Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

Національний банк України Положення, Форма типового документа, Постанова від 14.10.2004 №485
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Положення, Форма типового документа, Постанова

Дата 14.10.2004

Номер 485

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/) 01.01.2019 внесення змін (постанова від 28.12.2018 N 161 /v0161500-18/) 28.04.2018 внесення змін (постанова від 26.04.2018 N 45 /v0045500-18/) 13.10.2017 внесення змін (постанова від 10.10.2017 N 102 /v0102500-17/) 03.07.2017 внесення змін (постанова від 15.06.2017 N 54 /v0054500-17/) 16.03.2017 внесення змін (постанова від 14.03.2017 N 22 /v0022500-17/) 25.02.2017 внесення змін (постанова від 23.02.2017 N 14 /v0014500-17/) 23.02.2017 внесення змін (постанова від 21.02.2017 N 12 /v0012500-17/) 14.07.2016 внесення змін (постанова від 12.07.2016 N 353 /v0353500-16/) 04.05.2016 внесення змін (постанова від 28.04.2016 N 302 /v0302500-16/) 28.07.2015 внесення змін (постанова від 24.07.2015 N 478 /v0478500-15/) 28.07.2015 внесення змін (постанова від 24.07.2015 N 479 /v0479500-15/) 08.11.2014 внесення змін (постанова від 06.11.2014 N 712 /v0712500-14/) 10.05.2013 внесення змін (постанова від 27.03.2013 N 109 /z0638-13/) 25.01.2013 внесення змін (постанова від 14.12.2012 N 531 /z0078-13/) 12.12.2011 внесення змін (постанова від 19.08.2011 N 290 /z1345-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 22.03.2011 внесення змін (постанова від 22.12.2010 N 572 /z0096-11/) 19.04.2009 внесення змін (постанова від 28.02.2009 N 108 /z0324-09/) 12.02.2008 внесення змін (постанова від 29.12.2007 N 496 /z0074-08/) 20.12.2005 внесення змін (постанова від 18.11.2005 N 436 /z1475-05/) 01.10.2005 внесення змін (постанова від 31.08.2005 N 321 /z1074-05/) 09.09.2005 внесення змін (постанова від 10.08.2005 N 282 /z0952-05/) 14.10.2004 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14.10.2004 № 485
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2004 р.
за № 1413/10012
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України", пунктів 4 і 6 статті 5 та пункту 1 статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 05.05.99 № 221 "Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на право відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках" (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 19.11.99 № 565 "Про затвердження Положення про спеціальний режим ліцензування Міністерства фінансів України" (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 02.11.2000 № 431 "Про виконання Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за № 839/5060) (зі змінами).
3. Індивідуальні ліцензії, які видані Національним банком України відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у пункті 2 цієї постанови, і строк дії яких не закінчується у 2005 році, з 01.01.2005 анулюються. У цьому разі видачу нової ліцензії здійснити безоплатно.
4. Департаменту валютного регулювання (М.О. Мельничук) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.
5. У тижневий строк з дня набрання чинності цією постановою територіальним управлінням Національного банку України, що видали індивідуальні ліцензії або на які покладений контроль за виконанням умов індивідуальних ліцензій, що анулюються згідно з пунктом 3 цієї постанови, надіслати власникам цих ліцензій відповідні повідомлення.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В. Пушкарьов).
7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. ГоловиА.П. Яценюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.10.2004 № 485
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2004 р.
за № 1413/10012
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
( У тексті Положення слова "Департамент (Управління)" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )( У тексті Положення та додатків до нього слова "податковий орган" у всіх відмінках замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )( У тексті Положення та додатків до нього слова "підрозділ Національного банку, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій", "підрозділ Національного банку України, що відповідає за здійснення контролю за дотриманням резидентами умов ліцензій" у всіх відмінках замінено словами "Департамент фінансового моніторингу Національного банку" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України".
1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
валютні цінності - іноземні валюти 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (далі - Класифікатор), банківські метали, а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом України;
( Абзац другий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 302 від 28.04.2016 )
власник ліцензії - резидент, якому Національний банк видав ліцензію;
дата анулювання ліцензії - дата підписання розпорядження Національного банку про анулювання ліцензії;
дата звернення - дата реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.3 цього Положення;
( Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку, на якому оформлена ліцензія;
( Абзац шостий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
заявник - резидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії);
ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) за межами України;
рахунок - будь-який рахунок резидента, відкритий за межами України, на якому розміщуються валютні цінності та через який здійснюються інші операції;
розміщення валютних цінностей на рахунку резидента-юридичної особи/фізичної особи-підприємця - зарахування валютних цінностей на рахунок резидента (юридичної особи/фізичної особи-підприємця) чи його відокремленого підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходження не є юридичною особою, та/або здійснення інших операцій за цим рахунком;
( Абзац десятий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 22 від 14.03.2017 )
розміщення валютних цінностей на рахунку резидента-фізичної особи, що не є підприємцем, - переказ валютних цінностей з України на рахунок резидента (фізичної особи, що не є підприємцем).
( Абзац пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.
1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:
уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
( Абзац другий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції.
( Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 712 від 06.11.2014 )
1.5. Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнаходженням за межами України, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.
1.6. Якщо міжнародним договором України (згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України) передбачено відкриття рахунку в банківській установі, визначено порядок зарахування коштів на такий рахунок і їх списання, то отримувати ліцензію в цьому разі немає потреби.
1.7. Розміщення на рахунку цінних паперів, що були набуті резидентами з дотриманням вимог законодавства України, не потребує отримання ліцензії.
( Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 572 від 22.12.2010; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
1.8. Розміщувати гривні на рахунку та здійснювати інші операції в гривнях через рахунок забороняється.
1.9. Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку.
( Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 479 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )( Пункт 1.10 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
1.10. Строк дії ліцензії не може перевищувати одного року (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та трьох років (для фізичних осіб, які не є підприємцями).
( Абзац перший пункту глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 479 від 24.07.2015 )
Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.
1.11. Власник ліцензії (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію).
( Пункт 1.11 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 14 від 23.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )( Пункт глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 108 від 28.02.2009 )
1.12. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.
1.13. Рахунки, право на розміщення валютних цінностей на яких надається однією ліцензією, відкриваються виключно в одного нерезидента.
1.14. Власнику ліцензії - юридичній особі/фізичній особі-підприємцю дозволяється на підставі ліцензії зараховувати на рахунок:
валютні цінності з України лише з власного рахунку, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії;
раніше перераховані з рахунку кошти, що повертаються власнику ліцензії у разі невиконання чи неналежного виконання контрагентами (нерезидентами) своїх зобов'язань;
кошти, що є відшкодуванням контрагентами (нерезидентами) шкоди власнику ліцензії у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням ними своїх зобов'язань;
кошти, що є відшкодуванням шкоди в разі настання страхових випадків, що пов'язані з діяльністю власника ліцензії в країні, у якій відкрито рахунок;
кошти, що є відсотками, нарахованими на залишок коштів на рахунку;
податки та інші обов'язкові платежі, що повертаються за законодавством відповідної країни;
кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку або помилково списані банком-нерезидентом. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;
кошти за іншими операціями, визначеними в ліцензії.
( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 10.08.2005; в редакції Постанов Національного банку № 14 від 23.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
1.15. Власнику ліцензії - юридичній особі/фізичній особі-підприємцю дозволяється на підставі ліцензії перераховувати з рахунку:
валютні цінності в Україну на власний рахунок, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії;
кошти на оплату послуг банку-нерезиденту;
кошти на сплату податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством країни, у якій відкрито рахунок;
кошти, що повертаються власником ліцензії контрагентам (нерезидентам) у разі невиконання чи неналежного виконання ними своїх зобов'язань;
кошти за іншими операціями, визначеними в ліцензії.
( Главу 1 доповнено новим пунктом 1.15 згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Пункт 1.15 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
1.16. Фізичні особи - резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії.
( Главу 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 496 від 29.12.2007; в редакції Постанови Національного банку № 531 від 14.12.2012 )
1.17. Індивідуальна ліцензія на розміщення фізичною особою-резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, валютних цінностей на рахунках за межами України на суму до 50 000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату видачі індивідуальної ліцензії) видається Національним банком в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".
Порядок функціонування цієї автоматизованої інформаційної системи та надання Національним банком за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі (у тому числі особливості отримання, видачі, анулювання, строку дії ліцензії, підстав відмови в її видачі тощо) визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 54 від 15.06.2017 )
2. Порядок видачі (зміни умов) ліцензії
2.1. Для отримання ліцензії або зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Національного банку документи (копії документів), перелік яких визначений у відповідному пункті глави 3 цього Положення.
( Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 321 від 31.08.2005; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
2.2. Умови ліцензії можуть бути змінені Національним банком за заявою власника ліцензії (за винятком збільшення строку дії ліцензії), якщо на дату звернення немає підстав для відмови в зміні умов ліцензії або для анулювання ліцензії, визначених у пунктах 4.1 і 4.4 цього Положення.
З метою збільшення строку дії ліцензії її власник має звертатися до Національного банку у порядку, установленому цим Положенням для отримання нової ліцензії. Рішення про збільшення строку дії ліцензії оформляється як нова ліцензія в порядку, установленому пунктом 2.8 цієї глави.
2.3. Строк розгляду Національним банком документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.
2.4. Національний банк має право звертатися до заявника, органів державної влади, установ, банків, інших юридичних та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операцій, які здійснюються (здійснюватимуться) через рахунок, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони операції, суті та мети цих операцій, відповідності суті операцій змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) операції на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операцій.
( Абзац перший пункту 2.4 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
У цьому разі строк розгляду Національним банком документів заявника для видачі ліцензії зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів.
( Абзац другий пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015; в редакції Постанови Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
2.5. Копії документів, що подаються до Національного банку (у тому числі копії в перекладі на українську мову), засвідчуються підписом заявника (уповноваженої особи заявника), якщо інше не передбачено вимогами цього Положення.
( Абзац перший пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
Документи, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].
Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (назва, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.
( Пункт 2.6 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )( Пункт 2.7 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )
2.6. Ліцензія (додаток 1 - для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, додаток 2 - для фізичних осіб) оформляється в двох примірниках.
( Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
Після оплати власником ліцензії послуг з видачі ліцензії перший примірник ліцензії на номерному гербовому бланку Національного банку надсилається власнику ліцензії або передається йому (уповноваженій ним особі) під підпис на другому примірнику. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному банку.
( Абзац другий пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
Копія першого примірника ліцензії надсилається контролюючому органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку.
( Абзац третій пункту 2.6 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
2.7. Рішення про зміну умов ліцензії оформляється як зміни до ліцензії (додаток 3) у порядку, установленому пунктом 2.6 цієї глави.
Зміни до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з унесення цих змін у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Пункт 2.7 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )( Пункт 2.7 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 109 від 27.03.2013, № 478 від 24.07.2015 )
2.8. Документи та копії документів, на підставі яких Національним банком була видана ліцензія або змінені умови ліцензії, зберігаються згідно з порядком, установленим Національним банком.
Зазначені документи не можуть бути використані для видачі заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.
2.9. У разі втрати ліцензії (змін до ліцензії) власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії).
Якщо ліцензія (зміни до ліцензії) не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії (змін до ліцензії) та не придатну для користування ліцензію (зміни до ліцензії).
Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим цього пункту.
У разі видачі дубліката ліцензії (змін до ліцензії) замість втраченої або пошкодженої ліцензія (зміни до ліцензії), що була втрачена або пошкоджена, є недійсною.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строк дії втраченої або пошкодженої ліцензії.
Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії протягом строку її дії та лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку.
( Абзац шостий пункту 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Пункт 2.9 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
3. Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії
3.1. Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична особа-підприємець) подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
заяву про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України (додаток 4);
( Абзац другий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 45 від 26.04.2018 )( Абзац третій пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 353 від 12.07.2016 )( Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Абзац третій пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Абзац восьмий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Абзац десятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )
розгорнутий (постатейний) щомісячний кошторис, у якому зазначаються джерела надходжень валютних цінностей на рахунок та напрями їх списання на період, що потребує ліцензування, за підписом заявника (уповноваженої особи заявника);
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 12 від 21.02.2017, № 102 від 10.10.2017 )
довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках. Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).
( Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Пункт 3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )
3.2. Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017 )
заяву про видачу ліцензії (додаток 5);
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016; в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;
( Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 479 від 24.07.2015 )
документи або їх копії (інформація) про наявність джерел походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі ліцензії. Такими документами (інформацією) можуть бути податкові декларації про майновий стан і доходи/ податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу України про суми виплачених доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, договори про продаж рухомого та/або нерухомого майна, інші документи, які підтверджують джерела походження коштів фізичної особи (заявника). Джерелом походження коштів фізичної особи (заявника), у тому числі коштів, що є спільною сумісною власністю подружжя, може бути: заробітна плата та/або інші виплати і винагороди, які виплачені (надані) у зв'язку з трудовими відносинами, доходи, отримані від господарської/незалежної професійної діяльності, доходи, отримані від операцій з продажу об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, інвестиційний прибуток, успадковані кошти, інші виплати відповідно до умов цивільно-правових правочинів (договорів).
( Пункт 3.2 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )( Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ № 436 від 18.11.2005 )
3.3. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Національного банку такі документи:
заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 6);
( Абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017 )
документи, передбачені абзацом шостим пункту 3.2 цієї глави [подаються в разі потреби внесення змін до ліцензії, що була видана фізичній особі, яка не є підприємцем з метою збільшення суми коштів, що планується перераховувати з України на підставі ліцензії, якщо в результаті внесення змін така сума коштів перевищуватиме 10000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подання заяви про внесення змін до ліцензії)];
( Абзац третій пункту 3.3 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 353 від 12.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 12 від 21.02.2017, № 14 від 23.02.2017 )( Абзац четвертий пункту 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обґрунтуванням потреби зміни умов ліцензії.
4. Відмова у видачі (зміні умов) ліцензії, анулювання ліцензії
4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії (зміни умов ліцензії) можуть бути такі:
( Абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
немає або не відповідає вимогам цього Положення хоча б один з документів з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.3 цього Положення;
( Абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ № 436 від 18.11.2005 )
неподання на запит Національного банку додаткових документів, право на отримання яких передбачено пунктом 2.4 глави 2 цього Положення, або невідповідність цих документів вимогам цього Положення;
( Абзац третій пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
отримання/виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання заявником неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;
( Абзац четвертий пункту 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
подання заявником до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
( Абзац шостий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 290 від 19.08.2011 )
розміщення заявником валютних цінностей на рахунку та/або проведення за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії;
порушення заявником умов ліцензії чи вимог цього Положення (у разі звернення про зміну умов ліцензії або для отримання нової ліцензії у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, отриманої раніше);
( Абзац сьомий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
недостатньо обґрунтована потреба розміщення валютних цінностей на рахунку та/або проведення через рахунок тих операцій, про які йде мова у заяві;
зміни в законодавстві України або міжнародних договорах України, які стосуються порядку відкриття рахунків, розміщення на них валютних цінностей або операцій, для проведення яких відкривався (відкривається) рахунок, і відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення;
порушення заявником умов індивідуальних ліцензій, якщо Національний банк раніше надавав їх йому. У разі прийняття рішення про відмову Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;
порушення справи про банкрутство або незадовільний фінансовий стан заявника та/або нерезидента, у якого відкритий (відкривається) рахунок;
( Абзац дванадцятий пункту 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 109 від 27.03.2013 )
подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції за рахунком заявника або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом;
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 12 від 21.02.2017 )
операції, що зазначені в поданих заявником до Національного банку документах, не потребують отримання ліцензії;
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
протягом року, що передує даті надходження пакета документів, Національним банком установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від правоохоронних органів чи органів державної влади про порушення) заявником вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.
