Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів. Указ від 18.01.1991 №647-XII

Президія Верховної Ради УРСР Указ від 18.01.1991 №647-XII
Увага! Не остання редакція від 18.01.1991. Прийняття
Реквізити

Видавник: Президія Верховної Ради УРСР

Тип Указ

Дата 18.01.1991

Номер 647-XII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 7, ст. 45 )
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:
I. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 53, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст.313):
1. Доповнити Кодекс статтею 185-7 такого змісту:
"Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції
Публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника міліції, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
2. Статтю 185 викласти в такій редакції:
"Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, військовослужбовця чи образа їх
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків чи образа його, а також вчинення таких же дій щодо народного дружинника або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".
3. Частину другу статті 185-6 викласти в такій редакції:
"Залишення службовою особою без розгляду подання чи припису прокурора або подання слідчого, органу дізнання чи невжиття заходів до усунення зазначених у ньому причин і умов, які сприяли вчиненню правопорушень, або несвоєчасна відповідь на нього -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців".
4. У частині другій статті 185-3 і статті 185-4 слова "до п'ятдесяти карбованців" замінити словами "до ста карбованців".
5. У статті 221 цифри "185 - 185-6" замінити цифрами "185 - 185-7".
6. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "179" доповнити цифрами "185-7".
7. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "а також військовослужбовця" доповнити словами "чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції".
8. Частину третю статті 263 після слів "дрібне хуліганство" доповнити словами "злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції".
9. Частину другу статті 268 після цифр "185-3" доповнити цифрами "185-7".
10. Частину другу статті 277 після цифр "185-3" доповнити цифрами "185-7".
11. У частині першій статті 294 цифри "185-185-6" замінити цифрами "185 - 185-7".
1. Доповнити Кодекс статтями 176-5, 189-2, 189-3, 189-4, 189-5 такого змісту:
"Стаття 176-5. Образа прокурора або слідчого
Образа прокурора або слідчого у зв'язку з їх службовою діяльністю -
карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі до трьохсот карбованців".
"Стаття 189-2. Погроза щодо працівника прокуратури або органу внутрішніх справ чи державної безпеки
Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо працівника прокуратури або органу внутрішніх справ чи державної безпеки, а так само щодо його близьких родичів у зв'язку із виконанням ним службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.
Стаття 189-3. Втручання у діяльність працівника прокуратури, органу внутрішніх справ, державної безпеки
Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури, органу внутрішніх справ, державної безпеки з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень -
карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом у розмірі від трьохсот до однієї тисячі карбованців.
Ті ж дії, якщо вони перешкодили запобігти злочину чи затримати особу, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища -
караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного до двох років.
Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу
Умисне нанесення судді, народному засідателю або працівникові прокуратури, органу внутрішніх справ чи державної безпеки або його близьким родичам побоїв або вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, що спричинили легкі тілесні ушкодження, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
Ті ж дії, що спричинили середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.
Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю або працівникові прокуратури, органу внутрішніх справ чи державної безпеки, а так само його близьким родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю або працівникові прокуратури, органу внутрішніх справ чи державної безпеки, а так само його близьким родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, вчинене шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".
2. Статтю 189-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 189-1. Образа працівника міліції, народного дружинника або військовослужбовця
Образа працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків, а також народного дружинника чи військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку, вчинена протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до п'ятисот карбованців".
3. У статті 123-1:
У частині третій слова "цієї статті" замінити словами і цифрами "частин 1 і 2 цієї статті";
доповнити статтю частинами четвертою і п'ятою такого змісту:
"Захоплення чи утримання особи як заложника з метою спонукання державної, громадської установи або органу чи службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заложника -
карається позбавленням волі на строк до шести років.
Дії, передбачені частиною 4 цієї статті, вчинені щодо працівника правоохоронного органу чи представника влади, а так само щодо його близьких родичів, або за попереднім зговором групою осіб, або особливо небезпечним рецидивістом чи поєднані із заподіянням потерпілому середньої тяжкості чи тяжкого тілесного ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років".
4. Назву і текст статті 190-1 після слів "або народного дружинника" доповнити словами "а також військовослужбовця".
5. У частині другій статті 7-1:
після слів і цифр "(статті 89 частини 2 і 3 та 145 частина 2)" доповнити словами "умисне пошкодження або знищення майна працівника правоохоронного органу (стаття 189-5 частина 2)";
слово і цифри "(стаття 101)" замінити словами і цифрами "(статті 101, 189-4 частина 2)".
6. Частину другу статті 10 після слова і цифр "106 частина 1" доповнити цифрами "189-4".
7. У пункті 1 частини третьої статті 25-1, пункті 2 частини першої статті 26 і пункті 2 частини третьої статті 34-1 слово і цифри "(стаття 101)" замінити словами і цифрами "(статті 101, 189-4 частина 2)".
8. У пункті 3 статті 52-1 слова і цифри "(стаття 101 частина 2 і 3 )" замінити словами і цифрами "(статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частина 2)".
III. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини, передбачені статтями 176-5, 189-2, 189-3, 189-4, 189-5 Кримінального кодексу Української РСР, провадиться слідчими органів прокуратури.
У зв'язку з цим частину першу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР після цифр "176-4" доповнити цифрами "176-5", а після цифр 189-1 - цифрами "189-2, 189-3, 189-4, 189-5".
IV. Цей Указ набирає чинності з моменту опублікування його в газеті "Голос України".
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 січня 1991 року
N 647-XII
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів
Президія Верховної Ради Української РСР
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:
I. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 53, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278, N 20, ст.313):
1. Доповнити Кодекс статтею 185-7 такого змісту:
"Стаття 185-7. Публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції
Публічні заклики в будь-якій формі до невиконання розпоряджень або вимог працівника міліції у зв'язку з виконанням ним обов'язків по охороні громадського порядку або поширення завідомо неправдивих відомостей з метою провокації непокори законній вимозі працівника міліції, якщо ці дії призвели до порушення громадського порядку, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку".
2. Статтю 185 викласти в такій редакції:
"Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника, військовослужбовця чи образа їх
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків чи образа його, а також вчинення таких же дій щодо народного дружинника або військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку -
тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!