• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  | Наказ, Інструкція від 10.02.1995 № 7 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 10.02.1995
 • Номер: 7
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 10.02.1995
 • Номер: 7
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 7 від 10.02.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 березня 1995 р.
за N 61/597
Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 N 108 від 04.04.2018 Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )
Відповідно до ст.31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст.4 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та з метою удосконалення розробки екологічних нормативів, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, що додається.
2. Управлінню регулювання природоохоронної діяльності (В.Горбунову) та Секретаріату (О.Даниляк) до 1 квітня 1995 р. забезпечити розсилку Інструкції органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях, заінтересованим міністерствам і відомствам.
3. Керівникам органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України на місцях забезпечити додержання вимог зазначеної Інструкції.
4. Вважати такими, що не застосовуються в Україні: "Рекомендации по составу и оформлению технического отчета по санитарно-техническому обследованию вентиляционных выбросов", Серія АЗ-928 (Держбуду СРСР, Державний проектний інститут Сантехпроект, М.1985 р.) і "Временные рекомендации по проведению инвентаризации вентиляционных выбросов", Серія АЗ-814 (Держбуду СРСР, Державний проектний інститут Сантехпроект, М.1980 р.).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.Шевчука.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної
безпеки України від
10 лютого 1995 р. N 7
Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві
1. Загальні положення
Відповідно до ст.31 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та ст.4 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" нормування у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.
1.1. Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (далі Інструкція) містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його особливостей.
1.2. В Інструкції узагальнені та викладені основні вимоги до:
- порядку проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин і представлення її в Мінприроди, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища;
( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
- оформлення звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
1.3. Застосування даної Інструкції обов'язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами (далі - підприємства), які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу, незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності.
1.4. Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.
Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання.
1.5. Обсяг інвентаризації викидів визначається залежно від поставленої мети у відповідності з вимогами законодавчих актів та нормативних документів по даному питанню.
1.6. Матеріали інвентаризації використовуються для:
розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об'єктів;
розробки нормативів гранично допустимих викидів;
регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
розробки екологічних програм із зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин є складовою частиною матеріалів, на підставі яких розробляється розділ,передбачений пунктом 2.9 глави 2 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 N 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за N 341/12215.
( Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )
1.7. При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:
- прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;
- розрахункових методів;
- матеріали технологічного регламенту та проектних показників. В необхідних випадках для розрахунку кількісних характеристик викидів повинні застосовуватись галузеві методики, затверджені Мінприроди.
( Абзац четвертий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
1.8.
( Абзац перший пункту 1.8 виключено на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )
У випадку зміни параметрів джерел викидів, зареєстрованих у звіті по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, підприємство у разі потреби проводить інвентаризацію викидів у повному обсязі або вибірково і подає звіт до Міндовкілля, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
( Абзац пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017; в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )
1.9. Відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу.
Підприємство несе відповідальність за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т.д.) та створення необхідних умов по проведенню вимірів.
( Абзац другий пункту 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )( Пункт 1.10 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
1.10. Матеріали звіту інвентаризації викидів забруднюючих речовин затверджуються керівником підприємства, для якого виконується інвентаризація, відповідним записом і печаткою (за наявності) на звіті (додаток N 1). Матеріали звіту по інвентаризації викидів, з моменту затвердження його керівником підприємства, зберігаються на підприємстві до проведення наступної інвентаризації. За результатами проведеної вибіркової інвентаризації, у випадку необхідності, вносяться відповідні зміни в матеріали повної інвентаризації викидів підприємства.
( Пункт 1.10 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )( Пункт 1.11 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 202 від 19.05.2022 )
1.11. Вартість робіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, виконаних в об'ємі даної Інструкції, визначається на договірній основі з урахуванням діючих цінників на виконання таких робіт.
1.12. Перед проведенням інвентаризації викидів повинна бути виконана робота по наладці технологічного та вентиляційного обладнання відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.
1.13. Основні терміни, їх визначення.
1.13.1. Викид речовини - надходження речовини в атмосферу від джерел забруднення.
1.13.2. Інвентаризація викидів - систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.
1.13.3. Потужність викиду - кількість речовини, яка викидається в атмосферу за одиницю часу.
1.13.4. Джерело забруднення атмосфери - об'єкт, з якого поширюється забруднююча речовина.
1.13.5. Стаціонарне джерело забруднення атмосфери - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
1.13.6. Пересувне джерело забруднення атмосфери - транспортний засіб, рух якого супроводиться викидом в атмосферу забруднюючих речовин.
1.13.7. Точкове джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді точки в системі координат.
1.13.8. Лінійне джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється через отвір, зафіксований у вигляді лінії, і має початок і кінець в системі координат.
1.13.9. Площинне джерело викидів - джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферу, від якого надходження речовин здійснюється з поверхні, що має територіальні координати в системі координат.
1.13.10. Організований викид - викид який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби, аераційні ліхтарі та інші споруди.
1.13.11. Неорганізований викид - викид, який надходить в атмосферу у вигляді ненаправлених потоків газопилевої суміші від джерел забруднення не оснащених спеціальними спорудами для відведення газів газоходами, трубами та іншими спорудами.
1.13.12. Технологічне джерело забруднення - об'єкт, в якому утворення забруднюючих речовин спричинене технологічним процесом.
1.13.13. Граничні нормативи утворення забруднюючих речовин - гранична кількість забруднюючих речовин, які утворюються при експлуатації окремих типів технологічного та іншого обладнання і відводяться у атмосферне повітря, встановлюються з врахуванням сучасних технологічних можливостей, прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконаленого газопилоочисного обладнання та інше.
1.13.14 Концентрація забруднюючих речовин - кількість забруднюючої речовини в певному об'ємі або ваговій одиниці в газах, що відходять в атмосферне повітря.
1.13.15. Газоочисна установка - споруда, призначена для вловлювання з відхідних газів або вентиляційного повітря наявних в них шкідливих домішок, яка складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання і комунікацій.
2. Зміст звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві.
Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві повинен мати такі розділи:
2.1. Відомості про підприємство:
- повне і коротке найменування підприємства;
- поштовий індекс, адреса;
- міністерство чи відомство, якому підпорядковане підприємство;
- вид економічної діяльності у відповідності з класифікатором;
- дані про наявність на підприємстві служби по охороні атмосферного повітря, лабораторії по контролю стану навколишнього природного середовища;
2.2. Загальна частина:
- мета і завдання виконання інвентаризації викидів;
- перелік договорів, на основі яких виконуються роботи;
- найменування організації, яка виконувала роботи по інвентаризації, її реквізити, копія реєстраційного свідоцтва;
- методики виконання робіт з посиланням на стандарти, нормативи, нормативно-методичну літературу та довідковий матеріал;
- методики, по яких проводились прямі інструментально-лабораторні вимірювання, засоби виміру, іх похибка;
- методики, які використовуються при визначенні величин викидів розрахунковим методом.
2.3. Об'ємно-планувальні рішення промплощадки:
- графічні матеріали: карта-схема підприємства з нанесеними корпусами і розміщеними в них виробництвами, номер джерела викиду, в т.ч. відкритих ділянок зберігання сировини і матеріалів, які можуть бути джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу, стоянки автомобілів, тощо;
- особливості розміщення підприємства: характер забудови території, що прилягає до промплощадки з вказівкою промислових підприємств, що на ній розташовані.
2.4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин.
2.4.1 Характеристика технології виробництва та технологічного обладнання, опис продукції, яка випускається підприємством, основна сировина, що використовується, її хімічний склад по ГОСТу або аналізу заводської лабораторії (дані повинні бути пов'язані з балансовою схемою матеріальних потоків), кількість витраченого основного і резервного палива, його якісні характеристики. При цьому необхідно враховувати наявність у газах, що відходять, забруднюючих речовин, які утворюються в ході ведення технологічного процесу.
Визначення забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик надається в додатку N 2 (таблиця 2.1).
2.4.2. Характеристика джерел утворення надається по технологічному обладнанню, техпроцесу або його етапу.
2.4.3. Кількісна та якісна характеристики джерел утворення надаються на основі прямих вимірювань забруднюючих речовин, проектних даних або технологічного регламенту. У випадку відсутності одного з показників (величини, визначеної прямими вимірами, взятої з проектних матеріалів або техрегламенту) вказується причина неможливості їх визначення. Надається характеристика максимальних і мінімальних фактичних концентрацій, які одержані безпосередньо інструментальними вимірами, при веденні технологічного процесу за технологічним обладнанням (агрегатом) на кожному з етапів технологічного процесу і відповідному йому навантаженні, а також проектне значення концентрацій (мг/куб.м) при номінальному навантаженні обладнання. У випадку зміни проектних показників вказується значення концентрацій по останньому технологічному регламенту.
