• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 05.05.2017 № 35 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.05.2017
 • Номер: 35
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.05.2017
 • Номер: 35
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.05.2017 № 35
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 120 від 13.11.2018 )
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України" , статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування постанови довести її зміст до відома банків України та філій іноземних банків в Україні, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями, інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.
3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.
4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
5. Постанова набирає чинності з 01 червня 2017 року.
ГоловаВ.О. Гонтарева
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України
В.о. Міністра фінансів УкраїниІ.Є. Вернер

О. Маркарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.05.2017 № 35
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. Абзац другий пункту 16-1 розділу II Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі - Правила), викласти в такій редакції:
"Зазначені установи, а також суб'єкти господарювання надають дані в електронному вигляді в строки, визначені в додатку 1 до цих Правил. Дані подаються у форматі XML через веб-портал Національного банку, який розміщується за адресою: https://portal.bank.gov.ua".
2. У додатку 1 до Правил:
1) у формі № 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу":
таблицю після рядка 33 доповнити новим рядком 34 такого змісту:
"
12345678910
34Отримані від СУО запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до ЗаконуХХХХХ
".
У зв'язку з цим рядки 34 - 36 уважати відповідно рядками 35 - 37;
рядки 35 - 37 викласти в такій редакції:
"
12345678910
35Отримані від СУО повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушенняХХХХХ
36Отримані від СУО повідомлення про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банкуХХХХХ
37Отримані від СУО повідомлення про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банкуХХХХХ
";
у поясненні щодо заповнення форми:
у пункті 4:
у підпунктах 2, 3 цифри "33" замінити цифрами "37";
у підпункті 6:
в абзаці третьому слова та цифру "в рядку 2" замінити словами та цифрами "в рядках 2, 6, 11, 21 відповідно";
в абзаці четвертому слова та цифру "в рядку 4" замінити словами та цифрами "в рядках 4, 6, 11, 21 відповідно";
в абзаці п'ятому слова та цифри "в рядках 2 та 4" замінити словами та цифрами "в рядках 2, 4, 6, 11, 21 відповідно";
підпункт 15 доповнити новим реченням такого змісту: "Відомості про фінансову операцію, щодо якої надано відмову одночасно за двома і більше підставами, що визначені в рядках 11, 14 - 19, зазначаються в рядку 10 один раз";
у підпункті 36:
в абзаці другому слова "у звітному місяці" виключити та після слова "отримано" доповнити словами "у звітному місяці";
цифри "33" замінити цифрами "34";
після підпункту 39 доповнити новим підпунктом 39-1 такого змісту:
"39-1) рядок 34 - зазначається кількість отриманих від СУО запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону";
підпункти 40 - 42 викласти в такій редакції:
"40) рядок 35 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
41) рядок 36 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку;
42) рядок 37 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку";
2) у формі № 215 "Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою":
порядок подання форми викласти в такій редакції:
"Форма № 215 (квартальна)
Подається небанківськими фінансовими
установами, які отримали ліцензію на
переказ коштів у національній валюті
без відкриття рахунків, у форматі XML
через веб-портал Національного банку
не пізніше 10 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом";
рядки 29 - 31 таблиці викласти в такій редакції:
"
1234
29Отримані від СУО запити про надання додаткової інформаціїX
30Отримані від СУО запити про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної державиX
31Отримані від СУО запити про надання іншої інформації для виконання покладених на СУО завданьX
".
таблицю після рядка 31 доповнити новим рядком 32 такого змісту:
"
1234
32Отримані від СУО запити про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до ЗаконуX
".
У зв'язку з цим рядки 32 - 34 уважати відповідно рядками 33 - 35;
рядки 33 - 35 викласти в такій редакції:
"
1234
33Отримані від СУО повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушенняХ
34Отримані від СУО повідомлення про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установиХ
35Отримані від СУО повідомлення про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установиХ
";
у поясненні щодо заповнення форми:
пункт 2 виключити;
у пункті 5:
у підпункті 1:
в абзаці другому слова та цифру "в рядку 1" замінити словами та цифрами "в рядках 1, 5, 10, 20 відповідно";
в абзаці третьому слова та цифру "в рядку 3" замінити словами та цифрами "в рядках 3, 5, 10, 20 відповідно";
в абзаці четвертому слова та цифри "в рядках 1 та 3" замінити словами та цифрами "в рядках 1, 3, 5, 10, 20 відповідно";
підпункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: "Відомості про фінансову операцію, щодо якої надано відмову одночасно за двома і більше підставами, що визначені в рядках 10, 13 - 18, зазначаються в рядку 9 один раз";
пункт після підпункту 32 доповнити новим підпунктом 32-1 такого змісту:
"32-1) рядок 32 - зазначається кількість отриманих від СУО запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону";
підпункти 33 - 35 викласти в такій редакції:
"33) рядок 33 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
34) рядок 34 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської установи;
35) рядок 35 - зазначаються дані про кількість отриманих від СУО повідомлень на виконання пункту 16 частини другої статті 18 Закону про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської установи";
3) після форми № 215 "Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою" доповнити новою формою статистичної звітності № 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:
"Форма № 217 (місячна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
(зведені дані з урахуванням структурних
підрозділів) Центральній розрахунковій
палаті у строки, що визначені постановою
Правління Національного банку України
від 01 жовтня 2015 року
№ 654
"Про забезпечення реалізації і моніторингу
ефективності персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)" (зі змінами)
ЗВІТ
про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб станом на __.__.20__ року
";
4) форму № 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" виключити;
5) у поясненні щодо заповнення форми № 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":
у пункті 1 слова "погашення кредитів" замінити словами "погашення, кодів розміру суб'єкта господарювання (для наданих кредитів)";
абзац перший пункту 5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"5. У звіті відображаються:
1) суми (обсяги) кредитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, секцій видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, коду розміру суб'єкта господарювання K140, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та додаткового розподілу аналітичних рахунків R013;
2) суми (обсяги) депозитів і процентних ставок за ними за балансовими рахунками з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, секцій видів економічної діяльності K112, інституційних секторів економіки K072, початкових строків погашення S180, розподілу суми оборотів D020 та додаткового розподілу аналітичних рахунків R013".
У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим;
6) у формі № 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)":
таблицю викласти в такій редакції:
"
№ з/пНазва показникаЗалишки на кінець місяцяСередні залишки за кредитамиВизнані процентні доходиПроцентні ставкиСписання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву
1234567
1I. Кредити - усього
2у тому числі у відповідних розрізах
3II. Резерви під кредити - усьогоХХХХ
4у тому числі у відповідних розрізахХХХХ
5III. Довідково: інші кредитні операціїХХХХ
6у тому числі у відповідних розрізахХХХХ
";
у поясненні щодо заповнення форми:
пункт 1 після слова "країн" доповнити словами ", кодів розміру суб'єкта господарювання";
у таблиці пункту 4:
рядок I після показника 1.4 доповнити новим показником 1.5 такого змісту:
"
123
1.5. Списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резервуРозраховується як сума списаної протягом звітного місяця за рахунок спеціального резерву безнадійної заборгованості, що обліковувалася за балансовими рахунками, зазначеними в підпункті 1.1 (за відповідними розрізами з урахуванням параметра аналітичного обліку R011)
";
доповнити таблицю новим рядком такого змісту:
"
123
IIIДовідково: інші кредитні операціїЗалишки коштів за рахунками (за відповідними розрізами) станом на кінець періоду: рахунки груп 150, 151; рахунки 1592, 3690; рахунки 9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9122, 9129
";
у пункті 6:
після слова "ставки" доповнити словами ", суми списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву";
слова, літеру та цифри "ризику (параметр S080)" замінити словами, літерою та цифрами "класу боржника/контрагента (S080)";
після слова, літери та цифр "(параметр S190)" доповнити словами, літерою та цифрами ", кодів розміру суб'єкта господарювання (параметр K140)";
пункт 10 виключити;
7) форму № 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма № 401 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами в
регіональному розрізі*
Центральній розрахунковій палаті не
пізніше 11 робочого дня місяця,
наступного за звітним кварталом
ДАНІ
про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку за ____________ 20__ року
";
8) форму № 402 "Дані про операції, здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма № 402 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі Центральній
розрахунковій палаті не пізніше
11 робочого дня місяця, наступного
за звітним кварталом
ДАНІ
про операції, здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку за ____________ 20__ року
";
9) форму № 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:
"Форма № 403 (квартальна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
в регіональному розрізі Центральній
розрахунковій палаті не пізніше
11 робочого дня місяця, наступного
за звітним кварталом
ДАНІ
про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням станом на ____________ 20__ року
";
10) у формі № 404 "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками":
порядок подання викласти в такій редакції:
"Форма № 404 (піврічна)
Подається електронною поштою
банками - юридичними особами
Центральній розрахунковій палаті
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним періодом";
у частині I таблиці:
у колонці 2 розділу 1:
у рядку 1 слова "із них" виключити;
у рядку 1.1 літери "НСМЕП" замінити словом "ПРОСТІР";
у рядку 2 колонки 2 розділу 2 слова "із них" виключити;
у поясненні щодо заповнення форми:
у пункті 3 слово "рік" замінити словом "період";
абзац восьмий пункту 4 після слова "картками," доповнити словом "що";
11) у формі № 405 "Звіт про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів":
порядок подання викласти в такій редакції:
"Форма № 405 (місячна)
Подається: банками - юридичними
особами електронною поштою
Центральній розрахунковій палаті,
платіжними організаціями систем
переказу коштів, створених
резидентами, небанківськими
фінансовими установами,
національним оператором поштового
зв'язку у форматі XML через веб-портал
Національного банку не пізніше
восьмого робочого дня місяця,
наступного за звітним";
у пункті 4 пояснення щодо заповнення форми слово "квартал" замінити словом "місяць";
12) частину 2 порядку подання форми № 407 "Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" викласти в такій редакції:
"Частина 2 надсилається
небанківськими фінансовими
установами, які є платіжними
організаціями та/або учасниками
платіжних систем, поштою
Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку
та у форматі XML через веб-портал
Національного банку не пізніше
11 робочого дня місяця, наступного
за звітним кварталом";
13) у формі № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом":
у назві форми слово "одержання" замінити словом "погашення";
у таблиці:
роздiл 2 виключити.
У зв'язку з цим розділ 3 уважати розділом 2;
у розділі 2 літери "Є", "Ж" замінити відповідно літерами "Г", "Д";
абзац перший примітки таблиці виключити.
У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим;
у примітці літери та цифри "Є5", "Ж5" замінити відповідно літерами та цифрами "Г5", "Д5";
у пункті 3 пояснення щодо заповнення форми:
абзац дев'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;
в абзаці дев'ятому цифру "3" замінити цифрою "2";
в абзаці десятому літери та цифри "Є5", "Ж5" замінити відповідно літерами та цифрами "Г5", "Д5";
14) після форми № 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" доповнити новою формою статистичної звітності № 511 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:
"Форма № 511 (місячна)
Подається уповноваженими фінансовими
установами, національним оператором
поштового зв'язку в розрізі структурних
підрозділів у форматі XML через
веб-портал Національного банку
на п'ятий робочий день після
звітного періоду
ЗВІТ
про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку за ____________ місяць
";
15) у формі № 512 "Розшифрування окремої інформації про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою":
порядок подання у формі викласти в такій редакції:
"Форма № 512 (щоденна)
Подається в розрізі підрозділів:
уповноваженими банками - юридичними
особами електронною поштою
Центральній розрахунковій палаті,
уповноваженими фінансовими
установами, національним
оператором поштового зв'язку
у форматі XML через веб-портал
Національного банку до 16 години
наступного робочого дня";
у пункті 1 пояснення щодо заповнення форми:
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"Звіт подається:
за операціями лише тих структурних підрозділів, у яких протягом дня відбувалася зміна курсу купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за гривні;
за всіма операціями з купівлі та продажу лише за тими іноземними валютами, за якими протягом звітного періоду змінилося значення курсу купівлі та/або продажу іноземних валют за гривні;
якщо у звітному періоді відбулася зміна курсу купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за гривні, проте операції проводилися лише за одним із курсів (наприклад, установленим на початок робочого дня або зміненим). Дані про обсяг проведених підрозділом операцій подаються в цілому за звітний період;
якщо встановлене значення курсу іноземної валюти за операціями з купівлі-продажу, що були здійснені після закінчення операційного робочого дня, у вихідні або святкові дні відрізняється від значення курсу, який діяв наступного робочого дня у відповідному підрозділі";
16) порядок подання у формі № 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" викласти в такій редакції:
"Форма № 521 (щоденна)
Подається в регіональному розрізі:
уповноваженими банками - юридичними
особами електронною поштою
Центральній розрахунковій палаті,
уповноваженими фінансовими
установами, національним оператором
поштового зв'язку у форматі XML через
веб-портал Національного банку
до 12 години наступного робочого дня";
17) форму № 523 "Інформація про суму коштів у гривнях, використаних для купівлі іноземної валюти на валютному ринку України" виключити;
18) порядок подання у формі № 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" викласти в такій редакції:
"Форма № 525 (щоденна)
Подається в регіональному розрізі:
уповноваженими банками - юридичними
особами електронною поштою
Центральній розрахунковій палаті,
уповноваженими фінансовими
установами, національним оператором
поштового зв'язку у форматі XML через
веб-портал Національного банку
до 14 години наступного робочого дня";
19) порядок подання у формі № 526 "Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" викласти в такій редакції:
"Форма № 526 (квартальна)
Надсилається небанківськими
фінансовими установами,
які отримали генеральну ліцензію
Національного банку України
на здійснення валютних операцій,
у форматі XML через веб-портал
Національного банку на 11 робочий день
після звітного періоду";
20) у формі № 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів":
порядок подання викласти в такій редакції:
"Форма № 527 (місячна)
Подається в регіональному розрізі:
уповноваженими банками -
юридичними особами електронною
поштою Центральній розрахунковій
палаті, уповноваженими фінансовими
установами, національним оператором
поштового зв'язку у форматі XML
через веб-портал Національного банку
не пізніше 12 робочого дня місяця,
наступного за звітним";
у таблиці:
після рядка 1.5.6 доповнити новим рядком 1.5.7 такого змісту:
"
№ з/пНазва показникаОбсяг/маса
123
1.5.7для конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту
"
після рядка 2.5.6 доповнити новим рядком 2.5.7 такого змісту:
"
№ з/пНазва показникаОбсяг/маса
123
2.5.7за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту
"
у поясненні щодо заповнення форми:
в абзаці тринадцятому цифри "1.5.1 - 1.5.6" замінити цифрами "1.5.1 - 1.5.7";
в абзаці чотирнадцятому цифри "1.5.2 - 1.5.6" замінити цифрами "1.5.2 - 1.5.7";
після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:
"Рядок 1.5.7 - обсяг іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту".
У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - п'ятдесят восьмим;
в абзаці тридцять восьмому цифри "2.5.1 - 2.5.6" замінити цифрами "2.5.1 - 2.5.7";
в абзаці тридцять дев'ятому цифри "2.5.2 - 2.5.6" замінити цифрами "2.5.2 - 2.5.7";
після абзацу сорок сьомого доповнити новим абзацом сорок восьмим такого змісту:
"Рядок 2.5.7 - обсяг іноземної валюти, що видана фізичним особам за операцією з конвертації однієї іноземної валюти в іншу іноземну валюту".
У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - п'ятдесят дев'ятим;
21) форму № 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" виключити;
22) у формі 530 "Інформація про операції з цінними паперами, що здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій":
порядок подання викласти в такій редакції:
"Форма № 530 (квартальна)
Надсилається небанківськими
фінансовими установами,
які отримали генеральну ліцензію
Національного банку України на
здійснення валютних операцій,
у форматі XML через веб-портал
Національного банку на 11 робочий
день після звітного періоду";
після таблиці слова "Головний бухгалтер", "(підпис)", "(ініціали, прізвище)" виключити;
23) у поясненні щодо заповнення форми № 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":
у пункті 1:
після підпункту 2 доповнити пункт новим підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) операції банку (у тому числі за дорученням інших уповноважених банків) відображаються окремо від операцій клієнтів, тобто консолідація операцій банку та операцій клієнтів не допускається";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) операції, за якими протягом дня загальна сума купленої іноземної валюти для одного клієнта або за операціями банку перевищує 1000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції з купівлі, але не перевищує (менша або дорівнює) 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції з купівлі, відображаються консолідовано разом з операціями інших клієнтів / з іншими операціями банку в розрізі коду мети (колонка 8), підстав для купівлі іноземної валюти (колонка 14) та цифрового коду валютної операції (колонка 18). У колонці 5 за клієнтськими операціями зазначаються нулі, за операціями банку - тризначний код банку, в колонках 6 та 7 зазначається слово "консолідація", у колонках 9, 10, 12, 15 - 17 зазначаються нулі, колонки 11, 13 не заповнюються";
після підпункту 3 доповнити пункт новим підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) операції, якщо розмір кожної з них не перевищує 1000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, відображаються консолідовано разом з операціями інших клієнтів / з іншими операціями банку в розрізі цифрового коду валютної операції (колонка 18). У колонці 5 за клієнтськими операціями зазначаються нулі, за операціями банку - тризначний код банку, у колонках 6 та 7 зазначається слово "консолідація", у колонках 8, 9, 10, 12, 14 - 17 зазначаються нулі, колонки 11, 13 не заповнюються";
у пункті 2:
слова "згідно з реєстрацією цих операцій у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку" виключити;
доповнити пункт новим реченням такого змісту:
"Якщо окремі угоди (у тому числі заявки клієнтів) були виконані лише частково (не в повному обсязі), фактично здійснені операції з купівлі іноземної валюти відображаються в повному обсязі";
пункт 3 виключити;
в абзаці п'ятому пункту 7 цифри "1 - 4" замінити цифрами "1 - 5";
у пункті 8:
в абзаці сьомому після слова "зазначається" слово "повна" виключити;
в абзаці сорок шостому слово "торговельний" виключити;
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"У разі анулювання операцій з купівлі іноземної валюти, які були відображені в попередні звітні періоди (наприклад, ті, що були укладені на умовах "своп"), суми таких операцій відображаються в колонці 4 зі знаком "-", інші колонки звіту заповнюються даними, що раніше були відображені у звіті для цих операцій";
24) у формі № 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":
частину I таблиці після колонки 8 доповнити новою колонкою 9 такого змісту:
"Код валютної операції".
У зв'язку з цим колонки дев'ять - дванадцять частини II уважати відповідно колонками десять - тринадцять;
у поясненні щодо заповнення форми:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Надходження на користь одного клієнта або продаж за дорученням одного клієнта іноземної валюти в сумі понад 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком на день здійснення операції, відображаються окремими записами.
Допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень (або кількох операцій продажу), які мають однакову мету та однаковий код валютної операції, або надходження однією сумою з однаковою метою на користь кількох клієнтів банку (переказ для клієнтів - фізичних осіб за списком).
Якщо за однією операцією сума надходження коштів та/або продажу безготівкової іноземної валюти перевищує 1000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення операції, але не перевищує 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком на день здійснення операції, то такі операції, здійснені протягом операційного дня, необхідно консолідувати за кодами мети, валютної операції, країни та резидентності і відображати у звіті однією сумою. У колонці 4 за операціями клієнтів зазначаються нулі, за операціями банку - тризначний код банку, а в колонці 8 зазначається слово "консолідація". Інші колонки звіту заповнюються за загальними вимогами.
У разі консолідації за кодами мети, валютної операції, країни (цей код лише для операцій з надходження іноземної валюти) та резидентності операцій одного клієнта/банку, здійснених протягом одного дня, у колонці 4 зазначається код клієнта / тризначний код банку.