• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 28.01.2000 № 15
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.01.2000
 • Номер: 15
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.01.2000
 • Номер: 15
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 28.01.2000


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2000 р.
за N 89/4310
Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99,
НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (додаються).
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2000 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2000 р.
за N 89/4310
Зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044):
2.1. В абзаці 6 пункту 9 слова "та відсотки за комерційний кредит постачальників" замінити словами "ризиків транспортування запасів".
2.2. Абзац 2 пункту 13 викласти в такій редакції:
"Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів".
2.3. У п'ятому реченні пункту 22 слово "кінець" замінити словом "початок".
2.4. У пункті 27:
2.4.1. У першому реченні слова "із відображенням вказаної вартості в позабалансовому обліку" вилучити.
2.4.2. Включити друге речення такого змісту:
"Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках".
2.4.3. Друге речення вважати третім.
3. В абзаці 1 пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за N 499/3792), слово "обчислювальними" замінити словом "обчислюваними".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко