• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара

Бразилія, Україна | Договір, Міжнародний документ від 21.10.2003
Реквізити
  • Видавник: Бразилія, Україна
  • Тип: Договір, Міжнародний документ
  • Дата: 21.10.2003
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Бразилія, Україна
  • Тип: Договір, Міжнародний документ
  • Дата: 21.10.2003
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Договір
між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара
( Договір ратифіковано Законом N 1429-IV від 04.02.2004 )
Дата підписання: 21.10.2003
Дата набуття чинності: 22.09.2004
Україна та Федеративна Республіка Бразилія, що далі іменуються відповідно Українська Сторона та Бразильська Сторона і разом - Сторони,
враховуючи положення Договору про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, від 27 січня 1967 року (далі - "Договір про космічний простір"), Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами, від 29 березня 1972 року (далі - "Конвенція, про відповідальність") та Конвенції про реєстрацію об'єктів, що запускаються у космічний простір, від 14 січня 1975 року (далі - "Конвенція про реєстрацію"), інших багатосторонніх договорів та угод, які стосуються освоєння і використання космічного простору.
керуючись положеннями Меморандуму між Національним космічним агентством України та Бразильським космічним агентством про співробітництво щодо використання українських ракет-носіїв на пусковому центрі Алкантара від 16 січня 2002 року та Додатковим протоколом до нього від 18 квітня 2002 року (далі - Меморандум),
підтверджуючи свої зобов'язання щодо Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ),
визнаючи важливу роль космічної діяльності у сприянні подальшому розвитку політичного, соціально-економічного, науково-технічного співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Бразилією,
бажаючи продовжувати та поглиблювати взаємовигідну довгострокову співпрацю у спільному використанні пускового центру Алкантара для пусків української ракети-носія "Циклон-4",
домовились про таке:
Визначення
Для цілей цього Договору використовуються такі визначення:
a. "Пусковий центр Алкантара" означає пусковий комплекс, який складається з будівель, споруд та засобів, розташованих у штаті Мараньяо, що забезпечують проведення робіт з пусків ракет-носіїв.
b. "Загальна інфраструктура пускового центру Алкантара" означає сукупність споруд і будівель, а саме: центр управління польотом, командний пункт, засоби вимірювального комплексу, метеостанція та системи забезпечення (системи енергопостачання, телекомунікаційного забезпечення, засоби водопостачання, каналізації та утилізації відходів, внутрішні дороги, комунікації, аеропорт і морський порт та інші споруди).
c. "Космічний ракетний комплекс Циклон-4" означає сукупність ракети-носія "Циклон-4" з функціонально взаємопов'язаними технічними засобами і спорудами, які призначені для забезпечення транспортування, зберігання, підтримування в готовності, технічного обслуговування, підготовки, пуску і контролю польоту ракети-носія та підготовки космічних апаратів до запуску.
d. "Наземний комплекс" означає сукупність технічного комплексу ракети-носія "Циклон-4", технічного комплексу космічного апарата та головного блоку, та стартовий комплекс.
e. "Ракета-носій Циклон-4" означає ракету-носій "Циклон-4" та її можливі модифіковані версії, виготовлені в Україні під контролем Національного космічного агентства України.
f. "Алкантара Циклон Спейс" означає двостороннє українсько-бразильське спільне підприємство, яке засновуватиметься відповідно до цього Договору.
g. "Статут" означає статут "Алкантара Циклон Спейс".
Предмет Договору
Цей Договір укладено з метою визначення умов довгострокового співробітництва Сторін щодо створення наземного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара та надання послуг в інтересах національних космічних програм Сторін, а також комерційних замовників пускових послуг.
"Алкантара Циклон Спейс"
"Алкантара Циклон Спейс" є міжнародною компанією з економічними та технічними цілями, що утворюється відповідно до цього Договору для експлуатації та пуску ракети-носія "Циклон-4" з пускового центру Алкантара та керуватиметься своїм статутом на таких засадах:
a. "Алкантара Циклон Спейс" відповідає за створення та експлуатацію наземного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара. Процес управління діяльністю та керівництво компанією "Алкантара Циклон Спейс" регулюється статутом;
b. штаб-квартира "Алкантара Циклон Спейс" розташовуватимуться в місті Бразиліа, Федеративна Республіка Бразилія;
c. Сторони засновують "Алкантара Циклон Спейс" на засадах рівних прав та обов'язків і на рівних умовах участі в капіталі отриманні прибутку;
d. ресурси, необхідні для створення капіталу "Алкантара Циклон Спейс", надаватимуться Сторонами українським та бразильським акціонерам "Алкантара Циклон Спейс" або будуть отримані за рахунок кредитування "Алкантара Циклон Спейс" чи його акціонерами;
e. за взаємною згодою Сторін до складу акціонерів "Алкантара Циклон Спейс" можуть залучатись компанії інших країн; їх участь не впливатиме на рівні права та обов'язки Сторін-засновників "Алкантара Циклон Спейс";
f. "Алкантара Циклон Спейс" управлятиметься Радою директорів та Виконавчою дирекцією, які складатимуться з однакової кількості членів, призначених кожною із Сторін;
g. "Алкантара Циклон Спейс" отримує ексклюзивне право на здійснення комерційних пускових послуг з використанням ракети-носія "Циклон-4";
h. "Алкантара Циклон Спейс" забезпечуватиме розвиток наземного комплексу на пусковому центрі Алкантара;
i. "Алкантара Циклон Спейс" матиме ексклюзивне право на використання наземного комплексу на термін дії цього Договору;
j. "Алкантара Циклон Спейс" не здаватиме в оренду, не продаватиме або у будь-який інший спосіб не передаватиме наземний комплекс будь-якій фірмі, країні або організації;
k. Сторони доручають "Алкантара Циклон Спейс" проведення комплексних випробувань космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та здійснення першого пуску ракети-носія "Циклон-4" з пускового центру Алкантара;
l. "Алкантара Циклон Спейс" повинна здійснити обов'язкове страхування відповідальності перед третіми сторонами у разі завдання збитків в результаті власної діяльності;
m. "Алкантара Циклон Спейс" дотримуватиметься законодавства Федеративної Республіки Бразилії та міжнародних зобов'язань, що визначають норми та положення щодо безпеки з метою захисту персоналу, обладнання та довкілля під час підготовки та пусків ракети-носія "Циклон-4" з пускового центру Алкантара;
n. "Алкантара Циклон Спейс" при визначенні ціни пускових послуг також буде враховувати кошти, необхідні для амортизації інвестицій у спорудження наземного комплексу;
o. "Алкантара Циклон Спейс" забезпечуватиме захист інтелектуальної власності, створеної в рамках реалізації цього Договору.
Уповноважені органи
1. Українська Сторона та Бразильська Сторона призначають відповідно Національне космічне агентство України (НКАУ) та Бразильське космічне агентство (БКА) уповноваженими органами, відповідальними за здійснення довгострокового співробітництва у використанні ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара.
2. Для провадження діяльності, зазначеної у статті 2 цього Договору, уповноважені органи можуть відповідно до внутрішніх правил та процедур, положень цього Договору та Рамкової угоди укладати угоди, які відповідають меті цього Договору.
3. Сторони з метою виконання цього Договору можуть утворювати додаткові спеціальні спільні групи.
Розподіл обов'язків Сторін
1. Сторони забезпечують до 30 грудня 2006 року проведення випробувань і введення в штатну експлуатацію космічного ракетного комплексу "Циклон-4", при цьому:
- Українська Сторона забезпечує згідно з тактико-технічним завданням розробку ракети-носія "Циклон-4", її вузлів та агрегатів, її комплексне випробування, підготовку виробничої бази та виготовлення на замовлення "Алкантара Циклон Спейс" технологічного електромеханічного макета ракети-носія "Циклон-4" для випробувань та першого льотного зразка ракети-носія;
- Бразильська Сторона забезпечує створення загальної інфраструктури пускового центру Алкантара згідно з Технічними вимогами до загальної інфраструктури, необхідними для пусків ракети-носія "Циклон-4".
У рамках цих зобов'язань Українська Сторона забезпечує:
a) сертифікацію ракети-носія "Циклон-4", адаптованої до умов наземного комплексу та загальної інфраструктури пускового центру Алкантара, і відповідність ракети-носія нормам пускової безпеки та технічним даним, які визначені відповідними технічними документами;
b) постачання на контрактній основі відповідно до процедур експорту "Алкантара Циклон Спейс" ракети-носія "Циклон-4" і технічної інформації, необхідної для її експлуатації, а також надання послуг з її підтримки та підготовки до пуску.
Бразильська Сторона забезпечує:
a) ліцензування відповідно до законодавства Федеративної Республіки Бразилії діяльності "Алкантара Циклон Спейс" щодо організації пусків ракети-носія "Циклон-4";
b) надання на контрактній основі "Алкантара Циклон Спейс" експлуатаційних послуг пусковим центром Алкантара, необхідних для здійснення пусків ракети-носія "Циклон-4".
2. Сторони з метою забезпечення безпеки при здійсненні пускової діяльності та належної якості складових частин космічного ракетного комплексу "Циклон-4", що взаємно постачаються, будуть проводити узгоджену політику в галузі сертифікації ракетно-космічної техніки.
При цьому уповноважені органи Сторін:
- забезпечують взаємне визнання результатів сертифікації і сертифікатів відповідності, які видаються національними органами сертифікації на вироби ракетно-космічної техніки, що постачатимуться українськими та бразильськими підприємствами у рамках створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара;
- проводять спільні роботи з гармонізації національних космічних систем сертифікації;
- забезпечують одна одну нормативною документацією з питань сертифікації ракетно-космічної техніки.
Права власності
Сторони зберігають рівні права власності на спільно споруджений наземний комплекс на пусковому центрі Алкантара.
Будь-які споруди або інші будівлі, створені у рамках цього Договору, не даватимуть Українській Стороні права власності чи юрисдикції на будь-яку частину території або капітальної інфраструктури Федеративної Республіки Бразилії.
Сторони зобов'язуються надати "Алкантара Циклон Спейс" для використання у рамках цього Договору необхідні споруди та обладнання. Бразильська Сторона надасть земельну ділянку під спорудження наземного комплексу на пусковому центрі Алкантара. Розмір площі земельної ділянки визначають Уповноважені органи за пропозицією "Алкантара Циклон Спейс". "Алкантара Циклон Спейс" сплачуватиме Федеративній Республіці Бразилії орендну плату за користування земельною ділянкою. Бразильська Сторона не буде вносити поправок або змінювати умови оренди земельної ділянки протягом дії цього Договору.
Бразильська Сторона забезпечить згідно із законодавством Федеративної Республіки Бразилії захист власності Української Сторони. Така власність складатиметься з внесків коштів та майна для спорудження наземного комплексу ракети-носія "Циклон-4" на пусковому центрі Алкантара.
Ліцензування та сертифікація
Ліцензування "Алкантара Циклон Спейс" на право провадження діяльності з пусків ракет-носіїв відбувається згідно із законодавством Федеративної Республіки Бразилії.
Ліцензування українських і бразильських підприємств та установ на розробку та виготовлення ракети-носія "Циклон-4", обладнання та технологічних систем наземного комплексу здійснюється згідно із законодавством Сторін.
Фінансування
1. Кожна із Сторін забезпечить необхідне фінансування своїх зобов'язань згідно із статтею 2 цього Договору, а саме:
a) Українська Сторона забезпечуватиме фінансування розробки ракети-носія "Циклон-4", її вузлів та агрегатів, комплексного випробування та підготовки виробничої бази;
b) Бразильська Сторона забезпечуватиме фінансування робіт із створення загальної інфраструктури пускового центру Алкантара згідно з технічними вимогами до космічного ракетного комплексу "Циклон-4";
Сторони спільно чи окремо, напряму чи опосередковано, залежно від домовленостей, починаючи з 2004 року надаватимуть "Алкантара Циклон Спейс" або/та їх відповідним акціонерам на їх прохання гарантії здійснення кредитних операцій. Сторони застосовуватимуть такі ж самі процедури до здійснення необхідних валютних операцій при сплаті за зобов'язаннями "Алкантара Циклон Спейс".
2. Уповноважені органи визначать механізм повернення інвестицій, пов'язаних із спорудженням наземного комплексу, у додатковій угоді.
Митниця, привілеї діяльності
Митне оформлення обладнання, що переміщується в рамках реалізації цього Договору, здійснюється Сторонами згідно із статтею 11 Рамкової угоди.
