• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації

Міністерство економіки України | Наказ від 28.09.2023 № 14432 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.09.2023
 • Номер: 14432
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.09.2023
 • Номер: 14432
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.09.2023 м. Київ № 14432
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2023 р. за № 1973/41029
Про затвердження Порядку компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації, що додається.
2. Департаменту праці та зайнятості (Поклонський Р. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.
 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр 

Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕННЯ:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр освіти і науки України

Оксен ЛІСОВИЙ

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

Наталія ЗЕМЛЯНСЬКА

Директор Державного
центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
28 вересня 2023 року № 14432
Порядок
компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації
1. Цей Порядок визначає механізм компенсації регіональними центрами зайнятості, філіями регіональних центрів зайнятості, а також обласними, Київським міським, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості (до їх припинення) (далі - центри зайнятості) витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних (далі - компенсація витрат на проїзд).
2. Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі - професійне навчання) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах, організаціях відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - безробітні).
3. Витрати на проїзд компенсуються в розмірі вартості проїзду залізничним транспортом (крім витрат на проїзд у м'яких вагонах, вагонах 1 класу та у міському електротранспорті) і автомобільним транспортом загального користування (крім міського і таксі) з урахуванням витрат, пов'язаних із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в поїздах, та страхових платежів на транспорті.
4. Безробітному, який проходить професійне навчання не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) безробітного, в період проходження професійного навчання надається компенсація витрат на проїзд за кожен день навчання.
5. У разі проходження безробітним професійного навчання не за місцем його реєстрації як безробітного та/або не за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування), та в разі забезпечення його місцем проживання на період навчання такому безробітному надається компенсація витрат на проїзд за добу до початку навчання та за добу, що настає після закінчення навчання, за наявності підтвердних документів.
Якщо час у дорозі триває понад одну добу, витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку компенсуються відповідно до часу перебування в дорозі за наявності підтвердних документів.
У разі запровадження воєнного стану, надзвичайного стану, карантинних обмежень, виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження або інших форс-мажорних обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти, безробітному компенсуються витрати на проїзд до задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) безробітного та у зворотному напрямку після поновлення навчального процесу.
6. Для отримання компенсації витрат на проїзд безробітний подає центру зайнятості заяву про надання компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період проходження професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації (далі - заява) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Заява подається протягом п'яти календарних днів після завершення навчання або до п'ятого числа місяця, наступного за місяцем, за який надається компенсація витрат на проїзд (у разі коли компенсація витрат на проїзд виплачується протягом декількох місяців).
Заява подається особисто в паперовій або електронній формі з використанням технічних засобів електронної комунікації та з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
До заяви безробітним додаються:
квитки на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку або довідка транспортного підприємства про вартість проїзду (за відсутності квитків);
маршрутний лист за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
Для отримання компенсації витрат на проїзд до місця проходження виробничого навчання (практики) та у зворотному напрямку безробітний подає центру зайнятості витяг з наказу закладу освіти про направлення безробітного на виробниче навчання (практику).
Для отримання компенсації витрат на проїзд до задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) безробітного та у зворотному напрямку після поновлення навчального процесу, призупиненого у зв'язку із запровадженням воєнного стану, надзвичайного стану, карантинних обмежень, виникненням надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження або інших форс-мажорних обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти, безробітний подає центру зайнятості витяг з наказу закладу освіти про призупинення (поновлення) навчального процесу у зв'язку з встановленням карантину або запровадженням обмежувальних заходів.
Інформація, зазначена в заяві, подається та оброблюється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
7. Центр зайнятості протягом 15 робочих днів з дня подання безробітним заяви перевіряє подані документи, приймає рішення про надання компенсації витрат на проїзд та перераховує кошти на банківський рахунок безробітного або приймає рішення про відмову в наданні компенсації витрат на проїзд.
У разі подання неповного пакета документів або подання недостовірних даних центр зайнятості відмовляє безробітному в наданні компенсації витрат на проїзд та протягом одного дня після прийняття рішення повідомляє його електронною поштою або особисто.
Безробітний протягом п'яти календарних днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості може подати уточнюючі або додаткові документи, що підтверджують право на отримання компенсації витрат на проїзд.
8. Безробітний протягом 30 календарних днів після припинення професійного навчання без поважних причин або відмови працювати за набутою професією відшкодовує центру зайнятості, який уклав з ним договір про професійне навчання, суму наданої компенсації витрат на проїзд.
Поважними причинами дострокового припинення безробітним навчання вважаються:
працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту) або забезпечення роботою самостійно;
поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
смерть безробітного або визнання його за рішенням суду померлим чи безвісно відсутнім, недієздатним або обмежено дієздатним;
стан здоров'я безробітного, який має медичні протипоказання щодо продовження навчання за професією або його подальшої роботи за набутою професією, що підтверджено документально;
призов на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу;
проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу";
призов на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами, для догляду за дитиною;
інші причини, що не залежать від безробітного, підтверджені документально.
9. Компенсація витрат на проїзд здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 

Директор департаменту
праці та зайнятості

Роман ПОКЛОНСЬКИЙ
 
Додатки
до Порядку компенсації зареєстрованим безробітним витрат на проїзд до місця проходження навчання та у зворотному напрямку в період професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації