• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

Міністерство охорони здоровя України  | Наказ від 18.10.2023 № 1810
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.10.2023
 • Номер: 1810
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони здоровя України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.10.2023
 • Номер: 1810
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2023 м. Київ № 1810
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2023 р. за № 1914/40970
Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на виконання Закону України від 13 липня 2023 року № 3238 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами" та з метою вдосконалення процесів формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, що додаються.
2. Департаменту цифрових трансформацій в охороні здоров'я (В'ячеславу Дідківському) забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр

Віктор ЛЯШКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Олександр ПОТІЙ

Голова Державної регуляторної
служби України

Олексій КУЧЕР

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

В. о. Голови Національної
служби здоров'я України

Олександр РЯБЕЦЬ

Голова правління Пенсійного
фонду України

Євгеній КАПІНУС

Міністр соціальної політики України 

Оксана ЖОЛНОВИЧ 

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
18 жовтня 2023 року № 1810
Зміни
до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350
1. Пункт 10 розділу III викласти в такій редакції:
"10. Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується на строк, який включає допологовий (70 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу), післяпологовий (56 календарних днів (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70 календарних днів), крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) та додатковий період непрацездатності (14 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) за умов, визначених цим пунктом.
Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується з визначеної пацієнткою дати у період від початку 30 тижня вагітності та до дня пологів (включно). Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії "Вагітність та пологи" на строк пізніше ніж початок 30 тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до цього Порядку (за винятком формування на додатковий період відповідно до абзаців одинадцятого - чотирнадцятого цього пункту). Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії "Вагітність та пологи", то медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується з дати пологів.
Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується (крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) на:
126 календарних днів в залежності від випадку:
лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 30 тижнів вагітності;
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу у стаціонарних умовах при вагітності після початку 30 тижнів вагітності, якщо відсутній сформований медичний висновок щодо початку випадку непрацездатності категорії "Вагітність та пологи";
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії "Вагітності та пологи", у разі народження однієї живої дитини при пологах без ускладнень після 37 тижня вагітності;
140 календарних днів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії "Вагітності та пологи", у разі народження живої чи мертвої дитини при пологах до 30 тижня вагітності або у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;
56 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, якщо народилася одна жива дитина при пологах без ускладнень після 37 тижнів вагітності;
70 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;
14 календарних днів з дати наступної за датою завершення і як продовження попереднього медичного висновку цього випадку непрацездатності категорії "Вагітність та пологи" тривалістю 56 або 126 календарних днів в залежності від випадку:
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів;
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в пологах, у разі народження мертвої дитини;
лікуючим лікарем суб'єкта господарювання, у якому пацієнтці надається спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах при ускладненнях в післяпологовий період.".
2. Пункт 11 розділу III викласти в такій редакції:
"11. Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на строк, який включає допологовий та післяпологовий за умов, визначених цим пунктом.
Формування медичного висновку категорії "Вагітність та пологи" для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 90 або 180 календарних днів здійснюється за умови пред'явлення такими пацієнтками посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого відповідно до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551.
Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується з визначеної пацієнткою дати у період від початку 27 тижня вагітності та до дня пологів (включно). Якщо пацієнтка бажає перенести формування медичного висновку категорії "Вагітність та пологи" на строк пізніше ніж початок 27 тижня вагітності, вона пише заяву згідно з додатком 3 до цього Порядку. Якщо пацієнтці до дня пологів не було сформовано медичного висновку категорії "Вагітність та пологи", то медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується з дати пологів.
Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" для жінок, які належать до 1 - 3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на:
180 календарних днів в залежності від випадку:
лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 27 тижня вагітності;
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в стаціонарних умовах при вагітності після початку 27 тижня вагітності, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії "Вагітність та пологи";
лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії "Вагітності та пологи" при пологах у випадку народження живої чи мертвої;
90 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах.".
3. В абзаці третьому пункту 1 розділу IV слова та цифри "проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України" замінити словами "дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування".
4. Доповнити новим додатком такого змісту:
"Додаток 3
до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я
(пункт 10 розділу III)
  Головному лікарю
_________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я чи прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) пацієнтки)
Заява
Я, __________________________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності))
прошу сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи" з датою початку ____________ (____________) ____________ ____, або дати пологів, якщо
                                                         (число, цифрою)  (число, прописом)            (місяць)         (рік)
останні настануть раніше визначеної у цій заяві дати.
____________________
(дата написання цієї заяви)
____________________
(прізвище та ініціали)
____________
(підпис)
Погоджено:  
_________________________________________
(найменування посади лікаря, який відповідно до
додатків 1, 2 до цього Порядку має право на
формування медичних висновків про тимчасову
непрацездатність категорії "Вагітність та пологи")
_________________________________________
(найменування посади головного лікаря закладу
охорони здоров'я)
____________
(підпис)
  ____________________
(власне ім'я та прізвище)
  ____________
(підпис)
  ____________________
(власне ім'я та прізвище)
"___" ____________ 20__ р. "___" ____________ 20__ р.".
 

Директор Департаменту цифрових
трансформацій в охороні здоров'я

В'ячеслав ДІДКІВСЬКИЙ