( Пункт 4.1 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
4.2. Про відмову у видачі ліцензії (зміні умов ліцензії) Національний банк повідомляє заявнику в письмовій формі із зазначенням підстав для відмови протягом строку розгляду документів заявника, установленого в пунктах 2.3 і 2.4 цього Положення.
4.3. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в суді.
4.4. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:
( Абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
заява власника ліцензії про її анулювання (додаток 7);
( Абзац другий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017 )
розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення ним за рахунком інших операцій до дати видачі ліцензії;
порушення власником ліцензії її умов або вимог цього Положення. У разі прийняття рішення про анулювання Національний банк ураховує ступінь тяжкості порушення;
виявлення в документах, які були подані власником ліцензії Національному банку, недостовірної, неповної інформації та/або такі документи були нечинні (недійсні) на дату звернення;
( Абзац п'ятий пункту 4.4 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
невідповідність змісту документів, на підставі яких була видана ліцензія, операціям, які були здійснені власником ліцензії;
( Абзац сьомий пункту 4.4 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку № 290 від 19.08.2011 )
прийняття рішення про припинення юридичної особи - власника ліцензії / державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - власника ліцензії;
( Пункт 4.4 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
відкликання у власника ліцензії генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
( Пункт 4.4 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
4.5. Ліцензія анулюється протягом її дії згідно з розпорядженням Національного банку України (додаток 8).
( Пункт 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
4.6. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав для анулювання Національний банк повідомляє власника ліцензії (за наявності), уповноважений банк, який зазначений у ліцензії, та контролюючий орган, у якому власник ліцензії перебуває на обліку (додаток 9).
( Абзац перший пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 353 від 12.07.2016 )
Власник ліцензії зобов'язаний у 30-денний строк з дати анулювання ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, та/або зняти валютні цінності з рахунку та ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу).
( Абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )( Пункт 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 23.02.2017 )( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 10.08.2005 )
5. Порядок здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях, яка надійшла на рахунок
5.1. Якщо власником ліцензії є юридична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, то надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора та в російських рублях на її рахунок підлягають обов'язковому продажу у випадках та в обсязі, установлених Національним банком. Не підлягає обов'язковому продажу іноземна валюта, що перерахована власником ліцензії з власного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, або з іншого власного рахунку.
5.2. Власник ліцензії зобов'язаний здійснити обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті протягом 10 робочих днів після дня їх зарахування на рахунок шляхом перерахування з рахунку відповідної суми в іноземній валюті на власний рахунок в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або шляхом здійснення обов'язкового продажу іноземної валюти з власного поточного рахунку, відкритого в цьому уповноваженому банку.
Якщо обов'язковий продаж здійснюється з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та на цьому рахунку немає коштів у іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу, в обсязі, достатньому для виконання цих зобов'язань, то з метою здійснення обов'язкового продажу власник ліцензії зобов'язаний:
перерахувати на такий рахунок відповідний обсяг коштів у цій іноземній валюті з інших власних поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках;
або здійснити з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, обов'язковий продаж іншої іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора в еквівалентному обсязі, що визначається за крос-курсом цих валют, розрахованим за офіційними курсами гривні до відповідних іноземних валют, установленими Національним банком на день здійснення обов'язкового продажу.
( Пункт 5.2 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
5.3. Власник ліцензії зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня здійснення обов'язкового продажу подати до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку засвідчені підписом відповідального працівника уповноваженого банку, який зазначений у ліцензії, копії документів, що свідчать про здійснення такого продажу, із зазначенням суми проданої іноземної валюти та дати продажу (копії платіжних доручень, заяв про продаж іноземної валюти, виписок про рух коштів на поточному рахунку тощо).
( Пункт 5.3 глави 5 в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 12 від 21.02.2017, № 102 від 10.10.2017 )
5.4. Власник ліцензії зобов'язаний забезпечити виконання вимоги щодо обов'язкового продажу.
( Положення доповнено новою главою 5 згідно з Постановою Національного банку № 531 від 14.12.2012 )
6. Контроль за виконанням умов ліцензії
( Пункт 6.1 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )( Пункт 6.2 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
6.1. Власник ліцензії (юридична особа/фізична особа-підприємець) зобов’язаний надсилати щомісячно (першим звітним місяцем є календарний місяць, протягом якого була видана ліцензія) до Національного банку України:
інформацію про операції за рахунком відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (файл із показниками статистичної звітності 2РХ "Дані про фінансові операції з нерезидентами");
розшифровки за всіма проведеними операціями за рахунком та копії банківських виписок за рахунком (на паперових носіях) не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним.
( Пункт 6.1 глави 6 в редакції Постанов Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 161 від 28.12.2018 - діє до 07.02.2019 року. Див. пункт 4 Постанови Національного банку № 161 від 28.12.2018 )( Пункт 6.2 глави 6 виключено на підставі Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
6.2. У разі виявлення порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення Департамент фінансового моніторингу Національного банку:
надсилає запит власнику ліцензії для отримання від нього пояснень щодо допущених порушень. Строк очікування відповіді від заявника становить не більше 30 днів з дати реєстрації відповідного запиту;
надсилає інформацію про допущені власником ліцензії порушення до контролюючого органу, у якому власник ліцензії перебуває на обліку;
ураховуючи ступінь тяжкості порушення приймає рішення про анулювання ліцензії або надсилання власнику ліцензії листа-попередження.
( Пункт глави 6 в редакції Постанов Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 12 від 21.02.2017 )
6.3. Власник ліцензії самостійно пред'являє уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, оригінал ліцензії та її копію (копія ліцензії зберігається в уповноваженому банку, а оригінал - повертається власнику ліцензії).
6.4. У разі закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії підтвердженням повернення валютних цінностей в Україну є:
довідка уповноваженого банку, про надходження валютних цінностей з рахунку на рахунок власника ліцензії, відкритий у цьому банку, та виписка з рахунку, яка свідчить про те, що немає залишку на рахунку;
( Абзац другий пункту 6.4 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
та/або митна декларація (якщо власником рахунку є фізична особа, а мета відкриття та використання рахунку не пов'язана з підприємницькою діяльністю, то в разі ввезення в Україну валютних цінностей у кількості, що не потребує письмового декларування, митна декларація не подається).
7. Відповідальність за порушення умов ліцензії та/або вимог цього Положення
7.1. Розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Національного банку УкраїниА.П. Яценюк
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015 )
Додаток 1
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45
)
(пункт 2.6 глави 2)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 10.08.2005, № 531 від 14.12.2012; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 2
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 2.6 глави 2)
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 10.08.2005, № 531 від 14.12.2012; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017; в редакції Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 3
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 4
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних
цінностей на рахунках
за межами України
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 26.04.2018 № 45
)
(пункт 3.1 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 14 від 23.02.2017, № 102 від 10.10.2017; в редакції Постанови Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 5
до Положення про порядок
видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій
на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках
за межами України
(пункт 3.2 глави 3)
ЗАЯВА
про видачу індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 23.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 45 від 26.04.2018 )
Додаток 6
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 7
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії на розміщення резидентом валютних цінностей на рахунках за межами України
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 102 від 10.10.2017, № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 8
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
(пункт 4.5 глави 4)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 118 від 26.04.2011; в редакції Постанови Національного банку № 478 від 24.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017, № 45 від 26.04.2018 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
Додаток 9
до Положення про порядок видачі
Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення
резидентами (юридичними та фізичними
особами) валютних цінностей
на рахунках за межами України
( Додаток )( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 478 від 24.07.2015, № 353 від 12.07.2016, № 12 від 21.02.2017 )
В.о. директора Департаменту
валютного регулювання

М.О. Мельничук
( Додаток 10 виключено на підставі Постанови Національного банку № 14 від 23.02.2017 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
14.10.2004 № 485
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2004 р.
за № 1413/10012
Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!