Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Форма типового документа від 16.03.1999 №122

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Інструкція від 16.03.1999 №122
Остання редакція від 07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа, Інструкція

Дата 16.03.1999

Номер 122

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/) 13.10.2017 внесення змін (постанова від 10.10.2017 N 102 /v0102500-17/) 10.08.2017 внесення змін (постанова від 08.08.2017 N 77 /v0077500-17/) 03.07.2017 внесення змін (постанова від 15.06.2017 N 54 /v0054500-17/) 12.06.2017 внесення змін (постанова від 08.06.2017 N 51 /v0051500-17/) 16.03.2017 внесення змін (постанова від 14.03.2017 N 22 /v0022500-17/) 25.02.2017 внесення змін (постанова від 23.02.2017 N 14 /v0014500-17/) 23.02.2017 внесення змін (постанова від 21.02.2017 N 12 /v0012500-17/) 23.11.2016 внесення змін (постанова від 22.11.2016 N 406 /v0406500-16/) 12.08.2016 внесення змін (постанова від 04.08.2016 N 366 /v0366500-16/) 14.07.2016 внесення змін (постанова від 12.07.2016 N 353 /v0353500-16/) 28.07.2015 внесення змін (постанова від 24.07.2015 N 478 /v0478500-15/) 05.11.2013 внесення змін (постанова від 25.09.2013 N 379 /z1768-13/) 10.05.2013 внесення змін (постанова від 27.03.2013 N 109 /z0638-13/) 12.12.2011 внесення змін (постанова від 19.08.2011 N 290 /z1345-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 01.09.2008 внесення змін (постанова від 25.07.2008 N 214 /z0777-08/) 07.12.2001 внесення змін (інші від 19.11.2001 N 482 /z1016-01/) 24.10.2001 внесення змін (постанова від 31.08.2001 N 375 /z0906-01/) 16.03.1999 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.03.1999 № 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 1999 р.
за № 259/3552
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Правління
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (додається).
2. Надіслати Інструкцію і додатки до неї Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України і комерційним банкам для виконання.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 375 від 31.08.2001 )
4. Вважати такими, що втратили чинність, листи та телеграми Національного банку України від:
- 24.12.93 № 19019/3027 ;
- 05.01.94 № 19019/44 ;
- 12.01.94 № 101 ;
- 01.02.94 № 273;
- 01.07.94 № 153 ;
- 23.09.94 № 19019/2302;
- 27.10.94 № 19019/2542 ;
- 02.11.94 № 19019/2589 ;
- 05.12.94 № 19019/2976 ;
- 10.12.94 № 19019/3136 ;
- 27.06.95 № 16013/2365;
- 21.11.96 № 13-211/3382.
5. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С. Стельмаха.
ГоловаВ.А. Ющенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16.03.99 № 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 1999 р.
за № 259/3552
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
( У тексті Інструкції слова "Департамент валютного регулювання" у всіх відмінках замінено словами "Департамент валютного контролю та ліцензування" у відповідних відмінках, слова "обласне управління" у всіх відмінках замінено словами "територіальне управління" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 482 від 19.11.2001 )( У тексті Інструкції та додатків до неї слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами коштів за кордон, Національний банк України встановлює такий порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
1. Загальні положення
( Назва глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 406 від 22.11.2016 )
1.1. Інвестиція за кордон (далі - інвестиція) - валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту, з урахуванням норм цієї Інструкції.
( Абзац перший пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав і цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, які не заборонені законами України.
Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, відкриття рахунків в іноземних банках, створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями. Порядок здійснення вищезазначених операцій визначається іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.
Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення між суб'єктами інвестицій розрахунків на території України в гривнях з метою придбання права власності на об'єкти інвестицій за кордоном.
( Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України проведення фізичними особами, що не є підприємцями, розрахунків з нерезидентами за кордоном з метою здійснення інвестицій (крім випадку переказу коштів з цією метою з України за кордон).
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
Не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України здійснення уповноваженим банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інвестицій в:
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому уповноваженому банку;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
2) інші боргові цінні папери за умови одночасного дотримання таких вимог:
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
об'єктом інвестиції є боргові цінні папери, емітентом за якими є міжнародна фінансова організація/іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
емітент боргових цінних паперів, що є об'єктом інвестиції, повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче "АА-"/"Аа3", підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
боргові цінні папери, що є об'єктом інвестиції, номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
строк між датою придбання об'єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п'яти років;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )
уповноважений банк здійснює операції з купівлі об'єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном.
( Абзац пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 77 від 08.08.2017 )( Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 406 від 22.11.2016 )
1.2. Нематеріальні активи - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності резидента.
1.3. Корпоративні права - право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.
1.4. Об'єкт інвестиції - будь-яке майно, в тому числі основні фонди, нематеріальні активи, корпоративні права, цінні папери та їх похідні.
1.5. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
1.5.1. Капітальна інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
1.5.2. Фінансова інвестиція - валютна операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.
Фінансові інвестиції, у свою чергу, поділяються на прямі інвестиції та портфельні інвестиції.
Прямі інвестиції - валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Портфельні інвестиції - валютна операція, що передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.
1.6. Реінвестиція - валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.
1.7. Суб'єкти інвестиції:
Суб'єктами інвестиції є резиденти:
а) юридичні особи;
б) фізичні особи, які в установленому законодавством України порядку визнані суб'єктами підприємницької діяльності;
в) фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.
1.8. Кошти - валютні цінності, виражені в гривнях або в іноземній валюті.
Для інвестицій не можуть бути використані кошти:
а) у готівковій формі - юридичними особами, а також фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку є суб'єктами підприємницької діяльності;
б) за рахунок бюджетних коштів - без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.
1.9. Доходи (прибутки) - кошти, що фактично одержані суб'єктами інвестицій як результат від здійснення інвестицій.
( Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 14.03.2017 )
1.10. Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції (далі - ліцензія) - належним чином оформлений письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення усіх видів інвестицій (незалежно від строків та сум) резидентам потрібно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.10.1. Резиденту не видається ліцензія на здійснення інвестицій (реінвестицій), вже фактично здійснених з порушенням вимог чинного законодавства України.
( Пункт 1.11 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
1.11. Індивідуальна ліцензія на здійснення фізичною особою-резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, інвестиції за кордон на суму до 50 000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату видачі індивідуальної ліцензії) видається Національним банком України в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".
Порядок функціонування цієї автоматизованої інформаційної системи та надання Національним банком України за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі (у тому числі особливості отримання, видачі, анулювання, строку дії ліцензії, підстав відмови в її видачі тощо) визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 54 від 15.06.2017 )( Глава 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії
2.1. Для одержання ліцензії резидент зобов'язаний подати до Національного банку України такі документи:
( Абзац перший пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
1) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;
( Підпункт 1 пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
2) оригінали або копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
( Підпункт 2 пункту 2.1 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Підпункт 3 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )( Підпункт 4 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )( Підпункт 3 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Підпункт 3 пункту 2.1 в редакції Постанов Національного банку № 214 від 25.07.2008, № 379 від 25.09.2013 )( Підпункт 4 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )( Підпункт 5 пункту 2.1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
3) оригінали або копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо). Подаються в разі здійснення прямої інвестиції;
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
4) копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника (для заявників - фізичних осіб, крім підприємців);
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
5) оригінали або копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об'єктів нерухомості тощо). Не вимагаються у випадку здійснення прямої інвестиції;
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Підпункт 6 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
Підпункт 8 пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017
6) довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України, щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя), або щодо структури активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника.
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Пункт 2.2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
2.2. Для отримання ліцензії(ій) протягом календарного року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви на отримання ліцензії) на користь однієї особи резидент, крім документів, визначених пунктом 2.1 глави 2 цієї Інструкції, зобов'язаний додатково подати до Національного банку:
1) інформацію/документи за підписом/засвідчені підписом заявника (уповноваженої ним особи), що має/мають підтверджувати наявність економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції. Така інформація/документи може/можуть бути оформлена/оформлені у вигляді бізнес-плану або іншим чином;
2) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка засвідчується підписом заявника (уповноваженої ним особи);
3) інформацію/відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи, нерезидента - продавця об'єкта інвестиції (за наявності) та нерезидента, корпоративні права/цінні папери якого набуває заявник (за наявності). Така інформація має бути засвідчена підписом заявника (уповноваженої ним особи), містити схематичне зображення структури власності резидента/нерезидента (із зазначенням прямої та опосередкованої участі особи в процентному відношенні) і відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) резидента/нерезидента;
4) оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена в заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкової вартості об'єкта інвестиції згідно із звітом про оцінку (актом оцінки), зазначеним у підпункті 4 пункту 2.2 глави 2 цієї Інструкції. Строк між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладенням резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Звіт про оцінку (акт оцінки) не вимагається в разі придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості;
5) для заявників - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців: інформацію/документи (оригінали або копії) щодо визначення фінансового стану заявника, зокрема: фінансову звітність заявника на останню звітну дату, що складена відповідно до вимог законодавства України (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність) з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
6) для заявників - фізичних осіб: документи (інформацію), що свідчать про наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції. Такими документами (інформацією) можуть бути оригінали або копії декларацій про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідок (відомостей) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.
