• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Вимоги від 18.02.2002 № 199
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Вимоги
 • Дата: 18.02.2002
 • Номер: 199
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Вимоги
 • Дата: 18.02.2002
 • Номер: 199
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 лютого 2002 р. № 199
Київ
Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 22.07.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 6 від 09.01.2013 № 629 від 22.07.2020 № 494 від 19.05.2021 )
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування;
вимоги щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 629 від 22.07.2020 )
2. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування не поширюються на реєстратори розрахункових операцій, дозволені для застосування рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом до набрання чинності цими вимогами.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.
Прем'єр-міністр УкраїниА.КІНАХ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2002 р. № 199
ВИМОГИ
щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
Загальні положення
1. Дія цих вимог поширюється на реєстратори розрахункових операцій (далі - реєстратори), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, крім тих реєстраторів, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 629 від 22.07.2020 )
Ці вимоги поширюються на вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори, які застосовуються для реєстрації операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, з урахуванням особливостей, визначених вимогами щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 149 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 802).
( Пункт 1 доповнено новим абзацом гідно з Постановою КМ № 629 від 22.07.2020 )
Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу товарів (послуг), іншими реєстраторами, які не передбачають друкування розрахункових і звітних документів, а також додаткові вимоги щодо реалізації фіскальних функцій спеціалізованими реєстраторами для конкретних сфер застосування (у разі необхідності) встановлюються Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.
2. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), Податковому кодексі України (далі - Кодекс), постановах Кабінету Міністрів України, наказах Мінфіну, прийнятих відповідно до Закону.
Для цілей цих вимог також використовуються такі терміни:
блочний реєстратор розрахункових операцій - реєстратор, виконаний у вигляді з’єднаних кабелями зв’язку або бездротовими засобами зв’язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух;
нефіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій;
фіскалізація - перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;
фіскальна інформація - інформація про обсяг розрахункових операцій, проведених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, інформація, що міститься в розрахункових документах, інформація, що вноситься до оперативної пам’яті реєстратора за підсумками розрахункової операції, інформація, що вноситься до фіскальної пам’яті за підсумками зміни, контрольна стрічка в електронній формі та контрольно-звітна інформація, яка передається до системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій;
фіскальний блок - обов’язкова складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечується реєстрація розрахункової операції, визначення баз оподаткування та сум податків, керування механізмом друкування розрахункових документів і звітів та/або їх створення в електронній формі, керування модемом, формування контрольної стрічки в електронній формі, виведення інформації на індикатори реєстратора;
оперативна пам’ять - запам’ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, де зберігаються поточні дані, обчислені або внесені за допомогою програмного забезпечення реєстратора;
службовий звіт - створений у паперовій та/або електронній формі звіт, що містить частковий або повний підсумок даних фіскальної інформації, а також інших даних, що зберігаються в оперативній пам’яті реєстратора;
періодичний звіт - створений у паперовій та/або електронній формі реєстратором звіт, що містить підсумкову контрольно-звітну інформацію за будь-який період, сформовану з даних фіскальної пам’яті реєстратора;
Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам’яті та внесенням її до фіскальної пам’яті реєстратора;
X-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам’яті реєстратора;
податкова група - група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за однією і тією ж ставкою, або група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких не підлягають обкладенню податком на додану вартість, та підлягають обкладенню іншими податками/зборами, що встановлені Кодексом (акцизний податок, туристичний збір тощо), за однією і тією ж ставкою, в одному і тому самому порядку визначення бази оподаткування для кожного податку/збору;
опис товару - цифрове значення штрихового коду товару, найменування, вартість одиниці вимірювання товару (послуги), код товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (для підакцизних товарів - пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, пального), літерне позначення ставки податку на додану вартість та інше;
зміна - період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту;
літерне позначення ставки податку на додану вартість - літера, що відповідає певній податковій групі;
фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом державної податкової служби під час реєстрації відповідного реєстратора.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 629 від 22.07.2020 )
Фіскалізація та блокування роботи реєстратора
3. Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації реєстратора. При цьому реєстратор повинен забезпечити неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.
