Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів

Верховна Рада України Закон від 18.02.2016 №1012-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.02.2016

Номер 1012-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 16, ст.160)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У статті 134:
1) у частині другій:
абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій та двадцять шостий виключити;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва";
2) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
2. Абзац перший частини п'ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:
"5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У статті 136:
1) частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.
Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом";
2) у частині шостій слова "а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, - на конкурентних засадах у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин" виключити.
4. У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів";
2) у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами "за кожним лотом";
пункт "ж" викласти в такій редакції:
"ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків";
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів".
У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
3) у частині восьмій:
в абзаці першому слова "і видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку" виключити;
абзац другий доповнити словами "та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в абзаці другому цієї частини, а також";
абзац сьомий виключити;
4) частину п'ятнадцяту після слова "двох" доповнити словом "зареєстрованих";
5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:
"31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та комунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини другої статті 134 Земельного кодексу України , що виключаються цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 лютого 2016 року
№ 1012-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У статті 134:
1) у частині другій:
абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять перший, двадцять третій та двадцять шостий виключити;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва";
2) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" .
2. Абзац перший частини п'ятої статті 135 замінити двома абзацами такого змісту:
"5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У статті 136:
1) частину п'яту викласти в такій редакції:
"5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.
Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів за кожним лотом";

30 днiв передплати безкоштовно!