Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі

Міністерство зовнішніх економічних звязків і торгівлі України Наказ, Правила від 08.07.1996 №369
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 369 від 08.07.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 1996 р.
за N 372/1397
Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402 від 07.07.98 Наказами Міністерства економіки N 259 від 29.08.2005 N 309 від 09.10.2006 N 21 від 25.01.2008 N 911 від 24.12.2008 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 632 від 10.05.2018 Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення"
НАКАЗУЮ:
( Преамбула в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
1. Затвердити Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, що додаються.
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
2. Головному управління з питань внутрішньої торгівлі (Родіонов Ю.Ф.), Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.) зареєструвати Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.) забезпечити публікацію Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі в газеті "Урядовий кур'єр".
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства торгівлі УРСР від 14.02.75 N 39 "Про розвиток дрібнороздрібної мережі, організацію весняно-літньої торгівлі в 1975 році".
Міністр С.Г.Осика
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 08.07.96 N 369
Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
( У тексті Правил слова "господарюючий суб'єкт", "громадське харчування" та "покупець" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання", "ресторанне господарство" та "споживач" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )( У тексті Правил слова "нормативних документів" замінено словами "нормативно-правових актів" згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
Загальні положення
1. Ці Правила визначають вимоги до організації дрібнороздрібної торговельної мережі, її приміщень та обладнання і поширюються на суб'єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
2. Суб'єкт господарювання при організації роботи дрібнороздрібної мережі повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України "Про захист прав споживачів", "Про споживчу кооперацію", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність.
( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 309 від 09.10.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
3. Роздрібна торгівля через дрібнороздрібну торговельну мережу є однією із форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для споживачів.
Продаж товарів здійснюється через:
пункти некапітальної забудови - кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;
засоби пересувної мережі - автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.
4. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.
( Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 309 від 09.10.2006 )
6. Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами в одному дрібнороздрібному торговельному пункті дозволяється лише за умови, що продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.
7. Суб'єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є магазини та пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов'язаний не допускати продажу в цих пунктах тих товарів, які відсутні у продажу в магазинах відповідної товарної спеціалізації.
8. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється продаж:
продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
нефасованих і неупакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту, крім картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу, а також морозива, квітів;
( Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )( Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )( Абзац шостий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )( Абзац сьомий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )( Абзац восьмий пункту 8 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
технічно складних та великогабаритних товарів;
тканин, взуття (крім домашнього та робочого), швейних виробів (крім робочого одягу і головних уборів для літнього сезону) та виробів верхнього трикотажу, що потребують примірювання;
дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них;
вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних іграшок, паливно-мастильних матеріалів (крім тих, що реалізуються через авторозвозки системи споживчої кооперації);
об'єктів санітарних заходів, вимоги до обігу яких заборонено законодавчими актами; товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.
( Абзац пункту 8 в редакції Наказу Міністерства економіки N 309 від 09.10.2006 )
Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі здійснюється відповідно до вимог законодавства.
( Пункт 8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
9. Всі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на роботу обов'язково проходять інструктаж з питань охорони праці, протипожежної безпеки, санітарного мінімуму, додержання вимог нормативно-правових актів щодо продажу товарів і торговельного обслуговування споживачів.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
Суб'єкт господарювання несе відповідальність за дотримання працівниками дрібнороздрібної торговельної мережі нормативно-правових актів щодо продажу товарів та торговельного обслуговування споживачів.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
10. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, які безпосередньо здійснюють продаж продовольчих товарів, підлягають в установленому порядку обов'язковому систематичному медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки, що зберігаються на робочих місцях працівників.
Особи, які не пройшли своєчасно чергове медичне обстеження, до роботи не допускаються.
11. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час виконання своїх обов'язків повинні:
бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;
додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими;
мати при собі паспорт, який пред'являється на вимогу службових осіб органів державного нагляду (контролю) та правоохоронних органів.
( Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
12. Забороняється допускати в пункти дрібнороздрібної торговельної мережі сторонніх осіб за винятком представників органів державного нагляду (контролю) та правоохоронних органів, які пред'явили службове посвідчення для проведення перевірки в межах компетенції, наданої їм законодавством.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
13. У кожному стаціонарному пункті дрібнороздрібної торговельної мережі повинні бути санітарні правила та санітарний журнал.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
Розміщення та режим роботи
14. Відведення місць для розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони (розділ V), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198.
15. Забороняється торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій; у місцях проведення спортивних змагань; поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); з торгових автоматів та в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування.
( Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
16. Розміщення пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі здійснюється суб'єктом господарювання відповідно до вимог Земельного кодексу України та законодавства про благоустрій населених пунктів, планування та забудову територій, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежну охорону, державну автоінспекцію та архітектуру.
( Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства економіки N 911 від 24.12.2008 )( Пункт 17 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 911 від 24.12.2008 )
17. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати копії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, завірені підписом відповідальної особи та печаткою органу, що їх видав.
( Пункт в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 402 від 07.07.98 )
18. Копії ліцензій зберігаються у працівника пункту дрібнороздрібної торговельної мережі, пред'являються ним за вимогою службових осіб органів державного контролю і нагляду та органів внутрішніх справ.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402 від 07.07.98, Наказом Міністерства економіки N 911 від 24.12.2008 )
19. Режим роботи об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.
