Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Національний банк України Постанова від 10.05.2017 №37
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 10.05.2017

Номер 37

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.05.2017 № 37
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 140 від 18.12.2018 )
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України" , статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 130, такі зміни:
1) у розділі II:
перше речення пункту 12 викласти в такій редакції:
"12. Файли банків - юридичних осіб мають бути підписані електронним цифровим підписом особи, відповідальної за подання статистичної звітності до Національного банку";
після пункту 12 доповнити новим пунктом 12-1 такого змісту:
"12-1. Інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку надсилають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи.
Зазначені установи подають дані в електронному вигляді в строки, визначені в додатку до Правил. Дані подаються у форматі XML через веб-портал Національного банку, який розміщено за адресою https://portal.bank.gov.ua.
Департамент інформаційних технологій розробляє структуру та формат подання звітності і розміщує їх на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку для використання в роботі";
пункти 15, 18 викласти в такій редакції:
"15. У разі неможливості подання форм статистичної звітності електронною поштою або через веб-портал Національного банку форми подаються в установленому форматі на електронних носіях з електронним цифровим підписом Центральній розрахунковій палаті або на паперових носіях Департаменту статистики та звітності";
"18. Банк - юридична особа/інша фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів у разі їх нездатності передавати кошти та інформацію головній установі.
У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою/іншою фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою.
Про зазначені випадки банки, інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, повідомляють Національний банк";
2) у таблиці додатка:
доповнити таблицю після рядка 1 новим рядком 2 такого змісту:
"
1234
2№ 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб"ЩомісяцяПодається електронною поштою банками - юридичними особами (зведені дані з урахуванням структурних підрозділів) Центральній розрахунковій палаті у строки, що визначені постановою Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654
"Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)
".
У зв'язку з цим рядки 2 - 13 уважати відповідно рядками 3 - 14;
колонку 4 рядка 10 викласти в такій редакції:
"Подається в регіональному розрізі: уповноваженими банками - юридичними особами електронною поштою Центральній розрахунковій палаті, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку до 12 години наступного робочого дня";
колонку 4 рядка 11 викласти в такій редакції:
"Подається в регіональному розрізі: уповноваженими банками - юридичними особами електронною поштою Центральній розрахунковій палаті, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку у форматі XML через веб-портал Національного банку не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним".
2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування цієї постанови довести її зміст до відома банків України, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2017 року.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики УкраїниІ.Є. Вернер
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10.05.2017 № 37
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!