• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про особливості державного регулювання діяльності субєктів підприємницької діяльності, повязаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів

Верховна Рада України  | Закон від 08.09.2005 № 2860-IV
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3, ст.34)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 325-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.291 № 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320 № 2531-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 42, ст.327 № 924-IX від 29.09.2020 № 2801-IX від 01.12.2022 )
Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;
лісоматеріали необроблені - лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу IX Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 325-VIII від 09.04.2015 )
пиломатеріали - пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті ( розділ IX , група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);
цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.
Стаття 2. Заборона експорту лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.
Стаття 2-1. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді
Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених ( код 4403 УКТЗЕД):
деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року;
деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.
( Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом № 325-VIII від 09.04.2015 )
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2- 1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.
Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення та розміщення на своєму офіційному веб-сайті електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також внесення виданих сертифікатів до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, на які накладено електронний підпис відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", в день видачі таких сертифікатів.
( Частина п'ята статті 3 в редакції Закону № 2530-VIII від 06.09.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2- 1 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.
Випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2- 1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України.
( Частина сьома статті 3 в редакції Закону № 2530-VIII від 06.09.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 924-IX від 29.09.2020 )
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 325-VIII від 09.04.2015 )
Стаття 4. Обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених
Відповідно до пункту "g" статті XX "Загальні винятки" Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) на строк дії заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (товарна позиція 4403 згідно з УКТЗЕД), визначений статтею 2- 1 цього Закону, встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів кубічних метрів на рік.
Обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.
Моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, встановленого цією статтею, здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Закон доповнено статтею 4 згідно із Законом № 2531-VIII від 06.09.2018 )
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
№ 2860-IV