Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв. Наказ від 20.11.2017 №606

Міністерство оборони України Наказ, Правила від 20.11.2017 №606
Остання редакція від 20.11.2017. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство оборони України

Тип Наказ, Правила

Дата 20.11.2017

Номер 606

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370
Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
На виконання пункту 7 статті 7 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та з метою упорядкування носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв, що додаються.
2. Начальнику Тилу Збройних Сил України у місячний строк розробити та подати на затвердження План переходу військовослужбовців Збройних Сил України на носіння нової військової форми одягу та забезпечити його своєчасне виконання.
3. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 січня 2019 року.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т. Полторак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370
ПРАВИЛА
носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
І. Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок носіння військової форми одягу відповідно до наказу Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року № 370 "Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2017 року за № 1047/30915 (далі - наказ "Про затвердження Зразків"), військовослужбовцями Збройних Сил України (далі - військовослужбовці) та ліцеїстами військових ліцеїв (далі - ліцеїсти).
2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, військовозобов’язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти, ліцеїсти, а також особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Громадянам, які звільнені з військової служби із зарахуванням у запас або у відставку з правом носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, яка встановлена на момент звільнення.
3. Військову форму одягу носять у суворій відповідності з цими Правилами. Предмети військової форми одягу повинні відповідати встановленим у наказі "Про затвердження Зразків" описам, бути ретельно припасованими й утримуватися в бездоганному стані.
4. Встановлено такі види військової форми одягу:
парадна (парадно-вихідна);
повсякденна;
польова (службова морська);
спеціальна (робоча);
спортивна.
Кожна із зазначених військових форм поділяється на літню та зимову, а також демісезонну повсякденну і польову (службову морську) форму одягу.
5. Військова форма одягу призначена для носіння:
1) парадна (парадно-вихідна) - на парадах та під час:
вручення військовим частинам* державних нагород, бойових прапорів та інших відзнак;
__________
*Під військовою частиною маються на увазі органи військового управління, з’єднання, військові частини, кораблі, військові навчальні заклади, відділення (факультети, кафедри) військової підготовки при цивільних закладах вищої освіти, кафедри медицини катастроф та військової медицини цивільних закладів вищої освіти, установи, підприємства та організації Міністерства оборони України.
одержання державних нагород, прийняття військової присяги, проведення ритуалу випуску з військового навчального закладу;
річного свята військової частини, дата якого визначена її статутом;
відрекомендування визначеним Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України посадовим особам під час призначення на посаду і присвоєння військового звання;
підйому Військово-морського прапора на кораблі, який стає до бойового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вручення кораблю державної нагороди або іншої відзнаки;
призначення до складу почесної варти;
2) парадно-вихідна - у святкові дні; на урочистих засіданнях та офіційних прийомах; під час покладення квітів (вінків) до пам’ятників і на могили воїнів; в інших випадках за рішенням командира військової частини;
3) повсякденна - під час роботи (чергувань, якщо при цьому не передбачено носіння зброї) у штабах, управліннях, установах і закладах, а також у всіх інших випадках, коли не передбачено носіння парадної (парадно-вихідної), польової (службової морської), робочої (спеціальної) форм одягу;
4) польова (службова морська) - під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, маневрів, навчальних занять (польових або на військовій техніці), на бойових чергуваннях (чергуваннях) та вахті під час несення служби у добовому наряді (зі зброєю), у період ліквідації аварій та катастроф, надзвичайних ситуацій;
5) робоча (спеціальна) - під час виконання господарських, будівельних робіт, а також під час обслуговування техніки та озброєння;
6) спортивна - під час проведення спортивних занять і змагань, а також під час індивідуальних тренувань (спортивний одяг і взуття).
Дозволяється носити парадно-вихідну форму одягу у вихідні дні та в позаслужбовий час за межами військової частини.
6. За належністю військова форма одягу поділяється на:
1) військову форму одягу Сухопутних військ Збройних Сил України (далі - СВ ЗСУ);
2) військову форму одягу Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - ПС ЗСУ);
3) військову форму одягу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС ЗСУ);
4) військову форму одягу Високомобільних десантних військ Збройних Сил України (далі - ВДВ ЗСУ);
5) військову форму одягу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (далі - ССО ЗСУ).
Під час виконання бойових (навчально-бойових) завдань, проведення навчань, маневрів, польотів, навчальних занять, на бойових чергуваннях та під час несення служби у добовому наряді носиться необхідне спорядження, визначене відповідними нормами забезпечення.
Під час несення бойового чергування у спеціальних фортифікаційних спорудах - рішенням відповідного командира (начальника) військової частини дозволяється замість черевиків з високими берцями носити черевики (напівчеревики) хромові.
Курсанти військових навчальних закладів (далі - курсанти), ліцеїсти та військовослужбовці строкової військової служби під час звільнення у місто носять парадно-вихідну форму одягу.
За рішенням відповідного начальника дозволяється використовувати польову (службову морську) форму одягу під час виконання завдань повсякденної діяльності у військових частинах.
7. Окремі зразки історичної (спеціальної) парадно-церемоніальної форми одягу, знаків розрізнення на ній та правила їх носіння затверджуються Міністром оборони України.
8. Форма одягу оголошується на період конкретних заходів командиром військової частини або старшим начальником відповідно до вимог цих Правил з урахуванням особливостей виконання службових завдань.
Під час оголошення форми одягу вказуються її назва і за необхідності назви додаткових або уточнюючих предметів (наприклад, "Літня повсякденна форма одягу, в пуловері").
Форма одягу для стройових оглядів, шикувань та службових нарад оголошується особами, що проводять ці заходи.
9. Форма одягу для несення патрульної служби, чергування, а також для військовослужбовців, які несуть контрольно-пропускну (вартову) службу в приміщеннях, оголошується відповідними начальниками.
10. Перехід на літню або зимову форму одягу встановлюється відповідними наказами начальника гарнізону (старшого морського начальника) та дорученнями командувачів видів Збройних Сил України, ВДВ ЗСУ, ССО ЗСУ.
11. Форма одягу військовослужбовців ВМС ЗСУ, які мають корабельні звання, оголошується:
командуванням ВМС ЗСУ;
старшими морськими начальниками;
старшими на рейдах;
командирами з’єднань кораблів, що перебувають у поході (на бойовій службі).
12. Військовослужбовці носять форму одягу, відповідно до виду ЗСУ, встановлену для військової частини, де вони проходять військову службу, військового звання, а також залежно від завдання, що виконується, відповідно до пункту 5 цього розділу.
Для СВ та ВДВ ЗСУ колір форми одягу - захисний ("меланж"), для ПС ЗСУ - синій ("меланж"), для ВМС ЗСУ - чорний (білий), для ССО ЗСУ - темно-сірий ("меланж").
На визначених предметах військової форми одягу військовослужбовці (кому встановлено) носять емблеми відповідно до своєї військової спеціальності.
13. Військовослужбовці військових частин, які не належать до видів ЗСУ, ВДВ ЗСУ і ССО ЗСУ, носять військову форму одягу СВ ЗСУ, але із визначеними для них емблемами на відповідних предметах військової форми одягу.
14. Військовослужбовці військових оркестрів носять форму одягу за видом Збройних Сил України, до якого належить військова частина, з емблемою, яка встановлена для військових диригентів і музикантів.
15. Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які переміщені для проходження військової служби в структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, в Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, інші органи військового управління, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, носять військову форму одягу, яку вони мали на день переміщення.
Особи офіцерського, сержантського та старшинського складу, які переміщені для проходження служби до інших видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ, носять форму одягу, установлену для військової частини, після закінчення строку носіння форми одягу, яку вони мали на день переміщення.
16. Слухачі (ад’юнкти, докторанти) військових навчальних закладів з числа осіб офіцерського складу носять військову форму одягу, яку вони мали до прибуття на навчання.
Курсанти військових навчальних закладів видів ЗСУ носять форму одягу за видом ЗСУ, до якого належить навчальний заклад. Якщо заклад вищої освіти не належить до виду ЗСУ, форма одягу встановлюється начальником навчального закладу.
Курсанти (слухачі), що не мають офіцерських звань, закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, носять військову форму одягу, встановлену за видом ЗСУ, до якого належить заклад вищої освіти.
Курсанти (слухачі) військових навчальних закладів з числа сержантського та старшинського складу зберігають право на носіння форми одягу, встановлену для цієї категорії військовослужбовців.
Військовослужбовці змінного складу короткострокових курсів (шкіл) і навчальних закладів носять ту форму одягу, в якій вони прибули на навчання.
Військовослужбовці штатних підрозділів охорони та забезпечення військових навчальних закладів носять форму одягу за видом ЗСУ, до якого належить військовий навчальний заклад.
17. Порядок носіння військової форми одягу під час несення служби у складі варт визначається Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.
18. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дозволяється носити цивільний одяг у позаслужбовий час, а за окремою вказівкою - у службовий час.
19. Військовослужбовцям строкової служби під час перебування у відпустці, а курсантам, ліцеїстам - і в позаслужбовий час дозволяється носити за межами військової частини цивільний одяг.
20. Спеціальний (робочий) одяг та льотно-технічне обмундирування використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час бойового чергування, на навчаннях, маневрах, під час виконання польотів та підготовки до них, на заняттях з військовою технікою і під час виконання робіт у гаражах, парках, майстернях, на аеродромах, у лабораторіях, лікувальних закладах, на складах, кораблях, у військових частинах.
Десантний одяг використовують військовослужбовці, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення під час підготовки та здійснення стрибків з парашутом. Порядок та варіанти використання десантного одягу, інших елементів екіпіровки та засобів індивідуального захисту до одягу визначає командир військової частини.
Льотний одяг використовують військовослужбовці ВДВ ЗСУ, яким цей одяг передбачено за нормами забезпечення, під час проведення занять, зборів з повітрянодесантної підготовки, спеціальної підготовки підрозділів десантного забезпечення, під час проведення технічного огляду та регламентних робіт з повітрянодесантною технікою та майном.
В усіх інших випадках носити спеціальний (робочий) одяг не дозволяється.
Порядок носіння спеціального одягу, льотно-технічного обмундирування і головного убору до нього, засобів індивідуального захисту та інших елементів екіпіровки визначає командир військової частини.
Спеціальний одяг зберігається поза спальними приміщеннями підрозділу у спеціальних шафах, кімнатах для зберігання речей на окремих стелажах і вішалках, в особистих кабінетах (приміщеннях).
21. Військовослужбовцям, ліцеїстам, а також іншим особам, визначеним цим наказом, яким надано право носіння військової форми одягу, забороняється носити:
предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що прийшли у непридатний стан;
одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети військової форми одягу разом з цивільними;
знаки розрізнення, що скасовані;
забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу, а також предмети, які втратили колір;
деформовані та неправильно підібрані погони;
взуття з пошкодженим верхом та зношеними каблуками;
сумки яскравих кольорів.
Військовослужбовцям-жінкам при перебуванні у військовій формі одягу дозволяється носити сумки однотонних неяскравих кольорів.
22. Військовослужбовцям, ліцеїстам та іншим визначеним цими Правилами особам при перебуванні у військовій формі одягу рекомендовано утримуватись від:
використання навушників від електронних пристроїв під час пересування пішки, якщо це не передбачено службовою необхідністю;
носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи переповнюють їх;
носіння рюкзаків (сумок), що своїми шлейками закривають погони на плечах.
ІІ. Форма одягу військовослужбовців Збройних Сил України
1. Форма одягу військовослужбовців офіцерського, сержантського, старшинського та рядового складу Збройних Сил України
Таблиця 1
Парадна (парадно-вихідна) форма одягу
Літня
(мал. 2, 3, 5, 6, 16, 17, 27, 28, 38, 39, 49, 50, 60, 61, 71, 72, 82, 83, 93, 94
додатка 1)
Зимова
(мал. 1, 4, 15, 26, 37, 48, 59, 70, 81, 92
додатка 1)
Кашкет (берет), кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольору, рукавиці чорного кольору (чорного для військовослужбовців ВМС ЗСУ та ССО ЗСУ), кашне білого кольору
Таблиця 2
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
додатка 1)
Демісезонна
(мал. 10, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98
додатка 1)
Зимова
(мал. 9, 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97
додатка 1)
Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольоруБерет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою кольору основної тканини, черевики або напівчеревики чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ
Таблиця 3
Парадно-церемоніальна форма одягу (для Почесної Варти)
Літня (мал. 198-201 додатка 1)Зимова (мал. 194-197 додатка 1)
Кашкет, кітель і штани кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, заправлені у черевики з високими берцями або чоботи хромові, сорочка білого кольору з краваткою кольору основної тканини, рукавиці шкіряні білого кольору. Поверх кітеля аксельбант та поясний ремінь золотого кольору для офіцерського складу та білого кольору для інших військовослужбовцівШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, заправлені у черевики з високими берцями або чоботи хромові, сорочка білого кольору з краваткою кольору основної тканини, рукавиці шкіряні білого кольору, кашне білого кольору. Поверх пальта зимового поясний ремінь золотого кольору для офіцерського складу та білого кольору для інших військовослужбовців
2. Форма одягу військовослужбовців-жінок
Таблиця 1
