нанесення шкоди життю та здоров’ю, смерті потерпілого або у разі отримання страхових виплат на неповнолітніх або недієздатних осіб
32Статус особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (фізична/юридична)О
33Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для фізичної особи), або найменування особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичної особи)О
34Ознака того, що особа, яка має право на отримання страхового відшкодування, є резидентом (так/ні)П
35Місцезнаходження особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для юридичних осіб), або місце проживання особи, яка має право на отримання страхового відшкодування (для фізичних осіб)П
36Марка ТЗ потерпілогоОЗаповнюється, якщо пошкоджено ТЗ потерпілого
37Модель ТЗ потерпілогоО
38Марка, модель ТЗ потерпілогоО
39Державний номерний знак пошкодженого ТЗО
40Номер шасі (кузова, рами) пошкодженого ТЗО
41Текстовий опис пошкодженняП
42Ступінь ушкодження ОЗаповнюється у випадку нанесення шкоди життю та здоров’ю, смерті потерпілого
43ПриміткаП
Таблиця 3-1.
Перелік інформації про страхові виплати (рівень 2)
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Серія поліса, за яким сплачене страхове відшкодуванняІВказується, якщо поліс оформлений на бланку
2Номер поліса, за яким сплачене страхове відшкодуванняІВказується, якщо поліс оформлений на бланку
3Номер внутрішнього електронного договору страхування, за яким сплачене страхове відшкодуванняІВказується для внутрішніх електронних договорів
4Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаку страхового випадкуІ
5Дата здійснення страхового відшкодуванняО
6Сума страхового відшкодуванняО
7ПриміткаП
Перелік інформації про врегулювання за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка"
Інформація складається з двох рівнів:
перший рівень - інформація про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 1);
другий рівень - інформація про виплати, здійснені страховиком в процесі врегулювання страхового випадку за міжнародним договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів "Зелена картка" (далі - рівень 2).
Таблиця 4.
Перелік інформації про страхові випадки та майнові вимоги щодо виплати страхового відшкодування (рівень 1)
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Номер міжнародного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу з врегулювання страхового випадкуІ
2Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаки страхового випадкуІ
3Країна, в якій сталася подія, що має ознаки страхового випадкуО
4Дата настання події, яка має ознаки страхового випадкуІ
5Дата першого повідомлення про подію, яка має ознаки страхового випадку, від організації-врегулювальникаО
6Організація - врегулювальник події, яка має ознаки страхового випадкуО
7Номер облікового запису організації - врегулювальника події, яка має ознаки страхового випадкуО
8Резерв збитків за подією, яка має ознаки страхового випадкуО
9Дата вимоги організації-врегулювальника про необхідність компенсації сплачених коштівО
10Сума вимоги організації-врегулювальника О
11Грошова одиниця вимогиО
12Дата прийняття рішення про проведення страхової виплати за вимогою організації-врегулювальника (дата страхового акта)О
13Нарахована сума страхового відшкодування О
14Грошова одиниця страхового відшкодуванняО
15Ознака того, що відповідно до інформації організації-врегулювальника справа є закритою (так/ні)П
16Ознака того, що "Зелена картка", за якою зареєстрована подія, що має ознаки страхового випадку, виправлена в незаконний спосіб (фальсифікована) (так/ні)П
17Ознака того, що "Зелена картка", за якою зареєстрована подія, що має ознаки страхового випадку, є підробленою (фальшивою) (так/ні)П
18Ознака наявності гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівО
19Дата отримання МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівО
20Номер гарантійного вимагання, отриманого МТСБУ внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівП
21Ознака сплати МТСБУ гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобівП
22Номер наказу МТСБУ про сплату гарантійного вимагання внаслідок несплати страховиком за вимогою організації-врегулювальника про виплату страхового відшкодування страхового випадку за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів П
23ПриміткаП
Таблиця 4-1.
Перелік інформації про страхові виплати (рівень 2)
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Номер міжнародного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ "Зелена картка", згідно з яким відкрито справу з врегулювання страхового випадкуІ
2Номер облікового запису страховика з врегулювання події, яка має ознаки страхового випадкуІ
3Номер облікового запису організації - врегулювальника події, яка має ознаки страхового випадкуІ
4Дата фактичної виплатиО
5Сума виплаченого страхового відшкодуванняО
6Ознака того, що страховик здійснив компенсацію до Фонду страхових гарантій, якщо виплата була здійснена МТСБУ за рахунок коштів цього фонду (так/ні)П
7ПриміткаП
Таблиця 5.
Структура інформації про використані бланки полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
№ з/пНайменування облікових данихНабір данихПримітка
1234
1Серія бланка полісаІ
2Номер бланка полісаІ
3Тип бланка поліса (внутрішній/міжнародний договір)І
4Дата облікової інформації про бланк полісаО
5СтраховикО
6Статус бланка полісаІ
( Додаток 1 в редакціїРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )( Додаток 2 виключено на підставіРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )( Додаток 3 виключено на підставіРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )( Додаток 4 виключено на підставіРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )( Додаток 5 виключено на підставіРозпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4600 від 21.12.2017 )