• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Вимоги від 18.02.2002 № 199
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Вимоги
 • Дата: 18.02.2002
 • Номер: 199
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Вимоги
 • Дата: 18.02.2002
 • Номер: 199
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 лютого 2002 р. N 199
Київ
Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування (додаються).
2. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування не поширюються на реєстратори розрахункових операцій, дозволені для застосування рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом до набрання чинності цими вимогами.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2002 року.
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2002 р. N 199
ВИМОГИ
щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування
Загальні положення
1. Дія цих вимог (далі - фіскальні вимоги) поширюється на реєстратори розрахункових операцій (далі - реєстратор), що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг) та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), крім тих реєстраторів, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу товарів (послуг), іншими реєстраторами, які не передбачають друкування розрахункових і звітних документів, а також додаткові вимоги щодо реалізації фіскальних функцій спеціалізованими реєстраторами для конкретних сфер застосування (у разі необхідності) встановлюються Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.
2. У фіскальних вимогах поняття "фіскальні функції", "фіскальна пам'ять", "розрахункові операції", "реєстратор розрахункових операцій", "фіскальний режим роботи", "фіскальний звітний чек", "денний звіт", "контрольна стрічка" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Для цілей фіскальних вимог також використовуються такі поняття:
блочний реєстратор розрахункових операцій - реєстратор, виконаний у вигляді з'єднаних кабелями зв'язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух;
нефіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій;
фіскалізація - перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;
фіскальна інформація - інформація про обсяг розрахункових операцій, проведених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, що заноситься до фіскальної пам'яті цього реєстратора за підсумками дня або будь-якого іншого періоду;
фіскальний блок - невід'ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечується реєстрація обороту, визначення розміру податку на додану вартість (далі - ПДВ), керування механізмом друкування чеків і звітів, виведення інформації на індикатори цього реєстратора;
оперативна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, де зберігаються поточні дані, обчислені або занесені за допомогою програмного забезпечення цього реєстратора;
службовий звіт - надрукований на друкувальному пристрої реєстратора звіт, що містить частковий або повний підсумок даних фіскальної інформації, а також інших даних, що зберігаються в оперативній пам'яті реєстратора;
періодичний звіт - надрукований на друкувальному пристрої реєстратора звіт, що містить підсумок даних фіскальної інформації за будь-який період, отриманий з фіскальної пам'яті цього реєстратора;
Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті реєстратора;
X-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній пам'яті;
податкова група - група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких підлягають обкладенню ПДВ за однією і тією ж ставкою, або група товарів (послуг), операції з продажу (надання) яких не підлягає обкладенню ПДВ;
опис товару - дані про код, найменування, вартість одиниці виміру товару (послуги), літерне позначення ставки ПДВ та інше;
зміна - період роботи реєстратора від реєстрації першої розрахункової операції після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту;
літерне позначення ставки ПДВ - літера, що відповідає певній податковій групі;
фіскальний номер - власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом державної податкової служби під час реєстрації відповідного реєстратора;
індивідуальний номер платника - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно із Законом України "Про податок на додану вартість".
Фіскалізація та блокування роботи реєстратора
3. Фіскалізація проводиться один раз за весь період експлуатації реєстратора. При цьому реєстратор повинен забезпечити неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.
4. У нефіскальному режимі роботи функція занесення даних до фіскальної пам'яті повинна блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.
5. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті заносяться такі дані:
фіскальний номер реєстратора;
дата занесення фіскального номера реєстратора;
індивідуальний номер платника;
дата занесення індивідуального номера платника.
Програмне забезпечення реєстратора повинне забезпечувати неможливість первинного занесення зазначених даних без проведення фіскалізації.
6. Усі документи, що друкуються реєстратором у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип виробника, зазначений в експлуатаційній документації на конкретну модель (модифікацію) реєстратора, який виводиться на друк тільки після закінчення друкування фіскальних даних. Логотип виробника друкується у вигляді графічного зображення. Не дозволяється друкування логотипа символами, що застосовуються для друкування документа.
Реєстратор повинен забезпечувати ідентичність інформації на касових чеках і контрольній стрічці. При цьому дозволяється не відображати на контрольній стрічці назву та місцезнаходження підприємства, що реалізує товари (надає послуги). Контрольна стрічка реєстратора для сфери транспорту, яка друкується перед фіскальним звітним чеком, може містити лише основні реквізити касових чеків, перелік яких встановлюється Державною податковою адміністрацією.
7. Усі режими роботи реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:
відключення механізму друкування чеків і звітів;
відключення індикатора клієнта, виконаного у вигляді окремого блока;
спроби зміни дати;
спроби зміни опису товару або послуги (крім вартості одиниці їх виміру) після проведення першої реєстрації продажу цього товару;
вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни фіскальної пам'яті;
перевищення встановленої кількості аварійних обнулень;
порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням реєстратора;
спроби занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього Z-звіту;
перевищення максимальної тривалості зміни;
відсутності чекової стрічки;
відсутності контрольної стрічки (у разі коли контрольна стрічка друкується одночасно з чековою);
перевищення максимальної кількості розрядів чисел, що обробляються;
зниження напруги до рівня, при якому не гарантується достовірна обробка та зберігання даних;
спотворення даних у фіскальній пам'яті.
