Про внесення змін до Положення про валютний контроль

Національний банк України Постанова від 18.10.2016 №394
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 18.10.2016

Номер 394

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
18.10.2016 № 394
Про внесення змін до Положення про валютний контроль
Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України" , Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
1) абзац другий пункту 1.2 розділу 1 після слова "документів" доповнити словами "(у тому числі електронних документів, копій документів)";
2) у розділі 2:
абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:
"2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції (далі - порушення вимог щодо статистичної звітності) тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за всі виявлені факти порушень вимог щодо статистичної звітності протягом періоду, що підлягав перевірці";
пункт 2.10 викласти в такій редакції:
"2.10. Штрафні санкції застосовуються в кожному випадку порушення (крім штрафних санкцій за порушення вимог щодо статистичної звітності)";
3) у розділі 3:
у пункті 3.2:
друге речення після слова "документи" доповнити словами "(у тому числі копії електронних документів на паперових носіях)";
пункт після третього речення доповнити новим четвертим реченням такого змісту: "Один протокол складається про всі виявлені факти порушень вимог щодо статистичної звітності протягом періоду, що підлягав перевірці";
у пункті 3.3:
перше речення абзацу шостого після слова "документів" доповнити словами "(у тому числі копіями електронних документів на паперових носіях)";
абзац сьомий після слова "документів" доповнити словами "(у тому числі копій електронних документів на паперових носіях)";
в абзаці шостому пункту 3.4 слова "постанови Правління Національного банку" замінити словами "рішення Правління Національного банку (далі - рішення)";
пункт 3.5 викласти в такій редакції:
"3.5. Постанова, що складена за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, і підписана однією з посадових осіб відповідно до вимог пункту 3.4 розділу 3 цього Положення, або рішення, що складене за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, надсилається поштою з повідомленням про вручення порушнику, який протягом п'яти робочих днів після отримання постанови або рішення має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.
Структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення валютного контролю за банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, надсилає постанову або рішення порушнику. Разом з постановою або рішенням надсилається супровідний лист на адресу порушника.
У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк він підлягає стягненню в судовому порядку.
Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до суду за місцезнаходженням порушника протягом строку, установленого законодавством України";
у першому реченні пункту 3.6 слова "постановою Правління Національного банку" замінити словом "рішенням";
4) пункти 4.1 та 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:
"4.1 Постанова, рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку. Відповідачем у цьому разі є Національний банк.
4.2. Оскарження постанови, рішення не припиняє їх виконання";
5) додаток 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається.
2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаВ.О. Гонтарева
Додаток 3
до Положення
про валютний контроль
(пункт 3.5 розділу 3)
РІШЕННЯ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
18.10.2016 № 394
Про внесення змін до Положення про валютний контроль
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!