• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42

Національний банк України  | Постанова від 17.11.2017 № 116 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.11.2017
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.11.2017
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.11.2017 № 116
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 114 від 07.06.2022 )
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42
Відповідно до статей 7, 15, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою посилення контролю за операціями небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 лютого 2013 року № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 березня 2013 року за № 372/22904 (зі змінами) (далі - Постанова 42), такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 1 слова "на підставі відповідного паперового документа" виключити;
2) після пункту 1 доповнити постанову новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Комерційні агенти банків та небанківські фінансові установи зобов'язані:
1) відкрити в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки для зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу;
2) забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках.
Комерційний агент банку перераховує кошти з окремого поточного рахунку виключно банку, з яким укладено агентський договір.".
У зв'язку з цим пункти 2 - 10 уважати відповідно пунктами 3 - 11;
3) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Здавання готівки, прийнятої для подальшого її переказу, здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань ведення касових операцій.".
2. Комерційним агентам банків та небанківським фінансовим установам протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 2 Постанови 42.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Яблунівський О.М.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та небанківських фінансових установ інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолій