Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Заява від 10.12.2013 №779

Міністерство доходів і зборів України Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма типового документа, Форма, Картка, Повідомлення, Положення від 10.12.2013 №779
Остання редакція від 21.11.2017 втрата чинності (наказ від 29.09.2017 N 822 /z1306-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство доходів і зборів України

Тип Наказ, Заява, Журнал, Довідка, Форма типового документа, Форма, Картка, Повідомлення, Положення

Дата 10.12.2013

Номер 779

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
4. Застосування форм документів, які не передбачені цим Положенням, не допускається.
5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді.
Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу.
Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Міндоходів України.
ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків
1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється Міндоходів України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР.
Міндоходів України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки в Державному реєстрі, і надсилає відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків до контролюючого органу за місцем реєстрації фізичної особи, за місцем проживання фізичної особи, за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи.
2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:
XXXXXNNNNK, де:
XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN - порядковий номер Облікової картки;
K - контрольний розряд.
3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.
4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до пункту 12 розділу VII цього Положення.
5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Міндоходів України.
Директор Департаменту
розвитку ІТ, електронних
сервісів та обліку платників

О.В. Теньков
Додаток 1
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 3 розділу ІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
На виконання статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статті 17 розділу І, статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо Вам про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Кожний громадянин має право ознайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (стаття 32 Конституції України ).
Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу І Податкового кодексу України ).
Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (стаття 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України ).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує територіальний орган (стаття 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України ).
Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (стаття 63 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).
Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (стаття 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України).
Додаток 2
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VII)
ОБЛІКОВА КАРТКА
фізичної особи - платника податків
Додаток 3
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 10 розділу VII)
КАРТКА
платника податків
Додаток 4
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 12 розділу VІІ)
ФОРМА
даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України
Додаток 5
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 13 розділу VІІ)
ДОВІДКА
про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків
Додаток 6
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 15 розділу VІІ)
ЖУРНАЛ
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
№ з/пДата видачі документа про реєстрацію та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номерРеєстраційний номер облікової картки платника податківПрізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала карткуДокумент, що посвідчує особу, його серія, номерПідпис особи, яка отримала карткуПрізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особиДокумент, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номерПрізвище та ініціали особи, яка видала карткуПідпис особи, яка видала картку
12345678910
__________
Примітка.
Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано законному представнику чи уповноваженій особі або одному з батьків неповнолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).
Додаток 7
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 16 розділу VІІ)
ЖУРНАЛ
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків
№ з/пДата видачі довідкиПрізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідкуДокумент, що посвідчує особу, його серія, номерРеєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінивсяДіючий реєстраційний номер облікової картки платника податківПідпис особи, яка отримала довідкуПрізвище та ініціали особи, яка видала довідкуПідпис особи, яка видала довідку
123456789
Додаток 8
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу VІІІ)
ПОВІДОМЛЕННЯ
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
Додаток 9
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 8 розділу VІІІ)
ФОРМА
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України
Додаток 10
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 10 розділу VІІІ)
ЖУРНАЛ
обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
№ з/пДата подання Повідомлення/ ЗаявиПрізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала Повідомлення/ ЗаявуСерія та номер паспортаПрізвище та ініціали посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ ЗаявуПідпис посадової особи, яка прийняла Повідомлення/ ЗаявуДата внесення відмітки до паспортаПідпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті
12345678
Додаток 11
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу ІХ)
ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Додаток 12
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 1 розділу ІХ)
ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта
Додаток 13
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 4 розділу Х)
ЗАЯВА
Додаток 14
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 6 розділу Х)
ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків
Додаток 15
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 6 розділу Х)
ВІДОМОСТІ
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків
Додаток 16
до Положення про реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків
(пункт 8 розділу Х)
ЖУРНАЛ
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків
№ з/пПрізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої надаються відомостіРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортаДокумент, що посвідчує особу, його серія, номерПеріод, за який надано відомостіПрізвище, ім’я, по батькові законного представника чи уповноваженої особиДокумент, що посвідчує законного представника чи уповноважену особу, його серія, номерПідпис особи, яка отримала відомостіПрізвище та ініціали особи, яка видала відомостіПідпис особи, яка видала відомості
12345678910
__________
Примітка.
У графі 3 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта); графи 6, 7 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано законному представнику чи уповноваженій особі.
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.12.2013 № 779
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2013 р.
за № 2211/24743
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Відповідно до статей 41, 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України , затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.
2. Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інформаційно-комунікаційному департаменту (Семченко О.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Міністерства доходів і зборів України та у засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.
МіністрО.В. Клименко
ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної
реєстраційної служби України


Ю. Колобов

В.Ю. ЗахарченкоГ.А. Резніков


Д.М. Ворона
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
10.12.2013 № 779