Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Постанова, Журнал, Акт, Заява, Повідомлення, Форма типового документа, Порядок від 30.11.2010 №30
Реквізити

Видавник: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Тип Постанова, Журнал, Акт, Заява, Повідомлення, Форма типового документа, Порядок

Дата 30.11.2010

Номер 30

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2010 № 30
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1337/18632
Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 32 від 21.09.2012 № 15 від 18.12.2013 )
Відповідно до статей 24-1, 45 та 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (із змінами) правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію постанови в установленому законодавством порядку.
Голова правлінняБ. Райков
ПОГОДЖЕНО:

В.о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців

В.о. президента Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України

Президент Спілки орендарів і підприємців України

Голова Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України

Голова правління Пенсійного фонду України


В. Биковець


В. Биковець

В. Хмільовський


О. Мірошниченко


М. Бродський


В.М. Коломієць

Б. Зайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
30.11.2010 № 30
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1337/18632
ПОРЯДОК
віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)
I. Загальні положення
Цей Порядок визначає порядок віднесення робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - робочий орган виконавчої дирекції Фонду) страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності.
II. Страхувальники
Страхувальниками є роботодавці:
2.1. Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.
2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
2.3. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.
2.4. Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами.
2.5. Дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.
III. Віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
3.1. У разі отримання від органу доходів і зборів відомостей про страхувальника, в яких містяться дані щодо основного виду його економічної діяльності, Фонд відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва із зазначенням розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон про єдиний внесок).
При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який ведеться в електронному вигляді.
Механізм здійснення повідомлення про клас професійного ризику виробництва визначається протоколом про обмін інформацією між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом.
( Пункт 3.1 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
3.2. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.
3.3. У разі якщо за специфікою виробництва страхувальник не підпадає під класифікацію видів економічної діяльності за професійним ризиком виробництва або якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду не отримує від страхувальника відомостей, необхідних для віднесення його до класу професійного ризику виробництва, або отримує їх від страхувальника несвоєчасно і не в повному обсязі, робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить страхувальника до класу професійного ризику виробництва за власною оцінкою.
3.4. Віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності згідно з Розподілом видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва (додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 237).
( Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 32 від 21.09.2012 )
3.5. Страхувальник у разі незгоди з установленим класом професійного ризику виробництва протягом десяти робочих днів після отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду з проханням про перегляд установленого класу професійного ризику виробництва. При цьому страхувальник подає робочому органу виконавчої дирекції Фонду заяву про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, у якій зазначається основний вид економічної діяльності.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після отримання заяви від страхувальника приймає рішення про віднесення його до відповідного класу професійного ризику виробництва згідно із заявленим основним видом економічної діяльності та не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок.
При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку. Якщо за результатами розгляду заяви змінюється розмір єдиного внеску, то страхувальник самостійно здійснює перерахунок єдиного внеску з дня взяття його на облік.
Механізм здійснення повідомлення про клас професійного ризику виробництва визначається протоколом про обмін інформацією між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Фондом.
( Пункт 3.5 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
3.6. У разі отримання від органу доходів і зборів відомостей про внесення змін до відомостей про страхувальника, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, робочий орган виконавчої дирекції Фонду у разі необхідності проводить перевірку достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та приймає рішення про віднесення страхувальника до нового класу професійного ризику виробництва.
( Абзац перший пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
У разі зміни класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва.
( Абзац другий пункту 3.6 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
( Абзац третій пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
3.7. Зміна класу професійного ризику виробництва здійснюється робочим органом виконавчої дирекції Фонду один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику виробництва встановлюється з початку поточного року.
3.8. У разі необхідності підтвердженням даних про зміну основного виду економічної діяльності страхувальником є відомості, отримані в порядку взаємообміну інформацією з реєстрів Міністерства доходів і зборів України відповідно до Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 19 вересня 2013 року № 494 та постановою правління Пенсійного фонду України від 19 вересня 2013 року № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за № 1733/24265, органів статистики.
( Пункт 3.8 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
3.9. У разі якщо страхувальником не проводилась господарська діяльність і за результатами попереднього року неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду із заявою за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, у якій вказується основний вид економічної діяльності. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду відносить цього страхувальника до класу професійного ризику виробництва та не пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва.
( Абзац перший пункту 3.9 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
( Абзац другий пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
У разі якщо при державній реєстрації страхувальника вказаний у заяві вид економічної діяльності взагалі відсутній, страхувальник повинен звернутись до державного реєстратора для внесення відповідних змін.
3.10. Страхувальники один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі - відомість розподілу) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду щорічно, на підставі відомості розподілу, здійснюється перегляд з початку поточного року належності страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним видом економічної діяльності.
У разі зміни основного виду економічної діяльності за даними відомості розподілу, що тягне за собою зниження класу професійного ризику виробництва, робочим органом виконавчої дирекції Фонду здійснюється перевірка страхувальника щодо достовірності поданих ним відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний).
У разі прийняття рішення щодо зміни класу професійного ризику виробництва на підставі даних відомості розподілу або за результатами перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше наступного робочого дня надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і дати зміни класу професійного ризику виробництва.
( Абзац четвертий пункту 3.10 розділу III в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку повідомлень про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
IV. Перевірка достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності
4.1. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.
4.2. Планова або позапланова перевірка проводиться посадовою особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду (далі - працівник, який проводить перевірку) в робочий час страхувальника, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, на підставі направлення на проведення перевірки (далі - направлення) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку у присутності керівника або його заступника, головного бухгалтера або уповноваженої особи страхувальника.
Перед початком перевірки працівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який здійснює перевірку, вносить запис до відповідного журналу страхувальника (за його наявності).
( Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.3. Плановою перевіркою вважається перевірка дотримання страхувальником законодавства щодо достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) та питання відповідності установленого класу професійного ризику виробництва і розміру єдиного внеску фактичному основному виду економічної діяльності страхувальника та правильності складання відомості розподілу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.4. Планова перевірка здійснюється відповідно до квартального плану, який затверджується начальником робочого органу виконавчої дирекції Фонду до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
4.5. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника робочим органом виконавчої дирекції Фонду визначаються переліки питань, що необхідно перевірити під час здійснення планових перевірок, які затверджуються наказом.
4.6. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду письмово повідомляють страхувальника про проведення планової перевірки (далі - повідомлення) не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.
Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів робочого органу виконавчої дирекції Фонду або вручається під розписку особисто керівнику чи уповноваженій особі страхувальника.
У разі неодержання повідомлення страхувальник має право не допускати працівника, який проводить перевірку, до її здійснення.
( Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.7. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.
4.8. Позапланові перевірки страхувальників здійснюються робочими органами виконавчої дирекції Фонду на підставах:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у звітах та відомостях, поданих страхувальником;
неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання звітів та відомостей без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у направленні.
Страхувальник повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії направлення.
Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
( Пункт 4.8 розділу IV в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.9. Для здійснення планової або позапланової перевірки робочий орган виконавчої дирекції Фонду видає наказ, який має містити найменування страхувальника, щодо якого здійснюватиметься перевірка, та предмет перевірки.
Крім того, у наказі про здійснення планової перевірки зазначається перелік питань, які необхідно перевірити, залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності страхувальника.
4.10. На підставі виданого наказу оформляється направлення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, що підписується начальником робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його заступником (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою. Направлення реєструються в журналі реєстрації направлень на проведення перевірок за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.
Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.
( Пункт 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.11. Перед початком здійснення перевірки працівник, який проводитиме перевірку, зобов'язаний пред'явити керівнику або уповноваженій особі страхувальника направлення та службове посвідчення, що засвідчує посаду працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду, і надати страхувальнику копію направлення.
Страхувальник має право не допускати працівника, який здійснює перевірку, до її здійснення, якщо ним не пред'явлено документів, передбачених цим пунктом.
4.12. Перевірка страхувальника проводиться шляхом аналізу бухгалтерських документів, що засвідчують (підтверджують) об'єм реалізації товарів, робіт, послуг, та звірки їх із записами в регістрах бухгалтерського обліку.
Перевірці підлягають документи за весь період з моменту проведення попередньої перевірки.
За умови наявності акта списання або знищення бухгалтерських документів попередніх років перевірці підлягають документи за останні три роки.
4.13. Перед початком перевірки страхувальника працівник, який здійснює перевірку, ознайомлюється з попереднім актом перевірки щодо визначення основного виду економічної діяльності, правильності віднесення до класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - акт перевірки) за уніфікованою формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, за наявності такого, та звертає увагу на усунення зафіксованих у ньому раніше виявлених порушень і зауважень.
( Пункт 4.13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.14. При перевірці страхувальника працівник, який здійснює перевірку, ознайомлюється з установчими документами, штатним розписом та документами щодо фактичного об'єму реалізації товарів, робіт, послуг.
4.15. Вид економічної діяльності, заявлений страхувальником як основний, перевіряється на підставі даних первинних бухгалтерських документів, відомості розподілу і звіряється з даними форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", затвердженої наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2012 року № 321, за відповідний минулий рік або іншими звітами в разі, якщо страхувальник дану статистичну форму не складає.
Якщо під час перевірки страхувальника з'ясувалося, що страхувальником нараховувався та сплачувався єдиний внесок не за основним видом економічної діяльності, йому повідомляється новий клас професійного ризику виробництва з урахуванням фактичного основного виду економічної діяльності з початку року, наступного за тим, в якому під час перевірки було виявлено зміну виду економічної діяльності.
( Пункт 4.15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.16. Якщо під час перевірки страхувальника з'ясувалося, що за період до 01.01.2011 ним сплачувались страхові внески не за основним видом діяльності чи виявлені суми коштів, на які страхувальником не нараховано страхові внески, або не прийнято до заліку витрати, йому призначається новий розмір страхового тарифу і проводиться відповідне донарахування страхових внесків з фінансовими санкціями згідно з законодавством, що діяло до 1 січня 2011 року. Суми донарахованих страхових внесків та пені сплачуються страхувальником окремим платіжним дорученням на рахунок робочого органу Фонду в десятиденний термін з дня складання акта перевірки. У платіжному дорученні у рядку призначення платежу зазначаються дата та номер акта.
4.17. За результатами перевірки складається акт перевірки за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.
Акт перевірки - документ, що фіксує факт проведення перевірки з питань дотримання страхувальником чинного законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
( Пункт 4.17 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.18. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію аркушів.
Титульний аркуш акта перевірки друкується на бланку робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
В акті перевірки та додатку до нього не допускаються жодні виправлення цифрових показників, дат та інших даних.
В акті зазначаються:
дата складання акта та його номер (відповідає номеру в журналі реєстрації актів перевірки);
тип перевірки (планова, позапланова);
предмет перевірки;
найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які здійснювали перевірку;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, щодо якої було здійснено перевірку;
прізвище та ініціали керівника (його заступника або уповноваженої особи), в присутності якого було здійснено перевірку;
дата та номери направлень на перевірку;
період, за який здійснювалась перевірка;
термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки);
довідкові дані, а саме: податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання, банківські реквізити, реєстраційний номер платника єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності ( КВЕД), клас професійного ризику виробництва та розмір єдиного внеску, середньооблікова кількість штатних працівників;
( Абзац чотирнадцятий пункту 4.18 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 32 від 21.09.2012; в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
виявлені порушення у визначенні основного виду економічної діяльності, що призвело до неправильного віднесення до класу професійного ризику виробництва та встановлення розміру єдиного внеску;
кількість складених примірників акта перевірки та відмітка про вручення одного примірника страхувальнику.
4.19. Акт складається у двох примірниках та підписується в останній день перевірки працівником, який здійснював перевірку, та керівником і головним бухгалтером страхувальника, а за їх відсутності - особами, які їх заміщують, фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності або уповноваженою ним особою.
За наявності зауважень з боку страхувальника його керівник і головний бухгалтер (фізична особа) підписують акт із зауваженнями, що подаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду у письмовій формі. Водночас в акті перевірки посадова особа страхувальника або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності робить відповідну відмітку.
Зауваження страхувальника щодо здійснення перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки.
4.20. Акт перевірки в день його підписання реєструється у спеціальному журналі реєстрації актів перевірок за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку. При цьому в акті перевірки на першому аркуші зазначаються дата реєстрації акта перевірки та його номер, який відповідає порядковому номеру в журналі реєстрації актів перевірок.
Журнал реєстрації актів перевірок має бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду і скріплений печаткою робочого органу виконавчої дирекції Фонду із зображенням Державного Герба України.
( Пункт 4.20 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.21. Після підписання акта перевірки страхувальником та його реєстрації (у той самий день) один його примірник разом з додатком вручається керівнику (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) або уповноваженій особі страхувальника, про що на останньому аркуші акта робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка одержала акт, із зазначенням її посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта.
4.22. Другий примірник акта разом з додатком зберігається у справі страхувальника у робочому органі виконавчої дирекції Фонду.
4.23. У разі зміни на підставі акта перевірки класу професійного ризику виробництва страхувальника робочий орган виконавчої дирекції Фонду надсилає органу доходів і зборів в електронному вигляді повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва із зазначенням основного виду економічної діяльності та розміру єдиного внеску, встановленого статтею 8 Закону про єдиний внесок, і періодів, в яких змінювався клас професійного ризику виробництва. Органи доходів і зборів на підставі повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва здійснюють контроль за правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску страхувальником відповідно до встановлених йому класів професійного ризику виробництва за періоди, зазначені у повідомленні.
( Пункт 4.23 розділу IV в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
4.24. У разі відмови страхувальника від підписання акта перевірки працівник, який здійснював перевірку, вносить до нього відповідний запис. При цьому один примірник акта перевірки не пізніше наступного робочого дня надсилається страхувальнику поштою з повідомленням про вручення.
До примірника акта перевірки, що зберігається у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення акта перевірки адресату.
Якщо робочий орган виконавчої дирекції Фонду або підприємство поштового зв'язку не може вручити страхувальнику один примірник акта перевірки через відсутність посадових осіб за місцезнаходженням страхувальника, їх відмову прийняти акт перевірки, то в день надходження до робочого органу виконавчої дирекції Фонду такої інформації працівник, який здійснював перевірку, оформляє акт довільної форми, у якому зазначає причину, що унеможливила вручення акта перевірки. Такий акт долучається до акта перевірки.
4.25. Працівник, який здійснює перевірку страхувальника, зобов'язаний:
у повному обсязі, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку страхувальника у межах повноважень, передбачених законом;
дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із страхувальниками;
забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці страхувальника;
використовувати отриману в ході проведення перевірки інформацію, доступ до якої обмежено законом, виключно в порядку, встановленому законом;
ознайомити страхувальника з результатами перевірки в строки, передбачені законом.
4.26. Страхувальник під час здійснення перевірки зобов'язаний:
допускати працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду до проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки;
виконувати вимоги працівника, який здійснює перевірку, щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення перевірки;
одержувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.
4.27. У разі якщо платник єдиного внеску, щодо якого повинна бути здійснена перевірка, відсутній за його місцезнаходженням чи місцем проживання або відмовляє в допуску на проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення, працівники робочого органу виконавчої дирекції Фонду складають акт довільної форми, в якому зазначаються:
дата складання та номер акта;
найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду, номер і дата наказу та направлення, згідно з якими повинна проводитись перевірка;
посади, прізвища, імена та по батькові працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду, які повинні здійснювати перевірку;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, щодо яких повинна була здійснюватись перевірка;
податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті);
( Абзац шостий пункту 4.27 розділу IV в редакції Постанов Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 32 від 21.09.2012, № 15 від 18.12.2013 )
місцезнаходження (місце проживання) платника єдиного внеску;
інформація про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання);
інформація про відмову в допуску на проведення перевірки.
Акт про відсутність платника єдиного внеску за його місцезнаходженням (місцем проживання) або про відмову в допуску на проведення перевірки підписується двома працівниками робочого органу виконавчої дирекції Фонду та реєструється в журналі за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку.
( Абзац десятий пункту 4.27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 32 від 21.09.2012, № 15 від 18.12.2013 )
4.28. За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, несвоєчасне інформування Фонду про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду економічної діяльності підприємства страхувальник відповідає згідно із законодавством.
Начальник управління обліку
страхувальників та доходів

