• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо створення робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів, Міністерство праці та соціальної політики України  | Лист від 06.11.2008 № 1/6-481/06
Реквізити
 • Видавник: Фонд соціального захисту інвалідів, Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Лист
 • Дата: 06.11.2008
 • Номер: 1/6-481/06
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Фонд соціального захисту інвалідів, Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Лист
 • Дата: 06.11.2008
 • Номер: 1/6-481/06
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Л И С Т
06.11.2008 N 1/6-481/06
ВАТ "Укрнафтохімпроект"
Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) розглянув Вашого листа від 22.10.2008. N 03-1521 та повідомляє.
Порядок працевлаштування інвалідів передбачений Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" від 21.03.91 р. N 875-XII (далі - Закон України N 875-XII), постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 31.01.2007 р. N 70.
Відповідно до Закону України N 875-XII, з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.
Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда.
Не допускається працевлаштування інвалідів, якщо за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.
Вимоги до особливостей організації робочого місця для інвалідів передбачено у ст. 18 Закону України N 875-XII.
Крім того, суб'єкти господарювання, які працевлаштовують інваліда, зобов'язані створювати для них робочі місця, у тому числі і спеціальні робочі місця з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Це означає, що інвалідів можна приймати як на звичайні робочі місця, так і на спеціальні (якщо це необхідно внаслідок захворювання такого інваліда і рекомендацій МСЕК).
Відповідно до пункту 1 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. N 1434 (далі - Положення про Фонд), Фонд є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства праці та соціальної політики України та підпорядковується йому. До основних завдань Фонду віднесено, зокрема, здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів (пункт 3 Положення про Фонд). Тобто, тим самим Фонд здійснює контроль за своєчасним перерахуванням сум адміністративно-господарських санкцій, що надходять від з підприємств, установ, організації, у тому числі підприємств, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю для забезпечення працевлаштування інвалідів (підпункт 3 пункту 4 Положення про Фонд).
Однак, нагадуємо, що вказані вище державні органи не можуть безпосередньо здійснювати працевлаштування інвалідів на підприємствах, оскільки, згідно ст. 21 КзПП фактом працевлаштування є укладення трудового договору між працівником, в даному випадку інвалідом, та власником або уповноваженим органом підприємства. При цьому підприємства зобов'язані вживати всіх належних від них заходів для виконання встановленого нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів. Адміністративно-господарські санкції, відповідно до статті 20 Закону N 875-XII, роботодавці зобов'язані сплачувати незалежно від положень, викладених у статті 18 Закону N 875-XII.
Із положень Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів N 159". Зазначена Конвенція виходить з того, що органи державної влади повинні сприяти працевлаштуванню шляхом:
- сприяння можливості зайнятості інвалідів на відкритому ринку праці (стаття 3);
- проведення консультацій з представницькими організаціями підприємців і трудящих щодо здійснення зазначеної політики, в тому числі заходів, яких слід вжити з метою сприяння співробітництву та координації державних і приватних органів, що займаються професійною реабілітацією, консультацій з представницькими організаціями інвалідів і у справах інвалідів (стаття 5);
- вжиття заходів з метою організації й оцінки служб професійної орієнтації, професійного навчання, працевлаштування, зайнятості, а також інших пов'язаних з ними служб, щоб інваліди мали можливість отримувати, зберігати роботу та просуватися по службі; наявні служби для трудящих в цілому використовувати там, де це можливо та доцільно, з потрібною адаптацією (стаття 7);
- вжиття заходів для сприяння створенню та розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості для інвалідів у сільських районах і окремих місцевостях (стаття 8).
Виходячи з вищенаведеного, обов'язок по працевлаштуванню інвалідів відповідно до встановленого Законом нормативу, покладається виключно на підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю.
Крім того, Ваш лист було розміщення на дошці оголошень у Київському міському відділенні Фонду.
Директор В.Малькін