Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Форма типового документа, Постанова від 30.11.2010 №33
Реквізити

Видавник: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Тип Форма типового документа, Постанова

Дата 30.11.2010

Номер 33

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.11.2010 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1335/18630
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування N 11 від 19.07.2018 )
Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат
Відповідно до статей 17 і 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та з метою приведення порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат у відповідність із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 N 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2007 за N 715/13982 (із змінами і доповненнями), що додаються.
2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Голова правління
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України
Заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
Президент Спілки орендарів
і підприємців України
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України
Заступник Голови
Головного контрольно-ревізійного
управління України
Заступник
Міністра фінансів України
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Б.Райков


В.КоломієцьА.П.Дєньгін

В.М.Хмільовський

В.Биковець


В.Биковець


Н.І.Рубан

С.О.Рибак


Г.В.Осовий


М.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних
захворювань України
30.11.2010 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1335/18630
ЗМІНИ
до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат
1.1. Пункт 1.2 доповнити новими абзацами такого змісту:
"Особам, які в установленому законом порядку добровільно застрахувалися від нещасного випадку (далі - добровільно застраховані особи), у разі настання страхового випадку страхові виплати призначаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду.
Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого, доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу, а також на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку за формою згідно з додатком.
Інформація, внесена страхувальником до заяви-розрахунку, підтверджується підписами керівника та головного бухгалтера, які є відповідальними за її достовірність.
Заява-розрахунок складається страхувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, а другий - в робочому органі виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням страхувальника.
Робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом десяти днів з дня подання страхувальником документів, зазначених у пунктах 2.7, 2.8, 5.3, 7.3 цього Порядку, перевіряє правильність нарахування сум, пов'язаних з вищезазначеними виплатами, та перераховує страхувальнику кошти у сумі, зазначеній у заяві-розрахунку.
У разі виявлення помилок у розрахунку суми робочим органом виконавчої дирекції Фонду заява-розрахунок повертається страхувальнику із зазначенням строку їх виправлення.
При повторному надходженні від страхувальника заяви-розрахунку робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом трьох днів перевіряє виправлені страхувальником помилки та здійснює перерахування коштів страхувальнику".
1.2. У пункті 1.3 цифри та слова "22.02.92 N 83 (із змінами)" замінити цифрами "03.12.2009 N 1317" та доповнити пункт словами та цифрами "Інструкцією про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.11.2005 N 606, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.12.2005 за N 1455/11735.".
1.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаною з нещасним випадком або професійним захворюванням на виробництві, призначається та виплачується страхувальником за місцем роботи потерпілого, де стався страховий випадок, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати.
Виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності потерпілого проводиться за рахунок коштів страхувальника, а починаючи з шостого дня непрацездатності - за рахунок коштів Фонду.".
1.4. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:
"2.6. Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку за формою згідно з додатком.".
1.5. Абзац перший пункту 2.7 викласти в такій редакції:
"2.7. Для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілого страхувальник разом із заявою-розрахунком до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подає:".
1.6. Доповнити Порядок пунктом 2.9 такого змісту:
"2.9. Зазначені в пунктах 2.7 та 2.8 документи формуються у справу потерпілого та зберігаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду.".
1.7. У пункті 5.2 слова "страхових внесків до" замінити словом "коштів".
1.8. Абзац перший пункту 5.3 викласти в такій редакції:
"5.3. Кошти для здійснення страхувальником доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу виділяються Фондом на підставі заяви-розрахунку, форма та умови складання якої передбачені пунктом 1.2 цього Порядку. Страхувальником разом із заявою-розрахунком до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються:".
1.9. Пункт 7.3 викласти в такій редакції:
"7.3. Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються страхувальнику за заявою-розрахунком, форма та умови складання якої передбачені пунктом 1.2 цього Порядку, або сім'ї потерпілого чи іншій особі, яка здійснювала поховання у разі смерті потерпілого.
Для здійснення відшкодування Фондом витрат, зазначених у цьому пункті, до робочого органу виконавчої дирекції Фонду подаються документи (довідки, рахунки тощо), що підтверджують понесені страхувальником, сім'єю потерпілого або іншими особами відповідні витрати на день поховання, у розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг, які діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.".
1.10. Доповнити Порядок додатком такого змісту:
"Додаток
до Порядку призначення,
перерахування та проведення
страхових виплат
ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК
Просимо відшкодувати витрати, пов'язані із виплатами
потерпілим унаслідок нещасного випадку на виробництві.
Повідомляємо наші реквізити:
Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця) _____________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _________________________
Телефон ______________________
N реєстрації страхувальника _________________________________
Клас професійного ризику ___________ КВЕД ___________________
код за ЄДРПОУ ____________________________________________________
Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________
Поточний рахунок ____________________________________________
у банку __________________________________________________________
МФО ______________________________________________________________
за _____________ місяць _______ року
1. Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
------------------------------------------------------------------
| N | N та серія |Прізвище, ім'я, |Нараховано витрат|Примітки|
|з/п|листка непраце- | по батькові | починаючи з | |
| | здатності | потерпілого | шостого дня | |
| | | | тимчасової | |
| | | |непрацездатності,| |
| | | | грн. | |
|---+----------------+----------------+-----------------+--------|
|1 | | | | |
|---+----------------+----------------+-----------------+--------|
|2 | | | | |
|---+----------------+----------------+-----------------+--------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
2. Витрати при тимчасовому переведенні
потерпілого на легшу роботу
-----------------------------------------------------------------
| N| Прізвище, ім'я, по | Нараховано витрат, що |Примітки |
|з/п| батькові потерпілого |підлягають відшкодуванню,| |
| | | грн. | |
|---+-----------------------+-------------------------+---------|
|1 | | | |
|---+-----------------------+-------------------------+---------|
|2 | | | |
|---+-----------------------+-------------------------+---------|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
3. Допомога на поховання
-----------------------------------------------------------------
| N| Прізвище, ім'я, по | Нараховано витрат, що |Примітки |
|з/п| батькові потерпілого | підлягають | |
| | | відшкодуванню, грн. | |
|---+------------------------+------------------------+---------|
|1 | | | |
|---+------------------------+------------------------+---------|
|2 | | | |
|---+------------------------+------------------------+---------|
| | | | |
-----------------------------------------------------------------
Керівник __________ __________________________
(підпис) Прізвище ім'я по батькові
Головний бухгалтер __________ __________________________
(підпис) Прізвище ім'я по батькові
М.П.
Розрахунок перевірив ____________________________________________
(посадова особа робочого органу
виконавчої дирекції Фонду)"
Начальник управління Л.Гільмутдінова
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.11.2010 N 33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за N 1335/18630
Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!