• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ від 29.11.2023 № 2034
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 29.11.2023
 • Номер: 2034
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 29.11.2023
 • Номер: 2034
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2023 № 2034
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 грудня 2023 р.
за № 2109/41165
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
Відповідно до статей 10, 11, 18 Закону України "Про реабілітацію в сфері охорони здоров’я", Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року № 1268, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою удосконалення організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, НАКАЗУЮ:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, такі зміни:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
1) заголовок наказу викласти в такій редакції:
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я, посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою, залучених до надання реабілітаційної допомоги у складі мультидисциплінарних реабілітаційних команд в закладах охорони здоров’я ";
( Абзац другий підпункту 1 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
2) пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"1.8. Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, залучених до надання реабілітаційної допомоги у складі мультидисциплінарних реабілітаційних команд в закладах охорони здоров’я (додається).".
2. Внести зміни до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2019 року № 668, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2019 року за № 417/33388 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 червня 2022 року № 1064), виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Затвердити Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою, залучених до надання реабілітаційної допомоги у складі мультидисциплінарних реабілітаційних команд в закладах охорони здоров’я, що додається.
( Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
4. Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій (Василю Стрілці) забезпечити:
1) в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України, після здійснення його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України

Міністр соціальної політики України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніО. Лісовий


Ю. Свириденко

О. Жолнович


Д. Лубінець


Г. ОсовийР. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
29 листопада 2023 року № 2034
ПЕРЕЛІК
посад професіоналів з вищою немедичною освітою, залучених до надання реабілітаційної допомоги у складі мультидисциплінарних реабілітаційних команд в закладах охорони здоров’я
№ з/п Посади професіоналів Спеціальність/спеціалізація
1 Соціальний працівник (за необхідністю) Вища освіта у галузі знань "Соціальна робота"

Директор Департаменту
високотехнологічної медичної
допомоги та інноваційВ. Стрілка
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
25 березня 2019 року № 668
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
від 29 листопада 2023 року № 2034)
ПЕРЕЛІК
посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я
№ з/п Посади професіоналів у галузі охорони здоров ’я Спеціальність у закладі вищої освіти / спеціалізація*
1 2 3
1 Експерт з оцінки медичних технологій Спеціальності "Медицина", "Стоматологія", "Медична психологія", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" (освітня програма за дипломом "Фармація", "Клінічна фармація" або "Технології парфумерно-косметичних засобів") галузі знань "Охорона здоров’я", спеціалізація "Оцінка медичних технологій"
2 Ерготерапевт Спеціальність "Терапія та реабілітація" ("Фізична терапія, ерготерапія"), спеціалізація за дипломом "Ерготерапія". Спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" (без зазначення спеціалізації у дипломі), "Фізична реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я", "Фізична реабілітація" галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" за умови проходження спеціалізації "Ерготерапія" до 01 січня 2028 року
3 Протезист-ортезист Спеціальність "Технології медичної діагностики та лікування", спеціалізація за дипломом "Протезування-ортезування"; або за умови наявності стажу не менше 3 років роботи відповідно до професійного стандарту "Протезист-ортезист" та проходження спеціалізації "Протезування-ортезування" до 01 січня 2028 року: спеціальність "Фізична культура і спорт", спеціальності галузей знань "Охорона здоров’я", "Біологія", "Хімічна інженерія та біоінженерія", "Механічна інженерія", "Виробництво та технології"
4 Професіонал з клінічних досліджень Спеціальності "Медицина", "Стоматологія", "Медична психологія", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" (освітня програма за дипломом "Фармація", "Клінічна фармація" або "Технології парфумерно-косметичних засобів") галузі знань "Охорона здоров’я", спеціалізація "Клінічні дослідження"
5 Професіонал з фармаконагляду Спеціальності "Медицина", "Стоматологія", "Медична психологія", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" (освітня програма за дипломом "Фармація", "Клінічна фармація" або "Технології парфумерно-косметичних засобів") галузі знань "Охорона здоров’я", спеціалізація "Фармаконагляд"
6 Терапевт мови і мовлення Спеціальність "Терапія та реабілітація", спеціалізація за дипломом "Терапія мови і мовлення"; або за умови наявності стажу не менше 3 років виконання обов’язків терапевта мови та мовлення в закладах охорони здоров’я та проходження спеціалізації "Терапія мови і мовлення" до 01 січня 2028 року: спеціальності "Спеціальна освіта" та інші спеціальності галузі знань "Освіта/педагогіка" (з кваліфікацією/спеціалізацією логопед (логопедія))
7 Трансплант-координатор Спеціальності галузі знань "Охорона здоров’я", тематичне удосконалення за профілем роботи
8 Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи) Спеціальності галузі знань "Охорона здоров’я", "Соціальна робота" або "Соціальні та поведінкові науки", тематичне удосконалення за профілем роботи
9 Фізичний терапевт Спеціальність "Терапія та реабілітація" ("Фізична терапія, ерготерапія"), спеціалізація за дипломом "Фізична терапія"; Спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" (без зазначення спеціалізації у дипломі), "Фізична реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я", "Фізична реабілітація" галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини"
__________
* Кваліфікаційні вимоги до посад цього Переліку визначаються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. "Охорона здоров’я", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117.

Директор Департаменту
високотехнологічної медичної
допомоги та інноваційВ. Стрілка
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2079 від 07.12.2023 )