• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України  | Закон від 03.03.2005 № 2454-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.259 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
слова "селянське (фермерське)" в усіх відмінках і числах замінити словом "фермерське" у відповідному відмінку і числі:
у першому реченні частини другої статті 3 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 302; 1995 р., N 28, ст. 204);
у назві та абзаці першому частини першої статті 104 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122);
у назві та тексті статті 114 та частині першій статті 150 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144);
( Абзац шостий розділу I втратив чинність на підставі Закону N 997-V від 27.04.2007 )
у пункті 29 частини першої статті 20 та пункті 12 статті 22 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10);
в абзаці третьому преамбули та частині четвертій статті 10 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1993 р., N 26, ст. 277);
у пункті 2 статті 6 та абзаці першому пункту 3 статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414);
у частинах першій і третій статті 4, частині четвертій статті 6, частині першій статті 17, частинах другій - четвертій статті 19 та другому реченні частини третьої статті 22 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277, ст. 281);
у частині четвертій статті 5 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446);
( Абзац дванадцятий розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII від 18.01.2018 )
у пункті "б" частини сьомої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270);
у частині третій статті 44 та в назві і тексті статті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378);
у частині четвертій статті 7 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397);
у другому реченні абзацу третього частини першої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101);
у частині шостій статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263);
у підпункті "с" пункту 3 статті 3, пункті 1 та абзаці сьомому пункту 16 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 2002 р., N 6, ст. 43).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
3 березня 2005 року
N 2454-IV