Н. Зеленська
Додаток 1
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.1)
ЖУРНАЛ
обліку повідомлень про віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
№ з/пНомер повідомленняДата повідомленняПодатковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)Реєстраційний номер платника єдиного внескуПовне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осібОсновний вид економічної діяльності за КВЕДКлас професійного ризику виробництваРозмір єдиного внескуМісцезнаходження (місце проживання), телефонПосада, П.І.Б., підпис працівника Фонду, що видав повідомленняНа якій підставі вносяться зміни
123456789101112
( Додаток 1 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 2
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.5)
ЗАЯВА
про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 3
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 3.10)
Податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) _________________________
_____________________________________________________________________________
Реєстраційний номер платника єдиного внеску ____________________________
_____________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб)
ВІДОМІСТЬ
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20__ рік*
Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до
25 січня року, наступного за звітним.
Код виду економічної діяльності за КВЕДНайменування виду економічної діяльностіСередньооблікова кількість штатних працівників, осібПитома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без податку на додану вартість, акцизного податку), тис.грнПитома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %
123456
Усього:100%100%
__________
* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".
Керівник ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"___" _____________ 20__ року
Прийняв звіт ________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
"___" _____________ 20__ року
( Додаток 3 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 4
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.2)
НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 5
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.6)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 6
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.10)
ЖУРНАЛ
реєстрації направлень на проведення перевірок
______________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
№ з/пПрізвище, ініціали особи, яка провела перевіркуНомер і дата наказуНомер направленняДата видачіНа який строкПовне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осібРеєстраційний номер платника єдиного внескуПодатковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)Місцезнаходження (місце проживання)Примітка
1234567891011
( Додаток 6 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 7
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.13)
АКТ
перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності
( Див. текст )( Додаток 7 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
Додаток 8
до Порядку віднесення страхувальників
до класу професійного ризику
виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення
перевірок достовірності поданих
страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності
(у тому числі основний)
(пункт 4.20)
ЖУРНАЛ
реєстрації актів перевірок
_________________________________________________________________
(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду)
№ з/пПовне найменування підприємства, установи, організації - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осібРеєстраційний номер платника єдиного внескуПодатковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті)Дата акта перевіркиНомер акта перевіркиВид перевірки (планова/ позапланова)Відмітка про вручення (дата вручення) або невручення актаІнформація про відмову від підписання акта перевіркиПримітка
12345678910
( Додаток 8 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 15 від 18.12.2013 )
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2010 № 30
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1337/18632
Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!