• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 13.12.2001 № 1655
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 грудня 2001 р. N 1655
Київ
Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769 від 16.06.2004 N 748 від 07.08.2013 )
Відповідно до статті 31 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря (додається).
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища розробити і погодити до 1 лютого 2002 р. з Державним комітетом статистики Інструкцію про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1993 р. N 1073 "Про затвердження Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 113).
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2001 р. N 1655
ПОРЯДОК
ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря
( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 від 16.06.2004 )( У тексті Порядку слово "Держкомстат" в усіх відмінках замінено словом "Держстат" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
1. Цей Порядок визначає єдину систему ведення в галузі охорони атмосферного повітря державного обліку об'єктів (підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності), які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і на стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів (далі - об'єкти, які справляють шкідливий вплив).
2. Державний облік ведеться з метою:
забезпечення державного контролю в галузі охорони атмосферного повітря та прогнозування зміни його стану;
розроблення державних, регіональних, місцевих екологічних програм та програм у галузі охорони здоров'я, здійснення інших заходів щодо зменшення ступеня забруднення атмосферного повітря;
регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних та пересувних джерел, ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів.
3. Державний облік включає:
взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив;
ведення на об'єктах первинного обліку стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив;
складення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря за стаціонарними та пересувними джерелами, які справляють шкідливий вплив;
проведення інвентаризації викидів та обсягів забруднюючих речовин на зазначених об'єктах.
4. Взяття на державний облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив, здійснює Мінприроди за критеріями, встановленими цим Міністерством за погодженням з Держстатом.
Для взяття на державний облік зазначеними об'єктами проводиться інвентаризація видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів.
5. На об'єктах, узятих на державний облік, ведеться за встановленою формою первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, пов'язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням стаціонарного джерела викиду.
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
Форми і строки надання первинної, звітної документації, матеріалів інвентаризації затверджуються Мінприроди за погодженням з Держстатом, а форми державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря - Держстатом за погодженням з Мінприроди.
( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
6. Визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря із стаціонарних джерел, видів і ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних факторів здійснюється шляхом проведення безпосередніх інструментальних вимірювань, розрахунків з використанням показників емісії (питомих викидів), які затверджуються Мінприроди.
7. Держстат та його територіальні органи:
здійснюють збирання, оброблення та узагальнення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря;
безоплатно надають Мінприроди, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а також іншим органам виконавчої влади зведених статистичних даних у цій галузі (за погодженим переліком).
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
8. Збирання, оброблення та узагальнення матеріалів інвентаризації об'єктів, які належать до першої групи, здійснює Мінприроди, а об'єктів, які належать до другої або третьої групи, здійснюють обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
9. Мінприроди, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища здійснюють оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та створюють банк даних про об'єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснювані і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря.
( Порядок доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )