Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96. Покажчик від 09.01.1997 №8

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації Класифікатор, Покажчик від 09.01.1997 №8
Остання редакція від 09.01.1997. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Тип Класифікатор, Покажчик

Дата 09.01.1997

Номер 8

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію
Наказ Держстандарту України
09.01.1997 N 8
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікатор системи позначень одиниць
вимірювання та обліку
ДК 011-96
Чинний від 01.07.97 р.
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Документ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації N 114 ( v0114217-98 ) від 26.02.98 Документи Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації N 432 ( v0432565-01 ) від 29.08.2001 N 121 ( va121565-02 ) від 05.03.2002 )
1 ВСТУПНА ЧАСТИНА
1.1 Державний класифікатор системи позначень одиницьвимірювання та обліку (далі - КСПОВО) є складовою частиноюдержавної системи класифікації техніко-економічної та соціальноїінформації.
КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 4 травня 1993 р. N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепціюпобудови національної статистики України та Державну програмупереходу на міжнародну систему обліку та статистики".
КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992"Величини та одиниці", ISO 1000:1992 "Одиниці SI та рекомендаціїщодо застосування кратних і частинних від них одиниць" в частиніодиниць вимірювання фізичних величин і відповідає "Довідникуелементів зовнішньоторгових даних" (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частиніодиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються вміжнародній торгівлі.
КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обмінуінформацією з фінансової та статистичної звітності, у сферізовнішньоекономічної діяльності, в торговельних татоваросупровідних документах та ін.
1.2 Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірюванняфізичних величин (розділи 1-13) та одиниць обліку, яківикористовуються у статистиці (розділи 14-31).
Структурно класифікація складається з таких блоків: код(чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку,умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ(код за "Общесоюзным классификатором. Система обозначений единицизмерений, используемых в АСУ", 1988 г.).
1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць облікупобудована за порядковим методом кодування.
Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:
XX XX
------ ------
Номер розділу | |
---------------------------------------------- |
|
Порядковий номер одиниці вимірювання |
та одиниці обліку в розділі |
---------------------------------------------------------
Приклади кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:
01 Простір і час (назва розділу)
0101 Метр (назва одиниці)
11 Атомна та ядерна фізика
1106 Бекерель
19 Будівництво
1901 Квадратний метр житлової площі
1.4 У блоці "Умовне позначення" прийнята скорочена формазапису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, уразі необхідності, множників чи префіксів для позначеннядесяткових, кратних та частинних одиниць.
1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку,що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначенізнаком "*".
1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць облікунаведено в додатку А.
У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВОкодам "Довідника елементів зовнішньоторгових даних" із зазначеннямлітерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиницьвимірювання та обліку.
Перелік множників, префіксів та їх позначень, щозастосовуються для утворення десяткових та частинних одиницьвимірювання, наведено в додатку В.
Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базіяких розроблено КСПОВО.
1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-досліднийінститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ)Держстандарту України.
1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Українінормативного документа "Общесоюзный классификатор. Системаобозначений единиц измерений, используемых в АСУ" (СОЕИ), 1988 г.
2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ
ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ
------------------------------------------------------------------
|Код | Назва одиниці вимірювання | Умовне позначення |Код |
| | та одиниці обліку |-------------------------|СОЕИ |
| | | українське |міжнарод-| |
| | | | не | |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 01 |ПРОСТІР І ЧАС |
|----+-----------------------------------------------------------|
|0101|*Метр | м | m |0006 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0102|*Кілометр | км | km |0008 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0103|*Дециметр | дм | dm |0005 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0104|*Сантиметр | см | cm |0004 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0105|*Міліметр | мм | mm |0003 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0106|Мікрометр | мкм | мю m |0002 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0107|Нанометр | нм | nm | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0108|Пікометр | пм | pm | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0109|Фемтометр | фм | fm | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0110|Ангстрем | | | - |
| | -10 | A | A | |
| |(= 1x10 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0111| 16 | ПК | pc | - |
| |Парсек (= 3,0867x10 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0112|Світловий рік | св.рік | l.y | - |
| | 15 | | | |
| |(= 9,46x10 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0113|Астрономічна одиниця | а.о | ua | - |
| | 11 | | | |
| |(= 1,49x10 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0114|*Миля статутна | миля (міжн.) | st mi |1803 |
| |(= 1609,344 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0115|*Миля морська (міжн.) |м.миля (міжн.) | n mile |1804 |
| |(= 1852 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0116|*Дюйм (= 10 великим лініям | дюйм | in |0041 |
| |= 12 малим лініям = | | | |
| |= 25,40 мм) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0117|*Ярд (= 3 футам = | ярд | yd |0045 |
| |= 36 дюймам = 0,9144 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0118|Тисяча кілометрів | тис.км | t.km |0009 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0119|Мільйон кілометрів | млн.км | m.km |0010 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0120|Калібр (= 0,254 мм) | клб | cl | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0121|Лінія велика (= 2,54 мм) | лін.в | l gr | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0122|Лінія мала (= 2,117 мм) | лін.м | l | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0123|*Квадратний метр | кв.м | sq.m |0055 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0124|*Квадратний кілометр | кв.км | sq.km |0061 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0125|*Квадратний дециметр | кв.дм | sq.dm |0053 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0126|*Квадратний сантиметр | кв.см | sq.cm |0051 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0127|*Квадратний міліметр | кв.мм | sq.mm |0050 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0128|*Квадратний дюйм | кв.дюйм | sq.in |0102 |
| |(= 6,4516 кв.см) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0129|*Квадратний фут | кв.фт | sq.ft |0104 |
| |(= 144 кв.дюймам = | | | |
| |= 0,092903 кв.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0130|*Квадратний ярд | кв.ярд | sq.yd |0106 |
| |(= 9 кв.футам = | | | |
| |= 0,8361274 кв.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0131|*Ар (сотка) (= 100 кв.м) | а | a |0057 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0132|*Гектар (= 100 ар) | га | ha |0059 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0133|*Акр (= 4840 кв.ярдів = | акр | ac |1805 |
| |= 4046,856 кв.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0134|*Кубічний метр | куб.м | cub.m |0113 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0135|*Кубічний дециметр | куб.дм | cub.dm |0112 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0136|*Кубічний сантиметр | куб.см | cub.cm |0111 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0137|*Кубічний міліметр | куб.мм | cub.mm |0110 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0138|*Літр | л | l |0120 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0139|*Мегалітр | Мл | Ml |1808 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0140|Кілолітр | кл | kl | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0141|*Гектолітр | гл | hl |0122 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0142|Декалітр | дал | dal |0121 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0143|*Децилітр | дл | dl |0118 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0144|*Мілілітр | мл | ml |0119 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0145|Мікролітр (ламбда) | мкл | мю l | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0146|Кубічний дюйм | куб.дюйм | cub.in |0142 |
| |(= 16,387 куб.см) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0147|*Кубічний фут | куб.фт | cub.ft |0152 |
| |(= 1728 куб.дюймам = | | | |
| |= 0,02831685 куб.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0148|Кубічний ярд | куб.ярд | cub.yd |0154 |
| |(= 27 куб.футам = | | | |
| |= 0,764555 куб.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0149|*Галон (англ.) | гал (англ.) |gal (UK) | - |
| |(= 4 квартам = | | | |
| |= 8 пінтам = 4,54609 л) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0150|*Галон рідинний (амер.) | гал (амер.) | gal lig | - |
| |(= 4 квартам рідин. = | | (US)) | |
| |= 8 пінтам рідин. = | | | |
| |= 3,78541 л) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0151|*Галон сухий (амер.) |гал.сух (амер.)| gal dry |1822 |
| |(= 4,40488 куб.дм) | | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0152|Пінта рідинна (англ.) |пт.рід (англ.) | pt lig |1817 |
| |(0,568261 л) | | (UK) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0153|*Пінта рідинна (амер.) |пт.рід. (амер.)| pt lig | - |
| |(= 0,473179 л) | | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0154|*Пінта суха (амер.) |пт.сух. (амер.)| pt dry | - |
| |(= 0,550614 куб.дм) | | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0155|*Унція рідинна (англ.) |ун.рід. (англ.)| fl.oz |1809 |
| |(= 28,413 куб.см) | | (UK) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0156|*Унція рідинна (амер.) |ун.рід (амер.) | fl.oz |1815 |
| |(= 29,5737 куб.см) | | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0157|*Барель нафтовий (амер.) | бар.н (амер.) | bbl oil | - |
| |(= 158,988 л) | | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0158|*Барель сухий (амер.) | бар.сух. | bbl dry |1824 |
| |(= 115,628 куб.дм) | (амер.) | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0159|*Бушель (англ.) | буш (англ.) | bu (UK) |1814 |
| |(= 8 галонам англ. = | | | |
| |= 36,3687 куб.дм) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0160|*Бушель (амер.) | буш (амер.) | bu (US) |1823 |
| |(= 64 пінтам сухим = | | | |
| |= 35,2391 куб.дм) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0161|*Секунда | с | s |0354 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0162|Кілосекунда | кс | ks | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0163|Мілісекунда | мс | ms |0353 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0164|Мікросекунда | мкс | мю s |0352 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0165|Наносекунда | нс | ns |0351 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0166|Пікосекунда | пс | ps | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0167|Фемтосекунда | фс | fs | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0168|*Рік | р. | y |0366 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0169|*Півріччя | півріч | - |0365 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0170|Квартал | кв | - |0364 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0171|*Місяць | міс | mth |0362 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0172|Декада (облік часу) | декада | - |0361 |
| |(= 10 діб) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0173|*Тиждень | тижд | wk |0360 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0174|*Доба | доб | d |0359 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0175|*Година | год | h |0356 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0176|*Хвилина | хв | min |0355 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0177|*Метр за секунду | м/с | m/s |0328 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0178|Сантиметр за секунду | см/с | cm/s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0179|Міліметр за секунду | мм/с | mm/s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0180|*Кілометр за годину | км/год | km/h |0330 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0181|Метр за годину | м/год | m/h | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0182|*Вузол (= 1 м.миля/год) | вуз | kn |0327 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0183|Фут за секунду | фт/с | ft/s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0184|Миля за годину | миля/год | mi/h | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0185|*Метр на секунду у квадраті| м/кв.с | m/sq.s |1174 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0186|Фут на секунду у квадраті | фт/кв.с | ft/sq.s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0187|Гал (= 0,01 м/кв.с) | Гал | Gal | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0188|Радіан на секунду у | рад/кв.с | rad/sq.s| - |
| |квадраті | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0189|Метр у мінус першому | -1 | -1 | - |
| |степені | м | m | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0190|*Джиль (= 0,142065 куб.дм) | джл | gi |1816 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0191|Драхма рідинна (англ.) | драх.рід | dm fl | - |
| |(= 3,551628 л) | (англ.) | (UK) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0192|Драхма рідинна (амер.) | драх.рід | dm fl | - |
| |(= 3,6966 л) | (амер.) | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0193|*Кварта суха США | кварт.сух | qt dry |1821 |
| |(= 1,10123 куб.дм) | (амер.) | (US) | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0194|*Кварта імперська | кварт.імп | qt (UK) | |
| |(= 1,136523 куб.дм) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0195|*Центилітр | цл | - |1807 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0196|*Кварта рідинна | кварт.рід | qt lig |1818 |
| |(= 0,946363 куб.дм) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0197|Квадратна статутна миля | кв.миля стат | sq.mi | - |
| | 6 | | | |
| |(= 2,589918x10 кв.м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0198|Фут (= 0,33333 ярда = | фт | ft |0043 |
| |= 12 дюймам = 0,3048 м) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0199|*Квадратна миля | кв.миля | - |1806 |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 02 |ПЕРІОДИЧНІ ТА ПОДІБНІ ЇМ ЯВИЩА |
|----+-----------------------------------------------------------|
|0201|*Герц | Гц | Hz |0290 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0202|Терагерц | ТГц | THz | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0203|Гігагерц | ГГц | GHz |0293 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0204|*Мегагерц | МГц | MHz |0292 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0205|*Кілогерц | кГц | kGz |0291 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0206|Оберт | об | r | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0207|*Оберт за секунду | об/с | r/s |1866 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0208|*Оберт за хвилину | об/хв | r/min |0331 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0209|Секунда у мінус першому | -1 | -1 |0336 |
| |степені | с | s | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0210|Хвилина у мінус першому | -1 | -1 | - |
| |степені | хв | min | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0211|Радіан за секунду | рад/с | rad/s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0212|Радіан на метр | рад/м | rad/m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0213|Радіан | рад | rad |0295 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0214|Мілірадіан | мрад | mrad | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0215|Мікрорадіан | мкрад | мю rad | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0216|Градус кутовий | | (der) | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0217|Мінута кутова | ' | ' (mnt) | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0218|Секунда кутова | " | " (sec) | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0219|Гон (метричний градус) | гон | gon | - |
| | -2 | | | |
| |(= 1,57x10 рад) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0220|Стерадіан | ср | sr |0326 |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 03 |МЕХАНІКА |
|----+-----------------------------------------------------------|
|0301|*Кілограм | кг | kg |0166 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0302|Мегаграм | Мг | Mg | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0303|*Грам | г | g |0163 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0304|*Міліграм | мг | mg |0161 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0305|Мікрограм | мкг | мю g | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0306|*Тонна метрична | т | t |0168 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0307|*Кілотонна | кт | kt |1829 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0308|Мегатонна | Мт | Mt | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0309|*Тонна довга (англ.) |т довга (англ.)|long ton |1846 |
| |(= 2240 фунтам | | | |
| |торговельним = | | | |
| |= 1,12 короткої тонни = | | | |
| |= 1016,046 кг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0310|*Тонна коротка (суднова) | т кор (англ.) | sh ton |1845 |
| |(= 2000 фунтам | | | |
| |торговельним = 907,1847 кг)| | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0311|*Центнер (= 100 кг) | ц | q |0167 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0312|*Центнер довгий (англ.) | ц (англ.) |cwt (UK) |1844 |
| |(= 112 фунтам | | | |
| |торговельним = 50,8023 кг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0313|Центнер (амер.) | ц (амер.) |cwt (US) | - |
| |(= 35,348 кг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0314|*Унція торговельна | унц | oz | - |
| |(= 28,34933 г) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0315|*Унція аптекарська та | унц.апт | oz ap | - |
| |тройська (= 8 драхмам = | унц.тр | oz tr | |
| |= 31,1035 г) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0316|*Гран аптекарський | гр | gr | - |
| |(= 64,798910 мг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0317|Гран тройський | гр.тр | gr tr | - |
| |(= 64,7989 мг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0318|*Фунт торговельний | фнт | lb | - |
| |(= 16 унціям = | | | |
| |= 256 драхмам = | | | |
| |= 7000 гранам = | | | |
| |= 453,59237 г) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0319|Пуд (= 16,3805 кг) | пуд | - | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0320|Атомна одиниця маси | а.о.м | u | - |
| | -27 | | | |
| |(= 1,65976x10 кг) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0321|*Кілограм на кубічний метр | кг/куб.м |kg/cub.m |1865 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0322|Тонна на кубічний метр | т/куб.м | t/cub.m |0530 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0323|Мегаграм на кубічний метр | Мг/куб.м | Mg/cub.m| - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0324|Кілограм на кубічний | кг/куб.дм |kg/cub.dm|1221 |
| |дециметр | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0325|Грам на кубічний метр | г/куб.м | g/cub.m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0326|Грам на кубічний сантиметр | г/куб.см | g/cub.cm| - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0327|Міліграм на кубічний метр | мг/куб.м | mg/cub.m| - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0328|Мікрограм на кубічний метр | мкг/куб.м | мю g/ | - |
| | | | cub.m | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0329|Фунт на кубічний фут | фнт/куб.фт |lb/cub.ft| - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0330|Грам на мілілітр | г/мл | g/ml | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0331|Міліграм на літр | мг/л | mg/l | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0332|Кубічний метр на кілограм | куб.м/кг |cub.m/kg | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0333|Міліграм на метр | мг/м | mg/m |1194 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0334|Кілограм на квадратний метр| кг/кв.м | kg/sq.m |0311 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0335|Грам на квадратний | г/кв.см | g/sq.cm | - |
| |сантиметр | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0336|Міліграм на квадратний метр| мг/кв.м | mg/sq.m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0337|Кілограм на метр | кг/м | kg/m |0261 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0338|Текс (1 г/км) | текс | tex | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0339|Кілограм-метр за секунду | кг*м/с | kg*m/s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0340|Кілограм-квадратний метр за| кг*кв.м/с |kg*sq.m/s| - |
| |секунду | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0341|Кілограм-квадратний метр | кг*кв.м | kg*sq.m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0342|*Ньютон | Н | N |0289 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0343|Меганьютон | МН | MN | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0344|Кілоньютон | кН | kN | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0345|Міліньютон | мН | mN | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0346|Мікроньютон | мкН | мю N | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0347|Дина | дин | dyn | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0348|Кілограм-сила | кгс | kgf |1175 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0349|Фунт-сила | фнтс | lbf | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0350|Ньютон-метр | Н*м | N*m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0351|Меганьютон-метр | МН*м | MN*m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0352|Кілоньютон-метр | кН*м | kN*m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0353|Міліньютон-метр | мН*м | mN*m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0354|Мікроньютон-метр | мкН*м | мю N*m | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0355|Кілограм-сила-метр | кгс*м | kgf*m |0252 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0356|Ньютон-секунда | Н*с | N*s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0357|Ньютон-метр-секунда | Н*м*с | N*m*s | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0358|Ньютон-квадратний метр на | Н*кв.м/кв.кг | N*sq.m/ | - |
| |кілограм у квадраті | | sq.kg | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0359|Фут-фунт-сила | фт*фнтс | ft*lbf | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0360|*Паскаль | Па | Pa |0294 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0361|Гігапаскаль | ГПа | GPa | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0362|*Мегапаскаль | МПа | MPa |1188 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0363|*Кілопаскаль | кПа | kPa |1182 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0364|Гектопаскаль | гПа | hPa | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0365|Міліпаскаль | мПа | mPa |1192 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0366|Мікропаскаль | мкПа | мю Pa |1858 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0367|*Атмосфера фізична | атм | atm | - |
| |(нормальна) (= 101325 Па) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0368|*Атмосфера технічна | ат | at |0304 |
| |(= 1 кгс/кв.см = | | | |
| | 4 | | | |
| |= 9,80665x10 Па) | | | |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0369|*Кілобар | кбар | kbar |1864 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0370|*Гектобар | гбар | hbar |1863 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
| | 5 | | | |
|0371|*Бар (= 1x10 Па) | бар | bar |0309 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0372|*Мілібар | мбар | mbar |0308 |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
|0373|Мікробар | мкбар | мю bar | - |
|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
і введено в дію
Наказ Держстандарту України
09.01.1997 N 8
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Класифікатор системи позначень одиниць
вимірювання та обліку
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.