8. Блокування повинно супроводжуватися світловою (відображення повідомлення на індикаторі) та звуковою сигналізацією і не повинно призводити до втрати інформації, що друкується.
9. Блокування виконання функцій реєстратора знімається після усунення причини його виникнення, крім причин, пов'язаних з перевищенням тривалості зміни та вичерпанням ємності фіскальної пам'яті. Реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.
10. Блокування виконання функцій реєстратора, яке сталося внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни, не повинно поширюватися на виконання Z-звіту. Після формування Z-звіту і друкування фіскального звітного чека блокування, пов'язане з перевищенням тривалості зміни, повинно зніматися.
Звіти реєстратора
11. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування таких звітів:
X-звіту;
Z-звіту;
звіту про реалізовані товари (надані послуги);
періодичних (повного, скороченого).
12. Формування X-звіту, звіту про реалізовані товари (надані послуги) та періодичних звітів повинно виконуватися без обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті.
13. Формування Z-звіту повинно виконуватися у такій послідовності:
друкування фіскального звітного чека і занесення інформації до фіскальної пам'яті;
обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті;
друкування інформації, що підтверджує обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсність фіскального звітного чека.
14. Чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:
назву і адресу господарської одиниці;
індивідуальний номер платника, перед яким друкуються великі літери "ПН". У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності не зареєстрований як платник ПДВ, замість індивідуального номера платника повинен бути надрукований ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для фізичних осіб), а замість літер "ПН" - літери "ІД";
фіскальний номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери "ФН";
заводський номер реєстратора;
логотип виробника.
15. Чек X-звіту повинен додатково містити такі дані (всі підсумки та суми обчислюються з початку зміни до моменту формування X-звіту):
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках;
суми ПДВ за кожною ставкою;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж (надання) яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) з розбивкою за формами оплати;
підсумок розрахункових операцій та суми ПДВ відповідно до абзаців другого, четвертого, п'ятого, шостого цього пункту за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), якщо такий підсумок не дорівнює нулю;
суми готівки за операціями "службового внесення" та "службової видачі";
дату і час друкування чека X-звіту.
У разі призначення реєстратора для роботи з декількома валютами чек X-звіту повинен додатково містити підсумки розрахункових операцій щодо кожної валюти окремо.
16. Реєстратор повинен формувати звіт про реалізовані товари (надані послуги) за визначеними користувачем кодами товарів (послуг). Чек звіту про реалізовані товари (надані послуги) повинен додатково містити такі дані:
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, літерного позначення ставки ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках;
дату і час друкування чека звіту про реалізовані товари (надані послуги).
17. Чек Z-звіту - фіскальний звітний чек повинен додатково містити такі дані (всі підсумки та суми обчислюються за зміну):
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
літерні позначення та відповідні ставки ПДВ у відсотках, а також дати їх останнього занесення (якщо таке занесення проводилося у день друкування даного фіскального звітного чека);
суми ПДВ за кожною ставкою;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) з розбивкою за формами оплати;
підсумок розрахункових операцій та суми ПДВ відповідно до абзаців другого, четвертого, п'ятого, шостого цього пункту за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), якщо такий підсумок не дорівнює нулю;
суми готівки за операціями "службового внесення" та "службової видачі";
кількість касових чеків (квитанцій), виданих за зміну, окремо за реалізованими товарами (наданими послугами) та виданими коштами;
номер, дату і час друкування фіскального звітного чека;
повідомлення про обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсність фіскального звітного чека.
У разі призначення реєстратора для роботи з декількома валютами чек Z-звіту повинен додатково містити підсумки розрахункових операцій щодо кожної валюти окремо.
18. Реєстратор повинен формувати періодичні звіти фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його експлуатації. Чек періодичного повного звіту за певний період повинен додатково містити такі дані:
період, за який формується звіт, із зазначенням номерів та дати першого та останнього Z-звіту;
літерні позначення та ставки ПДВ, що використовувалися (у відсотках), з датами їх занесення;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожною ставкою ПДВ окремо;
підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), продаж яких не підлягає обкладенню ПДВ;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
суми ПДВ за кожною ставкою окремо;
загальний підсумок розрахункових операцій за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг), за кожною ставкою ПДВ окремо;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним окремим обнулюючим Z-звітом із зазначенням номера та дати фіскального звітного чека;
дати аварійних обнулень оперативної пам'яті;
дату і час друкування чека.
19. Чек періодичного скороченого звіту за певний період повинен додатково містити такі дані:
період, за який формується звіт, із зазначенням номерів і дати першого та останнього Z-звіту;
суми та ставки ПДВ за кожною ставкою окремо, якщо такі суми не дорівнюють нулю;
загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги);
загальний підсумок розрахункових операцій за сумами коштів, виданих покупцям (споживачам послуг);
дату і час друкування чека.
Вимоги до фіскального блока, фіскальної пам'яті та збереження інформації
20. Конструкція реєстратора повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха або кожухів окремих блоків, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім чекової, контрольної та фарбувальної стрічок, без зняття або пошкодження пломб.
21. Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів:
фіскальна пам'ять;
оперативна пам'ять або її частина, де зберігаються дані описів товарів, фіскальна інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти реєстратора;
годинник-календар з елементом живлення;
процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами реєстратора, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до складу реєстратора, а також виконує операції із формування звітів реєстратора та розрахункових документів, занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті;
запам'ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмну пам'ять).
22. Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом нерознімного блока або розміщуватися в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до вузлів фіскального блока без пошкодження пломби.
Керування режимами роботи та виведення інформації на індикатори і механізм друкування чеків і звітів повинно здійснюватися через фіскальний блок.
23. Для виключення необхідності занесення дати і часу перед початком роботи годинник-календар повинен працювати незалежно від електроживлення реєстратора. У разі відключення електроживлення інформація в оперативній пам'яті та годиннику-календарі повинна зберігатися не менш як 1440 годин.
24. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни чи знищення фіскальної інформації у фіскальній та оперативній пам'яті під впливом механічних, електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора.
25. Фіскальна інформація зберігається у фіскальній пам'яті у вигляді окремих записів встановлених формату і розрядності згідно з додатком.
26. Першим записом у фіскальній пам'яті може бути тільки заводський номер реєстратора і дата його занесення. Можливість повторного запису цих даних до фіскальної пам'яті має бути виключена.
27. Накопичення та занесення інформації до фіскальної пам'яті повинно виконуватися окремо для кожної податкової групи, окремо для сум, що стягуються з покупця (клієнта), та для сум, що виплачуються покупцю (клієнту). Операція з повернення коштів не повинна зменшувати підсумку розрахункових операцій.
У разі проведення розрахункових операцій в іноземній валюті накопичення даних про такі операції та їх занесення до фіскальної пам'яті реєстратора повинно виконуватися з перерахунком в національну валюту за попередньо запрограмованим курсом обміну.
28. Інформація повинна зберігатися у фіскальній пам'яті до закінчення терміну служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.
29. Реєстратор з непошкодженим та опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації в оперативній пам'яті (в тій частині, де зберігаються дані описів товарів та фіскальна інформація), у фіскальній пам'яті та годиннику-календарі у разі короткого замикання електричних контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 55 град. C.
30. Програмне забезпечення реєстратора повинно бути доступним для зчитування у машинних кодах або у зашифрованому вигляді.
Додаток
до вимог щодо реалізації фіскальних функцій
реєстраторами розрахункових операцій
для різних сфер застосування
ФОРМАТ І РОЗРЯДНІСТЬ ДАНИХ,
ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ФІСКАЛЬНІЙ ПАМ'ЯТІ
N
з/п
Зміст записуРозрядністьКількість
записів
1.Заводський номер реєстраторане менш як 7не більш як 1
2.Дата занесення заводського номера
реєстратора
6не більш як 1
3.Фіскальний номер реєстратора10не менш як 4
4.Дата занесення фіскального номера
реєстратора
6не менш як 4
5.Індивідуальний номер платника12не менш як 6
6.Дата занесення індивідуального
номера платника
6не менш як 6
7.Ставка ПДВ у відсотках3 (1)не менш як 6
8.Дата занесення розміру ставки ПДВ6не менш як 6
9.Дата аварійного обнулення
оперативної пам'яті
6не більш як 100
10.Додатний або від'ємний підсумок
розрахунків за окремою податковою
групою
не менш як
8 (2)
не менш як 2000
11.Кількість чеків за додатним
підсумком розрахунків за всіма
податковими групами
не менш як 4не менш як 2000
12.Кількість чеків за від'ємним
підсумком розрахунків за всіма
податковими групами
не менш як 4не менш як 2000
13.Номер запису про підсумки
розрахунків
не менш як 4не менш як 2000
14.Дата запису про підсумки
розрахунків
не менш як 6не менш як 2000
_______________
Примітки: 1. Підсумок розрахунків обчислюється за зміну, максимальна тривалість якої не повинна перевищувати 24 години.
2. Кількість груп з оподаткування товарів (послуг):
для послуг з перевезення пасажирів або вантажів - не менш як 2;
для інших реєстраторів - не менш як 6 (з від'ємним підсумком розрахунків - не менш як 2).
3. У разі введення додаткових податкових груп залишок кількості записів за позиціями 10-14 розподіляється пропорційно на всі податкові групи.
4. Розрядність запису визначено у літерних або цифрових розрядах, при цьому в дужках зазначено кількість десятинних розрядів після коми. Формат запису дати - цифрові розряди "ддммрр", де "дд" - порядковий номер дня у місяці, "мм" - порядковий номер місяця, "рр" - останні дві цифри порядкового номера року. Формат запису часу - цифрові розряди "ггхх", де "гг" - година, "хх" - хвилина.
5. Кількість записів, які зазначені для позицій 10-14, повинна бути забезпечена у визначеному для кожної позиції обсязі.
6. Записи за позиціями 13 і 14 встановлюють номер і дату для одного комплекту записів за позиціями 11-12.