Парадна (парадно-вихідна) форма одягу
Літня (мал. 203, 204 додатка 1)Зимова (мал. 202 додатка 1)
Кашкет (берет), кітель жіночий і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель жіночий і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору, краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Повсякденна форма одягу
Літня (мал. 209
додатка 1)
Демісезонна (мал. 208
додатка 1)
Зимова (мал. 207
додатка 1)
123
Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), куртка і спідниця кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольоруБерет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), плащ демісезонний, куртка і штани навипуск (або спідниця) кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан", краватка-стрічка кольору основної тканини, взуття встановленого зразка чорного кольору, рукавички чорного кольору та кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ
3. Форма одягу курсантів військових навчальних закладів (крім ВМС ЗСУ), військовослужбовців сержантського, рядового складу і ліцеїстів
Таблиця 1
Парадна (парадно-вихідна) форма одягу
Літня (мал. 182 додатка 1)Зимова (мал. 181 додатка 1)
Кашкет, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого (чорного у ССО ЗСУ) кольору з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Повсякденна форма одягу
Літня (мал.185 додатка 1)Зимова (мал. 184 додатка 1)
Берет (пілотка в армійській авіації СВ ЗСУ, авіації ПС ЗСУ та ВДВ ЗСУ), повсякденний кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою кольору основної тканини, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, повсякденний кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою кольору основної тканини, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавички чорного кольору, кашне кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ
Погони кольору, визначеного для виду ЗСУ, носять на пальті зимовому, куртці зимовій, плащі демісезонному, кітелі, пуловері, джемпері, сорочці кольору "тан", сорочці білого, чорного кольору (з коротким та довгим рукавом).
Берет залежно від виду, роду військ встановленого кольору (мал. 235-245 додатка 2).
Пілотки залежно від виду, роду військ встановленого кольору (мал. 246-249 додатка 2).
Дозволяється носити:
берет кольору "марун" у ВДВ ЗСУ та кольору "сталь" у ССО ЗСУ в усіх випадках за рішенням органу управління;
берет замість кашкета польового (кепі бойового) з літньою польовою формою одягу;
кашкет з повсякденною формою одягу;
з літньою та демісезонною повсякденною формою одягу пілотку для військовослужбовців ВДВ ЗСУ;
шапку зимову із зимовою повсякденною формою одягу при температурі повітря - 0 градусів і нижче;
кашкет замість шапки зимової із зимовою парадно-вихідною формою одягу;
кітель замість куртки із літньою повсякденною формою одягу;
сорочку білого або чорного кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 7, 18, 29, 40, 51, 62, 73, 84, 95, 183, 205 додатка 1) та сорочку білого або чорного кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 8, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 206 додатка 1);
пуловер та джемпер кольору основної тканини з погонами під час перебування в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;
пуловер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 14, 25, 36, 47, 58, 69, 80, 91, 102, 212 додатка 1);
джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 241, 242 додатка 1);
сорочку кольору "тан" з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою) (мал. 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 186, 210 додатка 1) та сорочку кольору "тан" з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою) та без краватки, без повсякденного кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79, 90, 101, 211 додатка 1);
плащ-накидку з чохлом у дощову погоду;
плащ демісезонний з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу в холодну погоду;
пальто зимове замість куртки зимової;
рукавиці шкіряні білого та чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу;
туфлі і чобітки цивільного зразка з парадно-вихідною і повсякденною формою одягу для військовослужбовців-жінок;
колготки чорного або сірого кольору з парадно-вихідною і повсякденною формою одягу для військовослужбовців-жінок;
парасольку чорного або темно-синього кольору в дощову погоду;
польову форму одягу замість повсякденної для курсантів ВВНЗ.
4. Форма одягу ліцеїстів військових ліцеїв (крім ВМС ЗСУ)
Таблиця 1
Парадна (парадно-вихідна) форма одягу
ЛітняЗимова
12
Кашкет, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, куртка зимова, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка з краваткою кольору основної тканини, черевики чорного кольору, кашне, рукавички
Таблиця 2
Повсякденна і польова форма одягу
ЛітняЗимова
Кашкет польовий камуфльованого кольору, костюм літній польовий, черевики з високими берцями, ремінь брючнийШапка зимова, костюм вітровологозахисний зимовий, костюм літній польовий, черевики з високими берцями, ремінь брючний, рукавички зимові
Погони носять на кітелі, сорочці, кітелі костюма літнього польового, куртці вітровологозахисній зимовій.
Дозволяється носити за вказівкою начальника ліцею:
берет з літньою повсякденною формою одягу;
парадно-вихідну форму одягу як повсякденну (на заняттях у класах);
черевики чорного кольору замість черевиків з високими берцями з повсякденною формою одягу;
сорочку з краваткою без куртки з парадно-вихідною формою одягу.
5. Форма одягу вищого офіцерського складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 104 додатка 1)Зимова (мал. 103 додатка 1)
12
Кашкет (берет), тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 105 додатка 1)Зимова (мал. 103 додатка 1)
Кашкет (берет), кітель і штани навипуск, кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 111 додатка 1)
Демісезонна
(мал. 110 додатка 1)
Зимова
(мал. 109 додатка 1)
Кашкет, берет встановленого кольору, (пілотка чорного кольору для авіації), куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруКашкет, берет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, встановленого кольору, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
6. Форма одягу адміралів ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 116 додатка 1)Зимова (мал. 115 додатка 1)
Кашкет, тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 117 додатка 1)Зимова (мал. 115 додатка 1)
Кашкет, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск, кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня (мал. 123 додатка 1)Демісезонна (мал. 122 додатка 1)Зимова (мал. 121 додатка 1)
123
Кашкет, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруКашкет, берет, плащ демісезонний, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
7. Форма одягу осіб офіцерського і старшинського складу (у військовому званні "старшина" та вище) берегового компонента ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 128 додатка 1)Зимова (мал. 127 додатка 1)
Кашкет (берет для військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ВМС ЗСУ), тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск чорного кольору, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 129 додатка 1)Зимова (мал. 127 додатка 1)
Кашкет (берет для військовослужбовців підрозділів спеціального призначення ВМС ЗСУ), кітель і штани навипуск кольору визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 135 додатка 1)
Демісезонна
(мал. 134 додатка 1)
Зимова
(мал. 133 додатка 1)
123
Берет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруБерет встановленого кольору, пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
8. Форма одягу офіцерського і старшинського складу (в корабельному званні "головний корабельний старшина" і вище) військовослужбовців ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 140, 152 додатка 1)Зимова (мал. 139, 151 додатка 1)
Кашкет, тужурка (кітель) однобортна і штани навипуск білого кольору, напівчеревики білого кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 141, 153 додатка 1)Зимова (мал. 139, 151 додатка 1)
Кашкет, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, тужурка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 147, 158 додатка 1)
Демісезонна
(мал. 146, 157 додатка 1)
Зимова
(мал. 145, 156 додатка 1)
Кашкет, куртка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруКашкет, берет, плащ демісезонний, тужурка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, тужурка і штани чорного кольору навипуск, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
9. Форма одягу осіб сержантського та рядового складу берегового компонента ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 163 додатка 1)Зимова (мал. 162 додатка 1)
Кашкет, берет відповідного кольору або пілотка чорного кольору, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 164 додатка 1)Зимова (мал. 162 додатка 1)
Кашкет, берет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, пальто зимове, кітель і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка білого кольору з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору, кашне білого кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 169 додатка 1)
Демісезонна
(мал. 168 додатка 1)
Зимова
(мал. 167 додатка 1)
Берет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчеревики чорного кольоруБерет встановленого кольору або пілотка чорного кольору, плащ демісезонний, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, куртка і штани навипуск кольору, визначеного для відповідного виду, роду військ ЗСУ, сорочка кольору "тан" з краваткою чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
10. Форма одягу осіб старшинського (у корабельному званні до "головний старшина" включно) та рядового складу ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 174 додатка 1)Зимова (мал. 173 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани білого кольору навипуск, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 175 додатка 1)Зимова (мал. 173 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня
(мал. 179 додатка 1)
Демісезонна
(мал. 178 додатка 1)
Зимова
(мал. 177 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруКашкет-безкозирка або берет встановленого кольору, плащ демісезонний, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (напівчеревики) чорного кольору, рукавиці чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору та кашне чорного кольору
11. Форма одягу курсантів військових навчальних закладів та ліцеїстів військового ліцею ВМС ЗСУ
Таблиця 1
Парадна форма одягу
Літня (мал. 188 додатка 1)Зимова (мал. 187 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани чорного кольору навипуск, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка темно-синього кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору
Таблиця 2
Парадно-вихідна форма одягу
Літня (мал. 189 додатка 1)Зимова (мал. 187 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова повсякденна, бушлат, фланелівка чорного кольору і штани навипуск чорного кольору, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору
Таблиця 3
Повсякденна форма одягу
Літня (мал. 192 додатка 1)Зимова (мал. 191 додатка 1)
Кашкет-безкозирка, форменка білого кольору і штани навипуск чорного кольору, футболка білого кольору, напівчеревики чорного кольоруШапка зимова, куртка зимова, фланелівка чорного кольору і штани чорного кольору навипуск, напівчоботи (черевики) чорного кольору, рукавиці чорного кольору
Погони чорного кольору військовослужбовці ВМС ЗСУ носять на пальті, куртці зимовій повсякденній, куртці демісезонній повсякденній, кітелі, пуловері, джемпері, сорочці кольору "тан" (з коротким та довгим рукавом), сорочці білого кольору (з коротким та довгим рукавом).