4. У нефіскальному режимі роботи функції внесення даних до фіскальної пам’яті та контрольної стрічки в електронній формі повинні блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 629 від 22.07.2020 )
5. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті заносяться такі дані:
фіскальний номер реєстратора;
дата занесення фіскального номера реєстратора;
індивідуальний номер платника;
дата занесення індивідуального номера платника.
Програмне забезпечення реєстратора повинне забезпечувати неможливість первинного занесення зазначених даних без проведення фіскалізації.
6. Усі документи, що друкуються реєстратором у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип виробника, зазначений в експлуатаційній документації на конкретну модель (модифікацію) реєстратора, який виводиться на друк тільки після закінчення друкування фіскальних даних. Логотип виробника друкується у вигляді графічного зображення. Не дозволяється друкування логотипа символами, що застосовуються для друкування документа.
Реєстратор повинен забезпечувати ідентичність фіскальної інформації в копіях документів, що зберігаються в носії контрольної стрічки в електронній формі, такій інформації у відповідних документах, створених в паперовій та/або електронній формі.
( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 629 від 22.07.2020 )
7. Усі режими роботи реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:
відключення механізму друкування чеків і звітів;
відключення індикатора клієнта, виконаного у вигляді окремого блока;
спроби зміни дати;
спроби зміни опису товару або послуги (крім вартості одиниці їх виміру) після проведення першої реєстрації продажу цього товару;
вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни фіскальної пам'яті;
перевищення встановленої кількості аварійних обнулень;
порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням реєстратора;
спроби занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього Z-звіту;
перевищення максимальної тривалості зміни;
відсутності чекової стрічки;
відсутності контрольної стрічки (у разі коли контрольна стрічка друкується одночасно з чековою);
перевищення максимальної кількості розрядів чисел, що обробляються;
зниження напруги до рівня, при якому не гарантується достовірна обробка та зберігання даних;
спотворення даних у фіскальній пам'яті.
8. Блокування повинно супроводжуватися світловою (відображення повідомлення на індикаторі) та звуковою сигналізацією і не повинно призводити до втрати інформації, що друкується.
9. Блокування виконання функцій реєстратора знімається після усунення причини його виникнення, крім причин, пов'язаних з перевищенням тривалості зміни та вичерпанням ємності фіскальної пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.
10. Блокування виконання функцій реєстратора, яке сталося внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни, не повинно поширюватися на виконання Z-звіту. Після формування Z-звіту і друкування фіскального звітного чека блокування, пов'язане з перевищенням тривалості зміни, повинно зніматися.
Звіти реєстратора
11. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування таких звітів:
X-звіту;
Z-звіту;
звіту про реалізовані товари (надані послуги);
періодичних (повного, скороченого);
копій документів, що зберігаються у носії контрольної стрічки в електронній формі, за допомогою механізму друку реєстратора.
( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 22.07.2020 )
12. Формування X-звіту, звіту про реалізовані товари (надані послуги) та періодичних звітів повинно виконуватися без обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті.
13. Формування Z-звіту повинно виконуватися у такій послідовності:
друкування фіскального звітного чека і занесення інформації до фіскальної пам'яті;
обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті;
створення в електронній формі та внесення інформації Z-звіту до носія контрольної стрічки в електронній формі;
( Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 22.07.2020 )
друкування інформації, що підтверджує обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсність фіскального звітного чека.
14. Чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:
назву і адресу господарської одиниці;
індивідуальний номер платника, перед яким друкуються великі літери "ПН". У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності не зареєстрований як платник ПДВ, замість індивідуального номера платника повинен бути надрукований ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для фізичних осіб), а замість літер "ПН" - літери "ІД";
фіскальний номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери "ФН";
заводський номер реєстратора;
логотип виробника.
15. Чек X-звіту повинен додатково містити такі дані (всі підсумки та суми обчислюються з початку зміни до моменту формування X-звіту):
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках;
суми ПДВ за кожною ставкою;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж (надання) яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) з розбивкою за формами оплати;
підсумок розрахункових операцій та суми ПДВ відповідно до абзаців другого, четвертого, п'ятого, шостого цього пункту за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), якщо такий підсумок не дорівнює нулю;
суми готівки за операціями "службового внесення" та "службової видачі";
дату і час друкування чека X-звіту.
