• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Міністерство екології та природних ресурсів України | Наказ від 04.04.2018 № 108
Реквізити
 • Видавник: Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.04.2018
 • Номер: 108
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.04.2018
 • Номер: 108
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.04.2018 № 108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2018 р.
за № 480/31932
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.
2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності (Лук’янчук С.І.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В.М.
МіністрО. Семерак
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграції


І. Вернер

Ю. Терентьєв


М. Чечоткін


В. ЛапаО. Трофімцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
04.04.2018 № 108
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2018 р.
за № 480/31932
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
1. У тексті додатка 1 до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві , затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 року № 7, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 року за № 61/597, літери "М.П." виключити.
2. У тексті додатка 4 до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі , затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 700/5891, літери "М.П." виключити.
3. У тексті додатка 2 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря , затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733, літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити.
4. У тексті додатка 1 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмо­сферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців , затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215, літери "М.П." виключити.
5. У тексті додатка 1 до Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту , затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 березня 2007 року № 121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2007 року за № 338/13605, літери "М.П." виключити.
6. У тексті додатків 1, 2 до Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України , затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01 жовтня 2012 року № 475, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за № 1755/22067, літери "М. П." виключити.
Директор Департаменту
екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної
діяльностіС.І. Лук’янчук