Про затвердження Кодексу газорозподільних систем

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Постанова, Акт, Умови, Договір, Форма типового документа, Угода від 30.09.2015 №2494
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Тип Постанова, Акт, Умови, Договір, Форма типового документа, Угода

Дата 30.09.2015

Номер 2494

Статус Діє

Редакції
27.05.2021 внесення змін (постанова від 26.05.2021 N 855 /v0855874-21/) 07.11.2020 внесення змін (постанова від 06.11.2020 N 2033 /v2033874-20/) 01.09.2020 внесення змін (постанова від 26.08.2020 N 1611 /v1611874-20/) 30.07.2020 внесення змін (постанова від 29.07.2020 N 1469 /v1469874-20/) 01.07.2020 внесення змін (постанова від 10.06.2020 N 1080 /v1080874-20/) 18.03.2020 внесення змін (постанова від 17.03.2020 N 621 /v0621874-20/) 07.03.2020 внесення змін (постанова від 06.03.2020 N 580 /v0580874-20/) 12.10.2019 внесення змін (постанова від 07.10.2019 N 2080 /v2080874-19/) 19.05.2019 внесення змін (постанова від 17.05.2019 N 750 /v0750874-19/) 01.05.2019 внесення змін (постанова від 12.07.2018 N 691 /v0691874-18/) 28.12.2018 внесення змін (постанова від 14.12.2018 N 1916 /v1916874-18/) 01.08.2018 внесення змін (постанова від 27.12.2017 N 1437 /v1437874-17/) 26.07.2018 внесення змін (постанова від 12.07.2018 N 691 /v0691874-18/) 17.03.2017 внесення змін /v1953874-16/ 15.03.2017 внесення змін (постанова від 26.01.2017 N 84 /v0084874-17/) 29.12.2016 внесення змін /v2017874-16/ 29.11.2016 внесення змін (постанова від 11.08.2016 N 1418 /z1446-16/) 06.05.2016 внесення змін (постанова від 10.03.2016 N 304 /z0549-16/) 04.12.2015 внесення змін (постанова від 26.11.2015 N 2845 /z1482-15/) 30.09.2015 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
6. У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному цим Кодексом. У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються.
У разі визнання споживачем (несанкціонованим споживачем) факту умисного пошкодження ним пломби/ЗВТ (лічильника газу), про що окремо зазначається в акті про порушення, заходи з проведення експертизи чи позачергової або експертної повірки не проводяться.
7. На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби чи повноваження) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремо складеним актом про усунення порушення.
Під час складання акта про порушення, акта про усунення порушення, акта про припинення/відновлення газопостачання тощо представниками Оператора ГРМ обов’язково фіксуються та зазначаються у вищезазначених актах показання лічильника газу (ЗВТ), за винятком випадків відмови у доступі до об’єкта споживача, де розташований лічильник газу (ЗВТ).
8. Акт про порушення має бути розглянутим комісією з розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає щодо них відповідне рішення. Засідання комісії з розгляду акта про порушення має бути проведено Оператором ГРМ не пізніше двомісячного строку з дня складання акта про порушення (крім випадку очікування результатів експертизи ЗВТ, яка проводиться суб'єктами судово-експертної діяльності, діяльність яких регулюється Законом України "Про судову експертизу" ).
( Абзац перший пункту 8 глави 5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1469 від 29.07.2020 )
При складанні акта про порушення представник Оператора ГРМ зазначає в ньому про необхідність споживача (несанкціонованого споживача) бути присутнім на засіданні комісії, на якому буде розглянуто складений акт про порушення, та визначає:
1) місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення;
2) дату та орієнтовний час проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;
3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця засідання комісії).
9. До складу комісії з розгляду актів про порушення має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.
Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику метрологічної організації та територіального органу Регулятора.
У разі відмови метрологічної організації або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі такого представника.
( Пункт 9 глави 5 розділу XІ доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016 )
Остаточний склад комісії з розгляду актів про порушення затверджується наказом Оператора ГРМ.