У разі призначення реєстратора для роботи з декількома валютами чек X-звіту повинен додатково містити підсумки розрахункових операцій щодо кожної валюти окремо.
16. Реєстратор повинен формувати звіт про реалізовані товари (надані послуги) за визначеними користувачем кодами товарів (послуг). Чек звіту про реалізовані товари (надані послуги) повинен додатково містити такі дані:
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, літерного позначення ставки ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках;
дату і час друкування чека звіту про реалізовані товари (надані послуги).
17. Чек Z-звіту - фіскальний звітний чек повинен додатково містити такі дані (всі підсумки та суми обчислюються за зміну):
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, а також дати їх останнього занесення (якщо таке занесення проводилося у день друкування даного фіскального звітного чека);
суми ПДВ за кожною ставкою;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) з розбивкою за формами оплати;
підсумок розрахункових операцій та суми ПДВ відповідно до абзаців другого, четвертого, п'ятого, шостого цього пункту за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), якщо такий підсумок не дорівнює нулю;
суми готівки за операціями "службового внесення" та "службової видачі";
кількість касових чеків (квитанцій), виданих за зміну, окремо за реалізованими товарами (наданими послугами) та виданими коштами;
номер, дату і час друкування фіскального звітного чека;
повідомлення про обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсність фіскального звітного чека.
У разі призначення реєстратора для роботи з декількома валютами чек Z-звіту повинен додатково містити підсумки розрахункових операцій щодо кожної валюти окремо.
18. Реєстратор повинен формувати періодичні звіти фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його експлуатації. Чек періодичного повного звіту за певний період повинен додатково містити такі дані:
період, за який формується звіт, із зазначенням номерів та дати першого та останнього Z-звіту;
літерні позначення та ставки ПДВ, що використовувалися (у відсотках), з датами їх занесення;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
суми ПДВ за кожною ставкою окремо;
загальний підсумок розрахункових операцій за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), за кожною ставкою ПДВ окремо;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним окремим обнулюючим Z-звітом із зазначенням номера та дати фіскального звітного чека;
дати аварійних обнулень оперативної пам'яті;
дату і час друкування чека.
19. Чек періодичного скороченого звіту за певний період повинен додатково містити такі дані:
період, за який формується звіт, із зазначенням номерів і дати першого та останнього Z-звіту;
суми та ставки ПДВ за кожною ставкою окремо, якщо такі суми не дорівнюють нулю;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
загальний підсумок розрахункових операцій за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг);
дату і час друкування чека.
Вимоги до фіскального блока, фіскальної пам'яті та збереження інформації
20. Конструкція реєстратора повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха або кожухів окремих блоків, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім чекової, контрольної та фарбувальної стрічок, без зняття або пошкодження пломб.
21. Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів:
фіскальна пам'ять;
оперативна пам'ять або її частина, де зберігаються дані описів товарів, фіскальна інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти реєстратора;
годинник-календар з елементом живлення;
процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами реєстратора, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до складу реєстратора, а також виконує операції із формування звітів реєстратора та розрахункових документів, занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті;
запам'ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмну пам'ять);
модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує здійснення контролю відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції для реєстратора, що створює контрольну стрічку в електронній формі.
( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 6 від 09.01.2013 )
22. Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом нерознімного блока або розміщуватися в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до вузлів фіскального блока без пошкодження пломби.
Керування режимами роботи та виведення інформації на індикатори і механізм друкування чеків і звітів повинно здійснюватися через фіскальний блок.
23. Для виключення необхідності занесення дати і часу перед початком роботи годинник-календар повинен працювати незалежно від електроживлення реєстратора. У разі відключення електроживлення інформація в оперативній пам'яті та годиннику-календарі повинна зберігатися не менш як 1440 годин.
24. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни чи знищення фіскальної інформації у фіскальній та оперативній пам'яті під впливом механічних, електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора.
25. Фіскальна інформація зберігається у фіскальній пам'яті у вигляді окремих записів встановлених формату і розрядності згідно з додатком.
