Про затвердження форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сімям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення

Міністерство соціальної політики України Наказ, Інструкція, Звіт, Форма від 04.10.2022 №272
Реквізити

Видавник: Міністерство соціальної політики України

Тип Наказ, Інструкція, Звіт, Форма

Дата 04.10.2022

Номер 272

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.10.2022 м. Київ № 272
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2022 р. за № 1268/38604
Про затвердження форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення
Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", пункту 58 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою удосконалення форми звітності та приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми";
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми".
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2009 року № 430 "Про затвердження форми звітності № 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2009 року за № 1200/17216.
3. Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування (Рязанова Н. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В. В.
 

Міністр

Оксана ЖОЛНОВИЧ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

Ігор ВЕРНЕР

Голова Національної соціальної
сервісної служби України

Владислав МАШКІН
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
04 жовтня 2022 року № 272
ЗВІТНІСТЬ
Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми
станом на 01.01.20__
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
04 жовтня 2022 року № 272
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми"
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми".
2. Звітність "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми" за формою № 2 (річна) складається один раз на рік за даними структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (у разі їх створення), центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (у разі їх створення) станом на 01 січня та подається не пізніше ніж 05 лютого року, наступного за звітним, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської військових адміністрацій.
3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської військових адміністрацій не пізніше ніж 01 березня року, наступного за звітним, подають звіти Національній соціальній сервісній службі України.
4. Облік осіб, які отримують державну допомогу сім'ям з дітьми (далі - допомога) відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", та облік сум такої допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім м. Києва) рад (у разі їх створення), центрами по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (у разі їх створення) на підставі інформації з бази даних або особових справ осіб, у яких зберігаються матеріали, необхідні для призначення допомоги та визначення її розміру.
5. В частині "Респондент" вказується офіційне найменування та місцезнаходження.
II. Заповнення розділу I "Загальна кількість отримувачів державної допомоги сім'ям з дітьми"
1. У графі 1 зазначається кількість отримувачів допомоги у звітному році.
2. У графі 2 зазначається кількість дітей, на яких отримано допомогу у звітному році.
3. У рядку 01 зазначається інформація щодо всіх отримувачів допомоги (сума значень рядків 02 + 08 + 10 + 15 + 22 + 31).
4. У рядку 02 зазначається інформація щодо всіх отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (сума значень рядків 03 + 04 + 05 + 06 + 07).
5. Із рядка 02:
у рядку 03 зазначається кількість жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства;
у рядку 04 зазначається кількість жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;
у рядку 05 зазначається кількість жінок - аспіранток, докторанток, клінічних ординаторів, студенток;
у рядку 06 зазначається кількість непрацюючих жінок;
у рядку 07 зазначається кількість жінок, зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності.
6. У рядку 08 зазначається інформація щодо отримувачів допомоги при усиновленні дитини.
7. У рядку 09 зазначається кількість чоловіків, які отримували допомогу при усиновленні дитини.
8. У рядку 10 зазначається кількість отримувачів допомоги при народженні дитини (сума значень рядків 13 + 14).
9. У рядку 11 зазначається кількість чоловіків, які отримували допомогу при народженні дитини.
10. Із рядка 10:
у рядку 12 зазначається кількість отримувачів допомоги при народженні дитини за заявами в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису;
у рядку 13 зазначається кількість отримувачів допомоги при народженні дитини на дітей, які народилися до звітного року;
у рядку 14 зазначається кількість отримувачів допомоги при народженні дитини на дітей, які народилися у звітному році.
11. У рядку 15 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (сума значень рядків 17 + 19 + 21).
12. У рядку 16 зазначається кількість чоловіків, які отримували допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
13. Із рядка 15:
у рядку 17 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 18 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 19 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 20 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 21 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих закладів освіти, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів.