За вимогою однієї зі сторін на засідання комісії в окремому випадку можуть бути додатково залучені інші представники, зокрема від виробника ЗВТ чи виробника пломби, повноваження яких підтверджуються в установленому законодавством порядку.
10. Споживач (несанкціонований споживач) зобов'язаний бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення, на якому буде розглядатися складений на нього акт про порушення.
За неможливості бути присутнім на засіданні особисто споживач (несанкціонований споживач) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення засідання без його присутності або у присутності його уповноваженої особи.
У разі неприбуття споживача (несанкціонованого споживача) та/або уповноваженої ним особи на засідання комісії остання розглядає складений акт про порушення без його (її) участі.
11. За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення.
При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу і його вартості.
При складанні акта-розрахунку враховується таке:
1) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об'єм природного газу, що припадає на період до 01 числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення (тобто до закритого балансового періоду), не потребує коригування (включення до) закритих періодів, а його вартість в повному обсязі має бути компенсована споживачем (несанкціонованим споживачем) Оператору ГРМ. При цьому вартість природного газу визначається за цінами закупівлі природного газу Оператором ГРМ протягом періоду необлікованого природного газу;
2) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об'єм природного газу, що припадає на період після 01-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення, включається в баланс поточного календарного місяця за загальними правилами і вважається об'ємом постачання природного газу споживачу його діючим постачальником. Виключенням є об'єм природного газу, нарахований несанкціонованому споживачу та споживачу, у якого відсутній постачальник, вартість якого має бути компенсована Оператору ГРМ за цінами закупівлі ним природного газу в поточному календарному місяці;
3) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу має бути віднятий об'єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення. Виключенням є несанкціонований відбір природного газу поза охопленням комерційного вузла обліку;
4) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу пільги та субсидії, на які має право побутовий споживач, не враховуються.
12. Вартість необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу, яка пред'являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.
Якщо об'єм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) об'єм природного газу не вважається простроченою.
13. Акти про порушення реєструються в журналі реєстрації актів про порушення Оператора ГРМ. Журнал повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою (за наявності) Оператора ГРМ. Строк зберігання журналу становить три роки від дати останнього в ньому запису.
Акт про порушення, акт-розрахунок та рахунок на сплату вартості необлікованого (донарахованого) об'єму природного газу, а також документи, які підтверджують факт їх отримання споживачем (несанкціонованим споживачем), та інші документи, пов'язані з актом про порушення, зберігаються Оператором ГРМ не менше трьох років від дати оформлення акта про порушення.
14. У разі самовільного під'єднання побутовим споживачем газових приладів промислового характеру (газогенератори тощо) та/або таких, що використовуються ним для професійної чи комерційної діяльності, перерахунок здійснюється за цінами і тарифами, встановленими для промислових споживачів та суб'єктів господарювання.
15. Якщо до виявлення порушення споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення та фіксації показань лічильника в акті про усунення порушення та/або акті відновлення газопостачання, на підставі яких Оператор ГРМ поновлює розрахунки споживача за лічильником.
6. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу
1. За наявності порушень, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу, за які Оператор ГРМ має компенсувати споживачу завдані збитки та здійснити перерахунок наданих послуг, споживач має подати Оператору ГРМ претензію, складену в довільній формі.
Претензія надається письмово та повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі Оператора ГРМ.
2. Перерахунок наданих послуг Оператора ГРМ та компенсація завданих споживачу збитків здійснюються з урахуванням такого:
1) у разі безпідставного припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу з вини Оператора ГРМ він відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, що обчислюється, виходячи з середньодобового споживання за попередні 12 місяців (норма застосовується щодо споживачів, що не є побутовими) або планового місячного об’єму споживання (норма застосовується щодо споживачів, що є побутовими) на відповідний період за договором розподілу природного газу та з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання.
У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її у добровільному порядку або за рішенням суду;
( Підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017 )
2) за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників природного газу Оператор ГРМ зобов'язаний здійснити перевірку цих параметрів у порядку, визначеному главою 2 розділу VIII цього Кодексу.