Сторони застосовують для сприяння співробітництву у рамках цього Договору як привілеї на такі норми:
a) звільняються від будь-якого податку чи зборів тільки матеріали та обладнання, необхідні для забезпечення пускових послуг, що постачатимуться "Алкантара Циклон Спейс";
b) звільняються від будь-якого податку чи зборів матеріали, обладнання та технічні дані, які "Алкантара Циклон Спейс" імпортуватиме з будь-якої із Сторін чи з третьої країни для використання під час будівництва наземного комплексу або додаткових споруд чи виконання будь-яких допоміжних робіт. Те ж саме стосуватиметься діяльності "Алкантара Циклон Спейс" щодо зазначених матеріалів, обладнання та технічних даних;
c) звільняються від будь-якого податку чи зборів з прибутку "Алкантара Циклон Спейс" та його платежів будь-якій фізичній чи юридичній особі, у разі, коли за сплату зазначених платежів "Алкантара Циклон Спейс" несе юридичну відповідальність;
d) відмова від будь-яких фінансових обмежень на фонди "Алкантара Циклон Спейс", утворені у рамках цього Договору;
e) матеріали та устаткування, згадані у підпункті "b", матимуть доступ на територію обох держав.
У разі можливості персонал, як спеціалізований, так і ні, обладнання і матеріали, що мають обидві Сторони, використовуватимуться на паритетних засадах.
Персонал
1. Кожна із Сторін сприяє у рамках свого законодавства в'їзду, перебуванню та виїзду із своєї території осіб, їх майна, яке залучено до діяльності, програм та проектів, охоплених цим Договором, та їх особистих речей.
2. Уповноважені органи кожної Сторони забезпечуватимуть інформування осіб, згаданих у пункті 1 цієї статті, та членів їх сімей перед в'їздом до пускового центру Алкантара про специфічні заходи з охорони здоров'я, які рекомендуються або є обов'язковими.
Протягом перебування на території однієї із Сторін особи, згадані у пункті 1 цієї статті, дотримуються законів країни перебування.
3. Сторони сприятимуть спрощенню процедури отримання віз для персоналу "Алкантара Циклон Спейс" та персоналу, залученого до діяльності "Алкантара Циклон Спейс". Такі візи надаватимуться за вимогою "Алкантара Циклон Спейс" та відповідно до поданого ним обґрунтування.
Інформація та дані
Сторони обмінюються в найкоротші строки всією інформацією та даними, необхідними для реалізації діяльності із співробітництва, включаючи ту інформацію або дані, які були отримані поза рамками цього Договору. Сторони зобов'язуються спрощувати обмін інформацією між ними та їх уповноваженими органами. Правила та принципи, які стосуються цього обміну інформацією та технічними даними, можуть бути уточнені в спеціальній угоді між уповноваженими органами.
Конфіденційні інформація та дані можуть бути предметом обміну, якщо це необхідно, згідно з правилами та процедурами, встановленими Угодою про захист технологій.
Жодна із Сторін не розголошуватиме і не передаватиме інформацію та дані, отримані від іншої Сторони, без попереднього дозволу останньої. Сторона, яка отримує інформацію та дані від іншої Сторони, використовує їх з метою співробітництва та відповідно до обмежень, уточнених іншою Стороною. Сторони обмінюватимуться тільки тією інформацією та технічними даними, на передачу якої вони мають право.
Інтелектуальна власність
1. Жодне положення цього Договору не поширюється на інтелектуальну власність, зареєстровану поза рамками спільної діяльності до утворення "Алкантара Циклон Спейс", та не може бути інтерпретоване як таке, що надає або вимагає існування чи визнання якогось права на винахід, патент або будь-який інший елемент, що є об'єктом інтелектуальної власності.
До інтелектуальної власності, отриманої в рамках спільної діяльності після утворення "Алкантара Циклон Спейс", Сторони застосовують положення щодо інтелектуальної власності, викладені у додатку до Рамкової угоди, та додаткові спеціальні угоди, укладені в разі необхідності між уповноваженими органами.
2. "Алкантара Циклон Спейс" забезпечить захист інтелектуальної власності, отриманої в ході діяльності при реалізації цього Договору.
