• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві

Міністерство праці та соціальної політики України , Міністерство освіти і науки України | Наказ від 03.03.2008 № 92/147
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України , Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 03.03.2008
 • Номер: 92/147
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України , Міністерство освіти і науки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 03.03.2008
 • Номер: 92/147
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.03.2008 N 92/147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 223/14914
Про затвердження Змін до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
З метою удосконалення організації професійно-технічного навчання робітників на виробництві
НАКАЗУЄМО:
Затвердити Зміни до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 N 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за N 315/5506, що додаються.
Міністр праці
та соціальної політики
Міністр освіти і науки

Л.Денісова
І.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України та Міністерства
освіти і науки України
03.03.2008 N 92/147
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 223/14914
ЗМІНИ
до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві ( z0315-01 )
1. У тексті Положення слово "підприємство" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.
2. У пункті 2.2:
2.1 в абзаці третьому слова "професійно-технічної освіти " замінити словами "з конкретних професій";
2.2 абзац четвертий після слів "кваліфікаційних характеристик" доповнити словами "професій працівників", після слів "стандартів компетентності," доповнити словом "типових".
3. У пункті 2.3:
3.1 доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:
"проводить ліцензування діяльності суб'єктів господарювання з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти".
У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим;
3.2 в абзаці п'ятому слова "державних стандартів" замінити словами "державного стандарту професійно-технічної".
4. Абзац восьмий пункту 2.4 після слів "кваліфікаційні характеристики" доповнити словами "професій працівників".
5. У пункті 2.6:
5.1 в абзаці другому слова "державних стандартів" замінити словами "державного стандарту професійно-технічної";
5.2 в абзаці третьому слова "кваліфікаційних іспитів" замінити словами "кваліфікаційної атестації".
6. Абзац шостий пункту 2.7 після слів "типових навчальних програм" доповнити словами "державних стандартів з конкретних професій".
7. У пункті 3.2:
7.1 абзац дванадцятий пункту після слів "типових навчальних програм" доповнити словами "державних стандартів з конкретних професій";
7.2 в абзаці чотирнадцятому слово в дужках "(категорії)" замінити словами в дужках "(класу, категорії, групи)";
7.3 абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий викласти в такій редакції:
"Організація навчально-виробничого процесу, тривалість навчального тижня та навчального дня встановлюються відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту" та Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006 N 500/861 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2007 за N 32/13299.
Робітники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на виробництві за рахунок роботодавців інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".
8. Абзац сьомий пункту 3.3 після слів "Розробка та затвердження" доповнити словом "робочих", після слів "відповідними професіями" доповнити словами "і державних стандартів з конкретних професій".
9. У пункті 3.4:
9.1 абзац сьомий після слів в дужках "класу, категорії" доповнити словом в дужках "групи";
9.2 в абзаці п'ятнадцятому слова "Навчальні плани та програми" замінити словами "Робочі навчальні плани та програми";
9.3 в абзаці шістнадцятому слова "професійно-технічної освіти" замінити словами "з конкретних професій".
10. Абзац сьомий пункту 6.1 викласти в такій редакції:
"визначення навчальних досягнень, нормативів часу та виробітку працівників, які навчаються, проведення кваліфікаційної атестації, присвоєння кваліфікаційних розрядів (класів, категорій, груп) тощо".
11. У пункті 6.2:
11.1 в абзаці третьому слова "навчальний план" замінити словами "робочий навчальний план";
11.2 в абзаці четвертому слова "навчальні програми" замінити словами "робочі навчальні програми".
12. У пункті 6.3:
12.1 в абзаці другому слова "навчальний план" замінити словами "робочий навчальний план";
12.2 в абзаці третьому слова "навчальні програми" замінити словами "робочі навчальні програми".
Заступник начальника Управління
політики зайнятості та
трудової міграції
Директор Департаменту
професійно-технічної освіти


В.Федяй

Т.Десятов