2.5. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин.
2.5.1. В розділі надаються параметри джерел викидів, потужність та інші відомості у відповідності з додатком N 2 (таблиця 2.2.).
Визначення забруднюючих речовин, їх кількісних та якісних характеристик проводиться на основі прямих вимірювань забруднюючих речовин, проектних даних (або технологічного регламенту) та розрахункових методів.
2.5.2. Величина викиду, на основі прямих вимірювань, визначається на номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічного процесу, які істотно відрізняються величинами викиду. При цьому за максимальну фактичну величину викиду приймається найбільший викид, що визначений при обстеженні технологічного процесу.
Проектна величина викиду береться з технологічних регламентів, що входять в проектні матеріали на будівництво, реконструкцію, техпереобладнання і т.д., а у випадку модернізації техпроцесу, в ході їх експлуатації, за матеріалами останнього затвердженого техрегламенту.
Величина викиду розрахунковим методом визначається згідно з методиками, погодженими з Мінприроди.
( Абзац третій підпункту 2.5.2 пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
2.5.3. Показники, передбачені таблицею 2.2 (графи 14, 15-16, 17-18), які виконані прямими вимірами, розрахунковими методами чи взяті з проекту (або з техрегламенту), є обов'язковими. При цьому, у випадку відсутності одного з показників вказується причина неможливості його визначення. Одержані показники аналізуються і за визначену величину приймається показник, який найбільш відображає викиди від діючого технологічного обладнання при нормальних умовах його експлуатації.
2.5.4. В розділі також подається інформація про викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел (враховуються викиди забруднюючих речовин, які утворюються від пересувних джерел в межах промплощадки, від внутрішнього заводського транспорту, стоянок автомобілів і т.д.). Розрахунок викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел проводиться розрахунковими методами за методиками, погодженими Мінприроди.
( Підпункт 2.5.4 пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
2.5.5. Первинні матеріали результатів вимірів і результати, які одержані розрахунковим методом, додаються до звіту по інвентаризації.
2.6. Характеристика газоочисних установок.
В розділі надається характеристика газоочисних установок, їх технічний стан, ефективність роботи, параметри пилогазоповітряної суміші і інша інформація у відповідності з таблицею 2.3. (додаток N 2).
2.7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв.
В таблиці 2.4. (додаток N 2) приводиться характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферу від основних виробництв, перелік яких визначається Мінприроди.
( Абзац другий пункту 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
При визначенні річних викидів забруднюючих речовин враховується коефіцієнт корисної дії (ККД) очистки ГОУ. У випадку 2-3 ступінчатої очистки ККД вказується в цілому.
2.8. Висновки та рекомендовані заходи по експлуатації і наладці технологічного обладнання та газоочисних установок.
В розділі приводиться аналітичний матеріал, який стосується особливостей експлуатації на даному підприємстві технологічного обладнання і газоочисних установок, використання промислових технологій, їх відповідності світовому науково-технічному рівню, а також можливі заходи по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Додаток N 1
до Інструкції про зміст та
порядок складання звіту
проведення інвентаризації
викидів забруднюючих речовин
на підприємстві
Міністерство (відомство)
Виробниче об'єднання
Затверджую
_____________________________
посада керівника підприємства
(підпис)
Дата
Звіт
по інвентаризації викидів забруднюючих речовин
на ___________________________________________
(найменування підприємства)
Посада керівника організації,
яка проводила інвентаризацію _____________________________________
(підпис)
Дата
Місто - рік
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 108 від 04.04.2018 )
Додаток N 2
до Інструкції про зміст та
порядок складання звіту
проведення інвентаризації
викидів забруднюючих речовин
на підприємстві
Таблиці до розділу 2 Зміст звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферу
Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Вироб-|N дж|N |Джерело утворе|Етапи те-|Заванта-|Об'ємна|Тем-|
|ництво|ер. |вен.|ння забруднюю-|хнологіч-|ження те|витрата|пера|
| |вики|уста|чої речовини |ного про-|хнологі-|газу |тура|
| |ду |нов-|——————————————|цесу |чного об|куб.м/ |С |
| | |ки |Наймену-|Кіль—| |ладнання|сек | |
| | | |вання |кість| | | | |
|——————+————+————+————————+—————+—————————+————————+———————+————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Забруднююча речовина| Значення концентрації |Методика |
|————————————————————|забруднюючих речовин мг/куб.м |визначення|
|Код| Найменування |———————————————————————————————|показників|
| | | факт. |проектне|по техноло| |
| | |———————————|значення|гічному *| |
| | |мак.|мін. | |регламенту| |
|———+————————————————+————+——————+————————+——————————+——————————|
| 10| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: у випадку зміни проектних показників, вказується значення концентрації по останньому технологічному регламенту.