Контроль за експортом та імпортом
Імпорт та експорт товарів, інформації, технічних даних та технологій, залучених Сторонами, здійснюються відповідно до національного законодавства Сторін у сфері контролю за експортом та імпортом та згідно з їх міжнародними зобов'язаннями. Жодне положення цього Договору не повинне інтерпретуватися як таке, що зобов'язує одну із Сторін дозволяти експорт або імпорт якогось товару, інформації, технічних даних або технологій, якщо ця експортна або імпортна операція підлягає контролю на виконання міжнародного договору, закону або нормативного акта. Сторони слідкують, щоб передача документації, що стосується імпорту або експорту товарів, інформації, технічних даних та технологій, здійснювалась у строки, сумісні із строками діяльності в рамках співробітництва.
Відповідальність та юрисдикція
1. Відповідальність щодо позовів третіх сторін визначатиметься згідно з Конвенцією про відповідальність. У разі подання позову Сторони нестимуть солідарну відповідальність щодо відшкодування збитків третій стороні при пуску ракети-носія "Циклон-4".
Сторони проводять у найкоротші строки двосторонні консультації стосовно всіх позовів про відшкодування збитків, які їм подаються, або всіх судових позовів до них у рамках Конвенції про відповідальність.
2. Сторони порівну розподіляють витрати на відшкодування збитків, нанесених третій стороні з причини пуску ракети-носія "Циклон-4".
У цьому випадку "Алкантара Циклон Спейс" зобов'язана виплатити Сторонам відшкодування, розмір яких Сторони визначать у спеціальній угоді.
3. Положення пункту 2 цієї статті застосовується також при розподілі фінансових зобов'язань під час виплати відшкодувань за збитки, спричинені пуском ракети-носія "Циклон-4" громадянам Сторін та іноземним громадянам, які були присутні на території Федеративної Республіки Бразилії.
4. Згідно з Конвенцією про реєстрацію Сторони для кожного конкретного запуску космічного об'єкта досягатимуть домовленості щодо порядку його реєстрації.
Застосування законів
1. Бразильське законодавство застосовуватиметься щодо всіх домовленостей та суперечок, які стосуються "Алкантара Циклон Спейс" та бразильських громадян або резидентів, а також "Алкантара Циклон Спейс" та бразильських організацій.
Українське законодавство застосовуватиметься щодо всіх домовленостей та суперечок, які стосуються "Алкантара Циклон Спейс" та українських громадян або резидентів, а також "Алкантара Циклон Спейс" та українських організацій.
2. Верховний федеральний суд Федеративної Республіки Бразилії розглядає позови та веде арбітражні розгляди, що стосуються "Алкантара Циклон Спейс" та бразильських громадян або резидентів, а також "Алкантара Циклон Спейс" та бразильських організацій. Компетентні органи України розглядають позови та ведуть арбітражні розгляди, що стосуються "Алкантара Циклон Спейс" та українських громадян або резидентів, а також "Алкантара Циклон Спейс" та українських організацій.
Верховний федеральний суд Федеративної Республіки Бразилії розглядає позови та веде арбітражні розгляди, що стосуються "Алкантара Циклон Спейс" та громадян або резидентів та/або організацій третіх сторін.
Відповідність законодавству
Жодне із зобов'язань в рамках цього Договору не повинно викликати порушення законодавства кожної із Сторін, а також норм і принципів міжнародного права, включаючи положення Договору про космічний простір, Конвенції про відповідальність та Конвенції про реєстрацію.
Прикінцеві положення
1. Цей Договір набирає чинності з дати обміну повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.
Цей Договір може бути змінено за взаємною письмовою згодою Сторін у формі протоколу. Зміни та доповнення до цього Договору набиратимуть чинності з дати обміну повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набирання ними чинності.
2. Розбіжності щодо тлумачення або застосування цього Договору вирішуються шляхом консультацій між Сторонами.
3. Цей Договір укладається на невизначений термін. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Договору шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення про свій намір припинити дію цього Договору. У такому випадку цей Договір припинить свою дію через один рік з дати відповідного письмового повідомлення.
4. У разі припинення дії цього Договору його положення продовжуватимуть застосовуватися до завершення виконання Сторонами своїх зобов'язань за статтями 6 і 12.
Вчинено у м. Бразилія 21 жовтня 2003 року у двох примірниках, кожний українською, португальською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи застосування положень цього Договору текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Україну За Федеративну
Республіку Бразилія
(підпис)
(підпис)