• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль

Верховна Рада України  | Закон від 08.04.2014 № 1191-VII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 08.04.2014
 • Номер: 1191-VII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 08.04.2014
 • Номер: 1191-VII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст.872)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
1. У підпункті 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 слова "а також за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян" виключити.
2. Підпункт 212.1.10 пункту 212.1 статті 212 виключити.
3. Підпункт 213.1.8 пункту 213.1 статті 213 виключити.
4. Абзац перший підпункту 215.3.5 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі".
5. Пункт 216.8 статті 216 виключити.
6. Підпункт 222.2.3 пункту 222.2 статті 222 виключити.
7. Підпункт 240.1.6 пункту 240.1, пункти 240.2-1 та 240.6 статті 240 виключити.
8. Пункти 242.2 та 242.3 статті 242 виключити.
9. Статтю 246-1 виключити.
10. У статті 249:
1) у першому реченні пункту 249.1 слова і цифри "та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240" виключити;
2) пункти 249.9, 249.10 та 249.11 виключити.
11. У статті 250:
1) у пункті 250.2:
слова і цифри "крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу";
підпункт 250.2.4 виключити;
2) у пункті 250.5:
в абзаці першому слова і цифри "крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.2-1.1 і 240.2-1.3 пункту 240.2-1 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів" замінити словами і цифрами "крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів";
абзаци другий та третій виключити;
3) пункти 250.13-250.19 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
8 квітня 2014 року
№ 1191-VII