У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску від вимог цього Кодексу Оператор ГРМ здійснює перерахунок об'ємів (обсягів) розподіленого/спожитого природного газу по об'єкту споживача відповідно до вимог цього Кодексу, а споживач отримує від Оператора ГРМ компенсацію, яка розраховується відповідно до глави 3 розділу VIII цього Кодексу;
3) шкода, завдана об'єкту і майну споживача, його життю та здоров'ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі Оператором ГРМ, якщо ця шкода стала наслідком порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу, ПБСГ, умов договору розподілу природного газу та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини Оператора ГРМ і споживачів у сфері надання послуг з розподілу природного газу, якщо інше не передбачено законодавством;
4) Оператор ГРМ не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з розподілу природного газу, включаючи цілодобове забезпечення потужності об'єкта споживача в місці його приєднання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об'єкта споживача, недотримання умов експлуатації газового обладнання тощо) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.
3. У разі якщо між Оператором ГРМ і споживачем не досягнуто згоди щодо компенсації споживачу завданих збитків чи перерахунку наданих послуг, спірні питання вирішуються в судовому порядку.
XII. Балансування газорозподільної системи
1. Порядок балансування газорозподільної системи
1. Балансування об'ємів (обсягів) природного газу, що подається в газорозподільну систему та розподіляється і передається з ГРМ за певний період, забезпечується Оператором ГРМ та включає:
фізичне балансування ГРМ;
комерційне балансування ГРМ.
2. Фізичне балансування ГРМ є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором ГРМ для утримання тиску природного газу в ГРМ на рівні, необхідному для безпечного й ефективного розподілу природного газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається в ГРМ, з кількістю газу, що розподіляється та передається з ГРМ.
3. Комерційним балансуванням ГРМ є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним об'ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ за відповідний період та фактичним об'ємом (обсягом) розподіленого і переданого за цей період природного газу з ГРМ з урахуванням об'єму (обсягу) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом цього періоду, зокрема для забезпечення фізичного балансування.
Перевищення об'єму (обсягу) розподіленого і переданого природного газу з ГРМ та фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат газу в ГРМ за відповідний період над його надходженням в ГРМ, що є негативним дисбалансом, – не допускається.
4. Для недопущення негативного дисбалансу в ГРМ за підсумками місяця або календарного року та виходячи зі специфіки формування розподілених і спожитих об'ємів (обсягів) природного газу по об'єктах побутових споживачів, що пов'язана з неможливістю одночасно зафіксувати спожитий об'єм газу на кожне 01 число місяця та необхідністю нарахування цих об'ємів, виходячи із норм споживання (на об'єктах споживачів без лічильників), планових місячних об'ємів споживання (на об'єктах споживачів з лічильниками, які не передали до Оператора ГРМ їх показання) та ураховуючи касовий метод розрахунків зазначених споживачів, що передбачено цим Кодексом і є природним фактором невідповідності сформованого Оператором ГРМ об'єму (обсягу) розподіленого природного газу по об'єктах побутових споживачів порівняно з їх фактичним відбором природного газу з ГРМ, встановлюється такий порядок комерційного балансування ГРМ:
1) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу з Оператором ГТС та ГДП і ВБГ, які підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ, які передають газ до ГРМ, формує загальний об'єм (обсяг) природного газу, який надійшов до ГРМ у зазначений період;
2) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу із суміжними Операторами ГРМ, які отримують газ з ГРМ, формує загальний об'єм (обсяг) природного газу, який переданий до суміжної ГРМ у зазначений період;
3) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року формує загальний об'єм (обсяг) природного газу, розподіленого споживачам (у тому числі побутовим споживачам), підключеним до/через ГРМ, за правилами та вимогами, визначеними цим Кодексом;
4) різниця між об'ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об'ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об'єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду, – є об'ємом (обсягом) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом зазначеного періоду.
5. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу в точках виходу з газотранспортної системи до ГРМ між Оператором ГТС та Оператором ГРМ, у тому числі врегулювання між ними розбіжностей (за їх наявності) щодо фактичного об'єму/обсягу приймання-передачі газу, визначається Кодексом ГТС та договором транспортування природного газу.
6. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та ГДП чи ВБГ, який підключений до ГРМ, а також із суміжним Оператором ГРМ здійснюється відповідно до розділів VІ та ІХ-ХІ цього Кодексу та технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, укладеної між сторонами.
7. Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року складає відповідні акти про загальний об'єм (обсяг) природного газу, який:
надійшов до ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних суб'єктів ринку природного газу;
переданий в суміжні ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних Операторів ГРМ;
розподілений з ГРМ по об'єктах споживачів, підключених до/через ГРМ, протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі кожної категорії споживачів (промисловість, бюджет, виробники теплової енергії, населення, інші, передбачені законодавством).
8. Порядок обміну даними між Оператором ГРМ та Оператором ГТС щодо прогнозів відбору/споживання природного газу та фактичних об’ємів/обсягів природного газу за суб’єктами ринку природного газу на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ регулюється вимогами Кодексу ГТС та договором транспортування природного газу, укладеним між Оператором ГТС та Оператором ГРМ.
( Пункт 8 глави 1 розділу XII в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017 )( Главу 2 розділу XII виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017 )
XIII. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем
1. Для забезпечення безпеки, а також підтримання відповідного рівня надійності роботи газорозподільної системи Оператор ГРМ проводить необхідні експлуатаційні, діагностичні, ремонтні роботи, а також роботи з модернізації та технічного переоснащення.
2. При розробці планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування Оператор ГРМ враховує технічні заходи, передбачені планом розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.
3. Оператор ГРМ до 01 листопада календарного року розміщує на власному веб-сайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень.
4. Можливе уточнення обсягу та термінів проведення робіт має відбутися не пізніше ніж за 21 календарний день перед їх початком.
5. За період призупинення розподілу природного газу внаслідок робіт, що виконуються Оператором ГРМ, здійснюється перерахунок розміру плати за потужність (в сторону зменшення) на період впровадження обмежень.
6. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об'єктів ГРМ Оператор ГРМ має припинити розподіл (газопостачання) природного газу більше ніж на 5 годин, він має повідомити споживача про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити споживача про таке припинення якомога скоріше.
7. Оператор ГРМ може не повідомляти споживача про таке припинення за умови, що припинення триватиме менше ніж 5 годин.
8. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), він може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час, що необхідні йому для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Про таке обмеження Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника.
9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства.
10. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, руйнування ГРМ чи цілісності ГРМ, Оператор ГРМ вживає заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1489/27934, та Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2015 року за № 1458/27903.
11. Оператор ГРМ негайно має повідомити відповідних суміжних суб'єктів ринку природного газу, зокрема споживачів, підключених до/через ГРМ, та їх постачальників, про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, у тому числі про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.
12. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації Оператор ГРМ має право не приймати газ в точках його надходження до ГРМ або не розподіляти/не передавати природний газ із ГРМ, якщо це може спричинити загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров'ю або життю людей, природному середовищу або завдати шкоду майну.
13. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі (системі) суміжного суб'єкта ринку природного газу, зокрема споживача, підключеного до/через ГРМ, що може спричинити обмеження в переміщенні/доставці або одержанні природного газу, він повинен негайно повідомити Оператора ГРМ. Суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень. Порядок обміну інформацією щодо аварійних або надзвичайних ситуацій між Оператором ГТС та Оператором ГРМ визначається Кодексом ГТС.
14. В аварійній або кризовій ситуації суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний співпрацювати з Оператором ГРМ.
15. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI Кодексу цивільного захисту України .
16. Розслідування аварій I та II категорій проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
( Розділ XІІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016 )
XIV. Порядок обміну інформацією з іншими суб’єктами ринку природного газу
1. Загальні умови
1. Система обміну інформацією використовується для обміну відомостями, пов'язаними з виконанням функцій, передбачених цим Кодексом, між Оператором ГРМ та суміжними суб'єктам ринку природного газу, зокрема споживачами, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальниками.
2. Електронний обмін інформацією, пов'язаною з виконанням угод про взаємодію та договорів розподілу природного газу, повинен бути заснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості, під назвою [email protected] (описаній в документі [email protected] MessageImplementationGuidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org).
3. Детальні вимоги до формату файлів зазначаються на веб-сайті Оператора ГРМ. Дотримання форми та інформаційний зміст документів забезпечується стороною (суб'єктом ринку газу), яка формує та/або надсилає документ.
4. Обмін файлами відбувається з використанням електронної пошти або Інтернету.
5. Оператор ГРМ та суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальник, забезпечують охорону та цілісність файлів, які пересилаються.
2. Відомості, які розміщуються та надсилаються Оператором ГРМ
1. Оператор ГРМ розміщує на своєму веб-сайті відомості, визначені Законом України "Про ринок природного газу" , зокрема:
1) перелік послуг, що надаються таким оператором, інформацію про тарифи та інші умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до ГТС;
2) методологію визначення тарифів на послуги з розподілу природного газу та методологію встановлення плати за приєднання до ГРМ;
3) кількісні показники обсягів потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами розподілу, технічної потужності та вільної потужності ГРМ у розрізі ГРП;
4) дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються ГРМ в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого Оператора.
2. Оператор ГРМ розміщує на веб-сайті схему розміщення ГРП з параметрами відповідної потужності.
3. Оператор ГРМ повідомляє замовників послуг розподілу природного газу про всі події, які можуть мати вплив на надання послуг розподілу природного газу, а також на роботу суміжних систем, в тому числі про зміни термінів робіт, а також про терміни незапланованих раніше робіт шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті та за допомогою системи обміну інформацією СОІ.
3. Відомості, які передають Оператору ГТС Оператори ГРМ
1. Оператор ГРМ передає Оператору ГТС:
1) відомості прогнозу відборів/споживання природного газу по споживачах, відбори/споживання яких не вимірюються щодобово та які перебувають у газорозподільній зоні Оператора ГРМ;
( Підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу XIV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017 )
2) відомості про фактичні обсяги природного газу, розподілені за споживачами, підключеними до/через ГРМ;
3) інформацію про виникнення перебоїв в системі Оператора ГРМ, що може вплинути на умови відбору природного газу в точках виходу з ГТС, із зазначенням причин виникнення перебоїв, очікуваного часу їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи Оператора ГТС, значення параметрів, які не відповідають договірним умовам;
( Підпункт 3 пункту 1 глави 3 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017 )
4) EIC-коди, що були присвоєні споживачам, підключеним до газорозподільної системи відповідного оператора, та відповідні ЕІС-коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).
2. Зазначені вище дані направляються Оператору ГТС в електронній формі у вигляді файлів у форматі, визначеному Оператором ГТС.
3. Оператор ГРМ повідомляє диспетчерські служби Оператора ГТС про аварії в газорозподільній системі, які мають або можуть мати вплив на функціонування газотранспортної системи, протягом однієї години з часу їх виникнення.
XV. Порядок перерахунку об’єму природного газу в його обсяг, визначений в одиницях енергії
1. Розрахунок обсягу енергії
1. Обсяг енергії виміряного об’єму газу за певний період розраховують шляхом перемноження цього об’єму, приведеного до стандартних умов, на середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за цей період.
2. Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який обладнаний потоковим хроматографом або потоковим густиноміром з калориметром (далі - потокові ЗВТ із визначенням ФХП), визначається:
в автоматичному режимі з використанням коректорів або обчислювачів об’єму газу з функцією розрахунку енергії природного газу;
у напівавтоматичному режимі з використанням спеціалізованих програм на основі погодинних значень теплоти згоряння з потокових ЗВТ визначення ФХП газу та об’єму газу з коректорів/обчислювачів об’єму газу.
3. Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який не обладнаний потоковими ЗВТ з визначенням ФХП, розраховується з використанням середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за певний період, що визначається в певній точці (ділянці) газопроводу через аналіз компонентного складу проби природного газу, та розраховують за формулою:
E = V x H ,
c сз
де:
E - обсяг (кількість) енергії газу (кВт·год);
V - об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.). Порядок
c приведення об’єму газу до стандартних умов, визначений згідно з пунктом
6 цієї глави;
H - середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу, (кВт·год/м куб.).
