Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади

Кабінет Міністрів України Постанова від 30.09.2022 №1105
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 30.09.2022

Номер 1105

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1105
Київ
Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті - 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1219; 2021 р., № 29, ст. 1642), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1105
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
1. Абзац другий пункту 5 після слів "електронному кабінеті" доповнити словами "у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок".
2. У підпункті 3 пункту 16:
1) абзац перший після слів "неробочих днів" доповнити словами ", у режимі реального часу,";
2) в абзацах другому і третьому слова "станом на попередній робочий день" виключити;
3) доповнити підпункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"Показники, визначені абзацами четвертим — сьомим підпункту 3 пункту 16, враховують наявні у платника суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, а також переплати з єдиного внеску під час генерації контрольного ренкінгу.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
4) абзац дев’ятий виключити.
3. У пункті 21 слова "Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів" замінити словами "Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2022 р. № 1105
Київ
Про внесення змін до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті - 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1219; 2021 р., № 29, ст. 1642), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2022 р. № 1105
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35-1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади
1. Абзац другий пункту 5 після слів "електронному кабінеті" доповнити словами "у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок".
2. У підпункті 3 пункту 16:
1) абзац перший після слів "неробочих днів" доповнити словами ", у режимі реального часу,";
2) в абзацах другому і третьому слова "станом на попередній робочий день" виключити;
3) доповнити підпункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
"Показники, визначені абзацами четвертим — сьомим підпункту 3 пункту 16, враховують наявні у платника суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, а також переплати з єдиного внеску під час генерації контрольного ренкінгу.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
4) абзац дев’ятий виключити.

30 днiв передплати безкоштовно!