У підрозділах спеціального призначення ВМС ЗСУ носиться берет встановленого кольору з усіма передбаченими формами одягу.
Дозволяється носити:
берет темно-синього кольору з плащем демісезонним та курткою зимовою;
берет встановленого кольору або пілотку чорного кольору (у підрозділах авіаційного компонента ВМС ЗСУ) замість кашкета із зимовою парадною (парадно-вихідною) формою одягу;
берет замість кашкета польового (кепі бойового) з літньою польовою формою одягу;
тужурку замість куртки з літньою повсякденною формою одягу;
сорочку білого кольору з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 106, 118, 124, 130, 142, 148, 154, 159, 165 додатка 1) та сорочку білого кольору з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля (тужурки) з літньою парадною (парадно-вихідною) формою одягу (мал. 107, 108, 119, 120, 125, 131, 132, 143, 144, 149, 155, 160, 166 додатка 1);
сорочку кольору "тан" (білого кольору для військовослужбовців, які мають корабельні звання) з довгими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) (мал. 112, 136, 170 додатка 1) та сорочку кольору "тан" з короткими рукавами з погонами і краваткою (краваткою-стрічкою для військовослужбовців-жінок) та без краватки, без кітеля з літньою повсякденною формою одягу (мал. 113, 137, 171 додатка 1);
пуловер та джемпер кольору основної тканини з погонами під час перебування в приміщеннях службових будівель та робочих кабінетах;
пуловер з V-подібним вирізом горловини із сорочкою і краваткою (мал. 114, 126, 138, 150, 161, 172 додатка 1);
джемпер з круглим вирізом горловини без сорочки і краватки, а також з курткою поза строєм (мал. 241, 242 додатка 1);
службову морську форму встановленого зразка замість повсякденної форми одягу за рішенням командира корабля (військової частини, навчального закладу);
кашкет або берет відповідного кольору (пілотку у підрозділах авіаційного компонента ВМС ЗСУ) з літньою повсякденною формою одягу;
плащ демісезонний залежно від погодних умов у будь-яку пору із зимовою та літньою формою одягу;
пальто зимове замість куртки зимової;
бушлат замість куртки зимової із зимовою повсякденною формою одягу;
рукавиці шкіряні чорного кольору з літньою парадно-вихідною формою одягу.
ІІІ. Правила носіння польової (морської службової) форми одягу
1. У пунктах постійної дислокації (далі - ППД) та під час виконання повсякденних завдань:
1) 1-ППД-Л (літня) (мал. 214 додатка 1).
Погодні умови:
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370
Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
На виконання пункту 7 статті 7 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та з метою упорядкування носіння військової форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв, що додаються.
2. Начальнику Тилу Збройних Сил України у місячний строк розробити та подати на затвердження План переходу військовослужбовців Збройних Сил України на носіння нової військової форми одягу та забезпечити його своєчасне виконання.
3. Носіння парадної (парадно-вихідної) та повсякденної форми одягу старого зразка та знаків розрізнення до неї дозволяється до 01 січня 2019 року.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т. Полторак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2017 р.
за № 1502/31370
ПРАВИЛА
носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
І. Загальні положення