14. У рядку 22 зазначається кількість одиноких осіб (матерів, усиновлювачів, удів, удівців) - отримувачів допомоги на дітей (сума значень рядків 23 + 24 + 25 + 26).
15. У рядку 23 зазначається кількість одиноких матерів - отримувачів допомоги на дітей.
16. У рядку 24 зазначається кількість одиноких усиновлювачів - отримувачів допомоги на дітей.
17. У рядку 25 зазначається кількість удів - отримувачів допомоги на дітей.
18. У рядку 26 зазначається кількість удівців - отримувачів допомоги на дітей.
19. Із рядка 22:
у рядку 27 зазначається кількість одиноких осіб (матерів, усиновлювачів, удів, удівців) - отримувачів допомоги на дітей (сума значень рядків 28 + 29 + 30);
у рядку 28 зазначається кількість одиноких осіб (матерів, усиновлювачів, удів, удівців) - отримувачів допомоги на дітей віком до 6 років;
у рядку 29 зазначається кількість одиноких осіб (матерів, усиновлювачів, удів, удівців) - отримувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років;
у рядку 30 зазначається кількість одиноких осіб (матерів, усиновлювачів, удів, удівців) - отримувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
20. У рядку 31 зазначається кількість отримувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.
21. Із рядка 01:
у рядку 32 зазначається кількість отримувачів державної допомоги сім'ям з дітьми, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
III. Заповнення розділу II "Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми"
1. У графі 1 зазначається загальна сума виплачених коштів допомоги у звітному році з урахуванням коштів на поштові витрати (гр. 1 = сума значень гр. 2 + гр. 3).
2. У графі 2 зазначається сума виплачених коштів отримувачам допомоги у звітному році.
3. У графі 3 зазначається сума виплачених коштів на поштові витрати, сплачені за послуги у звітному році.
4. У графі 4 зазначається заборгованість з виплати допомоги, що виникла у звітному році.
5. У рядку 01 зазначається загальна сума допомоги (сума значень рядків 02 + 03 + 04 + 08 + 14 + 18).
6. У рядку 02 зазначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
7. У рядку 03 зазначається сума допомоги при усиновленні дитини.
8. У рядку 04 зазначається інформація про допомогу при народженні дитини (сума значень рядків 06 + 07).
9. Із рядка 04:
у рядку 05 зазначається сума допомоги при народженні дитини за заявами в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису;
у рядку 06 зазначається сума допомоги при народженні дитини на дітей, які народилися до звітного року;
у рядку 07 зазначається сума допомоги при народженні дитини на дітей, які народилися у звітному році.
10. У рядку 08 зазначається сума допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (сума значень рядків 09 + 11 + 13).
11. Із рядка 08:
у рядку 09 зазначається сума допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 10 зазначається сума допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 11 зазначається сума допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 12 зазначається сума допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування;
у рядку 13 зазначається сума допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих закладів освіти, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів.
12. У рядку 14 зазначається сума допомоги на дітей одиноким особам (матерям, усиновлювачам, удовам, удівцям) (сума значень рядків 15 + 16 + 17).
13. Із рядка 14:
у рядку 15 зазначається сума допомоги на дітей віком до 6 років одиноким особам (матерям, усиновлювачам, удовам, удівцям);
у рядку 16 зазначається сума допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким особам (матерям, усиновлювачам, удовам, удівцям);
у рядку 17 зазначається сума допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, одиноким особам (матерям, усиновлювачам, удовам, удівцям).
14. У рядку 18 зазначається сума допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.
15. Із рядка 01:
у рядку 19 зазначається сума допомоги сім'ям з дітьми, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
16. При заповненні форми звіту використовуються одиниці виміру, зазначені у формі.
17. У завершальній частині зазначається власне ім'я та прізвище керівника установи, що подає звіт, а також контактний телефон, факс та електронна адреса зазначеної особи й скріплюється печаткою (за наявністю).
 

Генеральний директор Директорату
адресної підтримки населення та
розвитку соціального інспектування

Надія РЯЗАНОВА
 
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.10.2022 м. Київ № 272
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2022 р. за № 1268/38604
Про затвердження форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення
Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", пункту 58 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою удосконалення форми звітності та приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми";
Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2 (річна) "Звіт про надання державної допомоги сім'ям з дітьми".
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2009 року № 430 "Про затвердження форми звітності № 2 (річна) "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2009 року за № 1200/17216.
3. Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування (Рязанова Н. Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В. В.
 

30 днiв передплати безкоштовно!