Пояснення до таблиці 2.1
в графі 1 - вказується, до якого виробництва відносяться джерела утворення забруднюючих речовин (агломераційне, шлако-переробне, віскози та інші);
в графі 2 - номер джерела викиду;
в графі 3 - номер вентиляційної установки;
в графі 4 - найменування установок, агрегатів, де безпосередньо утворюються забруднюючі речовини (парові котли, доменні печі, промивні колони та інші), а також основні джерела утворення неорганізованих викидів (нещільності обладнання, ставки-відстоювачі, шламові поля та інші);
в графі 5 - кількість одиниць технологічного обладнання;
в графі 6 - етапи (операції) технологічного процесу;
в графі 7 - інформація по завантаженню технологічного обладнання (наприклад: по котлоагрегатах випробування проводиться при завантаженні приблизно 0.30 мах, 0.50 мах, 0.75 мах, і 100 мах);
в графі 8 - об'ємна витрата газу, що відповідає максимальній фактичній концентрації (куб.м/сек);
в графі 9 - температура газоповітряної суміші С;
в графі 10 - "код забруднюючої речовини" міститься в списку "Перелік і коди речовин забруднюючих атмосферне повітря", якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звертатись в Мінприроди;
в графі 11 - найменування забруднюючої речовини, що утворюється;
в графах 12 - 13 - максимальна і мінімальна фактичні концентрації, які одержані безпосередньо інструментальними вимірами, при веденні технологічного процесу за технологічним обладнанням (агрегатом) на кожному з етапів технологічного процесу і відповідному його навантаженні;
в графі 14 - проектне значення концентрації мг/куб.м;
в графі 15 - значення по технологічному регламенту (мг/куб.м), у випадку зміни проектних показників вказується значення концентрації по останньому технологічному регламенту;
в графі 16 - надається перелік методик визначення концентрації забруднюючої речовини, об'ємних витрат газу, відбору проб, які погоджені Мінприроди.
Основні вимоги по відбору проб здійснюються згідно з Інструкцією по відбору проб з газопилових потоків.
Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
Таблиця 2.2.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|N дж|Найме- |Ви- |Діа-| Координати джерела |Характеристика |
|ер. |нуван- |сота|метр|————————————————————————|пилогазоповітря|
|вики|ня |дже-|дже-|точково-|другого |Кут до|ної суміші |
|дів |джерела|рела|рела|го або |кінця лі|вжини | |
| | |вики|вики|початку |нійного,|площин+———————————————|
| | |ду м|ду м|лінійно-|ширина і|ного |об'єм|швид-|тем|
| | | | |го, цен-|довжина |джере-|м/сек|кість|пе-|
| | | | |тру симе|площинно|ла від| |м/сек|ра-|
| | | | |трії пло|го |носно | | |ту-|
| | | | |щинного | |м3/сек| | |ра |
| | | | | | |ОХ за-| | |С |
| | | | | | |водсь-| | | |
| | | | | | |кої си| | | |
| | | | |————————+————————|стеми | | | |
| | | | | Х1 | Х2|Х1| Х2 |(град)| | | |
|————+———————+————+————+————+———+——+—————+——————+—————+—————+———|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8 | 9 | 10 | 11 | 12|
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Забруднююча |Вихідні дані для визначення|Визначена по-|Методи|
|речовина |величини викиду (максима- |тужність вики|ка виз|
|——————————————|льні) |ду |начен-|
|код|найменуван+———————————————————————————| |ня ве-|
| |ня забруд-|факт|проектні |розрахункові|—————————————|личин |
| |нюючої ре-|————+—————————+————————————| г/с | т/рік |викид-|
| |човини |г/с |г/с|т/рік|г/с | т/рік | | |ів |
|———+——————————+————+———+—————+————+———————+—————+———————+——————|
| 13| 14 | 15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення до таблиці 2.2
в графі 1 - номер джерела викиду;
в графі 2 - найменування джерела викиду забруднюючих речовин, (труба, шахта, аераційний фонар і т.д.), а також об'єднані джерела викидів (в цьому випадку потрібно вказати, які вентсистеми об'єднані);
в графі 3 - висота джерела в метрах над рівнем землі;
в графі 4 - діаметр гирла джерела в метрах;
в графі 5 - надається абсциса точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;
в графі 6 - надається ордината точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;