( Абзац перший пункту в редакції Наказу Міністерства економіки N 309 від 09.10.2006 )
Режим роботи повинен додержуватися суб'єктами господарювання всіх форм власності.
Вимоги щодо приміщень та обладнання
20. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, як правило, повинні бути типовими, відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки, відповідати естетичним вимогам, архітектурно вписуватись у навколишнє середовище.
Рекламно-інформаційне оформлення пункту дрібнороздрібної торговельної мережі повинно бути типовим для даного суб'єкта господарювання. На видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону суб'єкта господарювання, якому належить цей пункт, прізвище, ім'я та по батькові продавця, а також режим роботи.
21. На кузовах автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автопричепів, автоцистерн повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб'єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб'єкта господарювання.
На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину та продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, повинен бути оформлений санітарний паспорт.
У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а також відомостей про суб'єкт господарювання, що організував торгівлю: для юридичної особи - найменування, місцезнаходження і номери телефону, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.
( Абзац третій пункту в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )( Абзац четвертий пункту виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
22 Розрахунки зі споживачами за придбані ними товари здійснюються відповідно до законодавства.
( Пункт в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
23. Пункт дрібнороздрібної торговельної мережі повинен бути забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються, - холодильним устаткуванням.
24. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються в торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.
( Пункт 24 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
25. Стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі обладнуються електроосвітленням.
26. При розміщенні стаціонарних об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на ділянках без твердого покриття вздовж їх фасадів проводиться необхідний благоустрій.
27. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, які торгують напоями на розлив, продовольчими товарами та продукцією ресторанного господарства без упаковки, повинні бути підключені до водопровідної та каналізаційної мережі, мати місця для миття рук, обладнання, інвентаря (або посуд одноразового використання), комплект миючих і дезинфікуючих засобів, дозволених Міністерством охорони здоров'я України, бачки з кришками для збирання відходів. Прилавки мають бути закриті водонепроникними матеріалами.
Забороняється продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.
Організація продажу товарів
28. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати документи на товари, одержані для продажу, якщо це передбачено законодавством.
Суб’єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов’язаний мати на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, документи, передбачені законодавством.
( Пункт 28 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
29. Кожна партія продукції ресторанного господарства, яка реалізується в дрібнороздрібній мережі, повинна мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-виготівника, його адреси, документації, відповідно до якої вона виготовлена, дати виготовлення, кінцевого строку реалізації, маси одиниці розфасовки (упаковки), а також документ про якість одержаної продукції і ціни за одиницю розфасовки або ваги продукції.
30. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативно-правових актів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.
( Пункт в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
31. Перед початком торгівлі товари, що надійшли до продажу, розпаковують і розкладають на прилавках і полицях стаціонарних пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі, а також в розвозках і розносках.
Перевіряється справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій та інвентаря.
( Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
32. Зразки товарів, продукції ресторанного господарства, що є у продажу, викладають (виставляють) в стаціонарних пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі з урахуванням санітарних правил, умов товарного сусідства.
Продукція ресторанного господарства та продовольчі товари, що не мають упаковки, повинні бути вкриті від пилу прозорою плівкою, корзини закриті чистою тканиною.
33. У пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у відкритій тарі, тримати сторонні речі.
34. Зразки товарів, що є у продажу, повинні бути виставлені у видному для споживачів місці та мати ярлики цін (цінники).
Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі несуть відповідальність за наявність відповідно оформлених ярликів цін.
35. Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, зобов'язані надавати споживачам у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів, перевірити справність виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.
( Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )
Інформація повинна надаватися згідно із законодавством про мови.
За рішенням суб’єкта господарювання інформація про товари може містити поряд із текстом, викладеним державною мовою, його переклад мовою національних меншини, іншими мовами.
( Пункт 35 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 1130 від 16.06.2020 )( Пункт в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
36. Працівники, які здійснюють продаж товарів, зобов'язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
37. Забороняється змушувати споживачів до придбання будь-яких додаткових товарів до основної покупки або одержання замість здачі будь-яких товарів.
( Пункт в редакції Наказу Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
38. При продажу продукції ресторанного господарства повинен застосовуватись відповідний інвентар (щипці, виделки, совки, лопатки тощо). Забороняється продаж з кухонного інвентаря (кастрюль, сотейників тощо), що безпосередньо застосовується для приготування їжі.
39. Нефасовані продовольчі товари та продукція ресторанного господарства передаються споживачу упакованими в папір, паперові серветки, поліетиленові кульки харчового призначення або в тару споживача, непродовольчі товари - в папір, коробки, поліетиленові кульки, інший пакувальний матеріал.
40. У разі продажу товару або продукції ресторанного господарства неналежної якості продавець зобов'язаний задовольнити вимоги споживача відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 21 від 25.01.2008 )
41. За порушення цих Правил суб'єкти господарювання та їх уповноважені особи несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 369 від 08.07.96
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 липня 1996 р.
за N 372/1397
Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!