Про внесення зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Постанова від 15.11.2017 №113

Національний банк України Постанова від 15.11.2017 №113
Остання редакція від 15.11.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.11.2017

Номер 113

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.11.2017 № 113
Про внесення зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додаток 6 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), після рядка 1 доповнити новим рядком 2 такого змісту:
"
123
2Безумовні та безвідкличні місцеві гарантії міських рад, що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з вимогами цього Положення0,5
".
У зв'язку з цим рядки 2 - 26 уважати відповідно рядками 3 - 27.
У тексті Положення посилання на рядки 2 - 26 замінити відповідно посиланнями на рядки 3 - 27.
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
15.11.2017 № 113
Про внесення зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статей 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , з метою вдосконалення порядку визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Додаток 6 до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), після рядка 1 доповнити новим рядком 2 такого змісту:
"
123
2Безумовні та безвідкличні місцеві гарантії міських рад, що мають клас не нижче ніж 2, визначений згідно з вимогами цього Положення0,5
".
У зв'язку з цим рядки 2 - 26 уважати відповідно рядками 3 - 27.
У тексті Положення посилання на рядки 2 - 26 замінити відповідно посиланнями на рядки 3 - 27.
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.