26. Першим записом у фіскальній пам'яті може бути тільки заводський номер реєстратора і дата його занесення. Можливість повторного запису цих даних до фіскальної пам'яті має бути виключена.
27. Накопичення та занесення інформації до фіскальної пам'яті повинно виконуватися окремо для кожної податкової групи, окремо для сум, що стягуються з покупця (клієнта), та для сум, що виплачуються покупцю (клієнту). Операція з повернення коштів не повинна зменшувати підсумку розрахункових операцій.
У разі проведення розрахункових операцій в іноземній валюті накопичення даних про такі операції та їх занесення до фіскальної пам'яті реєстратора повинно виконуватися з перерахунком в національну валюту за попередньо запрограмованим курсом обміну.
28. Інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті до закінчення терміну служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.
29. Реєстратор з непошкодженим та опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації в оперативній пам'яті (в тій частині, де зберігаються дані описів товарів та фіскальна інформація), у фіскальній пам'яті та годиннику-календарі у разі короткого замикання електричних контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 55 град. C.
30. Програмне забезпечення реєстратора повинно бути доступним для зчитування у машинних кодах або у зашифрованому вигляді.
Додаток
до вимог щодо реалізації фіскальних функцій
реєстраторами розрахункових операцій
для різних сфер застосування
ФОРМАТ І РОЗРЯДНІСТЬ ДАНИХ,
що зберігаються у фіскальній пам'яті
№ з/пЗміст записуРозрядністьКількість записів
1.Заводський номер реєстраторане менш як 7не більш як 1
2.Дата занесення заводського номера реєстратора6не більш як 1
3.Фіскальний номер реєстратора10не менш як 4
4.Дата занесення фіскального номера реєстратора6 не менш як 4
5.Індивідуальний номер платника12не менш як 6
6.Дата занесення індивідуального номера платника6не менш як 6
7.Ставка ПДВ у відсотках3 (1)не менш як 6
8.Дата занесення розміру ставки ПДВ6не менш як 6
9.Дата аварійного обнулення оперативної пам'яті6не більш як 100
10.Додатний або від'ємний підсумок розрахунків за окремою податковою групоюне менш як 8 (2)не менш як 2000
11.Кількість чеків за додатним підсумком розрахунків за всіма податковими групамине менш як 4не менш як 2000
12.Кількість чеків за від'ємним підсумком розрахунків за всіма податковими групамине менш як 4не менш як 2000
13.Номер запису про підсумки розрахунківне менш як 4не менш як 2000
14.Дата запису про підсумки розрахунківне менш як 6не менш як 2000
__________
Примітки:
1. Підсумок розрахунків обчислюється за зміну, максимальна тривалість якої не повинна перевищувати 24 години.
2. Кількість груп з оподаткування товарів (послуг):
для послуг з перевезення пасажирів або вантажів - не менш як 2;
для інших реєстраторів - не менш як 6 (з від'ємним підсумком розрахунків - не менш як 2).
3. У разі введення додаткових податкових груп залишок кількості записів за позиціями 10-14 розподіляється пропорційно на всі податкові групи.
4. Розрядність запису визначено у літерних або цифрових розрядах, при цьому в дужках зазначено кількість десятинних розрядів після коми. Формат запису дати - цифрові розряди "ддммрр", де "дд" - порядковий номер дня у місяці, "мм" - порядковий номер місяця, "рр" - останні дві цифри порядкового номера року. Формат запису часу - цифрові розряди "ггхх", де "гг" - година, "хх" - хвилина.
5. Кількість записів, які зазначені для позицій 10-14, повинна бути забезпечена у визначеному для кожної позиції обсязі.
6. Записи за позиціями 13 і 14 встановлюють номер і дату для одного комплекту записів за позиціями 11-12.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2002 р. № 199
ВИМОГИ
щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
Загальні положення
1. Ці вимоги розроблені відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон).
2. Дія цих вимог поширюється на програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - програмні реєстратори), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, крім тих програмних реєстраторів, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також операцій з приймання готівки для подальшого її переказу.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
3. У цих вимогах терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Законі, постановах Кабінету Міністрів України, прийнятих відповідно до Закону.