( Пункт 2.2 в редакції Постанов Національного банку № 214 від 25.07.2008, № 51 від 08.06.2017 )( Пункт 2.3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
2.3. Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об'єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об'єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання ним документів, перелічених у підпунктах 3 та 5 пункту 2.1 глави 2 цієї Інструкції. При цьому Національний банк України у виданій резиденту ліцензії зазначає порядок подання до НБУ документів, що підтверджують (після дозволеного ліцензією перерахування коштів за кордон) реєстрацію об'єкта інвестиції.
( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 214 від 25.07.2008, № 379 від 25.09.2013, № 353 від 12.07.2016, № 51 від 08.06.2017 )
2.4. Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, потрібні для з'ясування обставин щодо операції зі здійснення інвестиції.
Національний банк має право звертатися до органів державної влади, установ, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції зі здійснення інвестиції, об'єкта інвестиції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції тощо.
( Пункт 2.4 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
2.5. Будь-яка інформація, передана засобами телексного, телетайпного або факсимільного зв'язку (факсом) тощо, не визнається офіційним документом і не приймається до розгляду. У виняткових випадках вона може бути прийнята до розгляду за умови її обов'язкової заміни в п'ятиденний термін належним чином оформленим документом у паперовому вигляді.
3. Порядок видачі ліцензій, унесення змін і доповнень до ліцензій
3.1. Строк розгляду Національним банком України пакета документів для видачі ліцензії, визначеного в главі 2 цієї Інструкції, не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його надходження.
У разі направлення Національним банком України запиту щодо надання додаткових документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції перебіг строку розгляду Національним банком України документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів.
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
3.2. Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову (вірність перекладу засвідчується нотаріально).
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською (російською) мовою.
3.3. Не приймаються до розгляду документи, що мають підчищення або дописування, закреслені слова або інші виправлення, а також документи, текст яких неможливо прочитати.
Копії документів, що подаються заявником для отримання ліцензії, засвідчуються підписом заявника (уповноваженої ним особи).
( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
Інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, подається у вигляді роздруківки, засвідченої підписом фізичної особи (заявника).
( Пункт 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Пункт 3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )( Пункт 3.5 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )
3.4. Ліцензія, зміни та доповнення до ліцензії оформляються в двох примірниках за формою, установленою у додатку 2 або 3 відповідно. Оригінал ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається власникові ліцензії (видається під розпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України. Другий примірник ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) зберігається в Національному банку України. Копія першого примірника ліцензії (змін і доповнень до ліцензії) надсилається контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.
( Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
3.5. Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк зберігає копію ліцензії для обліку та контролю.
( Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 366 від 04.08.2016 )
3.6. Ліцензія видається резиденту на строк, що необхідний для здійснення інвестиції.
( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
3.7. У разі потреби внесення змін і доповнень до ліцензії (крім збільшення суми інвестиції) власник ліцензії зобов'язаний подати протягом строку дії цієї ліцензії до Національного банку України клопотання та документи, що підтверджують потребу у внесенні таких змін і доповнень.
Національний банк України вносить зміни та доповнення до ліцензії у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати реєстрації документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, за відсутності підстав для відмови або відкликання ліцензії, наведених у пунктах 4.1 та 4.2 глави 4 цієї Інструкції.
3.8. З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, її власник має звернутися до Національного банку України в порядку, установленому цією Інструкцією для отримання нової ліцензії.
3.9. Документи і копії документів, на підставі яких була видана ліцензія (внесені зміни та доповнення до ліцензії), не можуть бути підставою для видачі резиденту іншої ліцензії.
( Глава 3 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
3.10. У разі втрати ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії).
Якщо ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку України заяву про видачу дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни та доповнення до ліцензії).
Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації в Національному банку України документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.
У разі видачі дубліката ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни та доповнення до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.
Дублікат ліцензії (змін та доповнень до ліцензії) видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.
( Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
4. Підстави для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії або відкликання ліцензії
4.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесення змін та доповнень до неї, для тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії можуть бути:
а) відсутність документа (документів), перелічених у главах 2, 3 цієї Інструкції;
( Підпункт "а" пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 482 від 19.11.2001, № 214 від 25.07.2008 )
б) невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства України;
в) виявлення в поданих документах неповної, недостовірної (суперечливої) інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або нерезидента(ів);
( Підпункт "в" пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
г) порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;
( Підпункт "г" пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
ґ) заборони або обмеження щодо інвестицій, передбачені чинним законодавством України та/або країни інвестиції;
( Підпункт "ґ" пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
д) подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування /слідства/суду/органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
е) виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом;
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 21.02.2017 )( Підпункт "д" пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 290 від 19.08.2011 )
є) недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції зі здійснення інвестиції та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
ж) виявлення інформації про те, що учасником операції зі здійснення інвестиції за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції" , та/або санкції іноземних держав або міждержавних об'єднань.
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )( Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )
4.2. Підставами для відкликання ліцензії протягом строку її дії можуть бути:
( Абзац перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 08.06.2017 )
а) порушення власником ліцензії її умов, вимог чинного законодавства України;
б) письмова відмова від здійснення інвестиції;
в) звернення власника ліцензії про припинення інвестиції;
( Підпункт "в" пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
г) установлення факту подання резидентом документів для отримання ліцензії, що містять заздалегідь недостовірну інформацію;
ґ) прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії/державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії.
( Пункт 4.2 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
4.2.1. Ліцензія відкликається згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 4). Датою відкликання ліцензії є наступний робочий день після дати підписання такого розпорядження. Про відкликання ліцензії із зазначенням підстав для відкликання Національний банк України повідомляє власника ліцензії (за наявності), зазначений у ліцензії уповноважений банк (за наявності та за умови, що на дату відкликання ліцензії термін проведення розрахунків за нею не закінчився) і контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.
( Пункт 4.2 глави 4 доповнено новим підпунктом 4.2.1 згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 14.03.2017 )
4.2.2. У разі відкликання виданої ліцензії її власник повинен припинити інвестицію за кордоном, яку він проводив (здійснював) на підставі цієї ліцензії, та повернути в Україну в строки, визначені Національним банком України, усі кошти, отримані внаслідок припинення власником ліцензії інвестиційної діяльності, а також доходи (прибутки), отримані від здійснення цієї інвестиції за кордон.
( Підпункт пункту 4.2 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
4.3. Перелік підстав для відмови Національного банку України у видачі ліцензії, тимчасового призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії, внесення змін та доповнень до неї або відкликання ліцензії, зазначених у пункті 4 цієї Інструкції, є вичерпним.
4.4. Про відмову у видачі ліцензії, у внесенні змін та доповнень до неї, тимчасове призупинення розгляду клопотання резидента про видачу ліцензії Національний банк України письмово повідомляє резидента із зазначенням підстав.
( Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 14.03.2017 )( Глава 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 214 від 25.07.2008 )
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 214 від 25.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 379 від 25.09.2013, № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017, № 51 від 08.06.2017 )
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на здійснення інвестиції за кордон
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Постанов Національного банку № 214 від 25.07.2008, № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 14 від 23.02.2017, № 51 від 08.06.2017, № 102 від 10.10.2017 )
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон
(пункт 3.4 глави 3)
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 214 від 25.07.2008; в редакції Постанови Національного банку № 379 від 25.09.2013 )( Додаток 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 379 від 25.09.2013 )( Додаток 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 379 від 25.09.2013 )
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення
інвестицій за кордон
(підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )( Інструкцію доповнено новим додатком 4 згідно з Постановою Національного банку № 379 від 25.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 353 від 12.07.2016, № 22 від 14.03.2017 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
16.03.1999 № 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 1999 р.
за № 259/3552
Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон, Правління
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон (додається).
2. Надіслати Інструкцію і додатки до неї Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України і комерційним банкам для виконання.
4. Вважати такими, що втратили чинність, листи та телеграми Національного банку України від:
- 24.12.93 № 19019/3027 ;
- 05.01.94 № 19019/44 ;
- 12.01.94 № 101 ;
- 01.02.94 № 273;
- 01.07.94 № 153 ;
- 23.09.94 № 19019/2302;
- 27.10.94 № 19019/2542 ;
- 02.11.94 № 19019/2589 ;
- 05.12.94 № 19019/2976 ;
- 10.12.94 № 19019/3136 ;
- 27.06.95 № 16013/2365;
- 21.11.96 № 13-211/3382.
5. Ця постанова набуває чинності через десять днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.С. Стельмаха.
ГоловаВ.А. Ющенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!