сз
Для здійснення порівняння обсягів енергії в різних одиницях виміру обсяг енергії природного газу інформаційно визначається в Гкал та МДж з урахуванням пункту 1 глави 4 цього розділу: 1 кВт·год = 0,859845·10-3 Гкал; 1 кВт·год = 3,6 МДж.
4. Середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу в певній точці (ділянці, мережі) за певний період розраховують за формулою:
n V
+’’ ді
H = ----------- Н ,
сз + n ді
i=1 +’’ V
+ ді
i=1
де:
Н - вища теплота згоряння природного газу за і-ий день, (кВт·год);
ді
V - об’єм газу за і-ий день, приведений до стандартних умов, (м куб.);
ді
n - кількість днів у певному періоді.
У разі визначення теплоти згоряння хіміко-аналітичною лабораторією за результат теплоти згоряння за і-ий день береться останній результат вимірювання.
5. У разі, якщо в систему газопроводів природний газ надходить одночасно від різних джерел, середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу на певній ділянці газопроводу та за певний період визначають, виходячи з маршруту переміщення газу, та розраховують за формулою:
m V
+’’ мі
H = ----------- Н ,
сз + m сзі
i=1 +’’ V
+ мі
i=1
де:
V - об'єм газу за певний період з і-ого джерела, (м куб.);
мі
Н - середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за певний період
сзі іого джерела, вирахуване за формулою, наведеною у пункті 4 цієї глави,
для кожного джерела окремо;
m - кількість джерел, з яких газ подається до певної ділянки газопроводу
(системи).
6. За відсутності корекції тиску та температури у ЗВТ, виміряний об’єм газу має бути приведений до стандартних умов за формулою:
V = V x k,
c
де:
V - об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.);
c
V - об’єм газу, виміряний ЗВТ, (м куб.);
k - коефіцієнт приведення до стандартних умов вимірювання.
Для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 лютого 2004 року № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 березня 2004 року за № 346/8945.
Оператор ГРМ зобов’язаний розмістити на власному сайті інформацію про розміри коефіцієнтів приведення об’ємів природного газу до стандартних умов, у разі якщо вузли обліку природного газу споживачів не забезпечують такого приведення.
2. Визначення теплоти згоряння та маршрути переміщення газу
1. Для визначення вищої теплоти згоряння газу застосовують:
1) метод, при якому вимірювання ФХП природного газу на об'єкті ГТС, ГРМ або комерційному вузлі обліку вимірюється за допомогою потокових засобів визначення ФХП газу;
2)метод, при якому вимірювання ФХП природного газу на об'єкті ГТС, ГРМ або комерційному вузлі обліку забезпечується за рахунок відбирання проб для визначення компонентного складу газу атестованими хіміко-аналітичними лабораторіями.
Пріоритетність надається даним, отриманим методом визначення теплоти згоряння з використанням потокових засобів вимірювальної техніки.
2. Для більш об’єктивного та прозорого визначення параметрів теплоти згоряння газу Оператор ГРМ зобов’язаний розробити, пронумерувати, затвердити та розмістити на власному сайті відповідні маршрути переміщення газу з однаковими ФХП, в яких описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від джерела (джерел) його надходження до користувачів цього газу з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу.
Зразки оформлення маршрутів наведено в додатку 17 до цього Кодексу.
3. Маршрут може бути розроблений як для одного споживача (великі промислові споживачі, підприємства теплоенергетики тощо), так і для групи споживачів, які споживають газ з однаковими ФХП.
На рівні міст та селищ групування споживачів може визначатися за категоріями:
1) населені пункти сільського та селищного типу;
2) вулиці з приватною та малоповерховою (до 5-ти поверхів) забудовою в містах;
3) багатоповерхові будинки (5 та більше поверхів) у будь-яких населених пунктах.
4. У випадку розподілу газу споживачу (групі споживачів) різними маршрутами складаються і затверджуються всі можливі маршрути.
За наявності двох чи більше джерел надходження природного газу розробляються окремі маршрути:
для споживачів, що отримують незмішаний газ із будь-якого одного джерела;
для споживачів, що отримують змішаний газ із двох і більше джерел.
5. Якщо в певній точці (ділянці) одного маршруту вже визначено ФХП природного газу, то ФХП газу в іншій точці (ділянці) цього маршруту є ідентичними.
6. Величина добової та місячної середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу в точках виходу з ГТС до ГРМ визначається за даними Оператора ГТС та доводиться до Оператора ГРМ у порядку, визначеному Кодексом ГТС.
3. Вимоги до округлення числових значень фізичних величин
1. Кількість знаків після цілої частини, які необхідно привести для значення кожного параметра, має відображати очікувану точність обчислення визначеної властивості. Розрядність відображення результатів розрахунку має бути:
1) обсяг енергії газу Е - 0,01 кВт·год (0,00001Гкал; 0,01 МДж);
2) вища теплота згоряння - 0,01 кВт·год/куб. м (0,01 МДж/ м куб.);
3) об’єм газу V - 0,01 м куб.;
4) температура газу - 0,1 0С; 0,1 К;
5) тиск газу - 0,1 кПа;
6) фактор стисливості, коефіцієнт стисливості, коефіцієнти приведення - 0,0001.
Округлення результатів розрахунку до вищевказаної розрядності необхідно проводити за алгебраїчним законом.
( Кодекс доповнено новим розділом XV згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 84 від 26.01.2017 )
Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері
Т. Рябуха
Додаток 1
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу І)
ГРУПИ СПОЖИВАННЯ
за побутовими споживачами, що розраховуються за лічильниками газу, та їх річний профіль споживання природного газу
Тип будинкуНомер групи споживанняНазва групи споживанням куб. на
1 особу /1м кв.*
Багатоквартирні будинки1Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (з наявним централізованим гарячим водопостачанням)54 м куб.
на 1 особу
2Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (без централізованого гарячого водопостачання)78 м куб.
на 1 особу
3Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води132 м куб.
на 1 особу
4Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 64 м кв. включно20 м куб.
на 1 м кв.
5Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 64 м кв.20 м куб.
на 1 м кв.
6Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 64 м кв. включно24 м куб.
на 1 м кв.
7Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 64 м кв.24 м куб.
на 1 м кв.
Індивідуальні (приватні) будинки8Абоненти, що використовують газ для приготування їжі132 м куб.
на 1 особу
9Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води180 м куб.
на 1 особу
10Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 50 м кв. включно28 м куб.
на 1 м кв.
11Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно26 м куб.
на 1 м кв.
12Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно23 м куб.
на 1 м кв.
13Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 250 м кв.16 м куб.
на 1 м кв.
14Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 50 м кв. включно33 м куб.
на 1 м кв.
15Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно28 м куб.
на 1 м кв.
16Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно26 м куб.
на 1 м кв.
17Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв.16 м куб.
на 1 м кв.
__________
* За відсутності даних про фактичне споживання за останні 12 місяців та для нових споживачів (замовників) річний обсяг споживання газу визначається, виходячи з величини річного споживання на 1 особу чи 1 м кв. відповідної групи споживання.
Місячна частка від планового річного об'єму споживання природного газу
№ групи спожи-ванняСіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
18,50 %7,67 %8,49 %8,22 %8,49 %8,22 %8,49 %8,49 %8,22 %8,49 %8,22 %8,50 %
210,70 %9,50 %10,00 %8,40 %7,70 %6,10 %5,70 %5,70 %7,20 %8,30 %9,80 %11,00 %
310,30 %9,10 %9,30 %8,50 %7,70 %6,30 %6,40 %6,50%7,60 %9,20 %9,30 %9,80 %
419,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
519,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
616,47 %16,35 %7,97 %7,37 %2,47 %2,88 %2,03 %2,60%1,91 %5,41 %17,35 %17,18 %
716,47 %16,35 %7,97 %7,37 %2,47 %2,88 %2,03 %2,60%1,91 %5,41 %17,35 %17,18 %
810,70 %9,50 %10,00 %8,40 %7,70 %6,10 %5,70 %5,70%7,20 %8,30 %9,80 %11,00 %
910,30 %9,10 %9,30 %8,50 %7,70 %6,30 %6,40 %6,50%7,60 %9,20 %9,30 %9,80 %
1019,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
1119,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
1219,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
1319,90 %16,80 %14,30 %9,30 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00%0,00 %7,50 %13,90 %18,30 %
1418,70 %16,10 %12,75 %5,32 %1,44 %1,24 %1,29 %1,38%2,17 %8,08 %13,51 %18,03 %
1518,70 %16,10 %12,75 %5,32 %1,44 %1,24 %1,29 %1,38%2,17 %8,08 %13,51 %18,03 %
1618,70 %16,10 %12,75 %5,32 %1,44 %1,24 %1,29 %1,38%2,17 %8,08 %13,51 %18,03 %
1718,70 %16,10 %12,75 %5,32 %1,44 %1,24 %1,29 %1,38%2,17 %8,08 %13,51 %18,03 %
Додаток 2
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу І)
ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017, № 621 від 17.03.2020 )
Додаток 3
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)
ДОГОВІР
на експлуатацію складових газорозподільної системи
Додаток 4
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)
ДОГОВІР
на господарське відання складовими газорозподільної системи
Додаток 5
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)
ДОГОВІР
на користування складовими газорозподільної системи
( Додатки 6-10 )( Кодекс доповнено новими додатками 6-10 згідно зПостановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016 )
Додаток 11
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)
ДОГОВІР
на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є стандартним)
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017 )
Додаток 12
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)
ДОГОВІР
на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним)
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017 )
Додаток 13
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)
ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи
Додаток 14
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 1 глави 1 розділу VІІ)
ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
газорозподільних систем
Додаток 15
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 3 глави 4 розділу ІХ)
ГРАНИЧНІ ОБ'ЄМИ
споживання природного газу населенням у разі порушення вимог Кодексу газорозподільних систем
Тип та комбінації обладнанняОдиниця виміруГраничний обсяг споживання
Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачанням куб. людино-місяць9,8
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3
Плита газова та водонагрівач 23,6
Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) - на приготування їжі, підігрівання води та інші побутові потреби:м куб. метрів людино-місяць в міжопалювальний період
включно до трьох мешканців 70
на кожного наступного мешканця 45
Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) на опалення, приготування їжі, підігрівання води та інші побутові потреби:м куб. м кв. на місяць в опалювальний період
включно до 20 м кв. метрів опалювальної площі20
на кожний додатковий м кв. опалювальної площі11
Індивідуальне опалення в будинках, крім будинків, де встановлено опалювально-варильну піч (кухонне вогнище) (на 1 м кв. опалювальної площі)м куб. м кв. на місяць в опалювальний період11,0
__________
Примітки:
1. Якщо природний газ використовується для опалення теплиць та для інших потреб, застосовуються граничні обсяги споживання згідно з проектами відповідних споруд і будівель, а у разі їх відсутності - згідно з проектними даними газового обладнання.
2. Якщо споживач (фізична особа) використовував в неопалювальний період опалювальні прилади (крім опалювально-варильних печей чи кухонних вогнищ), граничний обсяг споживання має становити 30 відсотків від граничного обсягу в опалювальний період.
3. Якщо у приміщенні, крім опалювально-варильних печей (кухонних вогнищ), встановлено інші газові прилади, їх граничні обсяги споживання природного газу мають бути додатково враховані при визначенні загального обсягу (об'єму) споживання.
( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016 )
Додаток 16
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 1 глави 5 розділу ХІ)
АКТ
про порушення
Додаток 17
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 2 розділу XV)
МАРШРУТ
транспортування газу
(для одного джерела даних ФХП)
( Див. текст )( Кодекс доповнено новим додатком згідно зПостановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 84 від 26.01.2017 )
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
30.09.2015 № 2494
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 листопада 2015 р.
за № 1379/27824
Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!