• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 28.10.2020 № 1024
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.10.2020
 • Номер: 1024
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.10.2020
 • Номер: 1024
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2020 р. № 1024
Київ
Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2482; 2016 р., № 4, ст. 244; 2017 р., № 61, ст. 1869),зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2020 р. № 1024
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість
1. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі - електронний рахунок) - рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який перераховуються кошти відповідно до пункту 200-1.4 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).".
2. У пункті 6 слова і цифри "статті 69 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)" замінити словами і цифрами "статті 69 Кодексу ".
3. Доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:
"7-1. ДПС протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника податку за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили, здійснює перерахунок суми (SНакл) такого платника за звітний (податковий) період, у якому відбулося анулювання реєстрації платника податку, яке скасоване (відмінене).
Такий перерахунок здійснюється ДПС шляхом перерахунку суми (SНакл) окремо за кожним її показником.
При цьому перерахунок суми (SНакл) такого платника не здійснюється контролюючим органом у разі, коли:
на момент скасування рішення про анулювання реєстрації особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку; або
повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 статті 184 Кодексу .".
4. У пункті 9:
1) в абзаці першому слова "в Реєстрі" замінити словами "в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр)";
2) абзац шостий замінити абзацами такого змісту:
"Під час розрахунку показника (SПопРах) також враховується сума коштів:
вилучених контролюючим органом відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з податку за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди, починаючи з 1 липня 2015 р., визначеними платником податків у податковій декларації з податку або уточнюючому розрахунку;
у разі проведення органами Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам із спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тридцять першим;
3) доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом такого змісту:
"Загальна сума перевищення (SПеревищ) визначається за кожний звітний (податковий) період наростаючим підсумком.".
У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять другим.
5. В абзаці другому пункту 9-1 слова "податкові накладні" замінити словами "податкові накладні / розрахунки коригування".
6. У підпункті 1 пункту 22 та абзаці другому пункту 27 слово "власного" виключити.
7. У тексті Порядку слово "ДФС" замінити словом "ДПС".