Загальні вимоги до програмного реєстратора
4. Програмний реєстратор повинен забезпечувати:
можливість передачі до фіскального сервера контролюючого органу (далі - фіскальний сервер) відповідної інформації, встановленої Законом, для реєстрації та довгострокового зберігання;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює програмний реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;
ідентичність інформації про обсяги операцій в електронній та паперовій формах розрахункового документа. Формування розрахункового документа повинне здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що виконуються програмним реєстратором;
точність обчислення та округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.
5. Усі розрахункові документи та звіти, що створюються програмним реєстратором в електронній та/або паперовій формі у фіскальному режимі роботи, повинні мати усі обов’язкові реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами.
Програмний реєстратор повинен створювати та/або забезпечувати можливість друкувати розрахунковий документ виключно в установленій законодавством формі.
Фіскальний режим роботи програмного реєстратора
6. Фіскальна функція програмного реєстратора реалізується через фіскальний сервер за умови переведення програмного реєстратора у фіскальний режим роботи.
7. Переведенню у фіскальний режим роботи підлягає лише програмний реєстратор, включений до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій із присвоєним йому фіскальним сервером унікальним фіскальним номером під час реєстрації такого програмного реєстратора.
Програмний реєстратор вважається переведеним у фіскальний режим роботи після присвоєння фіскальним сервером номера зміні, протягом якої здійснюється реєстрація розрахункових операцій таким програмним реєстратором.
Програмний реєстратор перебуває у фіскальному режимі роботи протягом зміни до моменту передачі фіскального звітного чека за підсумками проведених операцій протягом такої зміни до фіскального сервера та реєстрації такого фіскального звітного чека фіскальним сервером.
8. У фіскальному режимі роботи програмний реєстратор забезпечує:
створення електронних розрахункових документів та електронних фіскальних звітних чеків, повідомлень, передбачених нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим відповідно до статті 7 Закону;
( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
створення розрахункових документів та фіскальних звітних чеків у паперовій формі;
відтворення на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор, QR-коду, який дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, та/або надсилання електронного розрахункового документа на абонентський номер або адресу електронної пошти покупця;
створення денних звітів;
застосування кваліфікованих або удосконалених електронних підписів та/або печаток (далі - електронний підпис та/або печатка) у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання електронних документів та обміну інформацією про проведені розрахункові операції із фіскальним сервером.
( Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
9. Документи, що надходять до фіскального сервера від програмного реєстратора, що не переведений у фіскальний режим роботи, не реєструються фіскальним сервером та не є електронними розрахунковими документами та фіскальними звітними чеками.
10. Розрахункові документи, створені програмним реєстратором в паперовій та/або електронній формі, повинні відповідати формі та змісту, визначеним відповідним нормативно-правовим актом про форму та зміст розрахункових документів, що затверджується відповідно до статті 8 Закону .
Блокування роботи програмного реєстратора
11. Робота програмного реєстратора повинна блокуватися в разі:
настання граничних строків застосування режиму офлайн (36 годин підряд або 168 годин протягом календарного місяця);
скасування/блокування сертифіката відкритого ключа електронного підпису та/або печатки особи, що здійснює розрахункову операцію, в тому числі закінчення строку дії такого сертифіката;
( Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
використання у період відсутності зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером усіх отриманих фіскальних номерів та неотримання нової порції фіскальних номерів, що видаються ДПС із діапазону фіскальних номерів, сформованого фіскальним сервером (далі - діапазон), згідно з відповідним нормативно-правовим актом про визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора в режимі офлайн, що затверджується відповідно до статті 5 Закону;
порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням програмного реєстратора;
передача в неповному обсязі пакета даних, сформованих програмним реєстратором в режимі офлайн, до фіскального сервера.
12. Блокування роботи програмного реєстратора знімається після усунення причин його виникнення. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.
Блокування роботи програмного реєстратора повинне супроводжуватися світловою та/або звуковою індикацією та/або відповідним повідомленням.
Основні функціональні режими роботи програмного реєстратора
13. Програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість роботи в таких основних функціональних режимах:
режим програмування;
( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
режим реєстрації;
режим звітування.