в графі 7 - надається абсциса кінця лінійного джерела або довжина площинного в метрах;
в графі 8 - надається ордината кінця лінійного джерела або ширина площинного в метрах;
в графі 9 - кут довжини площинного відносно ОХ заводської системи;
в графі 10 - об'єм пилоповітряної суміші, що відповідає максимальному (г/с) викиду;
в графах 11-12 - показники швидкості, температури, що відповідають максимальному (г/с) викиду;
в графі 13 - "Код забруднюючої речовини" міститься в списку "Перелік і коди речовин забруднюючих атмосферне повітря". Якщо код забруднюючої речовини відсутній, необхідно звертатись в Мінприроди;
в графі 14 - найменування забруднюючої речовини;
в графі 15 - максимальна величина викиду (г/с) забруднюючої речовини, яка одержана безпосередньо інструментальними вимірами;
в графах 16-17 - (г/с, т/рік) дані беруться з проектних матеріалів або з останнього затвердженого технологічного регламенту;
в графах 18-19 - величини, які одержані розрахунковими методами. Потужність викиду (т/рік) визначається за попередній рік встановленої дати проведення інвентаризації.
При заповнені граф 20-21 проводиться аналіз одержаних показників. Перевіряється їх достовірність, правильність відбору проб, пов'язується з навантаженням технологічного обладнання. За результатами аналізу приймається відповідне рішення. При визначенні максимального (г/с) викиду приорітет надається прямим вимірам, а при визначенні потужності викиду (т/рік) - розрахунковим методам;
в графі 22 - дається посилання на методики визначення потужності викиду (максимального г/сек і т/рік) забруднюючих речовин.
В графах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22 - дається характеристика пересувних джерел викидів.
Характеристика газоочисних установок
Таблиця 2.3.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|N дж|N ве|N |Газоочисна|Міжремонтний|Параметри |Параметри |
|ер. |нт. |ГОУ|установка |період |ПГПС на вхо-|ПГПС на вихо|
|вики|сис-|у |——————————|експлуатації|ді в ГОУ |ді з ГОУ |
|ду |теми|те-|Клас|Найме+————————————+————————————+————————————|
| | |хн.|+Код|нуван|період|дата |об'єм-|темпе|об'ємні|тем-|
| | |ла-| |ня | |остан|ні вит|рату-|витрати|пера|
| | |нц.| | | |нього|рати |ра С |газу |тура|
| | | | | | |ремон|газу | |куб.м/с|С |
| | | | | | |ту |кубм/с| | | |
|————+————+———+————+—————+——————+—————+——————+—————+———————+————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Забруднюючі|N |Концентрація|Ефектив.|Концентрація|Прилади |
|речовини |ступен.|речовини на |очищення|речовини на |контролю|
|по яких |очищен.|вході в ГОУ |% |виході з ГОУ|якими |
|проводиться| |мг/куб.м | |мг/куб.м |обладна-|
|газоочистка| | | | |но ГОУ |
|———————————| | | | | |
|код|наймену| | | | | |
| |вання | | | | | |
|———+———————+———————+————————————+————————+————————————+————————|
|12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення до таблиці 2.3
в графі 1 - номер джерела викиду;
в графі 2 - номер вентиляційної системи;
в графі 3 - номер ГОУ на вентсистемі;
в графі 4 - для одержання інформації про "Код ГОУ" необхідно звернутись в Мінприроди. У випадку відсутності інформації про ГОУ, що існує або пропонується, необхідно описати його характеристику згідно з додатком N 3 і направити її в Мінприроди. У цьому випадку код буде встановлено Мінприроди;
в графі 5 - найменування газоочисної установки;
в графах 6-7 - міжремонтний період експлуатації і дата останнього ремонту;
в графах 8-9 - фактичні параметри пилогазоповітряної суміші на вході в газоочисну установку (куб.м/с, С);
в графах 10-11 - фактичні параметри пилогазоповітряної суміші на виході з газоочисної установки (куб.м/с, С);
в графах 12-13 - найменування забруднюючих речовин, по яких проводиться очистка і їх код (код надається із списку "Перелік і коди речовин забруднюючих атмосферне повітря);
в графі 14 - номер ступені газоочисної установки;
в графі 15 - концентрація речовини на вході в газоочисну установку;
в графі 16 - ефективність роботи газоочисної установки %;
в графах 17 - концентрація речовини на виході із газоочисної установки;
в графі 18 - прилади контролю, якими обладнана газоочисна установка.
Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв
Таблиця 2.4.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Вироб-|Продукція, що |Характеристика|Викиди забруднюючих|Пито- |
|ництво|випускається |сировини, мате|речовин |мий ви|
| |——————————————|ріалу | |кид на|
| |Найме|Оди-|Кі-|——————————————+———————————————————|одини-|
| |нува-|ниця|ль-|Найме|Оди-|Кі-|Код|Найме-|Оди-|Фак|цю си-|
| |вання|вимі|кі-|нува-|ниця|ль-| |нуван-|ниця|тич|рови- |
| | |ру |сть|ння |вимі|кі-| |ня |ви- |ний|ни, |
| | | | | |ру |сть| | |міру|ви |продук|
| | | | | | | | | | |кид|ції |
|——————+—————+————+———+—————+————+———+———+——————+————+———+——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Пояснення до таблиці 2.4
в графі 1 - найменування виробництв;
в графі 2 - найменування продукції, що випускається, або напівпродукту;
в графі 3 - одиниця виміру продукції, що випускається (кг, т, шт. і т.д.).
в графі 4 - кількість продукції або напівпродуктів, що випускається;
в графі 5 - найменування сировини (матеріалу), що використовується, або напівпродуктів;
в графі 6 - вказується одиниця виміру сировини (матеріалу), що використовується (тонни, літри, штук);
в графі 7 - вказується кількість сировини (матеріалу), що використовуються, або напівпродуктів;
в графі 8 - "код" забруднюючої речовини;
в графі 9 - найменування забруднюючої речовини;
в графі 10 - одиниця виміру т/рік, т/добу, т/год. залежно від технологічного процесу;
в графі 11 - фактичний викид забруднюючих речовин в атмосферу від виробництв в цілому;
в графі 12 - питомий показник викиду на одиницю продукції або сировину;
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 97 від 01.03.2017 )
Додаток N 3
до Інструкції про зміст та
порядок складання звіту
проведення інвентаризації
викидів забруднюючих речовин
на підприємстві
Характеристика газоочисної установки і технологічних заходів для зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу промисловими джерелами
1. Поштові реквізити і телефон приймальні організації.
2. Повне технічне найменування газоочисної установки, яка розроблена або використовується організацією, або технічних заходів для зниження аспіраційних викидів забруднюючих речовин.
3. Характеристика забруднюючих речовин, по яких буде досягнуто зниження маси викидів.
4. Максимальна допустима концентрація забруднюючих речовин в аспіраційному повітрі на вході в апарат.
5. Коротка характеристика і класифікація апарату очистки або технологічного заходу (суха, мокра, електроочистка, фільтр...).
6. Прийнята розробником і виробником позначка апарату очистки.
7. Маса, кг.
8. Габарити (довжина, ширина, висота).
9. Номінальна продуктивність по очищеному аспіраційному повітрі, куб.м/год;
10. Кошти установки і на який період.
11. Характеристика гідравлічного опору (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).
12. Для мокрої очистки - необхідний тиск води на вводі в апарат.
13. Характеристика ефективності роботи апарату (формула для визначення або числове значення при номінальній продуктивності).
14. Базовий і можливі види виконання (звичайні, вибуховопожежонебезпечні, корозійно стійкі).
15. Умови обмеження використання обладнання, яке рекомендується, і технологічних заходів (температура, вологість).
16. Інші особливості, які характеризують ГОУ і технічні заходи.
17. Поштові реквізити організації розробника (калькотримач).
18. Поштові реквізити організації виробника.
19. Від яких джерел виділення (технологічного обладнання) організація немає змоги знизити викиди забруднюючих речовин, з причини відсутності інформації або з інших причин.
20. Посада, прізвище, ім'я, по батькові і телефони того, хто заповнює інформацію.