14. У режимі програмування програмний реєстратор забезпечує програмування:
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД та цифрового значення штрихового коду товару);
цін товарів (послуг);
кількості товарів (послуг);
ставки податку на додану вартість, акцизного податку;
алгоритму розрахунку податків;
знижок, націнок тощо.
15. У режимі реєстрації програмний реєстратор забезпечує:
направлення засобами телекомунікацій із дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів до фіскального сервера створеного та належним чином підписаного електронного розрахункового документа, електронного фіскального звітного чека для реєстрації та довгострокового зберігання;
присвоєння електронному розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку фіскального номера з діапазону в разі проведення розрахункової операції через програмний реєстратор в період відсутності зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером і зазначення у такому розрахунковому документі інформації про проведення розрахункової операції в режимі офлайн;
формування за допомогою одностороннього алгоритму хешування контрольної суми (значення), що зазначається в електронних розрахункових документах, створених програмним реєстратором в режимі офлайн;
( Абзац четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
створення та зберігання в електронній формі контрольної стрічки на програмному реєстраторі у разі здійснення розрахункових операцій в режимі офлайн до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера. Така передача завершується отриманням від фіскального сервера підтвердження про доставку таких документів;
( Абзац п'ятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 494 від 19.05.2021 )
створення та направлення засобами телекомунікацій до фіскального сервера повідомлень, визначених відповідним нормативно-правовим актом про реєстрацію та застосування програмного реєстратора, що затверджується відповідно до статті 7 Закону;
передачу до фіскального сервера пакета копій створених програмним реєстратором розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, повідомлень з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами з діапазону;
проведення операції "сторно" у випадках, передбачених відповідним нормативно-правовим актом про реєстрацію, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів, що затверджується відповідно до статті 7 Закону;
перевірку наявності/відновлення зв’язку програмного реєстратора з фіскальним сервером перед формуванням кожного електронного розрахункового документа в режимі офлайн;
перевірку допустимих строків застосування режиму офлайн, строку дії та дійсності сертифіката відкритого ключа, що застосовується програмним реєстратором, та інформування про сплив таких строків.
Переведення програмного реєстратора з режиму офлайн у режим онлайн-обміну з фіскальним сервером повинне здійснюватися автоматично у момент відновлення зв’язку між програмним реєстратором та фіскальним сервером.
16. У режимі звітування програмний реєстратор повинен забезпечувати можливість:
щоденного створення в електронній формі фіскального звітного чека у разі здійснення розрахункових операцій та забезпечувати його передачу до фіскального сервера для реєстрації та довгострокового зберігання засобами телекомунікацій з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів;
створення денного та за потреби службового, періодичного звітів і звіту про реалізовані товари (надані послуги).
17. Фіскальний звітний чек програмного реєстратора може створюватися на підставі даних розрахункових документів, що збережені в пам’яті пристрою, на який встановлено програмний реєстратор, та/або на підставі даних фіскального сервера за запитом програмного реєстратора. Програмний реєстратор та фіскальний сервер повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального сервера, необхідних для формування засобами програмного реєстратора та передачі до фіскального сервера електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.
18. Звіти, які створюються програмним реєстратором, повинні містити такі загальні реквізити:
найменування та адресу господарської одиниці, де застосовується програмний реєстратор;
для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники податку на додану вартість, - індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість, наданий згідно з Кодексом, перед яким зазначаються великі літери "ПН";
для суб’єктів господарювання, що не є платниками податку на додану вартість, - податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), перед яким зазначаються великі літери "ІД";
фіскальний номер програмного реєстратора, перед яким зазначаються великі літери "ФН";
дату та час формування документа.
Дані (всі підсумки та суми) обчислюються за зміну згідно з пунктом 17 вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362).
19. Звіти, які створюються програмним реєстратором, повинні містити додаткову інформацію, визначену для відповідного типу звіту пунктами 15-19 вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199.
20. Програмний реєстратор повинен забезпечувати відображення створених звітних чеків на екрані монітора.
21. Програмний реєстратор повинен забезпечувати створення та друкування (за потреби) періодичного звіту за будь-який період з початку його застосування.
( Постанову доповнено Вимогами згідно з Постановою КМ № 629 від 22.07.2020 )